L 182-2014-Juridisk kønsskifte
L 182. Tidsplan. Juridisk kønsskifte. 2. behandling tirsdag den 3. april 2014. Mødet starter kl. 1300.
Tidsplan for L 182 Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte). Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar 2014 til: Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 18. februar 2014 udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) i høring. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmodede om, at eventuelle bemærkninger til ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra Amnesty International af 13. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Amnesty International gengives herunder København, Dato 13. marts 2014 Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). J.nr. 2012-01397. Ved mail af 28. februar 2014 har ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 26. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk 26. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte LGBT Danmark, Landsforeningen for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er glade for ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – juridisk kønsskifte. Høringsskrivelsen fra Det Etiske Råd var ikke enstemmig. Der var en flere afvigende holdninger lige fra afstandstagen til lovforslaget over forskellige ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Institut for Menneskerettigheder af 27. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder gengives herunder Økonomi- og Indenrigsministeriet Sendes til: gk@cpr.dk Med kopi til: cpr@cpr.dk 27. marts 2014 VEDRØRENDE HØRING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DET CENTRALE PERSONREGISTER Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved e-mail af 28. ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringssvar fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder Chefkonsulent Grete Kongstad gk@cpr.dk Kopi til: cpr@cpr.dk København den 28. marts 2014 HØRINGSSVAR: JURIDISK KØNSSKIFTE AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister vedr. tildeling af nyt ... Vis forekomsten
L 182 og L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 l 057 København K 28-03-2014 Svar på høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Finansrådet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Finansrådet gengives herunder NOTAT 28. marts 2014 Til Økonomi- og Indenrigsministeriet CPR-kontoret Sendt til gk@cpr.dk med kopi til cpr@cpr.dk. Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som ... Vis forekomsten
L 182. Høringsnotat af 30. april 2014. Omtale af høringssvar og Økonomi- og Indenrigsministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) 1. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag blev den 28. februar 2014 sendt i høring hos følgende ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Juridisk kønsskifte).
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Formålet med lovforslaget er at gøre det muligt, at ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 182 - Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet (køn) Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1745 og sluttede kl. 1930. I ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 1 af 21. maj 2014 om, hvor ofte, det ifølge lovforslaget, er muligt at skifte køn. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 1 - L 182 Samling: 2013-14 - om, hvor ofte det ifølge lovforslaget er muligt at skifte køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvor ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 2 af 21. maj 2014 om definitionen af køn i CPR-registret er objektiv. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 2 - L 182 Samling: 2013-14 - om definitionen af køn i CPR-registeret er objektiv til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Mener ministeren, at den definition af ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 3 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet person i relation til fængsler. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 3 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet person i relation til fængsler til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Mener ministeren, at der skal ske ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 4 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet person i relation til omklædningsfaciliteter. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 4 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet person i relation til omklædningsfaciliteter til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet I hvilket ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 5 af 21. maj 2014 om en juridisk kønsskiftet MtK i relation til bopæl på kaserne under værnepligt. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Pia Adelsteen (DF) spørgsmål 5 - L 182 Samling: 2013-14 - om en juridisk kønsskiftet MtK i relation til bopæl på kaserne under værnepligt til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 6 af 21. maj 2014 om værnepligt fremover følge det biologiske eller juridiske køn. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 6 - L 182 Samling: 2013-14 - om værnepligt fremover følge det biologiske eller juridiske køn til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet Vil værnepligt fremover følge det biologiske eller ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 7 af 21. maj 2014 om konsekvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 7 - L 182 Samling: 2013-14 - om konsekvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet Hvis værnepligt fortsat følger det juridiske ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 8 af 21. maj 2014 om omklædningsrumsproblemer i forhold til juridisk kønsskiftede. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 8 - L 182 Samling: 2013-14 - om omklædningsrumsproblemer i forhold til personer, der har fået juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 9 af 21. maj 2014 om ændring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for rigets sikkerhed. Svar den 26. maj 2014. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 21. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 9 - L 182 Samling: 2013-14 - om ændring i passet, der ikke stemmer overens med ens fysiske identitet, er til skade for rigets sikkerhed til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 10 af 22. maj 2014 om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 10 - L 182 Samling: 2013-14 - om redegørelse om vejledningen til personer, som ønsker juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 11 af 22. maj 2014 om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 11 - L 182 Samling: 2013-14 - om ændringsforslag, så loven bliver evalueret efter 2 år. til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren, som teknisk ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 12 af 22. maj 2014 om fordele og ulemper ved at gøre CPR-numrene kønsneutrale. Tilbagetaget.