Undermenuer til "Spørgsmål til ministre": Asyl – flygtninge | Behandling | Forskelsbehandling | Hadforbrydelser | Kønsskifte spgsm. | Ligestilling | Navneforhold | Omklædningsfaciliteter | Pas | Personnumre | Sexologisk Klinik | Ægteskab – reg. partnerskab | Diverse spgsm. | Interkøn
Spørgsmål til ministre
Spgsm. 85 af 26. januar 1999 om KtM kønsskifteoperation på KAS i Herlev. Udateret svar.
Simon Blesnet og Erwin Farengut (senere navneskiftet til: Erwin Maria Jöhnk) skrev den 10. og 18. december 1998 til Sundhedsudvalget om at få foretaget en opfølgende operation på KAS i Herlev i stedet for på Rigshospitalet. Skrivelsen er ikke tilgængelig på Folketingets hjemmeside. Sundhedsudvalget stillede den 26. ... Vis forekomsten
Spgsm. 127 af 28. februar 2001 om behandlingsforløbet forud for en kønskifteoperation.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 127 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes redegøre for det almindelige behandlingsforløb, der ligger forud for en kønsskifteoperation. Svaret Jeg har bedt Hovedstadens Sygehusfællesskab om en udtalelse. Rigshospitalet varetager observations- ... Vis forekomsten
Spgsm. 127 af 28. februar 2001 om behandlingsforløbet forud for en kønskifteoperation.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 127 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes redegøre for det almindelige behandlingsforløb, der ligger forud for en kønsskifteoperation. Svaret Jeg har bedt Hovedstadens Sygehusfællesskab om en udtalelse. Rigshospitalet varetager observations- ... Vis forekomsten
Spgsm. 127 af 28. februar 2001 om behandlingsforløbet forud for en kønskifteoperation.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 127 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes redegøre for det almindelige behandlingsforløb, der ligger forud for en kønsskifteoperation. Svaret Jeg har bedt Hovedstadens Sygehusfællesskab om en udtalelse. Rigshospitalet varetager observations- ... Vis forekomsten
Spgsm. 128 af 28. februar 2001 om takstfastsættelse for behandlingen af transseksuelle.
Sundhedsudvalget stillede den 28. februar 2001 spørgsmål 128 til Sundhedsministeren. Spørgsmålet Ministeren bedes oplyse, hvordan taksterne fastsættes for behandlingen af transseksuelle på Rigshospitalet. Svaret H:S Direktionen har oplyst følgende: "I lighed med den øvrige takstberegning på Rigshospitalet ... Vis forekomsten
Spgsm. 161, bilag 567. PfT skr. af 10. april 2003 om at ajourføre lovgivningen vedr. transseksuelle. Udateret svar.
Sundhedsudvalget stillede den 10. april 2003 spørgsmål 161 - Samling 2002-03. Alm. del - bilag 567 - med henvisning til henvendelsen af 9. april 2003 fra Patientforeningen for Transseksuelle om ajourføring af lovgivningen, der gælder for transseksuelle til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 162 af 10. april 2003 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Udateret svar.
Den 10. april 2003 stillede Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål nr. 162 - Sundhedsudvalget, - Alm. del - bilag 767 (2002-03) - om prisen på en kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis svar er udateret. Spørgsmålet stillet med baggrund i henvendelsen af 9. april 2003 fra ... Vis forekomsten
Spgsm. 162 af 10. april 2003 om prisen for en kønsskifteoperation på Rigshospitalet. Udateret svar.
Den 10. april 2003 stillede Folketingets Sundhedsudvalg spørgsmål nr. 162 - Sundhedsudvalget, - Alm. del - bilag 767 (2002-03) - om prisen på en kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, hvis svar er udateret. Spørgsmålet stillet med baggrund i henvendelsen af 9. april 2003 fra ... Vis forekomsten
Spgsm. 394 af 2. juli 2003 – Bilag 1200 – til Sundhedsministeren om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte.
Den 2. juli 2003 stillede Retsudvalget spørgsmål nr. 394 - Alm. del - bilag 1200 - reglerne og tidspunktet for adgang til at antage et drengenavn hhv. pigenavn efter en beslutning om skifte af kønsidentitet til Sundhedsministeren. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for reglerne og tidspunktet for adgang til at ... Vis forekomsten
Spgsm. 112 af 24. marts 2004 om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark. Svaret er udateret.
Sundhedsudvalget stillede den 24. marts 2004 spørgsmål nr. 112 - Samling 2003-04 - om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar. Spørgsmål "Idet der henvises til vedlagte kronik bedes ministrene oplyse, om ... Vis forekomsten
Spgsm. 229 af 18. maj 2004 om kommentar til PfT’s henvendelse af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004 om transseksuelle. Udateret svar.
Retsudvalget stillede den 18. maj 2004 spørgsmål nr. 229 - Samling: 2003-1. Alm. del - bilag 797 - om kommentarer til PfT's henvendelse af af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar - Samling: 2003-1. Alm. del - bilag 926. Spørgsmål Ministeren bedes kommentere ... Vis forekomsten
Spgsm. 181 af 7. juni 2004 om ventetid i forbindelse med kønsskifteoperation. Svar 28. juni 2004.
Den 7. juni 2004 stillede Sundhedsudvalget spørgsmål 181 - SUU bilag 740. Samling 2003-04 - om ventetid i forbindelse med kønsskifteoperation til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 28. juni 2004. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, hvor lang ventetid der er i forbindelse med ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 1467 af 17. maj 2005 om anklagemyndigheden skal udrustes med særlige anklagere i hate crime sager. Svar den 11. oktober 2005.
Den 17. maj 2005 stillede det radikale folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll § 20 spørgsmål S nr. 1467 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om specialanklagere til sager om hate crime til justitsminister Lene Espersen, der svarede den 11. oktober 2005. Spørgsmål: Hvorledes stiller ministeren sig til muligheden for ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) spørgsmål S 3294 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om anerkendes af kønsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om en transseksuel ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) spørgsmål S 3294 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om anerkendes af kønsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om en transseksuel ... Vis forekomsten
Spgsm. 330 af 4. april 2006 til artikel om, at danskere skifter køn i udlandet. Svar 3. maj 2006.
Sundhedsudvalget stillede den 4. april 2006 spørgsmål 330 - Alm. del 2005-06 - om at kommentere artikelen fra Politiken den 26. marts 2006 "Danskerne skifter køn i udlandet" til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 3. maj 2006. Spørgsmål 330 Ministeren bedes kommentere vedlagte ... Vis forekomsten
Spgsm. 330 af 4. april 2006 til artikel om, at danskere skifter køn i udlandet. Svar 3. maj 2006.
Sundhedsudvalget stillede den 4. april 2006 spørgsmål 330 - Alm. del 2005-06 - om at kommentere artikelen fra Politiken den 26. marts 2006 "Danskerne skifter køn i udlandet" til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, der svarede den 3. maj 2006. Spørgsmål 330 Ministeren bedes kommentere vedlagte ... Vis forekomsten
Spgsm. 361. Der er alene tale om et mindre antal hate crime sager årligt, oplyste justitsministeren som svar den 12. juni 2006.
