Specialevejledninger vedr. højtspecialiserede funktioner er efter revision udgivet af Sundhedsstyrelsen den 17. april 2015.

Vist 0 gange. Den 17. april 2015 udgav Sundhedsstyrelsen 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene.
Fra den 1. juni 2015 til den 15. januar 2016 kan regioner og private sygehuse ansøge Sundhedsstyrelsen om at få tilladelse til at varetage regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.
Herefter vil Sundhedsstyrelsen vurdere ansøgningerne og træffe afgørelser.
Specialeplanen, der skal afløse den nuværende specialeplan for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet forventes udgivet i slutningen af 2016.

Af de 33 spceialevejledninger skal her nævnes følgende.

Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hovedfunktionsniveauet. De godkendte regions- og højt specialiserede funktioner, herunder krav og placeringer, fremgår bagerst i specialevejledningen.

Specialevejledning for psykiatri
12. marts 2015.
Følgende er højt specialiserede funktioner (Side 7):
 • Vurdering af indikation for kønsskifteoperation (50-60 pt.):
  Psykiatrisk Center København (Rigshospitalet)
Specialevejledning for gynækologi og obstetrik
22. oktober 2014.
Følgende er højt specialiserede funktioner i gynækologi (Side 8):
Specialevejledning for plastikkirurgi
27. januar 2015.
Hovedopgaver (Side 1):
 • Speciel plastikkirurgi:
  Større brandsår og større erhvervede eller traumatiske sår, rekonstruktiv mikrokirurgi, abnorm udmunding af urinrøret (hypo- og epispadi), læbe-, gumme-, ganespalter, andre medfødte misdannelser fx svære misdannelser i ansigtet og svære tilfælde af øreanomalier, kønsskiftekirurgi, tryksår ved para- og tetraplegikere, korrektion af ansigtslammelse (facialis parese), kæmpemodermærker (kongenit gigantnævus), større karmisdannelser (perifere vaskulære læsioner) samt rekonstruktioner i samarbejde med andre kirurgiske specialer efter større kræftbehandling og komplikationer/følger til andre operationer fx fedmekirurgi
Følgende er højt specialiserede funktioner (Side 7):
Speciel plastikkirurgi

* * *
Der er dermed ingen ændring vedrørende udredning og behandling af transkønnede. Det er fortsat betegnet som et højt speciale, som kun kan foretages på Sexologisk Klinik.
Tilsvarende er der ingen ændring vedrørende kønsskifteoperation, som fortsat betegnes som et højt speciale, som kun kan foretages på Rigshospsitalet. For transmænds vedkommende er der fortsat samarbejde med Universitetsklinikken i Gent, Belgien.

* * *
Meddelelse om udgivelsen af de 33 reviderede specialevejledninger hos Sundhedsstyrelsen.
Ansøgningsproces 2015 for specialeplanlægning med opremsning af og link til oplysning om de 33 reviderede specialevejledninger.
Specialevejledning for psykiatri i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.
Specialevejledning for gynækologi og obstetrik i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.
Specialevejledning for plastikkirurgi i pdf-format hos Sundhedsstyrelsen.

Specialeplanen skal til revision i 2014. Sundhedsstyrelsen inviterede den 17. januar 2014 til opstartsmøde den 21. januar 2014.

Vist 0 gange.
Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet af 2010 skal til revision.
Det er i den nuværende specialeplan bla. anført, at vurdering af transseksuelle personer med henblik på operation skal varetages af Sexologisk Klinik.

Sundhedsstyrelsen inviterede den 17. januar 2014 til et opstartsmøde, som afholdes som en konference tirsdag den 21. januar 2014 kl. 13 – 16 på Radisson Blu H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.
Konferencen er åben for regionale administrative medarbejdere, regionale repræsentanter fra specialerne, repræsentanter fra specialeselskaberne via De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og patientforeninger. Det er gratis at deltage.

Program:
 • Principper og proces for revision af Specialeplan 2014
 • Effekterne af specialeplanen set fra forskellige perspektiver: Sygehusene, De Lægevidenskabelige Selskaber samt patienterne
 • Begreber og definitioner i Specialeplanen
 • Forventninger til arbejdet med specialegennemgange
 • Spørgsmål til Sundhedsstyrelsen

Der forventes 350 deltagere. Det er gratis at deltage.

Sundhedsstyrelsen skriver bla. følgende om revisionen af specialeplanen:
“Der er blandt de involverede parter en bred forståelse af, at ’landkortet’ for den specialiserede del af det danske sundhedsvæsen generelt er tegnet, og at der ikke er behov for eller ønske om, at der på nuværende tidspunkt sker nye store ændringer. Den nuværende specialeplan er et godt fundament, og i den kommende revision af specialeplanen vil fokus være på justeringer med henblik på at sikre, at planen følger med udviklingen og at de eventuelle uhensigtsmæssigheder, der er i den nuværende plan, bliver vurderet. Revisionen skal samtidig tage højde for, at der bliver bedre muligheder for at monitorere specialeplanlægningen gennem indikatorer fra udvalgte specialfunktioner.”

Omtale af revisionen den 17. januar 2014 hos Sundhedsstyrelsen.
Program for konferencen hos “Fremtidens Sygehuse”.