Pasbekendtgørelse 2010
Justitsministeriet sendte den 23. april 2010 udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring.
Udkastet til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009, indebærer en udvidelse af den eksisterende mulighed for at benytte kønsbetegnelsen X i danske pas, således at ikke blot transseksuelle, men også personer, der ... Vis forekomsten
Høringssvar af 12. maj 2010 fra Institut for Menneskerettigheder vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 12. maj 2010 indsendte Institut for Menneskerettigheder høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse - bekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder Institut for Menneskerettigheder Strandgade 56 140l København K. Dato 12/5-2010 J.nr. 540.10/23045 ... Vis forekomsten
Oversigt over indkomne høringssvar til forslag af 23. april 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 23. april 2010 sendte Justitsministeriet udkast til ændring af pasbekendtgørelsen i høring med høringsfrist den 21. maj 2010. Den 15. juli 2010 underskrev justitsminister, Lars Barfoed bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen med ikrafttrædelse den 1. august 2010. ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte Trans-Danmark høringssvar vedrørende udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder Justitsministeriet Kopi til: 21. maj 2010 Høringssvar til - 2009·271-0005 - Justitsministeriets udkast til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse ... Vis forekomsten
Høringssvar af 21. maj 2010 fra LGBT Danmark og Trans-Danmark vedr. udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 21. maj 2010 indsendte de to foreninger - LGBT Danmark og Trans-Danmark - et fælles høringssvar vedrørende udkastet til forslag til ændring af den nuværende pasbekendtgørelse nr. 1003. Høringssvaret gengives herunder LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner ... Vis forekomsten
Bilag 579. Trans-Danmarks skrivelse til Retsudvalget den 15. juni 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen.
Den 15. juni 2010 sendte Trans-Danmark den herunder gengivne skrivelse - Retsudvalget, Alm. del 2009-10 - Bilag 579 - til justitsminister, Lars Barfod og Retsudvalget om ændring af pasbekendtgørelsen. * * * Retsudvalget 15. juni 2010 Ændring af pasbekendtgørelsen Trans-Danmark har dd. sendt den herunder gengivne ... Vis forekomsten
Bilag 606. Spgsm. 1312. LGBT Danmark skrev den 29. juni 2010 til justitsminister, Lars Barfoed om pasbekendtgørelsen. Spgsm. den 5. juli 2010. Svar den 15. juli 2010.
Vibe Grevsen skrev den 29. juni 2010 på vegne af LBGT Danmark til justitsminister, Lars Barfoed med kopi til Karina Lorentzen Dehnhardt, Simon Emil Ammitzbøll og Kamal Qureshi om pasbekendtgørelsen set i forhold til transkønnedes mulighed for i New Zealand at få et X som kønsbetegnelse blot mod afgivelse af en ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen – X som kønsbetegnelse – med ikrafttrædelse den 1. august 2010.
Den 15. juli 2010 underskrev justitsminister, Lars Barfoed bekendtgørelse nr. 931 af 15. juli 2010 om ændring af pasbekendtgørelsen - muligheden for at få X som kønsbetegnelse i pas. Bemærkningerne fra LGBT Danmark og bemærkningerne fra Trans-Danmark, som blev indsendt i høringsfasen blev negligeret, idet ... Vis forekomsten
Bilag 637 af 20. juli 2010 fra LGBT Danmark til justitsministeren vedr. ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle.
LGBT Danmark sendte den 21. juli 2010 den herunder gengivne skrivelse til Retsudvalget - Alm. del. 2009-10: Bilag 637 - om ændring af pasbekendtgørelsen og Sexologisk Kliniks rolle. * * * LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 20. juli 2010 Vedrørende ændring af ... Vis forekomsten