Retsudvalget stillede på baggrund af en lille artikel i Ekstra Bladet den 2. maj 2006 i anden sektion, side 3 om hate crime mod bøsser i København spørgsmål 361 - Retsudvalget, Alm. del 2005-06 - til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 12. juni 2006. Spørgsmål Er det justitsministerens opfattelse, at ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2618 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2618 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2618 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2618 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2619 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 14. februar 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2619 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 14. februar 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2619 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 14. februar 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2619 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 14. februar 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
Transseksuelles forhold i Sverige om ændring af legitimation uden kønsskifteoperation. Spgsm. S 2618. 6. februar 2007. Svar 19. marts 2007.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. marts 2007 besvaret et spørgsmål S 2618 - folketingssamling 2006-07 - fra folketingsmedlem Lone Møller (S) af 6. februar 2007, der lød: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen svarede således: Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske ... Vis forekomsten
Transseksuelles forhold i Sverige om ændring af legitimation uden kønsskifteoperation. Spgsm. S 2618. 6. februar 2007. Svar 19. marts 2007.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. marts 2007 besvaret et spørgsmål S 2618 - folketingssamling 2006-07 - fra folketingsmedlem Lone Møller (S) af 6. februar 2007, der lød: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen svarede således: Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 3121 af 23. februar 2007 om reglerne for transseksuelles fornavneskift. Svar 6. marts 2007.
Per Clausen (EL) stillede den 23. februar 2007 § 20 spørgsmås S 3121 - Samling 2006-07 - om reglerne for transseksuelles fornavneskift til familie- og forbrugerminister, Carina Christensen, der svarede den 6. marts 2007. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for indholdet af de regler, som gør det muligt for ... Vis forekomsten
Spgsm. 285 af 2. april 2007 om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse. Svar 14. maj 2007.
Justitsministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren fik begge den 2. april 2007 stillet spørgsmål 285 - Retsudvalget. Alm. del Samling 2006-07 - om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse, idet der henvistes til en i spørgsmålet vedlagt artikel, hvis indhold ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 285 af 2. april 2007 om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse. Svar 14. maj 2007.
Justitsministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren fik begge den 2. april 2007 stillet spørgsmål 285 - Retsudvalget. Alm. del Samling 2006-07 - om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse, idet der henvistes til en i spørgsmålet vedlagt artikel, hvis indhold ikke ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 4140 af 13. april 2007 om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter. Svar den 23. april 2007.
Jørgen Arbo-Bæhr (EL) stillede den 13. april 2007 § 20 spørgsmål nr. S 4140 - folketingsåret 2006-07 - om asylstatus for homoseksuelle, transseksuelle og transvestitter til minister for flygtninge, indvandrere og integration, Rikke Hvilshøj, der svarede den 23. april 2007. Spørgsmål Hvad er grunden til, at ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 108 af 9. oktober 2007 om ministerens holdning til forskelsbehandling i ægteskabs- og partnerskabsloven. Svar 17. oktober 2007.
Lone Dybkjær (RV) stillede den 9. oktober 2007 § 20 spørgsmål S 108 - Samling: 2007-08 (1. samling) - om ministeren vil redegøre for sin holdning til den forskelsbehandling, der gøres på hetero- og homoseksuelle gennem hhv. ægteskabsloven og lov om registreret partnerskab, til familie- og forbrugerministeren, ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 30. november 2007 om dokumentation for at ægteskab er en institution mellem en mand og en kvinde. Svar 18. december 2007.
Lone Dybkjær (RV) stillede den 30. november 2007 spørgsmål 26 - Retsudvalget, Alm. del Samling: 2007-08 (2. samling) - om dokumentation til svaret på spørgsmål S 108, til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 18. december 2007. Spørgsmål Den tidligere minister på området udtaler i svaret på ... Vis forekomsten
Spgsm. 222 af 14. februar 2008 om lederen af Sexologisk Klinik, Ellids Kristensen, har en ph.d. eller en doktorafhandling. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 222 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om lederen af Sexologisk Klinik, Ellids Kristensen har fået godkendt en ph.d. eller en doktorafhandling, til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 223 af 14. februar 2008 om videnskabelige produktion om transseksualisme fra Sexologisk Klinik. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 223 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om den publicerede videnskabelige produktion om transseksualisme på Sexologisk Klinik til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. ... Vis forekomsten
Spgsm. 224 af 14. februar 2008 om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 224 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care, til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 224 af 14. februar 2008 om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 224 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hvorfor Sexologisk Klinik ikke anvender Standards of Care, til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 225 af 14. februar 2008 om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige. Svar 2. og 22. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 225 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede henholdsvis den 2. april 2008 og den 22. ... Vis forekomsten
Spgsm. 226 af 14. februar 2008 om kønsbetegnelse for transseksuelle i danske pas. Svar 2. april 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmål 226 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - til sundhed og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. april 2008. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at ACAO-reglerne giver mulighed for, at ... Vis forekomsten
L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven. Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) § spørgsmål nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008. Fra:Betina Hvejsel Sendt:3. marts 2008 14:55 ... Vis forekomsten
L 67. REU bilag 249. § 20 spgsm. S 1014. Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til Justitsministeren om ægteskabsloven. Spgsm. stillet 25. marts 2008. Svar den 2. april 2008.
Betina Hvejsel skrev den 3. marts 2008 til justitsminister, Lene Espersen om ægteskabsloven. Den 25. marts 2008 stillede medlem af Folketinget, Mogens Jensen (S) § spørgsmål nr. S 1014 om skrivelsen til Justitsminsteren, der svarede den 2. april 2008. Fra:Betina Hvejsel Sendt:3. marts 2008 14:55 ... Vis forekomsten
Spgsm. 634 af 24. april 2008 om definition af hate crime. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 634 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om definition af hate crime til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvordan vil ministeren definere hate-crime rettet imod en homoseksuel? Svar Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 635 af 24. april 2008 om undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle i Danmark. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 635 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om undersøgelse af omfanget af hate crime imod homoseksuelle i Danmark til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Foreligger der en dansk undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle ... Vis forekomsten
Spgsm. 636 af 24. april 2008 om antallet af dømte for hate-crimes. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 636 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antallet af dømte for hate crimes til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvor mange er siden 2003 dømt for hate-crimes, og er der en gennemgående tendens i disse sager i forhold til ... Vis forekomsten
Spgsm. 346 af 25. april 2008 om sundhedsbehandling i udlandet. Svar 9. maj 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 25. april 2008 efter anmodning fra Jens Peter Vernersen (S) spørgsmål 346 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om sundhedsbehandling i udlandet til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 9. maj 2008. Spørgsmål Med henvisning til den på SUU alm. del - bilag ... Vis forekomsten
Spgsm. 110 af 9. juni 2008 om sundhedsbehandling i udlandet. Svar 25. juli 2008.
