L 28-2015 Ligebeh.nævnet
L 28. Bilag 2. Tidsplan.
Tidsplan for L 28 - for forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 28. Forslag af 7. oktober 2015 til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
Beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V) fremsatte den 7. oktober 2015 forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet - Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for at Institut for Menneskerettigheder kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v. ... Vis forekomsten
L 28. 3. behandling og vedtagelse den 10. december 2015 af lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet.
Den 10. december 2015 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 28 - Samling: 2015-16 - forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. Lovforslaget blev vedtaget med 101 stemmer for forslaget, 0 stemte imod forslaget og 0 stemte hverken for eller imod forslaget. Punkt 7) 3. behandling af lovforslag ... Vis forekomsten