Undermenuer til "Lovforslag": L 67. 2008. Ægteskab | L 152. 2004. Navnelov | L 74. 2005. Sundhedslov | L 27. 2005. Navnelov | L 189-2014-Sundhedslov | L 107-2009-Navnelov | L 123-2010-Ægteskab | L 54-2009-Sundhedslov | L 130-2010-Klage erstatning | L 86-2010-IMR's kompetence | L 154-2012-Etablering IMR | L 119-2012-Ligebeh.nævnet | L 106-2012-Ægteskab | L 105-2012-Vie homoseksuelle | L 76 2013 Straffelov | L 182-2014-Juridisk kønsskifte | 2015 Lov om ligebeh.nævnet | L 28-2015 Ligebeh.nævnet | L 55-2016 Legitimationsskort | L 60-2017 Kastration
Lovforslag
Trans-Danmark havde den 5. november 2003 foretræde for Navnelovsudvalget og afleverede ønsker til ny navnelov.
Foreningen trans-danmark.dk ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren, Qvickie havde den 5. november 2003 kl. 1315 fortræde for Navnelovsudvalget og redegjorde mundtligt for foreningens ønsker til den nye navnelov. Afslutningsvis afleverede de den herunder viste skrivelse, hvori foreningens ønsker til den nye ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 5. november 2003 fra trans-Danmark.dks om mødet med Navnelovsudvalget.
Foreningen trans-danmark.dk udsendte den 5. november 2003 den herunder viste pressemeddelelse efter sit foretræde for Navnelovsudvalget. PRESSEMEDDELELSE vedrørende revision af navneloven. Foreningen trans-danmark.dk repræsenteret ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren Qvickie var i dag - onsdag den 5. november ... Vis forekomsten
Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 af 9. juni 2004.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen blev offentliggjort den 28. juni 2004. Betænkningen indeholder flere afsnit om transseksuelles navneforhold. Udvalget anbefaler muligheden for særlige forhold vedrørende ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar 23. august 2004 til Justitsministeriet vedr. navnelovsbetænkningen.
Foreningen trans-danmark.dk fremsendte den 23. august 2004 sit høringssvar om Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 til Justitsministeriet. I høringssvaret redegør foreningen for sine ønsker til den nye navnelov. Høringsskrivelsen Justitsministeriet Slotsholmsgade 10, 1216 København K. 23. august 2004 Høringssvar ... Vis forekomsten
Institut for menneskerettigheder støtter Trans-Danmark i sit høringssvar om navnelovsbetænkningen. 20. september 2004.
Institut for menneskerettigheder skrev i deres høringssvar om navnelovsbetænkningen til Justitsministeriet den 20. september 2004 bl.a.: "Instituttet finder det også positivt, at reglerne om navneforandring ved kønsskifte foreslås moderniseret, i vidt omfang i overensstemmelse med ønsker fra foreningen ... Vis forekomsten
L 152. 16. december 2004. Forslag til Navnelov. Bortfaldet.
Den 16. december 2004 frensatte familie- og forbrugerminister, Henriette Kjær (KF) L 152 - Samling 2004-05 (1. samling) - forslag til navnelov. Lovforslaget bortfaldt, men blev genfremsat uændret som lovforslag nr. L 27 (2. samling). Fra forslaget skal nævnes følgende af særlig interesse for transkønnede personer: ... Vis forekomsten
L 152 Bilag 1. 7. januar 2005. Kommenteret høringsoversigt til navnelovsbetænkning nr. 1446/2004 om personnavne.
Folketingets Retsudvalg udsendte den 7. januar 2005 en kommenteret oversigt på 25 sider over de høringsvar, som var indkommet ved høringsfristens udløb, til Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446. Foreningen Trans-Danmark (dengang med navnet trans-danmark.dk) indgav høringssvar. Af den kommenterede oversigt over ... Vis forekomsten
L 152. Bilag 1. Høringsnotat vedrørende betænkning nr. 1442/2004 fra familie og forbrugerministeren den 13. januar 2005.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen resulterede i lovforslag L 152 af 16. december 2005. Familie- og forbrugerminister, Henriette Kjær (KF) udsendte som bilag 1 et høringsnotat, hvori de til Navnelovsudvalget ... Vis forekomsten
Lovforslag L 27 af 23. februar 2005 til navnelov. Vedtaget.
Den 23. februar 2005 fremsatte familie- og forbrugerminister, Lars Barfoed (KF) L 27 - Samling 2004-05 (2. samling) - forslag til navnelov. Lovforslaget blev vedtaget den 17. juni 2006. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 152, hvor der er flere dokumenter, som ikke findes under dette lovforslag. Resumé Det er med ... Vis forekomsten
Lovforslag L 74 af 24. februar 2005 til sundhedslov. Vedtaget.
Den 24. februar 2005 fremsatte Indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) L 74 - Samling 2004-05 (2. samling) - forslag til sundhedslov. Lovforslaget blev vedtaget den 16. juni 2005. Resumé Det er med lovforslaget hensigten at fastsætter den nye struktur m.v. på sundhedsområdet på baggrund af ... Vis forekomsten
L 67. 5. februar 2008. Forslag til lov om ægteskab mellem to personer af samme køn. (Bortfaldet)
L 67 - Samling: 2007-08 (2. samling) - Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Fremsat af: Lone Dybkjær (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Margrethe Vestager (RV), ... Vis forekomsten
L 67. Tidsplan.
Tidsplan for L 67 Om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven. Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) § spørgsmål nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008. Fra:Betina Hvejsel Sendt:3. marts 2008 14:55 ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 1. Spgsm. 1. Landsforeningen for bøsser og lesbiskes bemærkninger af 8. april 2008. Spgsm. den 8. april 2008. Svar den 30. april 2008.
Landsforeningen for bøsser og lesbiske (LBL) sendt en udateret skrivelse til Retsudvalget, der har registret skrivelsen modtaget den 8. apirl 2008 vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. – Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 1. Den 8. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 om at ... Vis forekomsten
L 67. Referat af 1. behandlingen den 9. april 2008.
Folketinget havde onsdag den 9. april 2008 havde 1. behandling af lovforslag L 67 om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab - (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Lovforslaget blev støttet af Socialdemokraterne, SF, ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 2. Spgsm. 2. Nordisk Netværk for Ægteskabets henvendelse til Retsudvalget den 10. april 2008. Spgsm. stillet den 10. april 2008. Svar den 9. maj 2008.
Nordisk Netværk for Ægteskabet tager i deres henvendelse til Folketingets Retsudvalget - Samling 2007-08 2. samling, bilag 2 - den 10. april 2008 afstand til lovforslag L 67 til ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. Foreningen ... Vis forekomsten
L 67. Bilag 3. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bemærkninger af 10. april 2008. Spgsm. stillet den 21. april 2008. Svar den 29. maj 2008.
Trans-Danmark har den 10. april 2008 indsendt bemærkninger til Folketingets Retsudvalg - REU - vedrørende lovforslag L 67 om ændring af ægteskabsloven m.fl. - Samling: 2007-08 (2. samling) Bilag 3. Den 21. april 2008 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om at kommentere henvendelsen fra Trans-Danmark til ... Vis forekomsten
L 107. Tidsplan.
Tidsplan for L 107 Om lov om ændring af navneloven. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 4. Regeringens lovprogram af 9. oktober 2008 indeholder ændring af navneloven (Revisionsklausul).
