L 76 2013 Straffelov
JM’s udkast af 23. september 2013 til ændring af straffeloven – REU bilag 417 – som led i dansk ratificering af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.
Justitsministeriet har den 23. september 2013 fremsat et udkast til lovforslag om ændring af straffeloven - Retsudvalget, Alm. del 2012-13: Bilag 417. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse ... Vis forekomsten
L 76. Lovforslag af 20. november 2013 om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).
Den 20. november 2012 frensatte justitsminister, Morten Bødskov (S) lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod ... Vis forekomsten
L 76. Tidsplan.
Tidsplan for L 76 Om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet). Tidsplanen på Folketingets hjemmeside. ... Vis forekomsten
L 76. 1. behandling af lovforslaget den 28. november 2013 i Folketinget.
Som punkt 7 på dagsordenen havde Folketinget den 28. november 2013 1. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1146. ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 4. Spgsm. 4. Henvendelse fra LGBT Danmark af 6. december 2013 og spgsm. til JM om henvendelsen med svar 16. december 2013.
Dateret den 6. december 2013 har LGBT Danmark sendt en skrivelse til Retsudvalget vedrørende lovforslag L 76 om ændring af straffeloven med henblik at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i ... Vis forekomsten
L 76. Bilag 6. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. januar 2014.
Den 23. januar 2014 afgav Retsudvalget betænkning vedrørende lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. Formålet med lovforslaget er at gennemføre de lovændringer, som er nødvendige, for at Danmark kan ratificere Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og ... Vis forekomsten
L 76. 2. behandling af lovforslaget den 30. januar 2014.
Som punkt 3 på dagsordenen havde Folketinget den 30. januar 2014 2. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Herunder gengives forhandlingen. Kl. 1104. ... Vis forekomsten
L 76. 3. behandling af lovforslaget den 18. februar 2014. Vedtaget.
Som punkt 4 på dagsordenen havde Folketinget den 18. februar 2014 3. behandling af lovforslag L 76 - Samling: 2013-14 - om ændring af straffeloven. (Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - CM(2011)49). Lovforslaget blev vedtaget med 94 stemmer ... Vis forekomsten