L 55-2016 Legitimationsskort
L 55. Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort.
Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V) fremsatte den 9. november 2016 lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort. Inden fremsættelse som lovforslag blev et udkast til forslag til lov om udstedelse af legitimationskort den 14. september 2016 sendt i høring på Høringsportalen. ... Vis forekomsten
L 55. Tidsplan.
Tidsplan for L 55 Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 1. behandlingen den 2. december 2016.
Den 2. december 2016 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1037 Formanden (Pia Kjærsgaard): Forhandlingen er åbnet. Det er hr. Magnus Heunicke, Socialdemokratiet. Værsgo. Kl. 1037 Magnus Heunicke (S) (Ordfører): Tak for ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 4. Spgsm. 1. Høringsskr. af 19. december 2016 fra LGBT Danmark om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 20. januar 2017.
LGBT Danmark indsendte den 19. december 2016 høringsskrivelse til lovforslag L 55 - samling 2016-17 - om udstedelse af legitimationskort med anbefaling om, at personnummer ikke påføres legitimationskortet, idet det bl.a. afslører indehaverens køn. Høringsskrivelsen er registreret hos Social-, Indenrigs- og ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 5. Spgsm. 2. Høringsskr. af 22. januar 2017 fra LGBT Danmark om ministerens bemærkninger til LGBT Danmarks høringsskrivelse af 19. december 2016 om at undlade personnummer i legitimationskort. Svar 2. februar 2017.
Økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll kommenterede den 20. januar 2017 høringsskrivelsen af 19. december 2016 fra LGBT Danmark. Kommentarerne var af en art, at LGBT Danmark har indsendt sin høringsskrivelse nr. 2 med bemærkninger og korrektioner til Simon Emil Ammitzbølls kommentarer. LGBT Danmarks ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 8. Spgsm. 3. Høringsskr. af 21. februar 2017 fra Paul W. Ryan om at bruge en app, NemID og mobiltelefon som billedlegitimation og spgsm. derom til ministeren. Svar 21. februar 2017.
Paul W. Ryan skrev den 21. februar 2017 til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget med bemærkninger til lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – om at udvikle en billedlegitimations app, der via mobiltelefon og NemID kan bekræfte en persons identitet. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget stillede den 22. februar ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 10. Spgsm. 4. Præsentationer fra Herning Kommunes foretræde for udvalget 23. feb. 2017 og spgsm. til ministeren derom. Svar 23. februar 2017.
Herning Kommune havde torsdag den 23. feb. 2017 foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget vedrørede lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – og præsenterede herunder kommunens nuværende system med udstedelse af legitimationskort til unge under 18 år (alkokort), og foreslog systemet indført i det i ... Vis forekomsten
L 55. Bilag 11. Betænkning af 23. februar 2017 fra SUU over forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.
Social-, Indenrigs- og Børneudvalget afgav den 23. februar 2017 betænkning over lovforslag L 55 bilag 11 - Samling: 2016-17 - forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. * * * Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 23. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om udstedelse af ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 2. behandlingen den 28. februar 2017.
Den 28. februar 2017 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1445 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet. ... Vis forekomsten
L 55. Referat af 3. behandlingen den 2. marts 2017. Vedtaget.
Den 2. marts 2017 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Lovforslaget blev vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017. Kl. 1002 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at ... Vis forekomsten
Høring af 7. juni 2017 over udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort.
Økonomi- og Indenrigsministeriet sendte den 7. juni 2017 udkast til bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort i offentlig høring. Høringsfristen udløber den 21. juli 2017. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017. Eventuelle bemærkninger til udkastet sendes pr. e-mail til llhj@oim.dk med kopi ... Vis forekomsten