L 119-2012-Ligebeh.nævnet
Beskæftigelsesministeriet anmodede den 16. maj 2011 om bidrag til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Den 16. maj 2011 anmodede Beskæftigelsesministeriet om bidrag til brug for den kommende revision af Lov om Ligebebandlingsnævnet (lov nr. 387 af 27. maj 2008). Bidrag bedes sendt elektronisk senest fredag den 10. juni 2011 til pjaicenter@bm.dk. Skrivelsens fulde tekst Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8, 1061 ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringskrivelse af 10. juni 2011 vedr. revision af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Dateret den 10. juni 2011 sendte LGBT Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet med bemærkning om, at kønsidentitet bør indføres som beskyttelsesgrund i Lov om Ligebehandlingsnævnet. Skrivelsen i sin helhed Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk Bidrag til brug for revision af Lov om ... Vis forekomsten
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet udsendt af Beskæftigelsesministeriet den 9. februar 2012.
Ifølge § 18 i Lov om Ligebehandlingsnævnet skal Beskæftigelsesministeren fremsætte forslag til revision af loven i folketingsåret 2011-12. Den 9. februar 2012 udsendte Beskæftigelsesministeriet udkast til lovforslag om ændring af loven og den 10. februar 2012 blev udkastet offentliggjort. Høringsfristen udløber ... Vis forekomsten
Bæftigelsesministeriets høringsbrev af 9. februar 2012 vedr. lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesministeriet udsendte sammen med udkast til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet også et høringsbrev - Beskæftigelsesudvalget, Alm. del 2011-12: Bilag 95 - som bl.a. kommenterer de høringssvar, som indkom i sommeren 2011, da udkast til lovforslaget var i høring - herunder høringssvaret fra ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 29. februar 2012 om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
LGBT Danmark har den 29. februar 2012 sendt høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til lovforslag om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet med ønske om, at kønsidentitet inkluderes i loven. Høringssvaret gengives herunder: 29. februar 2012. Beskæftigelsesministeriet ... Vis forekomsten
L 119. Bilag 1. Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 16. juni 2011 og 5. marts 2012.
Institut for Menneskerettigheder har den 16. juni 2011 afgivet høringssvar til brug for revision af lov om Ligebehandlingsnævnet - L 119 Samling: 2011-12: Bilag 1. Høringssvaret af 16. juni 2011 gengives delvist herunder. (Side 33). I denne skrivelse anfører instituttet bl.a. følgende anbefalinger: Instituttet ... Vis forekomsten
L 119. 28. marts 2012. Lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Den 28. marts 2012 fremsatte beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S) lovforslag, L 119 - Samling: 2011-12 - forslag til lov om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.). Lovforslaget indeholder kun mindre ændringer i forhold til den nugældende lov. De væsentligste ... Vis forekomsten
L 119. Bilag 1. 28. marts 2012. Høringsnotat, høringssvar og ligestillingsnotat fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriet har i høringsnotatet vedrørende lovforslag L 119 om ændring af Lov om Ligebehandlingsnævnet - Samling: 2011-12: Bilag 1 - knyttet bemærkninger til de indkomne høringssvar. Herunder gengives alene de bemærkninger, som har relation til transkønnethed. Nederst link til samtlige indgivne ... Vis forekomsten
Betænkning over L 119 afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012.
Beskæftigelsesudvalget afgav den 16. maj 2012 betænkning over L 119 – Samling: 2011-12 - om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Betænkningen gengives herunder Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 16. maj 2012 1. Ændringsforslag Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag ... Vis forekomsten
L 119. 1., 2. og 3. behandling af lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet og vedtagelsen den 24. maj 2012 med ikrafttrædelse den 1. juli 2012.
Lovforslag L 119 - Samling: 2011-12 - om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet blev fremsat den 28. marts 2012. 1. behandlingen af lovforslaget fandt sted den 19. april 2012. Efter behandlingen blev lovforslaget henvist til Beskæftigelsesudvalget. Referat af 1. behandlingen hos Folketinget. 2. behandlingen af ... Vis forekomsten