Den 9. juni 2008 stillede Europaudvalget spørgsmål 110 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om status mht. udviklingen af patientrettigheder på europæisk plan til udenrigsministeren med kopi til sundhedsministeren. Udenrigsministeriet svarede den 25. juli 2008 ved fremsendelse af svar fra Sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 486 af 14. juli 2008 om der kan indføres kønsbetegnelsen X i pas. Svar 6. august 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 14. juli på foranledning af Per Clausen (EL) spørgsmål 486 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om de praktiske muligheder for at lade transseksuelle benytte betegnelsen X i stedet for F eller M i deres pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 6. august 2008. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crimes. Svar 18. september 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 og spgsm. 1156 19. september 2008 om hate crimes. Svar henholdsvis den 18. september og 9. oktober 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Spgsm 531 af 1. september 2008 til Sundhedsministeren om EU-direktivforslag om grænseoverskridende sundhedsydelser. Svar den 29. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 1. september 2008 spørgsmål nr. 531 - Alm del. 2007-08 (2. samling) - om at kommentere henvendelsen fra Danske Patienter om et EU's dirketivforslag KOM(2008)414 vil gøre reglerne om grænseoverskridende sundhedsydelser mere klare, til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, ... Vis forekomsten
Spgsm. 537 af 2. september 2008 om behandling på sygehuse i andre EU-lande. Svar 7. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 2. september 2008 sendte spørgsmål 537 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om danske patienters ret til behandling på sygehuse i andre EU-lande til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. oktober 2008. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for danske ... Vis forekomsten
Spgsm. 538 af 2. september 2008 om behandling på sygehuse i andre EU-lande. Svar 7. oktober 2008.
Sundhedsudvalget stillede den 2. september 2008 spørgsmål 538 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om ret til behandling på sygehuse i andre EU-lande til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. oktober 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse om, hvad Ministeriet for Sundhed og ... Vis forekomsten
Spgsm. 1157 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1157 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der efter indhentning af informationer i Sverige og ... Vis forekomsten
Spgsm. 1159 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om samråd mellem politiet og LBL. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1159 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
Spgsm. 25 af 12. november 2008 om antidiskriminationslovgivning vedr. transseksuelle på arbejdsmarkedet i Sverige og Norge. Svar 15. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål nr. 25 - AMU alm. del 2008-09 - om hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 15. december ... Vis forekomsten
Spgsm. 25 af 12. november 2008 om antidiskriminationslovgivning vedr. transseksuelle på arbejdsmarkedet i Sverige og Norge. Svar 15. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål nr. 25 - AMU alm. del 2008-09 - om hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 15. december ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 12. november 2008 om oplysningskampagne ifm. med etablering af Ligebehandlingsnævnet. Svar 1. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål 26 - Alm. del 2008-09 - om der med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 1. december 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, om der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 12. november 2008 om oplysningskampagne ifm. med etablering af Ligebehandlingsnævnet. Svar 1. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål 26 - Alm. del 2008-09 - om der med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 1. december 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, om der i ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 680 af 8. december 2008 om adfærd i offentlige svømmehaller. Svar 17. december 2008.
Den 8. december 2008 stillede Peter Skaarup (DF) § 20-spørgsmål S 680 - Samling: 2008-09 - om adfærd i offentlige svømmehaller, til miljøminister, Troels Lund Poulsen (V), der svarede den 17. december 2008. Spørgsmål Agter ministeren at medvirke til at udarbejde klare direktiver for korrekt adfærd i de danske ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 681 af 8. december 2008 om kønsdiskrimination i offentlige svømmehaller. Svar 18. december 2008.
Den 8. december 2008 stillede Peter Skaarup (DF) § 20-spørgsmål S 681 - Samling: 2008-09 - om kønsdiskrimination i offentlige svømmehaller, til ligestillingsminister, Karen Jespersen (V), der svarede den 18. december 2008. Spørgsmål Agter ministeren at støtte et forslag om, at der ikke må kønsdiskrimineres i de ... Vis forekomsten
Spgsm. 268 af 11. december 2008 foranlediget af henvendelse fra journaliststuderende – REU bilag 183 – om hate crime. Svar 6. februar 2009.
Bjarne Kock Sørensen, journaliststuderende ved Danmarks Journalisthøjskole har sendt en udateret skrivelse om hate crimes til Retsudvalget, der har noteret den modtaget den 10. december 2008. Retsudvalget stillede den 11. december 2008 spørgsmål 268 - Alm. del 2008-09 - på foranledning af Mogens Jensen (S) om ... Vis forekomsten
Spgsm. 279 af 16. december 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om indberetning af sager med et muligt racistisk motiv til PET. Svar den 30. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 16. december 2008 efter ønske fra Line Barfod (EL) spørgsmål 279 - Alm. del 2008-09 - om indskærpelse af indberetninger af hate crime til PET over for politikredsene til justitsministerer, Brian Mikkelsen der svarede den 30. januar 2009. Spørgsmålet Vil ministeren indskærpe over for ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 22. december 2008 om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle. Svar 16. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 22. december 2008 spørgsmål 295 - Alm. del 2008-09 - om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle til velfærdsminister og minister for ligestilling, Karen Jespersen, der svarede den 16. januar 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - ... Vis forekomsten
Spgsm. 1158 af 16. marts 2009 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1158 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1708 af 18. marts 2009 til justitsministeren om registrering af hate crimes efter svensk model. Svar 30. marts 2009.
Marlene Harpsøe (KF) stillede den 18. marts 2009 § 20-spørgsmål S 1708 - Samling: 2008-09 - om implementering af hate crimes til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 30. marts 2009. Spørgsmålet stillet på grundlag af svaret fra justitsminister Brian Mikkelsen på spørgsmål nr. 1157 om den måde, som ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1812 af 30. marts 2009 om registrering af hate crime efter svensk model. Svar 3. april 2009.
Den 30. marts 2009 stillede Mogens Jensen, Socialdemokraterne § 20-spørgsmål om registrering af hate-crime til justitsminister Brian Mikkelsen, der svarede den 30. april 2009. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at han agter at gennemføre det socialdemokratiske forslag om, efter svensk model at indføre en særlig ... Vis forekomsten
Spgsm. 663 af 3. april 2009 om en anmelder bliver spurgt om vedkommende mener, der er tale om en hadforbrydelse. Svar 19. maj 2009.
Den 3. april 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål 663 - Alm. del 2008-09 - om en anmelder bliver spurgt om vedkommende mener, der er tale om en hadforbrydelse (hatecrime), til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. maj 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1907 af 7. april 2009 om oprettelse af falsk profil på internettet. Svar 23. april og 9. juli 2009.
Den 7. april 2009 stillede Morten Messerschmidt (DF) § 20-spørgsmål S 1907 - Samling 2008-09 - om identitetstyveri til justitsminister, Brian Mikkelsen, der den 23. april 2009 afgav et foreløbigt svar fulgt op af endeligt svar den 9. juli 2009 med udtalelse fra Rigsadvokaten. Spørgsmål Hvad vil ministeren gøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 707 af 22. april 2009 om mulighed for elektronisk anmeldelse af hate crime til politiet. Svar 4. juni 2009.
Den 22. april 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Marlene Harpsøe (DF) spørgsmål 707 - Alm. del 2008-09 - om fornyelse af politiets IT-system POLSAS og brugen af elektronisk borgerbetjening til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. juni 2009. Spørgsmål I forbindelse med fornyelsen af politiets ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2242 af 18. maj 2009 om at få fjernet transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Svar 3. juni 2009.
Den 18. maj 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2242 - Samling: 2008-09 - om fjernelse af transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme til sundheds- og forebyggelsesminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 3. juni 2009. Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ til at få fjernet transkønnethed ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2295 af 27. maj 2009 om transkønnethed er en sindslidelse. Svar 4. juni 2009.
