Pasbekendtgørelse 2008
Spgsm. 486 af 14. juli 2008 om der kan indføres kønsbetegnelsen X i pas. Svar 6. august 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. juli på foranledning af Per Clausen (EL) spørgsmål 486 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om de praktiske muligheder for at lade transseksuelle benytte betegnelsen X i stedet for F eller M i deres pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 6. august 2008. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks skrivelse den 17. oktober 2008 til justitsministeren og Retsudvalget om kønsbetegnelse bl.a. i pas. Spgsm. 149. Svar 22. december 2008.
Trans-Danmark sendte den 17. oktober 2008 en skrivelse dateret den 16. oktober 2008 til justitsminister, Brian Mikkelsen med kopi til Retsudvalget, hvori foreningen anførte, at det må anses for en overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 ikke at ændre en persons civilretslige status fra ... Vis forekomsten
Justitsministeriet sendte den 5. februar 2009 udkast til ændring af bekendtgørelsen om pas i høring.
Ændring af bekendtgørelsen om pas går kort ud på, at Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X. Det er altså i udkastet anført som en betingelse, at Sexologisk Klinik ... Vis forekomsten
Rigspolitiets høringssvar af 4. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
RIGSPOLITIET Den 4. marts 2009 Justitsministeriet Færdsels- og Våbenkontoret Ved brev af 6. februar 2009 har Justitsministeriet anmodet Rigspolitiet om eventuelle bemærkninger til ministeriets udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. Rigspolitiet har ikke bemærkninger til udkastet, ... Vis forekomsten
Kommunernes Landsforenings høringssvar af 5. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Kommunernes Landsforening - KL Den 5. marts 2009 Justitsministeriet Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. - Journalnr. 2008-271-0004 Kommunernes Landsforening har i brev af 6. februar 2009 anmodet om KL's bemærkninger til ovenstående udkast til bekendtgørelse, der indebærer, ... Vis forekomsten
Trans-Danmarks høringssvar af 5. marts 2009 ændring af pasbekendtgørelsen.
Justitsministeriet Slotholmsgade 10 1216 København K Att.: Hr. justitsminister Brian Mikkelsen Karup, den 5. marts 2009. Ang.: Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. Med henvisning ovennævnte skrivelse af 5. februar 2009 vil Trans-Danmark gerne kommentere udkastet. Det er Trans-Danmarks ... Vis forekomsten
Dansk Erhvervs høringssvar af 5. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Dansk Erhverv 5. marts 2009 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Att: Lasse Risager Sendt pro mail tillar@jm.dk Dansk Erhvervs høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas mv. - Journalnr. 2008-271-0004 Tak for muligheden for at kommentere på fremsendte udkast til ... Vis forekomsten
Institut for Menneskerettigheders høringssvar af 20. marts 2009 vedr. ændring af pasbekendtgørelsen.
Institut for Menneskerettigheder Fra: Helle Schaumann Sendt: 20. marts 2009 12:26 Til:Lasse Risager Emne:Jeres j.nr. 2008-271-0004 Vedhæftede filer: Pasbekendtgørelse, transseksuelle.doc Institut for Menneskerettigheder sender vedhæftet som fil vores høringssvar vedrørnde ovennævnte j.nr. og beklager samtidigt den ... Vis forekomsten
Ændringsbekendtgørelse – BEK nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af pasbekendtgørelsen muliggør X som kønsbetegnelse i pas. Ikrafttrædelse 1. juli 2009.
Justitsminister, Brian Mikkelsen udstedte den 4. maj 2009 en ændringsbekendtgørelse på baggrund af det den 5. februar 2008 i høring udsændte udkast til ændring af pasbekendtgørelsen. Ændringsbekendtgørelsen gør det muligt for transseksuelle at få et X som kønsbetegnelse i deres pas Ændringsbekendtgørelsen ... Vis forekomsten