SUM bkg om bla ventetid 2016
Høring om ny bekendtgørelse om bl.a. ventetidsgaranti. Sundhedsministeriet den 4. juli 2016. Ny bekendtgørelse den 30. september 2016.
Sundheds- og ældreministeriet sendte den 4. juli 2016 udkast til to nye bekendtgørelser og en vejledning - herunder udkast til ny bekendtgørelse om bl.a. ret til sygehusbehandling i høring. Det er i bekendtgørelsen om ret til sygehusbehandling, at kønsskifteoperation specifikt er undtaget fra udrednings- og ... Vis forekomsten
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 høringsskrivelse om, at ventetidsgarantien også bør gælde for kønsskifteoperation.
LGBT Danmark sendte den 1. august 2016 en høringsskrivelse til Sundheds- og ældreministeriet i hvilken det henstilles, at ordet "kønsskifteoperation" fjernes i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v., så denne behandling også bliver omfattet af de ventetidsgarantier, som gælder for næsten alle ... Vis forekomsten