Den 27. maj 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 2295 - Samling: 2008-09 - om det at være transkønnet er registreret som en sindslidelse i Danmark, og om det i så fald, at det er rimeligt, til sundheds- og forebyggelsesminister, der svarede den 4. juni 2009. Spørgsmål: Kan ministeren bekræfte, at det ... Vis forekomsten
Spgsm. 854 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol uden indikation for canser. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 854 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sundhedsstyrelsen om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 855 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol på indikation af transseksualisme. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 855 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sexologisk Klinik om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 855 af 4. juni 2009 om antal personer med ulige cpr-nr. i behandling med estradiol på indikation af transseksualisme. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 855 - Alm. del 2008-09 - om ordinering af estradiol-præparater til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes indhente oplysning fra Sexologisk Klinik om, hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 856 af 4. juni 2009 om antal personer, der var i kønshormonbehandling inden start på Sexologisk Klinik. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 856 - Alm. del 2008-09 - om antal personer i kønshormonbehandling inden de startede på Sexologisk Klinik, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministerens bedes ... Vis forekomsten
Spgsm. 856 af 4. juni 2009 om antal personer, der var i kønshormonbehandling inden start på Sexologisk Klinik. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 856 - Alm. del 2008-09 - om antal personer i kønshormonbehandling inden de startede på Sexologisk Klinik, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministerens bedes ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 4. juni 2009 om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle. Svar den 2. september 2014.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 857 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål I følge Standards of Care afsnit VII udgivet af World ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 4. juni 2009 om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle. Svar den 2. september 2014.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 857 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Klinik i forhold til transseksuelle, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål I følge Standards of Care afsnit VII udgivet af World ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med tilladelse til kønsskifte. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 858 - Alm. del 2008-09 - om varigheden af observationsforløbene, der ender med tilladelse til kønsskifte, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om varighed af ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med tilladelse til kønsskifte. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 858 - Alm. del 2008-09 - om varigheden af observationsforløbene, der ender med tilladelse til kønsskifte, til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om varighed af ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 859 - Alm. del 2008-09 - om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvor lang er kontakten ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 4. juni 2009 om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 859 - Alm. del 2008-09 - om varighed af observationsforløb, der ender med afvisning af kønsskifteoperation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvor lang er kontakten ... Vis forekomsten
Spgsm. 860 af 4. juni 2009 om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos SK. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 860 - Alm. del 2008-09 - om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos Sexologisk Klinik til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om indholdet i ... Vis forekomsten
Spgsm. 860 af 4. juni 2009 om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos SK. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 860 - Alm. del 2008-09 - om konkrete elementer i Standards of Care, der indgår i et forløb hos Sexologisk Klinik til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om indholdet i ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 4. juni 2009 om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder relevante. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 861 - Alm. del 2008-09 - om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder af relevante til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvilke samtaleområder finder ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 4. juni 2009 om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder relevante. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 861 - Alm. del 2008-09 - om hvilke samtaleområder Sexologisk Klinik typisk finder af relevante til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvilke samtaleområder finder ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 862 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 862 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks kommentar til behandlingsanbefalingerne i Transgender Health Program til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål Ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 4. juni 2009 om hvad der hindrer SK i at tage stilling til ansøg. om navneændring inden et år. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 863 - Alm. del 2008-09 - om hvad der forhindrer Sexologisk Klinik i at tage stilling til ansøgning om navneændring inden et års observation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 4. juni 2009 om hvad der hindrer SK i at tage stilling til ansøg. om navneændring inden et år. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 863 - Alm. del 2008-09 - om hvad der forhindrer Sexologisk Klinik i at tage stilling til ansøgning om navneændring inden et års observation til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 4. juni 2009 om social accept ved brug af en persons kaldenavn. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 864 - Alm. del 2008-09 - om social accept ved brug af en persons kaldenavn til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål På klinikkens hjemmeside (den tredje af de førnævnte ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 4. juni 2009 om social accept ved brug af en persons kaldenavn. Svar 7. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 864 - Alm. del 2008-09 - om social accept ved brug af en persons kaldenavn til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 7. september 2009. Spørgsmål På klinikkens hjemmeside (den tredje af de førnævnte ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 865 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes med reference til samme ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 4. juni 2009 om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 865 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Ministeren bedes med reference til samme ... Vis forekomsten
Spgsm. 866 af 4. juni 2009 om hvilket køn Sexologisk Klinik anvender om personer i journaler. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 866 - Alm. del 2008-09 - om Sexologisk Kliniks praksis med at anvende personers navne til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål I forlængelse af foregående spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 867 af 4. juni 2009 om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 867 - Alm. del 2008-09 - om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om kvalitetssikring bedes ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 867 af 4. juni 2009 om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 867 - Alm. del 2008-09 - om hvilke kvalitetsmål, Sexologisk Klinik har sat for behandlingen til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Om kvalitetssikring bedes ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 868 af 4. juni 2009 om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at de lever op til kvalitetsmålene? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 868 - Alm. del 2008-09 - om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at man lever op til kvalitetsmålene til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvordan sikrer klinikken at man ... Vis forekomsten
Spgsm. 868 af 4. juni 2009 om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at de lever op til kvalitetsmålene? Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 868 - Alm. del 2008-09 - om, hvordan Sexologisk Klinik sikrer, at man lever op til kvalitetsmålene til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål Hvordan sikrer klinikken at man ... Vis forekomsten
Spgsm. 869 af 4. juni 2009 om overvejelser eller tiltag fra Sexologisk Klinik på baggrund af skepsis fra transskønnede. Svar 2. september 2009.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 869 - Alm. del 2008-09 - om overvejelser eller tiltag fra Sexologisk Klinik på baggrund af den skepsis transskønnede udtrykker til sundhedsminister, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 2. september 2009. Spørgsmål ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2378 af 4. juni 2009 om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse. Svar 11. juni 2009.
Per Clausen (EL) stillede den 4. juni 2009 § 20-spørgsmål S 2378 - Samling: 2008-09 - om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 11. juni 2009. Spørgsmål: Mener ministeren, at det er rimeligt generelt at ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2378 af 4. juni 2009 om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse. Svar 11. juni 2009.
Per Clausen (EL) stillede den 4. juni 2009 § 20-spørgsmål S 2378 - Samling: 2008-09 - om rimeligheden i at karakterisere transkønnethed som en psykiske lidelse til ministeren for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 11. juni 2009. Spørgsmål: Mener ministeren, at det er rimeligt generelt at ... Vis forekomsten
Spgsm. 568 af 15. juni 2009 om Sexologisk Klinik vil godtage en privatpraktiserende speciallæges diagnose. Svar 2. september 2009.
Den 15. juni 2009 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 568 om Sexologisk Klinik vil godtage diagnosen F-64.0 transseksualitet til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der den 30. juni 2009 givet et foreløbigt svar og endeligt svar den 2. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 568 af 15. juni 2009 om Sexologisk Klinik vil godtage en privatpraktiserende speciallæges diagnose. Svar 2. september 2009.
Den 15. juni 2009 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål 568 om Sexologisk Klinik vil godtage diagnosen F-64.0 transseksualitet til minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der den 30. juni 2009 givet et foreløbigt svar og endeligt svar den 2. september ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2666 af 20. juli 2009 om det er acceptabelt politiet oplyste, at en anholdt havde gennemgået en kønsskifte. Svar 27. juli 2009.