Den 9. oktober 2008 fremsatte regeringen (Regeringen Anders Fogh Rasmussen III) sit lovprogram for folketingsåret 2008/2009. På side 3 i lovprogrammet fremgår det, at navneloven skal revideres: Navneloven indeholder en revisionsklausul, hvorefter der i folketingsåret 2008/2009 skal fremsættes forslag om revision af ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 190. Udkast til lovforslag om ændring af navneloven fremsat den 12. december 2008 af justitsministeren.
Den 12. december 2008 fremsatte justitsminister, Brian Mikkelsen udkast til lov om ændring af Navneloven - Samling: 2008-09. Fremdat den af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) § 1 I navneloven, jf. ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 200. Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnks henvendelse af 15. december 2008 vedr. navneloven.
Den 15. december 2008 rettede Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk henvendelse til Retsudvalget om bilag 190, udkastet til ændring af navneloven. Henvendelsen registreret som bilag 200 - Retsudvalget REU alm. del. Henvendelsens ordlyd Vivild den 15/12/08 Navneloven Kapitel 3 Fornavne § 13 Kan justitsministeren / ... Vis forekomsten
Familiestyrelsen sendte den 19. december 2008 udkast til lovforslag om ændring af navneloven i høring.
Den 19. december 2008 sendte Familiestyrelsen udkastet til ændring af Navneloven i høring med høringsfrist mandag den 12. januar 2009 kl. 1200. Høringssvar sendes via e-mail til mejo@famstyr.dk. Til organisationer, myndigheder m.v. på vedlagte høringsliste J.nr.: 2008-400-00001 Sagsbehandler: Merethe Johansen Dato ... Vis forekomsten
Freja Nordam sendte den 22. december 2008 bemærkninger til Familiestyrelsen om navneændringsudkastet.
Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø att. fuldmægtig Merethe Johansen Viborg, den 22. december 2008 Revision af navneloven Justitsministeren fremsatte den 12. december 2008 forslag til revision af navneloven. Forslaget tager bl.a. sigte på transpersoner der ikke ønsker operation. Dermed er jeg selv med i ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar om navnelovsudkastet den 10. januar 2009 til Familiestyrelsen.
Den 10. januar 2009 indsendte Trans-Danmark foreningens høringssvar dateret den 30. december 2008 vedr. forslag til lov om ændring af navneloven - Bilag 190 - til Familiestyrelsen. * * * Karup, den 30. december 2008 Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø. Att. fuldmægtig Merethe Johansen mejo@famstyr.dk ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 252. Kirsten Rostgaard Evald har den 15. januar 2009 sendt bemærkninger om navnelovesudkastet til Retsudvalget.
Til retsudvalget. Jeg vil gerne give mit besyv med hensyn til ændring af navnelovgivningen den del der handler om navneændring for transseksuelle. Jeg er transseksuel og finder det aldeles tåbeligt at vi har en lovgivning der giver mig ret til at tage et kønspecifikt fornavn som mellem navn og så skal vælge et ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 267. Vibe Grevsen sendte den 19. januar 2009 bemærkninger om navnelovsudkastet til Retsudvalget.
Vibe Grevsen Silkeborgvej 309A 8230 Åbyhøj 19/1-2009 Til Retsudvalget vedr. forslag om ændring af navneloven Hermed vil jeg gerne viderebringe mine kommentarer til lovforslaget om ændring af navneloven. Mine kommentarer understøttes af statistiske overvejelser I nok vil finde interessante. Jeg har på baggrund af ... Vis forekomsten
L 107. Fremsættelse den 28. januar 2009 af lovforslag om ændring af navneloven. Justitsministerens fremsættelsestale.
Den 28. januar 2009 fremsatte justitsminister, Brian Mikkelsen lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Resumé Formålet med loven er at ophæve lovens revisionsbestemmelse og foretage en række mindre ændringer i Navneloven. Bl.a. udvides retten for justitsministeren til at fastsætte nærmere ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 1. Høringsoversigt af 28. januar 2009 kommenteret af Justitsministeriet.
KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) (L 107) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Den 19. december 2008 sendte Justitsministeriet et udkast til forslag til lov om ændring af navneloven i ... Vis forekomsten
L 107. Trans-Danmarks brev af 8. februar 2009 til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup om hjælp til ændring af navneloven.
Den 8. februar 2009 sendte Trans-Danmark v/formanden Karin Astrup et personligt brev til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup med anmodning om hjælp til, at navneloven i forbindelse med den igangværende revision bliver ændret således, at kravet om kønsbestemt fornavn ikke gælder for transseksuelle, ... Vis forekomsten
L 107. Kort omtale af 1. behandling den 17. februar 2009 af lovforslaget.
Folketinget havde tirsdag den 17. februar 2009 1. behandling af lovforslag nr. L 107 om lov om ændring af navneloven. Debatten blev indledt kl. 1428 og sluttede kl. 1548 og kunne følges på direkte Folketingets fjernsynstransmission. Herunder gengives kort, hvad de enkelte ordførere og enkelte andre fremførte under ... Vis forekomsten
L 107. Refert af 1. behandlingen den 17. februar 2009 af lovforslaget.
Folketinget havde den 17. februar 2009 1. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om lov om ændring af navneloven. Herunder gengives referatet af debatten. 9) 1. behandling af lovforslag nr. L 107 Forslag til lov om ændring af navneloven. (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.). ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 3. Spgsm. 1. Solveig Lerches henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. 20. februar 2009. Svar 26. marts 2009.
Solveig Lerche rettede den 18. februar 2009 henvendelse til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 vedrørende om, kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 3 - fra Solveig Lerche, til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 4. Spgsm. 2, Kirsten Rostgaard Evalds henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. den 20. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Kirsten Rostgaard Evald skrev den 18. februar 2009 til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 2 om kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 4 - fra Kirsten Rostgaard Evald, Risskov til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 6. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bem. af 19. februar 2009 om lovsforslaget og ansøgning om foretræde for Retsudvalget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Trans-Danmark indsendte den 19. februar 2009 bemærkninger til Retsudvalget om navnelovsforslaget - L 107 Samling: 2008-09 - og ansøgte om foretræde for Retsudvalget. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 7. Spgsm. 4. Gender Pioneers’ bem. af 22. februar 2009 om lovforslaget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 22. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 4 om kommentar til henvendelsen af 22. februar 2009 - bilag 7 - fra Gender Pioneers til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 8. Spgsm. 9. Vibe Grevsens bem. af 24. februar 2009 om lovforslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Vibe Grevsen skrev den 24. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 9 om kommentar til henvendelsen af 24. februar 2009 - bilag 8 - fra Vibe Grevsen til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 5 af 26. februar 2009 om hvorfor Sexologisk Klinik skal indblandes ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
26 feb 2009 kl. 0800 Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om, hvorfor transseksuelle, der ønsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal via Sexologisk Klinik, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 6 af 26. februar 2009 om konsekvensen ved at tillade fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 6 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om konsekvensen ved at tillade myndige personer til at tage det modsatte køns navn, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet Hvad ville være konsekvensen af at frigive retten for ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 7 af 26. februar 2009 om lægeerklæring via egen læge ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om muligheden for, at en lægeerklæring via egen læge kan erstatte en undersøgelse på Sexologiske Klinik ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 8 af 26. februar 2009 om prisen hos Sexologisk Klinik for afgivelse af vurdering i forbindelse med fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 8 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om, hvad det forventes, at ordningen, med at Sexologisk Klinik skal foretage en vurdering ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, vil komme til at koste, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 9. Spgsm. 10. LBL’s henvendelse den 26. februar 2009 til Retsudvalget om navnelovsændring. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skrev den 26. februar 2009 til Retsudvalget om lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 10 om kommentar til henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 10. Ændringsforslag af 13. marts 2009 om frit valg af fornavn.
