L 152. 2004. Navnelov
Trans-Danmark havde den 5. november 2003 foretræde for Navnelovsudvalget og afleverede ønsker til ny navnelov.
Foreningen trans-danmark.dk ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren, Qvickie havde den 5. november 2003 kl. 1315 fortræde for Navnelovsudvalget og redegjorde mundtligt for foreningens ønsker til den nye navnelov. Afslutningsvis afleverede de den herunder viste skrivelse, hvori foreningens ønsker til den nye ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 5. november 2003 fra trans-Danmark.dks om mødet med Navnelovsudvalget.
Foreningen trans-danmark.dk udsendte den 5. november 2003 den herunder viste pressemeddelelse efter sit foretræde for Navnelovsudvalget. PRESSEMEDDELELSE vedrørende revision af navneloven. Foreningen trans-danmark.dk repræsenteret ved næstformanden, Tina Schuldt og kassereren Qvickie var i dag - onsdag den 5. november ... Vis forekomsten
Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 af 9. juni 2004.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen blev offentliggjort den 28. juni 2004. Betænkningen indeholder flere afsnit om transseksuelles navneforhold. Udvalget anbefaler muligheden for særlige forhold vedrørende ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar 23. august 2004 til Justitsministeriet vedr. navnelovsbetænkningen.
Foreningen trans-danmark.dk fremsendte den 23. august 2004 sit høringssvar om Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446 til Justitsministeriet. I høringssvaret redegør foreningen for sine ønsker til den nye navnelov. Høringsskrivelsen Justitsministeriet Slotsholmsgade 10, 1216 København K. 23. august 2004 Høringssvar ... Vis forekomsten
Institut for menneskerettigheder støtter Trans-Danmark i sit høringssvar om navnelovsbetænkningen. 20. september 2004.
Institut for menneskerettigheder skrev i deres høringssvar om navnelovsbetænkningen til Justitsministeriet den 20. september 2004 bl.a.: "Instituttet finder det også positivt, at reglerne om navneforandring ved kønsskifte foreslås moderniseret, i vidt omfang i overensstemmelse med ønsker fra foreningen ... Vis forekomsten
L 152. 16. december 2004. Forslag til Navnelov. Bortfaldet.
Den 16. december 2004 frensatte familie- og forbrugerminister, Henriette Kjær (KF) L 152 - Samling 2004-05 (1. samling) - forslag til navnelov. Lovforslaget bortfaldt, men blev genfremsat uændret som lovforslag nr. L 27 (2. samling). Fra forslaget skal nævnes følgende af særlig interesse for transkønnede personer: ... Vis forekomsten
L 152 Bilag 1. 7. januar 2005. Kommenteret høringsoversigt til navnelovsbetænkning nr. 1446/2004 om personnavne.
Folketingets Retsudvalg udsendte den 7. januar 2005 en kommenteret oversigt på 25 sider over de høringsvar, som var indkommet ved høringsfristens udløb, til Navnelovsudvalgets betænkning nr. 1446. Foreningen Trans-Danmark (dengang med navnet trans-danmark.dk) indgav høringssvar. Af den kommenterede oversigt over ... Vis forekomsten
L 152. Bilag 1. Høringsnotat vedrørende betænkning nr. 1442/2004 fra familie og forbrugerministeren den 13. januar 2005.
Navnelovsudvalget afgav den 9. juni 2004 betænkning nr. 1446 om sine overvejelser og forslag til en kommende revision af Navneloven. Betænkningen resulterede i lovforslag L 152 af 16. december 2005. Familie- og forbrugerminister, Henriette Kjær (KF) udsendte som bilag 1 et høringsnotat, hvori de til Navnelovsudvalget ... Vis forekomsten