Den 20. juli 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2666 - Samling: 2008-09 - om en presserapport fra Midt- og Vestsjællands Politi til justitsminister, Brian Nielsen, der svarede den 31. juli 2010. Spørgsmålet blev stillet på baggrund af, at Midt- og Vestsjællands Politi den 18. juli 2009 på deres ... Vis forekomsten
Spgsm. 1075 af 27. juli 2009 om politiets informationsfolder om efterforskning af hadforbrydelser. Svar 4. august 2009.
Den 27. juli 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål 1075 - Alm. del 2008-09 - om politiets meddelelse om registrering og efterforskning af hadforbrydelser til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. august 2009. Spørgsmål Vil ministeren sende en kopi af den detaljerede ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet”. Svar 23. oktober 2009.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 135 - Samling: 2009-10 - om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet”. Svar 23. oktober 2009.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 135 - Samling: 2009-10 - om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 212 af 27. oktober 2009 om præcisering af svar på S 135 om IMR-artikel om diskrimininationslovgivningen i Danmark. Svar 5. november 2009.
Den 27. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål - Samling: 2009-10 - om præcisering af svar på spørgsmål S 135 om artiklen fra Institut for Menneskerettigheder "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 5. november 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 212 af 27. oktober 2009 om præcisering af svar på S 135 om IMR-artikel om diskrimininationslovgivningen i Danmark. Svar 5. november 2009.
Den 27. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål - Samling: 2009-10 - om præcisering af svar på spørgsmål S 135 om artiklen fra Institut for Menneskerettigheder "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 5. november 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 488 af 27. november 2009 om det få antal anmeldelser om hadforbrydelser. Svar 2. december 2009.
Den 27. november 2009 stillede Kamal Qureshi (SF) § 20-spørgsmål S 488 - Samling: 2009-10 - om, at der i 2007 kun er registeret 10 sager, hvor straffelovens § 81, nr. 6 er anvendt, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede mundtligt under folketingsdebatten den 2. december 2009. Spørgsmål Hvad vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 21. januar 2010 om antal transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation. Svar 10. februar 2010.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt SF) spørgsmål 295 - Alm. del 2009-10 - om hvor mange transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation, til ministern for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 10. februar 2010. ... Vis forekomsten
Spgsm. 823 af 18. marts 2010 til Retsudvalget om anerkendelse af partnerskab indgået i udlandet. Svar den 27. april 2010.
Den 18. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 823 - Alm. del 2009- 10 - om andre landes regler for anerkendelse af partnerskab til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. april 2010. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, hvilke landes regelfastsættelse ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 824 af 18. marts 2010 om reglerne for anerkendelse af partnerskab og ægteskab. Svar den 27. april 2010.
Den 18. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 824 - Alm. del 2009-10 - om en samlet redegørelse for anerkendelse af partnerskab og ægteskab til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 27. april 2010. Spørgsmål I forlængelse af ministeren besvarelse af REU ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1778 af 6. april 2010 om pædagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner. Svar 13. april 2010.
Den 6. april 2010 stillede Pernille Vigsø Bagge (SF) § 20-spørgsmål S 1778 - Samling: 2009-10 - om pædagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner til socialminister, Benedikte Kiær, der svarede den 13. april 2010. Spørgsmål Er ministeren enig i nødvendigheden af, at pædagogers faglige arbejde med køn i ... Vis forekomsten
Spgsm. 912 af 12. april 2010 om der er sammenhæng mellem antal rapporter om hate crimes og overfald på bl.a. homoseksuelle. Svar 12. maj 2010.
Den 12. april 2010 stillede Mogens Jensen (S) spørgsmål 912 - alm. del samling 2009-10 - om det er politiets og/eller PET's opfattelse, at der er en sammenhæng mellem de mange rapporter om hate crimes og overfald bl.a. på homoseksuelle, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 12. maj 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2152 af 7. maj 2010 om politiets manglende registrering af hate crime i Odense. Svar 17. maj 2010.
Den 7. maj 2010 stillede Julie Skovsby (S) § 20-spørgsmål S 2152, om ministeren finder det problematisk, at Fyns Politi ikke har registreret en eneste hadforbrydelse i Odense, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 17. maj 2010. Spørgsmål Finder ministeren, jf. artiklen fra Fyens Stiftstidende, den 4. maj ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2495 af 28. juni 2010 om vold og diskrimination mod lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder. Svar 9. juli 2010.
Den 28. juni 2010 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 2495 - Samling: 2009-10 - om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder er særligt udsatte for vold og genstand for omfattende diskrimination til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der svarede den 9. juli 2010. Spørgsmålet Er ministeren enig i, at ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks skr. 22. juli 2010 til SUU bilag 446 vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik og spgsm. 746 til JM derom.
Den 22. juli 2010 har Sundhedsudvalget - SUU, Alm. del. 2009-10: Bilag 446 - fra LGBT Danmark modtaget den herunder gengivne henvendelse vedr. diagnosticeringen og troværdigheden på Sexologisk Klinik. Den 27. juli 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, spørgsmål 746 - SUU, Alm. ... Vis forekomsten
Spgsm. 1395 af 10. august 2010 om kønsneutrale CPR-numre og om hr/fru på valgkort. Svar 30. august 2010.
Den 10. august 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål nr. 1395 - Alm. del 2009-10 - om mulighed for kønsneutrale CPR-numre og om hr/fru på valgkort, til transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 30. august 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Åbent brev af 16. august 2010 fra LGBT Danmark til ST om ligestillingsproblemer for transseksuelle, SUU bilag 466. Spgsm. 775 af 19. august 2010 til IM om at kommentere. Svar 17. september 2010.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2010 et åbent brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn, der svarede den 14. september 2010. Sundhedsudvalget registrerede det åbne brev som bilag 466 - Sundhedsudvalget alm. del 2009-10 bilag 466. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, ... Vis forekomsten
Åbent brev af 16. august 2010 fra LGBT Danmark til ST om ligestillingsproblemer for transseksuelle, SUU bilag 466. Spgsm. 775 af 19. august 2010 til IM om at kommentere. Svar 17. september 2010.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2010 et åbent brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn, der svarede den 14. september 2010. Sundhedsudvalget registrerede det åbne brev som bilag 466 - Sundhedsudvalget alm. del 2009-10 bilag 466. Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, ... Vis forekomsten
Spgsm. 241 den 3. december 2010 om. bl.a. selvfordsforsøg blandt unge LGBT personer. Svar den 3. februar 2011.