Den 13. marts 2009 stillede S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG) ændringsforslag til L 107 - Samling: 2008-09 - om om, at myndige personer kan ændre fornavn, og at der højst skal være 2 konsultationer hos Sexologisk Klinik i forbindelse med transkønnedes ansøgning om navneskift. Ændringsforslaget gengives ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 11. Gender-Pioneers bemærkninger af 16. marts 2009 til ændringsforslaget i bilag 10.
Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk sendte den 16. marts 2009 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende det den 13. marts 2009 fremsatte ændringsforslag - bilag 10 vedrørende L 107 Samling: 2008-09. * * * Vivild den 16. marts 2009 Til Retsudvalget Angående L 107 Forslag til lov om ændring af Navneloven. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 11 af 18. marts 2009 fra Retsudvalget om ændringsforslag om bibeholdelse af revisionsbestemmelsen. Svar 23. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 18. marts 2009 spørgsmål 11 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende revisionsbestemmelsen i navneloven, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet Vil ministeren yde teknisk bistand ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 12. Retsudvalgets 1. udkast af 19. marts 2009 til betænkning vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 19. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven - L 107 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1. Ændringsforslag Socialdemokratiets, ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 13. Retsudvalgets 2. udkast af 24. marts 2009 til betænkning vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 24. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven - L 107 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 14. Retsudvalgets betænkning af 17. april 2009 vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 17. april 2009 betænkning (dateret den 2. april 2009) over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 over Forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) ... Vis forekomsten
L 107. 2. behandling den 21. april 2009 af forslag til lov om ændring af navneloven.
Folketinget havde den 21. april 2009 2. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Behandlingen startede kl. 1337 og sluttede kl. 1337. De fremsatte ændringsforslag blev nedstemt/bortfaldt. Herunder gengives debatten. Det næste punkt på dagsordenen er: Punkt 14) 2. behandling af ... Vis forekomsten
L 107. 3. behandling den 30. april 2009 forslag til lov om ændring af navneloven. Vedtaget.
Folketinget havde den 30. april 2009 3. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Lovforslaget blev vedtaget i den form, som det blev fremsat. Behandlingen startede kl. 1009 og sluttede kl. 1014. Der var indlæg fra Martin Henriksen, DF, der fandt, det var et skridt i den forkerte ... Vis forekomsten
L 54. 30. oktober 2009. Lovforslag om ændring af sundhedsloven bl.a. udvidet adgang til aktindsigt. Vedtaget.
Sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen (KF) fremsatte den 30. oktober 2009 lovforslag L 54 - Samling: 2009-10 - om ændring af Sundhedsloven. Denne omtale begrænses til omtale af lovforslagets udvidede adgang til aktindsigt i egne journaloptegnelser. Hvis lovforslaget vedtages, betyder det, at enhver får ... Vis forekomsten
L 54. Bilag nr. 6. Tidsplan.
Tidsplan for L 76 Om ændring af Sundhedsloven - bl.a. om udvidet adgang til aktindsigt. Tidsplanen hos Folketinget. Folketingets journal vedrørende lovforslaget. ... Vis forekomsten
L 123. 5. februar 2010. Lovforslag om ændring af ægteskabsloven – ligestilling af homoseksuelle og heteroseksuelle par. Forkastet.
Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) L 123 - samling 2009-10 - fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV). ... Vis forekomsten
L 123. Tidsplan.
Tidsplan for L 123 Om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 1. Trans-Danmark anbefalede den 2. februar 2010 forslaget til vedtagelse.
Den 22. februar 2010 sendte Trans-Danmark bemærkninger til Retsudvalget vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om, at foreningen anbefaler lovforslaget til vedtagelse. * * * Folketinget Att.: Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Den 22. februar 2010 Vedr.: L 123 Forslag til Lov om ændring af lov om ... Vis forekomsten
L 130. 3. marts 2010. Lovforslag om ændring af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Vedtaget.
Den 3. marts 2010 fremsatte indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder lovforslag L 130 om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, Sundhedsloven og forskellige andre love. Lovforslaget betyder bl.a. ændring af ... Vis forekomsten
L130. Tidsplan.
Tidsplan for L 130 L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Underskriftsindsamling til fordel for ægteskabelig ligestilling for homoseksuelle startet den 4. marts 2010.
I dag kan homoseksuelle par ikke indgå ægteskab på lige fod med heteroseksuelle par. Hvis du vil tilkendegive din støtte til en ægteskabslovgivning, der ligestiller homoseksuelle par med heteroseksuelle par, så kan du deltage i den underskriftsindsamling, som Lone J. Dransfeldt Christensen har iværksat. ... Vis forekomsten
L 130. Bilag 2. Spgsm. 1. Trans-Danmarks bemærkninger af 13. marts 2010 til lovforslaget. Spgsm. den 15. marts 2010. Svar den 25. marts 2010.
Trans-Danmark skrev den 13. marts 2010 til Sundhedsudvalget om L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Sundhedsudvalget ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
L 123, B 122 og B 123. Notat om 1. behandling i Folketinget den 26. marts 2010. Alle tre forslag vedrører ægteskabsloven.
Folketinget havde fredag eftermiddag den 26. marts 2010 - den sidste dag inden Folketinget gik på påskeferie - tre forslag til behandling, L 123, B 122 og B 123, som alle handlede om ægteskabslovgivningen og homoseksuelle. Fire timer og 10 minutters non stop debat, som mere eller mindre var forudsigelig. Da de tre ... Vis forekomsten
L 123. Pressemeddelelse af 15. april 2010 fra kirkeministeren. Bilag til svar på spgsm. 2.
Pressemeddelelse 15. april 2010 Kirkeministeren nedsætter udvalg om indgåelse af partnerskab i folkekirken Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech har den 15. april 2010 holdt møde med biskopperne om, hvordan folkekirken bør forholde sig til ønsket om, at partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 2 af 20. april 2010 om kirkeministerens drøftelser med biskopperne. Svar 3. maj 2010.
Den 20. april 2010 under behandlingen af beslutningsforslag L 123 stillede Lone Dybkjær (RV) spørgsmål 2 - Samling: 2009-10 - om kirkeministerens drøftelser med biskopperne om partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ved en kirkelig handling, til kirkeminister, Birthe Rønn Hornbech, der svarede ... Vis forekomsten
L 123. Kommissorie og sammensætning af udvalget om folkekirken og registreret partnerskab meddeldt den 23. april 2010 af kirkeministeren. Rapport september 2010.
Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech meddelte den 15. april 2010 i en pressemeddelelse, at hun havde afholdt et møde med biskopperne om, hvordan folkekirken bør forholde sig til ønsket om, at partnerskab mellem to personer af samme køn skal kunne indgås ved en kirkelig handlingaf, og derfor nedsat et udvalg derom. ... Vis forekomsten
L 123. B 122. B 123. Høringsskrivelse udsendt af af Retsudvalget den 27. april 2010.
Emne: Folketingets Retsudvalgs skriftlige høring over L 123, B 122 og B 123 Folketingets Retsudvalg skal anmode om jeres bemærkninger (høringsliste er vedhæftet) til de tre vedhæftede private forslag, som er: L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love ... Vis forekomsten
L 123. Bilag 12. Spgsm. 5. B 122. Bilag 9. Spgsm. 3. B 123. Bilag 8. Spgsm. 2. LGBT Danmarks bem. af 16. maj 2010 om lovforslaget og beslutningsforslagene. Spgsm. den Svar 25. maj 2010.
LGBT Danmark indsendte den 16. maj 2010 bemærkninger om: Lovforslag L 123 - Samling: 2009-10 - ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab. (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Beslutningsforslag B 122 - Samling: 2009-10 - om ... Vis forekomsten
L 123. 3. behandling den 3. juni 2010 om ændring af ægteskabslovgivningen. Forkastet.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn). Behandlingen startede og sluttede kl. 1009 med, at ... Vis forekomsten
L 130. 3. behandlingen den 3. juni 2010. Vedtaget. Afstemningsresultat.
Den 3. juni 2010 havde Folketinget 3. behandling af L 130 - Samling: 2009-10 - om forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet mv., lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love. Lovforslaget blev vedtaget ... Vis forekomsten
L 86. Bilag 1. Høringsskrivelse af 2. oktober 2010 fra Trans-Danmark til Beskæftigelsesministeriet og høringsnotat af 10. november 2010.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - i Folketinget gennemgår i høringsnotatet, der blev offentliggjort den 1. december 2010, de indkomne høringssvar til lovudkastet af 29. september 2010 til lovforslag L 86 og knytter bemærkninger til dem. Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - anfører følgende: Af ... Vis forekomsten
L 86. 30. november 2010. Lovforslag om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn.
Beskæftigelsesminister, Inger Støjberg (V) fremsatte den 30. november 2010 lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 - om ændring af lov om Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn). Inden ... Vis forekomsten
L 86. Bilag 2. Tidsplan.
Tidsplan for L 86 Om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 86. Fremsættelsestalen den 30. november 2010.
Den 30. november 2010 fremsatte beskæftigelsesminister, Inger Støjberg lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om udvidelse af kompetencen for Institut for Menneskerettigheder (IMR) til også at omfatte køn. Fremsættelsestalen Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring ... Vis forekomsten
L 86. Referat af 1. behandling den 10. december 2010.
Folketinget havde fredag den 10. december 2010 1. behandling af lovforslag L 86 om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn. Dateret den 2. oktober 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til det nu fremsatte ... Vis forekomsten
L 86. Spgsm. 6 af 5. januar 2011 fra PØU om gennemførelsen af ligebehandlings- og kønsligestillingsdirektivet i andre lande. Svar 28. Januar 2011.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg stillede den 5. januar 2011 under behandling af lovforslag L 86 spørgsmål nr. 6 - 2010-11 - om eksempler fra de nordiske lande eller andre EU medlemslande på konkret og konstruktiv gennemførelse af forpligtelsen af art. 20 i ligebehandlingsdirektivet og art. 12 i ... Vis forekomsten
L. 86. Lovforslaget vedtaget den 1. marts 2011. Ikrafttrædelse den 15. marts 2011.
Lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 - om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte kønblev vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 1. marts 2011 med ikrafttrædelse den 15. marts 2011. Forud var der den 1. februar 2011 udsendt - bilag 4 - 1. udkast til betænkning. Den endelige ... Vis forekomsten
Beskæftigelsesministeriet anmodede den 16. maj 2011 om bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Den 16. maj 2011 anmodede Beskæftigelsesministeriet om bidrag til brug for den kommende revision af Lov om Ligebebandlingsnævnet (lov nr. 387 af 27. maj 2008). Bidrag bedes sendt elektronisk senest fredag den 10. juni 2011 til pjaicenter@bm.dk. Skrivelsens fulde tekst Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8, 1061 ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringskrivelse af 10. juni 2011 vedr. revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Dateret den 10. juni 2011 sendte LGBT Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet med bemærkning om, at kønsidentitet bør indføres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsnævnet. Skrivelsen i sin helhed Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk Bidrag til brug for revision af Lov om ... Vis forekomsten
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet udsendt af Beskæftigelsesministeriet den 9. februar 2012.
Ifølge § 18 i Lov om Ligebehandlingsnævnet skal Beskæftigelsesministeren fremsætte forslag til revision af loven i folketingsåret 2011-12. Den 9. februar 2012 udsendte Beskæftigelsesministeriet udkast til lovforslag om ændring af loven og den 10. februar 2012 blev udkastet offentliggjort. Høringsfristen udløber ... Vis forekomsten
Bæftigelsesministeriets høringsbrev af 9. februar 2012 vedr. lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesministeriet udsendte sammen med udkast til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet også et høringsbrev - Beskæftigelsesudvalget, Alm. del 2011-12: Bilag 95 - som bl.a. kommenterer de høringssvar, som indkom i sommeren 2011, da udkast til lovforslaget var i høring - herunder høringssvaret fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 29. februar 2012 om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
LGBT Danmark har den 29. februar 2012 sendt høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til lovforslag om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet med ønske om, at kønsidentitet inkluderes i loven. Høringssvaret gengives herunder: 29. februar 2012. Beskæftigelsesministeriet ... Vis forekomsten
L 119. Bilag 1. Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 16. juni 2011 og 5. marts 2012.
Institut for Menneskerettigheder har den 16. juni 2011 afgivet høringssvar til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet - L 119 Samling: 2011-12: Bilag 1. Høringssvaret af 16. juni 2011 gengives delvist herunder. (Side 33). I denne skrivelse anfører instituttet bl.a. følgende anbefalinger: Instituttet ... Vis forekomsten
L 106. 14. marts 2012. Lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn. Vedtaget.
Den 14. marts 2012 frensatte social- og integrationsminister, Karen Hækkerup (S) lovforslag L 106 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.(Ægteskab mellem to personer af samme ... Vis forekomsten
L 105. 14. marts 2012. Lovforslag om præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v. Vedtaget.
Den 14. marts 2012 frensatte ministeren for ligestilling og kirke, Manu Sareen (RV) lovforslag L 105 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.). Resumé Ændringerne i ægteskabsloven ... Vis forekomsten
L 119. 28. marts 2012. Lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Den 28. marts 2012 fremsatte beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S) lovforslag, L 119 - Samling: 2011-12 - forslag til lov om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.). Lovforslaget indeholder kun mindre ændringer i forhold til den nugældende lov. De væsentligste ... Vis forekomsten
L 119. Bilag 1. 28. marts 2012. Høringsnotat, høringssvar og ligestillingsnotat fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriet har i høringsnotatet vedrørende lovforslag L 119 om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet - Samling: 2011-12: Bilag 1 - knyttet bemærkninger til de indkomne høringssvar. Herunder gengives alene de bemærkninger, som har relation til transkønnethed. Nederst link til samtlige indgivne ... Vis forekomsten
L 154. 11. april 2012. Lovforslag om etablering af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Vedtaget.
Udenrigsminister, Villy Søvndal (SF) fremsatte den 11. april 2012 lovforslag L 154 - Samling: 2011-12 - om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Lovforslaget er med mindre sproglige ændringer identisk med det den 27. februar 2012 fremsatte udkast. Ønskerne, som LGBT ... Vis forekomsten
Betænkning over L 119 afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012.
