L 107-2009-Navnelov
L 107. Tidsplan.
Tidsplan for L 107 Om lov om ændring af navneloven. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 4. Regeringens lovprogram af 9. oktober 2008 indeholder ændring af navneloven (Revisionsklausul).
Den 9. oktober 2008 fremsatte regeringen (Regeringen Anders Fogh Rasmussen III) sit lovprogram for folketingsåret 2008/2009. På side 3 i lovprogrammet fremgår det, at navneloven skal revideres: Navneloven indeholder en revisionsklausul, hvorefter der i folketingsåret 2008/2009 skal fremsættes forslag om revision af ... Vis forekomsten
REU alm. del bilag 190. Udkast til lovforslag om ændring af navneloven fremsat den 12. december 2008 af justitsministeren.
Den 12. december 2008 fremsatte justitsminister, Brian Mikkelsen udkast til lov om ændring af Navneloven - Samling: 2008-09. Fremdat den af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) § 1 I navneloven, jf. ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 200. Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnks henvendelse af 15. december 2008 vedr. navneloven.
Den 15. december 2008 rettede Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk henvendelse til Retsudvalget om bilag 190, udkastet til ændring af navneloven. Henvendelsen registreret som bilag 200 - Retsudvalget REU alm. del. Henvendelsens ordlyd Vivild den 15/12/08 Navneloven Kapitel 3 Fornavne § 13 Kan justitsministeren / ... Vis forekomsten
Familiestyrelsen sendte den 19. december 2008 udkast til lovforslag om ændring af navneloven i høring.
Den 19. december 2008 sendte Familiestyrelsen udkastet til ændring af Navneloven i høring med høringsfrist mandag den 12. januar 2009 kl. 1200. Høringssvar sendes via e-mail til mejo@famstyr.dk. Til organisationer, myndigheder m.v. på vedlagte høringsliste J.nr.: 2008-400-00001 Sagsbehandler: Merethe Johansen Dato ... Vis forekomsten
Freja Nordam sendte den 22. december 2008 bemærkninger til Familiestyrelsen om navneændringsudkastet.
Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø att. fuldmægtig Merethe Johansen Viborg, den 22. december 2008 Revision af navneloven Justitsministeren fremsatte den 12. december 2008 forslag til revision af navneloven. Forslaget tager bl.a. sigte på transpersoner der ikke ønsker operation. Dermed er jeg selv med i ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar om navnelovsudkastet den 10. januar 2009 til Familiestyrelsen.
Den 10. januar 2009 indsendte Trans-Danmark foreningens høringssvar dateret den 30. december 2008 vedr. forslag til lov om ændring af navneloven - Bilag 190 - til Familiestyrelsen. * * * Karup, den 30. december 2008 Familiestyrelsen Kristineberg 6, 2100 København Ø. Att. fuldmægtig Merethe Johansen mejo@famstyr.dk ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 252. Kirsten Rostgaard Evald har den 15. januar 2009 sendt bemærkninger om navnelovesudkastet til Retsudvalget.
Til retsudvalget. Jeg vil gerne give mit besyv med hensyn til ændring af navnelovgivningen den del der handler om navneændring for transseksuelle. Jeg er transseksuel og finder det aldeles tåbeligt at vi har en lovgivning der giver mig ret til at tage et kønspecifikt fornavn som mellem navn og så skal vælge et ... Vis forekomsten
REU alm. del. bilag 267. Vibe Grevsen sendte den 19. januar 2009 bemærkninger om navnelovsudkastet til Retsudvalget.
Vibe Grevsen Silkeborgvej 309A 8230 Åbyhøj 19/1-2009 Til Retsudvalget vedr. forslag om ændring af navneloven Hermed vil jeg gerne viderebringe mine kommentarer til lovforslaget om ændring af navneloven. Mine kommentarer understøttes af statistiske overvejelser I nok vil finde interessante. Jeg har på baggrund af ... Vis forekomsten
L 107. Fremsættelse den 28. januar 2009 af lovforslag om ændring af navneloven. Justitsministerens fremsættelsestale.