Sundhedsudvalget stillede den 3. december 2010 efter ønske fra Jonas Dahl (SF) spørgsmål 241 - Samling: 2010-11 - om selvmordsforebyggende tiltag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne bl.a. i relation til unge LGBT personer, og om hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er fraværende i sundhedsforebyggelses ... Vis forekomsten
Spgsm. 497 af 10. januar 2011 om, at køn er et særskilt dataelement, og kønsangivelse i CPR-nummeret er overflødigt. Svar den 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 497 - REU, Alm. del 2010-11 - om, at køn er et særskilt dataelement, og kønsangivelse i CPR-nummeret er overflødigt, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 29. april 2011. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 498 af 10. januar 2011 om et kønsneutralt personnummer vil have indflydelse på personregistrets anvendelse. Svar den 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 498 - REU, Alm. del 2010-11 - om et kønsneutralt personnummer vil have indflydelse på personregistrets anvendelse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 499 af 10. januar 2011 om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet. Svar 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 499 - REU, Alm. del 2010-11 - om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at man allerede tidligere har fjernet ... Vis forekomsten
Spgsm. 583 af 3. februar 2011 om de juridiske forskelle på personer, der har indgået ægteskab henhv. registreret partnerskab. Svar 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 583 - REU, Alm. del 2010-11 - om oversendelse af en oversigt over de juridiske forskelle på personer, kvinder og mænd, der har indgået ægteskab og personer, kvinder såvel som mænd, der har indgået et registreret ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 af 3. februar 2011 om ligestilling mellem personer, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab. Svar den 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 584 - REU, Alm. del 2010-11 - om, hvilke lovmæssige ændringer der skal gennemføres for at opnå total ligestilling mellem personer, såvel kvinder som mænd, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 af 3. februar 2011 om ligestilling mellem personer, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab. Svar den 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 584 - REU, Alm. del 2010-11 - om, hvilke lovmæssige ændringer der skal gennemføres for at opnå total ligestilling mellem personer, såvel kvinder som mænd, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab, til ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 1127 af 9. februar 2011 om vurdering af ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslag. Svar 22. februar 2011.
Den 9. februar 2011 stillede Pernille Vigsø Bagge (SF) § 20-spørgsmål S 1127 - samling 2010-11 - om ministres forpligtelse til at vurdere ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslag i henhold til § 4 i ligestilllingsloven om offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planlægning og ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 21. februar 2011 til ligestillingsmin. om kampagnen: Skift job – ikke køn – stigmatiserer. Spgsm. S 1213 af 22. februar 2011 om det åbne brev. Svar 2. marts 2011.
LGBT Danmark udsendte den 21. februar 2011 en pressemeddelelse om, at foreningen havde sendt et åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis om ministeriets nye kampagne: Skift job - ikke køn . Kampagnen handler om at få mænd til at skifte til tranditionelle kvindefat, og kan ses på www.skiftjob.dk den til ... Vis forekomsten
Spgsm. 475 af 24. februar 2011 om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere. Svar 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 475 - Alm. del 2010-11 - om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere og hvilke emner, der fordelt på forskningssted, forskes i, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 476 af 24. februar 2011 Spm. om dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 476 - Alm. del 2010-11 - om, dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for, om der er dele af ... Vis forekomsten
Spgsm. 477 af 24. februar 2011 Spm. om tiltag/indsatser vedrøerende sundhedsfremme og forebyggelse for LGBT-borgere. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 477 - Alm. del 2010-11 - om tiltag/indsatser og i lovgivning vedrøerende sundhedsfremme og forebyggelse for LGBT-borgere, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 478 af 24. februar 2011 om der i Danmark forefindes viden og forebyggelse specifikt rettet til LGBT-gruppen. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 478 - Alm. del 2010-11 - om der i Danmark forefindes viden og erfaring om forebyggelse og/eller sundhedsfremme som specifikt er rettet til LGBT-gruppen indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. ... Vis forekomsten
Spgsm. 479 af 24. februar 2011 om de væsentligste sundhedsudfordringer for LGBT-borgere i Danmark. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 479 - Alm. del 2010-11 - om de væsentligste sundhedsudfordringer for LGBT-borgere i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Hvad anser ministeren som de væsentligste ... Vis forekomsten
Spgsm. 841 af 15. april 2011 om det, at kønnet fremgår af personnummeret, er i modstrid med Europarådets ministerkomités anbefaling. Svar den 29. april 2011.
Den 15. april 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 841 - REU, Alm. del 2010-11 - om ministeren enig i, at ministerens svar på spørgsmål nr. 497 - REU, Alm. del 2010-11 - om det, at køn er opført i CPR som særskilt dataelement, er i modstrid med Europarådets ... Vis forekomsten
Spgsm. 1044 af 14. juni 2011 om et alias til et personnummer. Svar den 30. juni 2011.
Den 14. juni 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål nr. 1044 - Alm. del 2010-11 - om det er muligt at lave et "alias" til et CPR-nummer, således at ofre for identitetstyveri kan stoppe bestillinger i deres navn, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. 1914 af 29. juni 2011 om alle landets politikredse følger Københavns Politis eksempel vedr. hadforbrydelser. Svar 6. juli 2011.
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S ) § 20 spørgsmål nr. S 1914 - 2010-11 - om hadforbrydelser og religion, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 6. juli 2011. Spørgsmål Mener ministeren, at det er en god idé, at alle landets politikredse følger Københavns ... Vis forekomsten
Spgsm. 1101 af 29. juni 2011 om den endagsundervisning PET påtænker at afholde i samtlige politikredse. Svar 9. august 2011.
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalg på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 1101 - 2010-11 - om redegørelse for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste påtænker at afholde i samtlige politikredse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 9. august 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 1126 af 8. juli 2011 om at alle politikredse følger Københavns Politis eksempel ved anmeldelse af hadforbrydelser. Ubesvaret.
Den 8. juli 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S ) spørgsmål nr. S 1126 - Retsudvalget, Alm. del 2010-11 - om hvorvidt rigspolitiet mener det er en god idé, at alle landets politikredse følger Københavns Politis gode eksempel i forbindelse med anmeldelse af hadforbrydelser, til ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2042 af 22. august 2011 om at kalde homoseksuelle for ægtepar. Svar 2. september 2011.
Den 22. august 2011 stillede Ørum Jørgensen (KD) § 20-spørgsmål S 2042 - Samling: 2010-11 - om at kalde homoseksuelle for ægtepar, til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der den 2. september 2011 svarede, at grundet det udskrevne folketingsvalg ikke fandt det rigtigt at besvare spørgsmålet. Spørgsmålet Er ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 258 af 17. oktober 2011 om bortoperation af en ung piges bryster. Svar 28. oktober 2011.
Den 17. oktober 2011 stillede Liselott Blixt (DF) § 20 spørgsmål S 258 - Samling: 2011-12 - om bortoperation af en ung piges bryster, til Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), der svarede den 28. oktober 2011. Uagtet spørgsmålets ordlyd og dets anonymiserede form, er det direkte knyttet til den ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 259 af 17. oktober 2011 om bortoperation af en ung piges bryster. Svar 28. oktober 2011.
Den 17. oktober 2011 stillede Liselott Blixt (DF) § 20 spørgsmål S 259 - Samling: 2011-12 - om bortoperation af en ung piges bryster, til Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag (SF), der svarede den 28. oktober 2011. På trods af spørgsmålets ordlyd og det anonymiserede form, der spørgsmålet direkte ... Vis forekomsten
SUU bilag 137. Spgsm. nr. 178 af 3. januar 2012. Skr. af 23. december 2011 fra LGBT Danmark til SUU om at fjerne transkønnethed fra WHO’s diagnosefortegnelse. Svar 2. februar 2012.