Beskæftigelsesudvalget afgav den 16. maj 2012 betænkning over L 119 – Samling: 2011-12 - om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Betænkningen gengives herunder Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012 1. Ændringsforslag Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag ... Vis forekomsten
L 119. 1., 2. og 3. behandling af lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet og vedtagelsen den 24. maj 2012 med ikrafttrædelse den 1. juli 2012.
Lovforslag L 119 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet blev fremsat den 28. marts 2012. 1. behandlingen af lovforslaget fandt sted den 19. april 2012. Efter behandlingen blev lovforslaget henvist til Beskæftigelsesudvalget. Referat af 1. behandlingen hos Folketinget. 2. behandlingen af ... Vis forekomsten
JM’s udkast af 23. september 2013 til ændring af straffeloven – REU bilag 417 – som led i dansk ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.
Justitsministeriet har den 23. september 2013 fremsat et udkast til lovforslag om ændring af straffeloven - Retsudvalget, Alm. del 2012-13: Bilag 417. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse ... Vis forekomsten
L 76. Lovforslag af 20. november 2013 om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).
Den 20. november 2012 frensatte justitsminister, Morten Bødskov (S) lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod ... Vis forekomsten
L 76. Tidsplan.
Tidsplan for L 76 Om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet). Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
L 76. 1. behandling af lovforslaget den 28. november 2013 i Folketinget.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 28. november 2013 1. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1146. ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse fra LGBT Danmark af 6. december 2013 og spgsm. til JM om henvendelsen med svar 16. december 2013.
Dateret den 6. december 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget vedrørende lovforslag L 76 om ændring af straffeloven med henblik at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 6. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. januar 2014.
Den 23. januar 2014 afgav Retsudvalget betænkning vedrørende lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og ... Vis forekomsten
L 76. 2. behandling af lovforslaget den 30. januar 2014.
Som punkt 3 på dagsordenen havde Folketinget den 30. januar 2014 2. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1104. ... Vis forekomsten
L 76. 3. behandling af lovforslaget den 18. februar 2014. Vedtaget.
Som punkt 4 på dagsordenen havde Folketinget den 18. februar 2014 3. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Lovforslaget blev vedtaget med 94 stemmer ... Vis forekomsten
L 182. Tidsplan. Juridisk kønsskifte. 2. behandling tirsdag den 3. april 2014. Mødet starter kl. 1300.
Tidsplan for L 182 Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle bemærkninger til ... Vis forekomsten
L 189. Tidsplan.
Tidsplan for L 189 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar offentliggjort 3. marts 2014 til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte den 3. marts 2014 udkast til forslag til lov omændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af m.v.) Ministeriet for Sundhed ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra Amnesty International af 13. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Amnesty International gengives herunder København, Dato 13. marts 2014 Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). J.nr. 2012-01397. Ved mail af 28. februar 2014 har ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danmarks Apotekerforening af 20. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danmarks Apotekerforening gengives herunder Fra: Helle Sandager HS@Apotekerforeningen.dk Sendt: 20. marts 2014 11:26 Til: Anna Skat Nielsen Cc: Gitte Hessner; Merete Kaas Emne: Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ændringer som følge af indførelse af adgang til juridisk ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 26. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk 26. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er glade for ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte. Høringsskrivelsen fra Det Etiske Råd var ikke enstemmig. Der var en flere afvigende holdninger lige fra afstandstagen til lovforslaget over forskellige ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) Nogle medlemmer fandt, ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Institut for Menneskerettigheder af 27. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder gengives herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet Sendes til: gk@cpr.dk Med kopi til: cpr@cpr.dk 27. marts 2014 VEDRØRENDE HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DET CENTRALE PERSONREGISTER Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved e-mail af 28. ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse af 27. marts 2014 fra Institut for Menneskerettigheder.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: ani@sum.dk 27. marts 2014. VEDRØRENDE HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION l FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk København den 28. marts 2014 HØRINGSSVAR: JURIDISK KØNSSKIFTE AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister vedr. tildeling af nyt ... Vis forekomsten
L 182 og L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 l 057 København K 28-03-2014 Svar på høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af ... Vis forekomsten
L 182 og L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 l 057 København K 28-03-2014 Svar på høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Finansrådet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Finansrådet gengives herunder NOTAT 28. marts 2014 Til Økonomi- og Indenrigsministeriet CPR-kontoret Sendt til gk@cpr.dk med kopi til cpr@cpr.dk. Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk København den 28. marts 2014 HØRINGSSVAR: ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JURIDISK KØNSSKIFTE MV. AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af sundhedsloven mv. i forbindelse med ændrede ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 27. marts 2017 Høringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. ændring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 28. marts 2014 til forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 28. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Sex & Samfund af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Sex & Samfund gengives herunder HØRING VEDR. UDKAST TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION I FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING MV. (ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JUSTERINGER SOM FØLGE AF INDFØRELSE AF JURIDISK KØNSSKIFTE M.V.) Ministeriet ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse (udateret) fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
Høringsskrivelsen fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) gengives herunder Sundhedsministeriet Att: Anna Skat Nielsen Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede kriterier for ... Vis forekomsten
L 189. Høringsnotat af 7. april 2014. Omtale af høringssvar og Sundhed- og Forebyggelsesministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over lovforslag L 189 - Samling: 2013-14 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Kommenteret høringsnotat fra ... Vis forekomsten
L 182. Høringsnotat af 30. april 2014. Omtale af høringssvar og Økonomi- og Indenrigsministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag blev den 28. februar 2014 sendt i høring hos følgende ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte).