Den 28. januar 2009 fremsatte justitsminister, Brian Mikkelsen lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Resumé Formålet med loven er at ophæve lovens revisionsbestemmelse og foretage en række mindre ændringer i Navneloven. Bl.a. udvides retten for justitsministeren til at fastsætte nærmere ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 1. Høringsoversigt af 28. januar 2009 kommenteret af Justitsministeriet.
KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) (L 107) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Den 19. december 2008 sendte Justitsministeriet et udkast til forslag til lov om ændring af navneloven i ... Vis forekomsten
L 107. Trans-Danmarks brev af 8. februar 2009 til formanden for Retsudvalget, Peter Skaarup om hjælp til ændring af navneloven.
Den 8. februar 2009 sendte Trans-Danmark v/formanden Karin Astrup et personligt brev til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup med anmodning om hjælp til, at navneloven i forbindelse med den igangværende revision bliver ændret således, at kravet om kønsbestemt fornavn ikke gælder for transseksuelle, ... Vis forekomsten
L 107. Kort omtale af 1. behandling den 17. februar 2009 af lovforslaget.
Folketinget havde tirsdag den 17. februar 2009 1. behandling af lovforslag nr. L 107 om lov om ændring af navneloven. Debatten blev indledt kl. 1428 og sluttede kl. 1548 og kunne følges på direkte Folketingets fjernsynstransmission. Herunder gengives kort, hvad de enkelte ordførere og enkelte andre fremførte under ... Vis forekomsten
L 107. Refert af 1. behandlingen den 17. februar 2009 af lovforslaget.
Folketinget havde den 17. februar 2009 1. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om lov om ændring af navneloven. Herunder gengives referatet af debatten. 9) 1. behandling af lovforslag nr. L 107 Forslag til lov om ændring af navneloven. (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.). ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 3. Spgsm. 1. Solveig Lerches henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. 20. februar 2009. Svar 26. marts 2009.
Solveig Lerche rettede den 18. februar 2009 henvendelse til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 1 vedrørende om, kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 3 - fra Solveig Lerche, til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 4. Spgsm. 2, Kirsten Rostgaard Evalds henvendelse den 18. februar 2009 til Retsudvalget om revisionen af navneloven. Spgsm. den 20. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Kirsten Rostgaard Evald skrev den 18. februar 2009 til Retsudvalget vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om revisionen af navneloven. Den 20. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 2 om kommentar til henvendelsen af 18. februar 2009 - bilag 4 - fra Kirsten Rostgaard Evald, Risskov til justitsminister, Brian ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 6. Spgsm. 3. Trans-Danmarks bem. af 19. februar 2009 om lovsforslaget og ansøgning om foretræde for Retsudvalget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Trans-Danmark indsendte den 19. februar 2009 bemærkninger til Retsudvalget om navnelovsforslaget - L 107 Samling: 2008-09 - og ansøgte om foretræde for Retsudvalget. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 3 om kommentar til henvendelsen fra Trans-Danmark til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 7. Spgsm. 4. Gender Pioneers’ bem. af 22. februar 2009 om lovforslaget. Spgsm. den 23. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Gender Pioneers v/Erwin Maria Jöhnk skrev den 22. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 23. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 4 om kommentar til henvendelsen af 22. februar 2009 - bilag 7 - fra Gender Pioneers til justitsminister, Brian Mikkelsen, der ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 8. Spgsm. 9. Vibe Grevsens bem. af 24. februar 2009 om lovforslaget til Retsudvalget. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Vibe Grevsen skrev den 24. februar 2009 til Retsudvalget med bemærkninger til lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 9 om kommentar til henvendelsen af 24. februar 2009 - bilag 8 - fra Vibe Grevsen til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 5 af 26. februar 2009 om hvorfor Sexologisk Klinik skal indblandes ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
26 feb 2009 kl. 0800 Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om, hvorfor transseksuelle, der ønsker at tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal via Sexologisk Klinik, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 6 af 26. februar 2009 om konsekvensen ved at tillade fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 6 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om konsekvensen ved at tillade myndige personer til at tage det modsatte køns navn, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet Hvad ville være konsekvensen af at frigive retten for ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 7 af 26. februar 2009 om lægeerklæring via egen læge ved fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 26. februar 2009 spørgsmål 5 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om muligheden for, at en lægeerklæring via egen læge kan erstatte en undersøgelse på Sexologiske Klinik ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 8 af 26. februar 2009 om prisen hos Sexologisk Klinik for afgivelse af vurdering i forbindelse med fornavneskift. Svar 26. marts 2009.
Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål 8 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om, hvad det forventes, at ordningen, med at Sexologisk Klinik skal foretage en vurdering ved transkønnedes ansøgning om fornavneskift, vil komme til at koste, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 9. Spgsm. 10. LBL’s henvendelse den 26. februar 2009 til Retsudvalget om navnelovsændring. Spgsm. den 26. februar 2009. Svar den 26. marts 2009.
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) skrev den 26. februar 2009 til Retsudvalget om lovforslag L 107 - Samling: 2008-09. Den 26. februar 2009 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 10 om kommentar til henvendelsen fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 10. Ændringsforslag af 13. marts 2009 om frit valg af fornavn.
Den 13. marts 2009 stillede S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG) ændringsforslag til L 107 - Samling: 2008-09 - om om, at myndige personer kan ændre fornavn, og at der højst skal være 2 konsultationer hos Sexologisk Klinik i forbindelse med transkønnedes ansøgning om navneskift. Ændringsforslaget gengives ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 11. Gender-Pioneers bemærkninger af 16. marts 2009 til ændringsforslaget i bilag 10.
Gender Pioneers, Erwin Maria Jöhnk sendte den 16. marts 2009 bemærkninger til Retsudvalget vedrørende det den 13. marts 2009 fremsatte ændringsforslag - bilag 10 vedrørende L 107 Samling: 2008-09. * * * Vivild den 16. marts 2009 Til Retsudvalget Angående L 107 Forslag til lov om ændring af Navneloven. ... Vis forekomsten
L 107. Spgsm. 11 af 18. marts 2009 fra Retsudvalget om ændringsforslag om bibeholdelse af revisionsbestemmelsen. Svar 23. marts 2009.
Retsudvalget stillede den 18. marts 2009 spørgsmål 11 vedrørende L 107 - Samling: 2008-09 - om ministeren vil yde teknisk bistand til et ændringsforslag vedrørende revisionsbestemmelsen i navneloven, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 26. marts 2009. Spørgsmålet Vil ministeren yde teknisk bistand ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 12. Retsudvalgets 1. udkast af 19. marts 2009 til betænkning vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 19. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven - L 107 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1. Ændringsforslag Socialdemokratiets, ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 13. Retsudvalgets 2. udkast af 24. marts 2009 til betænkning vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 24. marts 2009 1. udkast til betænkning over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven - L 107 (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1. Ændringsforslag Der er stillet 4 ... Vis forekomsten
L 107. Bilag 14. Retsudvalgets betænkning af 17. april 2009 vedrørende forslag om ændring af navneloven.
Retsudvalget afgav den 17. april 2009 betænkning (dateret den 2. april 2009) over lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 over Forslag til lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) ... Vis forekomsten
L 107. 2. behandling den 21. april 2009 af forslag til lov om ændring af navneloven.
Folketinget havde den 21. april 2009 2. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Behandlingen startede kl. 1337 og sluttede kl. 1337. De fremsatte ændringsforslag blev nedstemt/bortfaldt. Herunder gengives debatten. Det næste punkt på dagsordenen er: Punkt 14) 2. behandling af ... Vis forekomsten
L 107. 3. behandling den 30. april 2009 forslag til lov om ændring af navneloven. Vedtaget.
Folketinget havde den 30. april 2009 3. behandling af lovforslag L 107 - Samling: 2008-09 - om ændring af Navneloven. Lovforslaget blev vedtaget i den form, som det blev fremsat. Behandlingen startede kl. 1009 og sluttede kl. 1014. Der var indlæg fra Martin Henriksen, DF, der fandt, det var et skridt i den forkerte ... Vis forekomsten