B 28-2012-Kønsidentitet
B 28. 14. april 2012. Beslutningsforslag om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Bortfaldt.
Forslag til folketingsbeslutning - B 28 Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning fremsat den 14. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL). Resumé Beslutningsforslaget, ... Vis forekomsten
B 28. Tidsplan.
Tidsplan for B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark af 10. januar 2013.
Dateret den 10. januar 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til Ligestillingsudvalget med kopi til ligestillings- og kirkeminister, Manu Sareen vedrørende beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien "kønsidentitet" i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Anført som bilag 1 i ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Kort referat af Tina Thranesen.
Fredag den 18. januar 2013 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november 2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandlingen den 18. januar 2018 på Folketingets videooptagelse.
Fredag den 18. januar 2012 havde Folketinget 1. behandlingen af beslutningsforslag B 28 om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning, som blev fremsat den 14. november2012 af Enhedslisten. Behandlingen startede kl. 1142 og sluttede kl. 1217 med, at forslaget ... Vis forekomsten
B 28. 1. behandling i Folketinget den 18. januar 2013. Folketingets referat.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 18. januar 2013 1. behandling af beslutningsforslag B 28 - Samling 2012-13 - om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning. Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1140. Første næstformand, Bertel Haarder: ... Vis forekomsten
B 28. Spgsm. 1. af 16. april 2013 til ligestillingsministeren om det norske Stortings indføjelse af kategorien kønsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar 3. maj 2013.
Ligestillingsudvalg har i den 16. april 2013 stillet spørgsmål 1 vedr. B 28 - Samling: 2012-13 - om ministeren vil følge op på det norske Stortings indføjelse af kategorien kønsidentitet i deres diskriminationslovgivning. Svar den 3. maj 2013. Spørgsmål Vil ministeren følge op på, at det norske Storting netop ... Vis forekomsten
B 28. Bilag 2. Spgsm. 2. 27. maj 2013. Henv. fra LGBT Danmark med bilag og spgsm. til Ligestillingsmin. derom. Svar 9. juli 2013.
Dateret den 27. maj 2013 indsendte LGBT Danmark høringsskrivelse til justitsminister Morten Bødskov med kopi til ligestillingsminister Manu Sareen, Folketingets Retsudvalg og Folketingets Ligestillingsudvalg. Henvendelsen drejede sig om svaret den 3. maj 2013 fra ligestillingsminister Manu Sareen på spørgsmål 1 fra ... Vis forekomsten