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt, at ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 30. april 2014 fremsatte sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup (S) lovforslag L 189 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. - ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af af juridisk ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 2. Lukket ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 1030 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Program * * * Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget offentliggjorde den 20. maj 2014 præsentationerne fra John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Annamaria Giraldi og Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik og Vibe Grevsen, LGBT-Danmark, der blev fremvist torsdag den 15. maj 2014 på det lukkede ekspertmøde om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra John Erik Pedersen, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Vibe Grevsen, LGBT-Danmark på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationen fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 182 - Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet (køn) Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1745 og sluttede kl. 1930. I ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 1 af 21. maj 2014 om, hvor ofte, det ifølge lovforslaget, er muligt at skifte køn. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 1 - L 182 Samling: 2013-14 - om, hvor ofte det ifølge lovforslaget er muligt at skifte køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvor ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 2 af 21. maj 2014 om definitionen af køn i CPR-registret er objektiv. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 2 - L 182 Samling: 2013-14 - om definitionen af køn i CPR-registeret er objektiv til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Mener ministeren, at den definition af ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 3 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet person i relation til fængsler. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 3 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet person i relation til fængsler til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Mener ministeren, at der skal ske ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 4 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet person i relation til omklædningsfaciliteter. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 4 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet person i relation til omklædningsfaciliteter til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet I hvilket ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 5 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet MtK i relation til bopæl på kaserne under værnepligt. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 5 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet MtK i relation til bopæl på kaserne under værnepligt til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 6 af 21. maj 2014 om værnepligt fremover følge det biologiske eller juridiske køn. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 6 - L 182 Samling: 2013-14 - om værnepligt fremover følge det biologiske eller juridiske køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet Vil værnepligt fremover følge det biologiske eller ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 7 af 21. maj 2014 om konsekvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 7 - L 182 Samling: 2013-14 - om konsekvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet Hvis værnepligt fortsat følger det juridiske ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 8 af 21. maj 2014 om omklædningsrumsproblemer i forhold til juridisk kønsskiftede. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 8 - L 182 Samling: 2013-14 - om omklædningsrumsproblemer i forhold til personer, der har fået juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 9 af 21. maj 2014 om ændring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for rigets sikkerhed. Svar den 26. maj 2014. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 9 - L 182 Samling: 2013-14 - om ændring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for rigets sikkerhed til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 10 af 22. maj 2014 om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 10 - L 182 Samling: 2013-14 - om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 11 af 22. maj 2014 om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 11 - L 182 Samling: 2013-14 - om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren, som teknisk ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 12 af 22. maj 2014 om fordele og ulemper ved at gøre CPR-numrene kønsneutrale. Tilbagetaget.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 12 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om fordele og ulemper ved at gøre CPR-numrene kønsneutrale til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet er tilbagetaget. Dvs., at det betragtes som ikke ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 13 af 22. maj 2014 om anerkendelse af et juridisk kønsskifte i andre lande. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 13 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om anerkendelse af et juridisk kønsskifte i andre lande til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 14 af 22. maj 2014 om indlæggelse af juridisk kønsskiftede på sygehus. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 14 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om indlæggelse af juridisk kønsskiftede på sygehus til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren uddybe, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 15 af 22. maj 2014 om ulemper påpeget af arbejdsgruppen ved erklæringsmodellen for juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 15 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om ulemper påpeget af arbejdsgruppen ved erklæringsmodellen for juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 16 af 22. maj 2014 om bistand til ændringsforslag om at ansøgning om juridisk kønsskifte skal vedlægges erklæring fra egen læge. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 16 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om bistand til ændringsforslag om at ansøgning om juridisk kønsskifte skal vedlægges erklæring fra egen læge. til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 1 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændring af ordet transseksuel til transkønnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 1 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om ændring af ordene transseksuel og transseksualitet til transkønnet og transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 2 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændringsforslag om rådigivning og støtte ved kønsskifte. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 2 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om rådigivning og støtte ved kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmål Vil ministeren yde ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 3 af 22. maj 2014 om den kommende vejledning vil følge Standards of Care. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 3 - L 189 Samling: 2013-14 - om den kommende vejledning vil følge Standards of Care til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning følge de internationale "standards of ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 4 af 22. maj 2014 om erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 4 - L 189 Samling: 2013-14 - erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke udenlandske erfaringer er der fra f.eks. New Zealand i ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 5 af 22. maj 2014 om vejledningen vil indskrænke transkønnedes mulighed for behandling hos gynækolog. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 5 - L 189 Samling: 2013-14 - om vejledningen vil indskrænke transkønnedes mulighed for behandling hos gynækolog til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 6 af 22. maj 2014 om andre lande er gået så langt, som Danmark nu gør vedr. juridisk kønsskifte. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 6 - L 189 Samling: 2013-14 -om andre lande er gået så langt, som Danmark nu gør vedr. juridisk kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Er der nogen udenlandske fortilfælde, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 17 af 26. maj 2014 om it-mæssige udfordringer ved gentagne kønsskifter. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 182 Samling: 2013-14 - om it-mæssige udfordringer ved gentagne kønsskifter til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvorledes man ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 18 af 26. maj 2014 om betydningen af “vedholdende gennem længere tid”. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 182 Samling: 2013-14 - om betydningen af "vedholdende gennem længere tid" til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet En ansøgeres ønske om juridisk ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 19 af 26. maj 2014 om der kan skiftes juridisk køn flere gange. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 182 Samling: 2013-14 - om der kan skiftes juridisk køn flere gangetil økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil en person kunne skifte køn gentagne gange, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 182 Samling: 2013-14 - om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvilke ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 7 af 22. maj 2014 om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 spørgsmål 7 - L 189 Samling: 2013-14 - om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes bekræfte, at lovforslaget ikke har ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 8 af 22. maj 2014 om hvorfor børneloven ikke behøves ændret. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 8 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvorfor børneloven ikke behøves ændret til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes uddybe, hvorfor ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 9 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 9 - L 189 Samling: 2013-14 - om omtale af "kvinden" i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes forklare, hvorfor ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 10 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” og “gravide” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 10 - L 189 Samling: 2013-14 - om omtale af "kvinden" og "gravide" i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 11 af 26. maj 2014 om at tilpasse børneloven, så der bliver konsistent i formuleringerne. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 11 - L 189 Samling: 2013-14 - om at tilpasse børneloven, så der bliver konsistent i formuleringerne til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet I og med at ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 12 af 26. maj 2014 om at undlade sproglige ændringer i sundhedsloven. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 12 - L 189 Samling: 2013-14 - om at undlade sproglige ændringer i sundhedsloven til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Har ministeren overvejet at ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 13 af 26. maj 2014 om hvad V, DF, LA og KF bør skamme sig over. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 13 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvad V, DF, LA og KF bør skamme sig over til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014.. Spørgsmålet Ministeren brugte under ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 14 af 26. maj 2014 om at blive behandlet med respekt. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 14 - L 189 Samling: 2013-14 -om at blive behandlet med respekt til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Deler ministeren den opfattelse, at uanset hvilket ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 15 af 26. maj 2014 om hvornår vejledning sendes i høring. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 15 - L 189 Samling: 2013-14 -om hvornår vejledning sendes i høring til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvornår den nye ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 16 af 26. maj 2014 om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge. Svar 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 16 - L 189 Samling: 2013-14 -om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 2. juni 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 17 af 26. maj 2014 om erstatning fra Patientklagenævnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 189 Samling: 2013-14 - om erstatning fra Patientklagenævnet til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om en juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 18 af 26. maj 2014 om operativt kønsskifte for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 18 - L 189 Samling: 2013-14 - om operativt kønsskifte for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke overvejelser har ministeren i ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 19 af 26. maj 2014 om lovforslag om operativt kønsskifte for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 189 Samling: 2013-14 - om lovforslag om operativt kønsskifte for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Forventer ministeren ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om udredning mv. for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 20 - L 189 Samling: 2013-14 - omudredning mv. for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Planlægger ministeren initiativer for så ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 21 af 26. maj 2014 om regionerne vil modtage ekstra midler via DUT. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 21 - L 189 Samling: 2013-14 - om regionerne vil modtage ekstra midler via DUT til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 22 af 26. maj 2014 om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 22 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 21. Bilag 4. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 28. maj 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Ligestillingsudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 182 Samling: 2013-14. Ligestillingsudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 21 om henvendelsen til Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager (RV) , der ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 23. Bilag 5. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 2. juni 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 189 Samling: 2013-14. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 23 om henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 22 af 28. maj 2014 om LGBT Danmarks forslag om transpersoner i fængsler. Svar 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 22 - L 182 Samling: 2013-14 - om LGBT Danmarks forslag om transpersoner i fængsler til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 5. 1. udkast til betænkning den 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 - Samling: 2013-14 - Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). 1. udkast til Betænkning over Forslag til Lov om ændring af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 6. Betænkning afgivet den 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 - Samling: 2013-14 - Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. maj ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 6. Ændringsforslag af den 1. juni 2014 fra Sundheds- og Forebyggelsesministeren.
Ændringsforslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af …: Til § 1 1) Efter ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 7. 1. udkast til betænkning den 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 første udkast til beretning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 9. 2. udkast til betænkning den 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 andet udkast til beretning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk ... Vis forekomsten
Udkast af 2. juni 2014 fra Sundhedsstyrelsen til: Vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ifølge autorisationsloven ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker kønsmodificerende behandling, og fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner. Vejledningen knytter sig også til sundhedslovens ... Vis forekomsten
L 182. Andenbehandling den 3. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439. Jane ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 3. juni 2014.
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn - juridisk kønsskifte). Efter afstemningen i Folketinget ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 2. behandlingen og afstemning om ændringsforslag den 3. juni 2014.
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439. * * * ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 10. Betænkning af 3. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 3. juni 2014 betænkning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte ... Vis forekomsten
L 189. Andenbehandling den 4. juni 2014. kort referat af Tina Thranesen.
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 2. behandlingen den 4. juni 2014.
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 4. juni 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 182. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 0909 og sluttede kl. 0909. ... Vis forekomsten
L 189. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 3. behandling den 11. juni 2014 og lovforslaget som vedtaget.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Lovforslaget blev vedtaget med stemmetallene: For 59. Imod 52. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 3. behandling den 11. juni 2014.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
Motion to amend the Act on the Central Office (L 182 – legal sex change) as adopted by the Danish Parliament June 11, 2014.
Adopted by the parliament on 11. June 2014 Motion to amend the Act on the Civil Registration System (Granting a new social security number to people who experience themselves as belonging to the opposite gender) Article 1 The Act on the Civil Registration System cf. the consolidation Act no. 5 of 9 January 2013, as ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
L 182. Pressemeddelelse af 11. juni 2014 om vedtagelse af juridisk kønsskifte fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Den 11. juni 2014 om aftenen udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet en pressemeddelelse om vedtagelsen af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). I ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk kønsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besværlig. Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 26. august 2014 til CPR-kontoret om vejl. og ansøgningsformular til juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 26. august 2014 en skrivelse til CPR-kontoret med kopi til to ministre og to folketingsudvalg om CPR-kontorets vejledning og ansøgningsformular til ansøgning om juridisk kønsskifte (nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn), som blev offetliggjort den 25. august ... Vis forekomsten
Politisk flertalsaftale af 3. marts 2015 om en målretning af Ligebehandlingsnævnets arbejde.
Pressemeddelelse udsendt af Beskæftigelsesministeriet den 3. marts 2015: Alle partier i Folketinget enige om at målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde. Pressemeddelelsen Ligebehandlingsnævnets arbejde skal nu fokuseres, så de mere kuriøse sager ikke skygger for arbejdet med at modvirke forskelsbehandling og ... Vis forekomsten
Forslag fra Beskæftigelsesministeriet af 17. marts 2015 til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesministeriet sendte den 17. marts 2015 udkast til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet i høring. Bemærkningerne bedes sendt til bm@bm.dk, mll@bm.dk og ksw@bm.dk og være Beskæftigelsesministeriet i hænde senest onsdag den 1. april 2015. Udkastets ordlyd Fremsat den xx. april 2015 af ... Vis forekomsten
Høringsskr. af 1. april 2015 fra LGBT Danmark med anbefaling om, at kønsidentitet inkluderes som beskyttelsesgrund i loven.
Beskæftigelsesministeriet Sagsstyringsenheden 1. april 2015 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (BM ID: 861704) LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, takker for inddragelse i høringen over udkast til forslag til lov om ændring ... Vis forekomsten
L 197. Forslag af 29. april 2015 til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesminister, Henrik Dam Kristensen fremsatte den 29. april 2015 forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet - Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v. - L 197. ... Vis forekomsten
L 28. Bilag 2. Tidsplan.
Tidsplan for L 28 - for forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 28. Forslag af 7. oktober 2015 til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V) fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet - Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v. ... Vis forekomsten
L 28. 3. behandling og vedtagelse den 10. december 2015 af lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet.
Den 10. december 2015 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 28 - Samling: 2015-16 - forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Lovforslaget blev vedtaget med 101 stemmer for forslaget, 0 stemte imod forslaget og 0 stemte hverken for eller imod forslaget. Punkt 7) 3. behandling af lovforslag ... Vis forekomsten
L 55. Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort.
Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V) fremsatte den 9. november 2016 lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort. Inden fremsættelse som lovforslag blev et udkast til forslag til lov om udstedelse af legitimationskort den 14. september 2016 sendt i høring på Høringsportalen. ... Vis forekomsten
L 55. Tidsplan.
Tidsplan for L 55 Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 1. behandlingen den 2. december 2016.
Den 2. december 2016 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1037 Formanden (Pia Kjærsgaard): Forhandlingen er åbnet. Det er hr. Magnus Heunicke, Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 1037 Magnus Heunicke (S) (Ordfører): Tak for ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 4. Spgsm. 1. Høringsskr. af 19. december 2016 fra LGBT Danmark om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 20. januar 2017.
LGBT Danmark indsendte den 19. december 2016 høringsskrivelse til lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort med anbefaling om, at personnummer ikke påføres legitimationskortet, idet det bl.a. afslører indehaverens køn. Høringsskrivelsen er registreret hos Social-, Indenrigs- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 5. Spgsm. 2. Høringsskr. af 22. januar 2017 fra LGBT Danmark om ministerens bemærkninger til LGBT Danmarks høringsskrivelse af 19. december 2016 om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 2. februar 2017.
Økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll kommenterede den 20. januar 2017 høringsskrivelsen af 19. december 2016 fra LGBT Danmark. Kommentarerne var af en art, at LGBT Danmark har indsendt sin høringsskrivelse nr. 2 med bemærkninger og korrektioner til Simon Emil Ammitzbølls kommentarer. LGBT Danmarks ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 8. Spgsm. 3. Høringsskr. af 21. februar 2017 fra Paul W. Ryan om at bruge en app, NemID og mobiltelefon som billedlegitimation og spgsm. derom til ministeren. Svar 21. februar 2017.
Paul W. Ryan skrev den 21. februar 2017 til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget med bemærkninger til lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – om at udvikle en billedlegitimations app, der via mobiltelefon og NemID kan bekræfte en persons identitet. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget stillede den 22. februar ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 10. Spgsm. 4. Præsentationer fra Herning Kommunes foretræde for udvalget 23. feb. 2017 og spgsm. til ministeren derom. Svar 23. februar 2017.
Herning Kommune havde torsdag den 23. feb. 2017 foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget vedrørede lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – og præsenterede herunder kommunens nuværende system med udstedelse af legitimationskort til unge under 18 år (alkokort), og foreslog systemet indført i det i ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 11. Betænkning af 23. februar 2017 fra SUU over forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget afgav den 23. februar 2017 betænkning over lovforslag L 55 bilag 11 - Samling: 2016-17 - forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. * * * Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 23. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om udstedelse af ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 2. behandlingen den 28. februar 2017.
Den 28. februar 2017 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1445 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 3. behandlingen den 2. marts 2017. Vedtaget.
Den 2. marts 2017 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Lovforslaget blev vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017. Kl. 1002 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at ... Vis forekomsten
Høring af 7. juni 2017 over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort.
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 7. juni 2017 udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort i offentlig høring. Høringsfristen udløber den 21. juli 2017. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017. Eventuelle bemærkninger til udkastet sendes pr. e-mail til llhj@oim.dk med kopi ... Vis forekomsten
Udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge.
