Pasbekendtgørelse 2014
Udkast fra Justitsministeriet den 10. juli 2014 om ændring af pasbekendtgørelse.
Justitsministeriet sendte den 1. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. i høring. Høringsfristen udløber torsdag den 21. august 2014. Høringssvar sendes til yam@jm.dk og sikkerhed.forebyggelseskontoret@jm.dk. Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til fuldmægtig ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks høringssvar af 21. august 2014 til JM’s udkast til ændring af pasbekendtgørelsen.
LGBT Danmark indsendte den 21. august 2014 høringssvar til Justitsministeriets udkast af 10. juli 2014 til ændring af pasbekendtgørelsen. Høringssvaret gengives i sin helhed herunder. Torsdag den 21. august 2014. Justitsministeriet yam@jm.dk og sikkerhed.forebyggelseskontoret@jm.dk Høringssvar vedr. ... Vis forekomsten
Bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 2014 om ændring af pasbekendtgørelse vedr. X som kønsbetegnelse.
Justitsministeriet offentliggjorde den 5. september 2014 bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 2014 om ændring af bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v. Ændringen betyder, at det er muligt at få et X som kønsbetegnelse i passet blev ved afgivelse af en skriftlig erklæring om, at ønsket er ... Vis forekomsten