Dateret den 23. december 2011 skrev LGBT Danmark til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU, Alm. del, 2011-12, bilag 137 - om at få fjernet transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse - ICD-10. Skrivelsen, Stop sygeliggørelsen af transkønnede!, der tidligere har været dateret 25. maj 2011, men nu er dateret 19. ... Vis forekomsten
Bilag SSU 280. Spgsm. 453. Åbent brev af 22. marts 2012 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Svar 10. maj 2012.
LGBT Danmark sendte den 22. marts 2012 et åbent brev til Sundhedsstyrelsen om kategoriseringen af transkønnedes behandling. Det åbne brev blev den 10. april 2012 registreret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget som bilag 280 - Alm. del 2011-12. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgethar på foranledning af Stine Brix (EL) ... Vis forekomsten
Spgsm. 770 af 14. maj 2012 fra Retsudv. til JM om hvilke muligheder en borger har for at klage over retslægerådets afgørelser. Svar 29. maj 2012.
Den 14. maj 2012 stillede Retsudvalget på foranledning af Michael Aastrup Jensen (V) spørgsmål nr. 770 - Alm. del 2011-12 - om, hvilke muligheder en borger har for at klage over Retslægerådets afgørelser, til justitsminister, Morten Bødskov (S), der svarede den 29. maj 2012. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 720 af 3. juli 2012 og SUU bilag 385 om ændring af gruppe F65 i WHO’s diagnoseliste. Svar 12. september 2012.
Den 3. juli 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 720 - Alm. del 2011-12 - om at kommentere SUU, Alm. del - bilag 385 - henvendelse af 2. juli 2012 fra Lars Bech Nygaard vedr. WHO's diagnoseliste til Sundheds og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 1008 af 3. august 2012 om hvad regeringen overvejer at gøre for at komme hate crimes til livs. Svar 7. september 2012.
Den 3.august 2012 stillede Retsudvalget på foranledning af Peter Skaarup (DF) spørgsmål nr. 1008 - 2011-12 - om redegørelse for, hvad regeringen aktuelt overvejer at gøre for at komme hate crimes til livs, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 7. september 2012. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og arbejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle. Svar 6. september 2012.
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og ar-bejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Stine Brix (EL) til sundhedsministeren. Svar 6. september 2012. Den 10. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 472 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om indkvartering af transkønnede på asylcentre. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 472 - alm. del. 2011-12 - om retningslinjerne er for indkvarteringen af transkønnede på asylcentre, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 10. oktober 2012. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 473 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om hormonbeh. af transkønnede asylansøgere. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 473 - alm. del. 2011-12 - om transkønnede, der søger asyl i Danmark, får tilbudt en fortsættelse af en igangværende hormonbehandling, mens asylsagen behandles, til justitsminister Morten ... Vis forekomsten
Spgsm. 473 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om hormonbeh. af transkønnede asylansøgere. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 473 - alm. del. 2011-12 - om transkønnede, der søger asyl i Danmark, får tilbudt en fortsættelse af en igangværende hormonbehandling, mens asylsagen behandles, til justitsminister Morten ... Vis forekomsten
Spgsm. 474 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om kursus om seksuelle minoriteter. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 474 - alm. del. 2011-12 - om initiativ til, at ansatte hos Udlændingestyrelsen og på asylcentrene tilbydes kurser, som giver dem øget viden om seksuelle minoriteter, til justitsminister Morten ... Vis forekomsten
Spgsm. 475 af 15. august 2012 fra Udlændinge- og Integrationsudv. til JM om at sikre transkønnede asylansøgere mod overgreb. Svar 10. oktober 2012.
Den 15. august 2012 stillede Udlændinge- og Integrationsudvalget efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål nr. 475 - alm. del. 2011-12 - om, hvordan man i højere grad kan sikre transkønnede mod overgreb i asylsystemet, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 10. oktober 2012. ... Vis forekomsten
Spgsm. 851 af 28. august 2012 om nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Sophie Løhde (V) til sundhedsministeren . Svar 6. september 2012.
Den 28. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Sophie Løhde (V) spørgsmål nr. 851 - Alm. del 2011-12 - om nedsættelse en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle, til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der svarede den 6. september 2012. Spørgsmål Hvornår agter ... Vis forekomsten
Spgsm. 3 af 5. oktober 2012 om en ukrainsk lov, som vil forbyde ytringer om støtte til LGBT-rettigheder. Svar 24. oktober 2012.
Den 5. oktober 2012 stillede Europaudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen (EL) spørgsmål 3 - Alm. del 2012-13 - om en ukrainsk lov, som vil forbyde ytringer om støtte til LGBT rettigheder, til europaminster, Nicolai Wammen (S), der svarede den 24. oktober 2012. Spørgsmål Hvilke initiativer vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 66. af 24. oktober 2012 – SUU bilag 476 – om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske “Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”. Svar den 19. november 2012.
Den 24. oktober 2012 stillede Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg spørgsmål 66 - Alm. del 2012-13 - om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, til sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag, der svarede ... Vis forekomsten
EU direktiv 2012/29/EU (Offerdirektivet) af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (også betegnet som "Offerdirektivet") af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA * * * Direktivet indledes med en række henvisninger og ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 358 den 31. oktober 2012 om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede. Svar 8. november 2012.
Den 31. oktober 2012 stillede Jane Heitmann (V) § 20 spgsm. S 358 - Samling: 2012-13 - om hormon- og kirurgisk behandling af transkønnede, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 8. november 2012. Spørgsmål Er det ministerens opfattelse, at ordningen for så vidt angår behandling af ... Vis forekomsten
Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.
Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget spørgsmål 250 - Alm. del 2012-13 - om det er regeringens hensigt at ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 6. oktober 2012. Spørgsmål Er det regeringens hensigt at ... Vis forekomsten
Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.
Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget spørgsmål 250 - Alm. del 2012-13 - om det er regeringens hensigt at ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 6. oktober 2012. Spørgsmål Er det regeringens hensigt at ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afgøre, om vedkommende er transkønnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 462 - Samling 2012-13 - om et er den enkelte person, som kan afgøre, om vedkommende er transkønnet, eller at det skal afgøres af læger, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afgøre, om vedkommende er transkønnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 462 - Samling 2012-13 - om et er den enkelte person, som kan afgøre, om vedkommende er transkønnet, eller at det skal afgøres af læger, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 464 af 14. november 2012 om en læge skal afgøre, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 464 - Samling 2012-13 - om en læge skal afgøre, at en person er transkønnet, før vedkommende kan modtage behandling, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, at det er ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 117 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om problemer pga. lægers ophør med at udskrive hormoner til transpersoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 117 - Alm. del 2012-12 - om, når praktiserende læger og speciallæger, som tidligere har behandlet transpersoner, ophører med at udskrive hormoner til transpersoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 118 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 118 - Alm. del 2012-12 - om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. december 2012. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 118 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 118 - Alm. del 2012-12 - om der foregår dialog med Sexologisk Klinik i forhold til Standards of Care, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. december 2012. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 119 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om rejse- og menneskelige omkostninger, hvis transpersoner skal til SK for at få udskrevet hormoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 119 - Alm. del 2012-12 - om, hvis transpersoner fra hele landet skal til Rigshospitalet, hver gang de skal have udskrevet hormoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. ... Vis forekomsten
Spgsm. 119 af 15. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om rejse- og menneskelige omkostninger, hvis transpersoner skal til SK for at få udskrevet hormoner. Svar 12. december 2012.