Sundheds- og Ældreministeriet sendte den 13. juli 2017 et udkast til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration i høring. Udkastets afsnit om reproduktion giver mulighed for at par og enlige kvinder kan modtage behandling, også selvom det indebærer ... Vis forekomsten
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologis høringssvar af 17. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) indsendte den 17. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * 17.8.17 Vedr. ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 18. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Institut for Menneskerettigheder indsendte den 18. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet ... Vis forekomsten
Region Nordjyllands høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Region Nordjylland indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret fra Region Nordjylland gengives herunder. * * * 21. august 2017 HØRINGSSVAR ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Det Etiske Råd indsendte den 21. august 2017 sit høringssvar af 17. august 2017 til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. Til Sundheds- og Ældreministeriet ... Vis forekomsten
Børnerådets bemærkninger af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Børnerådet indsendte den 21. august 2017 bemærkninger til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 K ... Vis forekomsten
Dansk Psykiatrisk Selskabs høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Dansk Psykiatrisk Selskab indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Bemærkningerne gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet 21. august ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2017 høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret gengives herunder. * * * Sundheds- og Ældreministeriet Kontor for Lægemidler og ... Vis forekomsten
Region Hovedstadens høringssvar af 22. august 2017 til lovudkast om dobbeltdonation og kastrationsregler.
Region Hovedstaden indsendte den 22. august 2017 høringssvar af 14. august 2017 fra Rigshospitalets direktion til Sundheds- og Ældreministeriets udkast til lovforslag om dobbeltdonation og om, at kastration ifb. med kønsskifte overlades til patienten og den behandlende læge. Høringssvaret af 14. august 2017 fra ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 1. Høringsnotat af 12. september 2017 vedr. høringen af udkast til lovforslaget.
Samtidigt med fremsættelse af lovforslag L 60 til lov om dobbeltdonation og kastration blev høringssvar og det dertil af Sundheds- og Ældreministeriet udarbejdede høringsnotat af 12. september 2017 offentliggjort som bilag 1 til lovforslaget. Spring direkte til: Bemærkninger vedr. assisteret reproduktion ... Vis forekomsten
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 om kommende lovforslag indeholder: Ændring af sundhedsloven vedr. kastration.
Statsministerens redegørelse den 3. oktober 2017 indeholder et punkt om, at sundhedsloven skal ændres, så Sundhedsstyrelsen som hovedregel ikke skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Redegørelsen indledes med: "Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og ... Vis forekomsten
L 60. Lovforslag af 5. oktober 2017 til lov om dobbeltdonation og kastration.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017 lovforslag L 60 – samling 2017-18 – til Ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Inden fremsættelse arf lovforslaget blev et udkast til ændring af lov om assisteret ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 3. Tidsplan.
Tidsplan for L 60 Lovforslag af 5. oktober 2017 til lov om ændring af sundhedslovens bestemmelser om dobbeltdonation og kastration. Folketingets journal med Folketingets tidsplan for behandling af lovforslaget. Folketingets journal vedr. udkast til Sundheds- og Ældreudvalgets behandling af lovforslaget - bilag 4. * * ... Vis forekomsten
L 60 – Fremsættelsestalen den 5. oktober 2017 af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) Sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby): Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 2. Spgsm. 1. LGBT Danmarks bemærkninger til lovforslaget af 16. oktober 2017. Svar 27. oktober 2017.
LGBT Danmark indsendte den 17. oktober 2017 høringsskrivelse dateret 16. oktober 2017 til lovforlag L 60 – samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Sundheds- og Ældreudvalget bad den 17. oktober 2017 med spørgsmål 1 – ... Vis forekomsten
L 60. 1. behandling den 27. oktober 2017. Notat om debatten i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. Folketinget havde fredag den 27. oktober 2017 førstebehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Samtlige partier tilsluttede sig lovforslaget. Debatten varede fra kl. 1157 til kl. ... Vis forekomsten
L 60. Referat af 1. behandling den 27. oktober 2017.
Folketingets referat af førstebehandlingen af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Nederst på siden kan forhandlingen ses ... Vis forekomsten
L 60. Spgsm. 2 af 13. november 2017 om bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation? Svar 23. november 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 13. november 2017 spørgsmål nr. 2 efter ønske fra Stine Brix (EL) - L 60 Samling: 2017-18 - om ministeren vil yde bistand til et ændringsforslag, der fjerner kravet om sundhedsfaglig indikation for dobbeltdonation, til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der svarede den ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 5. Ændringsforslag til lovforslaget om, at ikke færdigbehandlede ansøgninger om kastration bortfalder.
Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) følger ønsket i LGBT Danmarks høringsskrivelse af 17. oktober 2017 og har den 23. november 2017 fremsat ændringsfor om en ny overgangsbestemmelse i lovforslag L 60. Ændringsforslaget gengives herunder. * * *Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 6. Udkast af 27. november 2017 til betænkning.
Udkast til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 6, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c). Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 7. 2. udkast til betænkning. Den 4. december 2017.
2. udkast, den 4. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 7, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Udkastet behandlet af Sundheds- og Ældreudvalget den 28. november 2017 som punkt 1. c). Udkast til Betænkning over ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 8. 3. udkast til betænkning. Den 11. december 2017.
3. udkast, den 11. december 2017, til betænkning til lovforslag L 60 - bilag 8, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Udkastet behandles af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017 som punkt 1. b). 3. udkast til Betænkning ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 9. 12. december 2017. Sundhedsministeren vil evaluere reglerne om dobbeltdonation om to år.
Brev af 12. december 2017 fra sundhedsminister, Ellen Trane Nørby til Sundheds- og Ældreudvalget - lovforslag L 60 - bilag 9, samling 2017-18 - om evaluering af reglerne om dobbeltdonation 2 år efter lovforslagets ikrafttrædelse. Brevet Sundhedsministeren 12-12-2017 Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg Vedr. L 60 ... Vis forekomsten
L 60. Bilag 10. Betænkning. Den 12. december 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget afgav den 12. december 2017 betænkning til lovforslag L 60 - bilag 10, samling 2017-18 - over forslag til lov om ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration. Betænkning afgivet af Sundheds- og Ældreudvalget den 12. december 2017 Betænkning over Forslag ... Vis forekomsten
L 60. 2. behandling den 15. december 2017. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. Folketinget havde fredag den 15. december 2017 andenbehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Der var ingen, som ønskede ordet. Der var fremsat to ændringsforslag. ... Vis forekomsten
L 60. Referat af 2. behandling den 15. december 2017.
Folketinget havde fredag den 15. december 2017 andenbehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Nederst på siden kan ... Vis forekomsten
L 60. Lovforslagets udformning efter 2. behandling den 15. december 2017.
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration) § 1 I lov om assisteret ... Vis forekomsten
L 60. 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget. Notat om behandlingen i Folketinget af Tina Thranesen.
Af Tina Thranesen. Folketinget vedtog fredag den 19. december 2017 under tredjebehandlingen lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration. Der var ingen, som ønskede ordet. Afstemning. For: 105. Imod: 0. Hverken for ... Vis forekomsten
L 60. Referat af og video fra 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget.
Folketinget havde fredag den 19. december 2017 tredjebehandling af lovforslag L 60 - samling 2017-18 – til ændring af lov om assisteret reproduktion vedrørende dobbeltdonation og sundhedsloven vedrørende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) fremsatte den 5. oktober 2017. Lovforslaget blev ... Vis forekomsten