L 189-2014-Sundhedslov
L 189. Tidsplan.
Tidsplan for L 189 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
Forslag af 28. februar offentliggjort 3. marts 2014 til ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte den 3. marts 2014 udkast til forslag til lov omændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af m.v.) Ministeriet for Sundhed ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danmarks Apotekerforening af 20. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danmarks Apotekerforening gengives herunder Fra: Helle Sandager HS@Apotekerforeningen.dk Sendt: 20. marts 2014 11:26 Til: Anna Skat Nielsen Cc: Gitte Hessner; Merete Kaas Emne: Høring om forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ændringer som følge af indførelse af adgang til juridisk ... Vis forekomsten
Det Etiske Råds høringsskrivelse af 27. marts 2014 til forslag om forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Det Etiske Råd indsendte dateret den 27. marts 2014 høringsskrivelse om forslag til sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) Nogle medlemmer fandt, ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse af 27. marts 2014 fra Institut for Menneskerettigheder.
Høringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: ani@sum.dk 27. marts 2014. VEDRØRENDE HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION l FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG ... Vis forekomsten
L 182 og L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Danske Regioner af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Danske Regioner gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 l 057 København K 28-03-2014 Svar på høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra AIDS-Fondet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra AIDS-Fondet gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk København den 28. marts 2014 HØRINGSSVAR: ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JURIDISK KØNSSKIFTE MV. AIDS-Fondet takker for muligheden for at kommentere på lovforslag om ændring af sundhedsloven mv. i forbindelse med ændrede ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Aalborg Universitet af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Aalborg Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gengives herunder Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 27. marts 2017 Høringssvar Aalborg Universitet. Lovudkast vedr. ændring af sundhedsloven og lov om assisteret re-produktion i forbindelse med ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringsskrivelse af 28. marts 2014 til forslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion – juridisk kønsskifte m.v.
Høringsskrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder Anna Skat Nielsen ani@sum.dk 28. marts 2014 Vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse fra Sex & Samfund af 28. marts 2014.
Høringsskrivelsen fra Sex & Samfund gengives herunder HØRING VEDR. UDKAST TIL LOV OM ÆNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION I FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING MV. (ÆNDREDE KRITERIER FOR KASTRATION OG JUSTERINGER SOM FØLGE AF INDFØRELSE AF JURIDISK KØNSSKIFTE M.V.) Ministeriet ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 1. Høringsskrivelse (udateret) fra Dansk Psykiatrisk Selskab.
Høringsskrivelsen fra Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) gengives herunder Sundhedsministeriet Att: Anna Skat Nielsen Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (ændrede kriterier for ... Vis forekomsten
L 189. Høringsnotat af 7. april 2014. Omtale af høringssvar og Sundhed- og Forebyggelsesministeriets bemærkninger dertil.
Kommenteret høringsnotat over lovforslag L 189 - Samling: 2013-14 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Kommenteret høringsnotat fra ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslag af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 30. april 2014 fremsatte sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup (S) lovforslag L 189 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. - ændrede kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af af juridisk ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 2. Lukket ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 efter afstemningerne i salen, dog tidligst kl. 1030 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Program * * * Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentationer vist på ekspertmøde den 15. maj 2014 i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om transkønnedes vilkår.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget offentliggjorde den 20. maj 2014 præsentationerne fra John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Annamaria Giraldi og Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik og Vibe Grevsen, LGBT-Danmark, der blev fremvist torsdag den 15. maj 2014 på det lukkede ekspertmøde om ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra John Erik Pedersen, Sundheds- og Forebyggelsesministeriet på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen Bech-Jessen, Sexologisk Klinik på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationer fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 3. Præsentation fra Vibe Grevsen, LGBT-Danmark på ekspertmødet den 15. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afholdt torsdag den 15. maj 2014 et lukket ekspertmøde om transkønnedes vilkår i Danmark, herunder kønsskifte. Der blev vist præsentationen fra: Konsulent John Erik Pedersen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Overlæge, Ph.d. Annamaria Giraldi og psykolog, lektor Jørgen ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 1. behandlingen den 20. maj 2014.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 1 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændring af ordet transseksuel til transkønnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Fatma Øktem (V) spørgsmål 1 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om ændring af ordene transseksuel og transseksualitet til transkønnet og transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 2 af 22. maj 2014 om ændringsforslag om ændringsforslag om rådigivning og støtte ved kønsskifte. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 på foranledning af Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 2 - L 189 Samling: 2013-14 - ændringsforslag om rådigivning og støtte ved kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmål Vil ministeren yde ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 3 af 22. maj 2014 om den kommende vejledning vil følge Standards of Care. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 3 - L 189 Samling: 2013-14 - om den kommende vejledning vil følge Standards of Care til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning følge de internationale "standards of ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 4 af 22. maj 2014 om erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 4 - L 189 Samling: 2013-14 - erfaringer i New Zeeland ved behandling af transkønnede til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke udenlandske erfaringer er der fra f.eks. New Zealand i ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 5 af 22. maj 2014 om vejledningen vil indskrænke transkønnedes mulighed for behandling hos gynækolog. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 5 - L 189 Samling: 2013-14 - om vejledningen vil indskrænke transkønnedes mulighed for behandling hos gynækolog til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Vil den kommende vejledning ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 6 af 22. maj 2014 om andre lande er gået så langt, som Danmark nu gør vedr. juridisk kønsskifte. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 22. maj 2014 spørgsmål 6 - L 189 Samling: 2013-14 -om andre lande er gået så langt, som Danmark nu gør vedr. juridisk kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Er der nogen udenlandske fortilfælde, ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 7 af 22. maj 2014 om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 spørgsmål 7 - L 189 Samling: 2013-14 - om lovforslaget har økonomiske konsekvenser for det offentlige til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes bekræfte, at lovforslaget ikke har ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 8 af 22. maj 2014 om hvorfor børneloven ikke behøves ændret. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 8 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvorfor børneloven ikke behøves ændret til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes uddybe, hvorfor ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 9 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 9 - L 189 Samling: 2013-14 - om omtale af "kvinden" i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes forklare, hvorfor ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 10 af 26. maj 2014 om omtale af “kvinden” og “gravide” i forskellige love. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 10 - L 189 Samling: 2013-14 - om omtale af "kvinden" og "gravide" i forskellige love til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 11 af 26. maj 2014 om at tilpasse børneloven, så der bliver konsistent i formuleringerne. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 11 - L 189 Samling: 2013-14 - om at tilpasse børneloven, så der bliver konsistent i formuleringerne til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet I og med at ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 12 af 26. maj 2014 om at undlade sproglige ændringer i sundhedsloven. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 12 - L 189 Samling: 2013-14 - om at undlade sproglige ændringer i sundhedsloven til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Har ministeren overvejet at ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 13 af 26. maj 2014 om hvad V, DF, LA og KF bør skamme sig over. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 13 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvad V, DF, LA og KF bør skamme sig over til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014.. Spørgsmålet Ministeren brugte under ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 14 af 26. maj 2014 om at blive behandlet med respekt. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 14 - L 189 Samling: 2013-14 -om at blive behandlet med respekt til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Deler ministeren den opfattelse, at uanset hvilket ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 15 af 26. maj 2014 om hvornår vejledning sendes i høring. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 15 - L 189 Samling: 2013-14 -om hvornår vejledning sendes i høring til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvornår den nye ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 16 af 26. maj 2014 om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge. Svar 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 16 - L 189 Samling: 2013-14 -om Sexologisk Kliniks udrednings- og behandlingstilbud til unge til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 2. juni 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 17 af 26. maj 2014 om erstatning fra Patientklagenævnet. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 17 - L 189 Samling: 2013-14 - om erstatning fra Patientklagenævnet til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om en juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 18 af 26. maj 2014 om operativt kønsskifte for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 18 - L 189 Samling: 2013-14 - om operativt kønsskifte for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Hvilke overvejelser har ministeren i ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 19 af 26. maj 2014 om lovforslag om operativt kønsskifte for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 19 - L 189 Samling: 2013-14 - om lovforslag om operativt kønsskifte for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Forventer ministeren ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 20 af 26. maj 2014 om udredning mv. for unge under 18 år. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 20 - L 189 Samling: 2013-14 - omudredning mv. for unge under 18 år til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Planlægger ministeren initiativer for så ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 21 af 26. maj 2014 om regionerne vil modtage ekstra midler via DUT. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 21 - L 189 Samling: 2013-14 - om regionerne vil modtage ekstra midler via DUT til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, om ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 22 af 26. maj 2014 om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle. Svar 28. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 26. maj 2014 på foranledning af Jane Heitmann (V) spørgsmål 22 - L 189 Samling: 2013-14 - om hvorfor Danmark har haltet bagefter andre lande i behandlingen af transseksuelle til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 28. maj 2014. Spørgsmålet ... Vis forekomsten
L 189. Spgsm. 23. Bilag 5. LGBT Danmarks skrivelse af 27. maj 2014 med kommentarer til lovforslaget. Spgsm. den 28. maj 2014. Svar den 2. juni 2014.
LGBT Danmark skrev den 27. maj 2014 til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med kopi direkte til samtlige udvalgsmedlemmer med bemærkninger til lovforslag - L 189 Samling: 2013-14. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 28. maj 2014 spørgsmål 23 om henvendelsen til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 6. Ændringsforslag af den 1. juni 2014 fra Sundheds- og Forebyggelsesministeren.
Ændringsforslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.) Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af …: Til § 1 1) Efter ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 7. 1. udkast til betænkning den 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 første udkast til beretning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 9. 2. udkast til betænkning den 2. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 2. juni 2014 andet udkast til beretning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk ... Vis forekomsten
Udkast af 2. juni 2014 fra Sundhedsstyrelsen til: Vejledning om udredning og behandling af transkønnede.
Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal udvise ifølge autorisationsloven ved udredning og behandling af transkønnede, som ønsker kønsmodificerende behandling, og fastlægger ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner. Vejledningen knytter sig også til sundhedslovens ... Vis forekomsten
L 189. Bilag 10. Betænkning af 3. juni 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget afgav den 3. juni 2014 betænkning over L 189 - Samling: 2013-14 - lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte ... Vis forekomsten
L 189. Andenbehandling den 4. juni 2014. kort referat af Tina Thranesen.
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 2. behandlingen den 4. juni 2014.
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Lovforslaget efter 2. behandlingen den 4. juni 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.).
Den 4. juni 2014 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Tredjebehandling den 11. juni 2014. Referat af Tina Thranesen.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
L 189. Referat af 3. behandling den 11. juni 2014.
Den 11. juni 2014 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 189 - om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.). Forhandlingerne startede kl. ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks reception på Christiansborg den 11. juni 2014 i anledning af vedtagelsen af L 182 og L 189 om juridisk kønsskifte mv.
LGBT Danmark holdt den 11. juni 2014 kl. 1130 til 1330 en reception på Christiansborg i anledning af vedtagelse af lovforslagene 182 og L 189 - juridisk kønsskifte og følgeændringer i Sundhedsloven mv. Ved receptionen deltog godt 20 medlemmer af LGBT Danmark og enkelte politikere - Karen J. Klint (S), Flemming Møller ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten