B 65-2008-Transrettigheder
B 142. B 65 bilag 1. SUU bilag 177. Spgsm. 227. Trans-Danmark bad den 7. februar 2008 SUU om svar på spgsm. nr. 13, 15 og 30 stillet under B 142. Spgsm. den 15. februar 2008. Svar den 2. april 2008.
Den 7. februar 2008 skrev Trans-Danmark til Sundhedsudvalget og bad udvalget om at fremskaffe endeligt svar på spørgsmål nr. 13, 15 og 30 vedr. beslutningsforslag B 142 (2006/2007), som blev stillet af Sundhedsudvalget til daværende Indenrigs- og Sundhedsminister under behandlingen af beslutningsforslag B 142, men som ... Vis forekomsten
B 65. 26. februar 2008. Beslutningsforslag om transseksuelles rettigheder fremsat. (Bortfaldlet)
Beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling) - fremsat den 26. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL, Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Resumé Forslagsstillerne ønskede at sikre transseksuelle/transkønnede en række rettigheder. Bl.a. ... Vis forekomsten
B 65. Tidsplan.
Tidsplan for B 65 Om om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
B 65. Notat vedr. 1. behandlingen torsdag den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandlingen af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen startede kl. 1554 og sluttede kl. 1638 med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Uforpligtigende notat fra 1. behandlingen af ... Vis forekomsten
B 65. Referat fra 1. behandlingen den 3. april 2008.
Folketinget havde torsdag den 3. april 2008 1. behandling af beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. Samling) - om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Behandlingen sluttede med, at forslaget blev henvist til Sundhedsudvalget. Referat Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 2. Spgsm. 1. Sundhedsudvalgets spgsm. af 14. april 2008 om selvmord blandt kønsskifteopererede, om Sexologisk Klinik og liberalisering af kønsskifte. 22. maj 2008.
Den 14. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 1 under beslutningsforslag B 65 - Samling 2007-08 (2. samling) - om kommentar til den fortrolige henvendelse, bilag 2 af 8. april 2008 til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 22. maj 2008. Bilag 2 er en fortrolig henvendelse, ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 3. Spgsm. 2. Trans-Danmarks henvendelse af 14. og 20. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 16. april 2008. Svar den 22. maj 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 14. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med foreningens bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Med skrivelsen var et bilag med foreningen ønsker om fremtidige forhold for transpersoner. Ved et uheld var det medsendte bilag et tidligt ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 4. Spgsm. 3. Freja Nordams henvendelse den 16. april 2008 til Sundhedsudvalget. Spgsm. den 22. april 2008 til ministeren. Svar den. 22. maj 2008.
Freja Nordam fremsendte dateret den 16. april 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 22. april 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelse af 16. april 2008 fra Freja Nordam - bilag 4 - til sundheds- og ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 5. Spgsm. 4. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 15. maj 2008 til Sundhedsudvalget. Spørgsmål den 19. maj 2008. Svar den 9. juni 2008.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 15. maj 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beslutningsforslag B 65 - Samling: 2007-08 (2. samling). Den 19. maj 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål nr. 4 om kommentar til henvendelse af 15. maj 2008 fra Landsforeningen ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 6. Udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 19. maj 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 19. maj 2008 udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). Udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 7. 2. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 27. maj 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 27. maj 2008 sit 2. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). 2. udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 8. 3. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 4. juni 2008.
Sundhedsudvalget udgav den 4. juni 2008 sit 3. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 - Folketinget 2007-08 (2. samling). 3. udkast til Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes 1. Udvalgsarbejdet Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 9. Spgsm. 5. Trans-Danmarks supplerende skrivelse af 11. juni 2008 til Sundhedsudvalget vedrørende svar på spgsm. 2. Spgsm. til ministeren den 13. juni 2008. Svar den 27. juni 2008.
Trans-Danmark fremsendte dateret den 11. juni 2008 den herunder gengivne skrivelse til Sundhedsudvalget foranlediget af svaret den 22. maj 2008 fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen på spørgsmål 2 under beslutningsforslag B 65. Den 13. juni 2008 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 5 om ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 10. Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes henvendelse af 12. juni 2008 til Sundhedsudvalget.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) fremsendte dateret den 12. juni 2008 en skrivelse til Sundhedsudvalget med bemærkninger til beretningen fra Sundhedsudvalget om, at afsnittet om CPR-numre er faktuelt forkert. Henvendelsen i sin helhed. Sundhedsudvalget 12. juni 2008 Vedr. B 65: Forslag til ... Vis forekomsten
B 65. Bilag 11. Beretning om transkønnedes rettigheder afgivet den 4. juni 2008 af Sundhedsudvalget og offentliggjort den 12. juli 2008.
Sundhedsudvalget afgav den 4. juni 2008 beretning over B 65 - 2007-08 (2. samling) - Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder. Udvalget var ikke enigt. Herunder vises: 1. Uddrag af de væsentligste synspunkter i beretningen 2. Beretningen i sin helhed Uddrag af de væsentligste ... Vis forekomsten
B 65. SUU bilag 20. Trans-Danmarks henvendelse af 24. september 2008 med nyrevideret bilag til lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse.
Trans-Danmark fremsendte den 24. september 2008 en henvendelsen til Sundhedsudvalget med et nyrevideret bilag om foreningens ønsker til en lov om særlige forhold for personer med kønsidentitetsforstyrrelse, der som bilag 20 - SUU, Alm. del (Samling 2008-09) - blev omdelt til udvalgsmedlemmerne den 16. oktober 2008. ... Vis forekomsten