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 12 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om fordele og ulemper ved at gøre CPR-numrene kønsneutrale til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager. Spørgsmålet er tilbagetaget. Dvs., at det betragtes som ikke ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 13 af 22. maj 2014 om anerkendelse af et juridisk kønsskifte i andre lande. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 13 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om anerkendelse af et juridisk kønsskifte i andre lande til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 14 af 22. maj 2014 om indlæggelse af juridisk kønsskiftede på sygehus. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 14 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om indlæggelse af juridisk kønsskiftede på sygehus til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren uddybe, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 15 af 22. maj 2014 om ulemper påpeget af arbejdsgruppen ved erklæringsmodellen for juridisk kønsskifte. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 15 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om ulemper påpeget af arbejdsgruppen ved erklæringsmodellen for juridisk kønsskifte til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 26. maj 2014. ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 16 af 22. maj 2014 om bistand til ændringsforslag om at ansøgning om juridisk kønsskifte skal vedlægges erklæring fra egen læge. Svar den 26. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 16 - L 182 Samling: 2013-14 - af 22. maj 2014 om bistand til ændringsforslag om at ansøgning om juridisk kønsskifte skal vedlægges erklæring fra egen læge. til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 17 af 26. maj 2014 om it-mæssige udfordringer ved gentagne kønsskifter. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 182 Samling: 2013-14 - om it-mæssige udfordringer ved gentagne kønsskifter til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvorledes man ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 18 af 26. maj 2014 om betydningen af “vedholdende gennem længere tid”. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 182 Samling: 2013-14 - om betydningen af "vedholdende gennem længere tid" til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet En ansøgeres ønske om juridisk ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 19 af 26. maj 2014 om der kan skiftes juridisk køn flere gange. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 182 Samling: 2013-14 - om der kan skiftes juridisk køn flere gangetil økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil en person kunne skifte køn gentagne gange, ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning. Svar 27. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 182 Samling: 2013-14 - om hvilke lande, der allerede har indført tilsvarende lovgivning til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 27. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvilke ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 21. Bilag 4. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 28. maj 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Ligestillingsudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 182 Samling: 2013-14. Ligestillingsudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 21 om henvendelsen til Økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager (RV) , der ... Vis forekomsten
L 182. Spgsm. 22 af 28. maj 2014 om LGBT Danmarks forslag om transpersoner i fængsler. Svar 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Charlotte Dyremose (KF) spørgsmål 22 - L 182 Samling: 2013-14 - om LGBT Danmarks forslag om transpersoner i fængsler til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 5. 1. udkast til betænkning den 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 - Samling: 2013-14 - Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). 1. udkast til Betænkning over Forslag til Lov om ændring af ... Vis forekomsten
L 182. Bilag 6. Betænkning afgivet den 28. maj 2014.
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 - Samling: 2013-14 - Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 28. maj ... Vis forekomsten
L 182. Andenbehandling den 3. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439. Jane ... Vis forekomsten
L 182. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 3. juni 2014.
Den 30. april 2014 fremsatte Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) lovforslag L 182 - Samling: 2013-14 - om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn - juridisk kønsskifte). Efter afstemningen i Folketinget ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 2. behandlingen og afstemning om ændringsforslag den 3. juni 2014.
Den 3. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 1435 og sluttede kl. 1439. * * * ... Vis forekomsten
L 182. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Forhandlingerne startede kl. 0909 og sluttede kl. 0909. ... Vis forekomsten
L 182. Referat af 3. behandling den 11. juni 2014 og lovforslaget som vedtaget.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). Lovforslaget blev vedtaget med stemmetallene: For 59. Imod 52. ... Vis forekomsten
Motion to amend the Act on the Central Office (L 182 – legal sex change) as adopted by the Danish Parliament June 11, 2014.
Adopted by the parliament on 11. June 2014 Motion to amend the Act on the Civil Registration System (Granting a new social security number to people who experience themselves as belonging to the opposite gender) Article 1 The Act on the Civil Registration System cf. the consolidation Act no. 5 of 9 January 2013, as ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
L 182. Pressemeddelelse af 11. juni 2014 om vedtagelse af juridisk kønsskifte fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Den 11. juni 2014 om aftenen udsendte Økonomi- og Indenrigsministeriet en pressemeddelelse om vedtagelsen af lovforslag L 182 – Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn) (Juridisk kønsskifte). I ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 24. august 2014 til ministre og udvalg om procedure ved juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 24. august 2014 skrivelse til to ministre med kopi til CPR kontoret og to folketingsudvalg om proceduren ved juridisk kønsskifte, der endnu er uafklaret og efter lovteksten uheldig og besværlig. Retsudvalget har den 25. august 2014 registreret skrivelsen som: Alm. del 2013-14: Bilag 350. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skrivelse af 26. august 2014 til CPR-kontoret om vejl. og ansøgningsformular til juridisk kønsskifte.
LGBT Danmark sendte den 26. august 2014 en skrivelse til CPR-kontoret med kopi til to ministre og to folketingsudvalg om CPR-kontorets vejledning og ansøgningsformular til ansøgning om juridisk kønsskifte (nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn), som blev offetliggjort den 25. august ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten