L 86-2010-IMR’s kompetence
L 86. Bilag 1. Høringsskrivelse af 2. oktober 2010 fra Trans-Danmark til Beskæftigelsesministeriet og høringsnotat af 10. november 2010.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - i Folketinget gennemgår i høringsnotatet, der blev offentliggjort den 1. december 2010, de indkomne høringssvar til lovudkastet af 29. september 2010 til lovforslag L 86 og knytter bemærkninger til dem. Det Politisk-Økonomiske Udvalg - PØU - anfører følgende: Af ... Vis forekomsten
L 86. 30. november 2010. Lovforslag om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn.
Beskæftigelsesminister, Inger Støjberg (V) fremsatte den 30. november 2010 lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 - om ændring af lov om Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder og visse andre love. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn). Inden ... Vis forekomsten
L 86. Bilag 2. Tidsplan.
Tidsplan for L 86 Om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn. Tidsplanen hos Folketinget. ... Vis forekomsten
L 86. Fremsættelsestalen den 30. november 2010.
Den 30. november 2010 fremsatte beskæftigelsesminister, Inger Støjberg lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 (1. samling) - om udvidelse af kompetencen for Institut for Menneskerettigheder (IMR) til også at omfatte køn. Fremsættelsestalen Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: Forslag til lov om ændring ... Vis forekomsten
L 86. Referat af 1. behandling den 10. december 2010.
Folketinget havde fredag den 10. december 2010 1. behandling af lovforslag L 86 om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn. Dateret den 2. oktober 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar til Beskæftigelsesministeriet vedrørende det fremsatte udkast til det nu fremsatte ... Vis forekomsten
L 86. Spgsm. 6 af 5. januar 2011 fra PØU om gennemførelsen af ligebehandlings- og kønsligestillingsdirektivet i andre lande. Svar 28. Januar 2011.
Det Politisk-Økonomiske Udvalg stillede den 5. januar 2011 under behandling af lovforslag L 86 spørgsmål nr. 6 - 2010-11 - om eksempler fra de nordiske lande eller andre EU medlemslande på konkret og konstruktiv gennemførelse af forpligtelsen af art. 20 i ligebehandlingsdirektivet og art. 12 i ... Vis forekomsten
L. 86. Lovforslaget vedtaget den 1. marts 2011. Ikrafttrædelse den 15. marts 2011.
Lovforslag L 86 - Samling: 2010-11 - om udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte kønblev vedtaget ved Folketingets 3. behandling den 1. marts 2011 med ikrafttrædelse den 15. marts 2011. Forud var der den 1. februar 2011 udsendt - bilag 4 - 1. udkast til betænkning. Den endelige ... Vis forekomsten