B 69. Beslutningsforslag om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister fremsat af Uffe Elbæk den 5. februar 2015.

Vist 0 gange. Uffe Elbæk (UFG) fremsatte den 5. februar 2015 beslutningsforslag B 69 – Samling: 2014-15 – om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister.

Forslaget

Forslag til folketingsbeslutning
om fjernelse af transseksualisme fra sygdomslister

Folketinget pålægger regeringen at fjerne transseksualisme fra sundhedsvæsenets klassifikationssystem, så det ikke længere kategoriseres som en diagnose, og således at f.eks. transkønnethed ikke opfattes som en sygdom eller lidelse. Folketinget pålægger desuden regeringen at sikre, at danske myndigheder arbejder aktivt for at F64 og F65. 1 fjernes fra WHO’s sygdomsklassifikation.

Bemærkninger til forslaget

En persons kønsidentitet er ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og skal ikke behandles, helbredes eller undertrykkes. Transseksualisme (diagnosekoderne DF640 og DF651) hører derfor ikke hjemme i sundhedsvæsenets klassifikationssystem og skal fjernes derfra. Der skal derfor heller ikke foretages en psykiatrisk udredning eller diagnosticering for transkønnethed som betingelse for eller som et led i kønskorrigerende behandling.

Danske myndigheder skal desuden arbejde aktivt for, at F64 og F65. 1 fjernes fra WHO’s sygdomsklassifikation.

Folketingets journal vedrørende beslutningsforslaget.
Beslutningsforslaget i pdf-format hos Folketinget.