Den 15. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 119 - Alm. del 2012-12 - om, hvis transpersoner fra hele landet skal til Rigshospitalet, hver gang de skal have udskrevet hormoner, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 154 af 26. november 2012 til ministeren for sundhed og forebyggelse om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede. Svar 21. december 2011.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 154 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke opgaver Sexologisk Klinik har i forhold til transkønnede, til Sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 28. november 2012 og endeligt den 21. december 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 155 af 26. november 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvad SK får for deres opgaver i forhold til transkønnede og hvilken forskning SK har foretaget. Svar 14. december 2012.
Den 26. november 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 155 - Alm. del 2012-13 - om, hvor mange penge Sexologisk Klinik får i refusion for deres opgaver i forhold til transkønnede fra hver Region, og om forskning i transkønnethed på Sexologisk Klinik, til Sundheds- og forebyggelsesminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 196 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilken viden der skal til for at behandle transkønnede. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 196 - Alm. del 2012-13 - om, hvilken højt specialiseret viden der skal til for at behandle transkønnede, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der gav foreløbigt svar den 2. januar 2013 og endeligt svar den 28. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 197 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 197 - Alm. del 2012-13 - om, hvordan Sexologisk Klinik forsker i transseksualitet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 198 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik vedr. transkønnethed. Svar 28. januar 2013.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 198 - Alm. del 2012-13 - om antal henvendelser til og afslag fra Sexologisk Klinik på behandling for transkønnethed til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. ... Vis forekomsten
Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 199 - Alm. del 2012-13 - om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 199 - Alm. del 2012-13 - om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 199 af 18. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik. Svar 280113.
Den 18. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 199 - Alm. del 2012-13 - om ansattes opførsel overfor transkønnede på Sexologisk Klinik, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 2. januar 2013 og endeligt den 28. januar 2013. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 219 af 21. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på. Svar 5. februar 2013.
Den 21. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 219 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 7. januar 2013 og ... Vis forekomsten
Spgsm. 219 af 21. december 2012 til min. for sundh. og forebyg. om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på. Svar 5. februar 2013.
Den 21. december 2012 stillede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget spørgsmål nr. 219 - Alm. del 2012-13 - om, hvilke internationale forskningsundersøgelser, som Sexologisk Klinik baserer sine behandlingsformer på, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede foreløbigt den 7. januar 2013 og ... Vis forekomsten
Spgsm. 149 af 21. januar 2013 om man er i gang med at revurdere WHO´s diagnosesystem, til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen. Svar den 7. februar 2013.
Den 21. januar 2013 stillede Beskæftigelsesudvalget på foranledning af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål nr. 149 - Alm. del 2012-13 - om man er i gang med at revurdere WHO´s diagnosesystem - ICD-10 - til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen. Spørgsmålet ønskedes besvaret senest den 31. januar 2013. ... Vis forekomsten
LIU bilag 52, spgsm 34. Ligebeh. udv. under IMR har 18. februar 2013 sendt forslag om et generelt forbud mod diskrimination omfattede kønsidentitet til Statsm. og Ligestillingsudv.
Den 18. februar 2013 har 16 af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer repræsenteret i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder (IMR) sendt forslag om fremsættelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, køn, hudfarve, national eller social ... Vis forekomsten
Spgsm. 40 af 4. marts 2013 om status for ratificering af Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 11. marts 2013.
Den 4. marts 2013 stillede Retsudvalget spørgsmål 40 - Alm. del 2012-13 - om status for Danmarks ratificering af Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 11. marts 2013. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for status for Danmarks ... Vis forekomsten
Spgsm. 665 den 15. marts 2013 om at kommentere Kammarrättens afgørelse. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 spørgsmål nr. 665– Samling: 2012-13 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) at kommentere Kammarrättens afgørelse af 19. december 2012, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 17. april 2013. Spørgsmål Vil ministeren kommentere den svenske domstol ... Vis forekomsten
Spgsm. 666 den 15. marts 2013 om hvordan undersøgelsen af reglerne om kønskorrigerende behandling skrider frem. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 15. marts 2013 spørgsmål nr. 666 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL), om hvordan undersøgelsen af reglerne om kønskorrigerende behandling skrider frem, arbejdsgruppens kommissorium, den svenske Kammarrättens afgørelse af 19. december 2012 om, at sterilisation som ... Vis forekomsten
Spgsm. 45 den 18. marts 2013 om hvorfor Ligebehandlingsnævnet ikke behandler sager udenfor arbejdsmarkedet. Svar 10. april 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 18. marts spørgsmål 45 - Samling: 2012-13 - om hvorfor Ligebehandlingsnævnet ikke behandler sager udenfor arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 10. april 2013. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af LIU alm. del – bilag 52 ... Vis forekomsten
Spgsm. 712 den 22. marts 2013 om registreringen af hadforbrydelser. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 22. marts 2013 spørgsmål nr. 712 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Peter Skaarup (DF) om kortlægge omfanget af hadforbrydelser, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 17. april 2013. Spørgsmål ”Vil ministeren kommentere artiklen ”Politikere vil øge registreringen ... Vis forekomsten
Spgsm. 48 den 11. april 2013 om ministeriernes viden om ligestillingsområdet. Svar 6. maj 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 11. april spørgsmål 48 - Samling: 2012-13 - efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) om, hvorfor regeringen ikke sørger for, at alle ministerier permanent har relevant viden og kapacitet på ligestillingsområdet, til kirke- og ligestillingsminister, Manu Sareen (S), der svarede ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 1764 den 29. april 2013 om en EU-studerende ret til sundhedsydelser i Danmark – selv en kønsskifteoperation. Svar den 7. maj 2013.
Liselott Blixt (DF) stillede den 29. april 2013 § 20 spgsm. S 1764 - Samling: 2012-13 - om man løbende opgør, hvilke sundhedsydelser EU-studerende får, når de opholder sig i Danmark, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 7. maj 2013. Spørgsmålet var begrundet i artikelen den 29. april ... Vis forekomsten
Spørgsmål om Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas. REU spgsm. 23. 14. august 2013. Svar 7. november 2013.
Retsudvalget, REU har den 14. august 2013 på vegne af Pernille Skipper (EL) stillet spørgsmål 23 – Alm. del 2012-13 – om det er korrekt, at Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M, til justitsminister, Morten ... Vis forekomsten
Spørgsmål om Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas. REU spgsm. 23. 14. august 2013. Svar 7. november 2013.
Retsudvalget, REU har den 14. august 2013 på vegne af Pernille Skipper (EL) stillet spørgsmål 23 – Alm. del 2012-13 – om det er korrekt, at Rigspolitiet modtager og opbevarer Sexologisk Kliniks vurderinger af transkønnede, som har ønsket et X i deres pas i stedet for et F eller et M, til justitsminister, Morten ... Vis forekomsten
Antal kønsskifteoperationer 1. juli 2005 – 23. september 2013. Spgsm. 858 til SUU 26. august 2013 og svar 21. oktober 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 26. august 2013 stillet spørgsmål 858 – Alm. del 2012-13 – om, hvor mange kønsskifteoperationer der er givet tilladelse til årligt de seneste 10 år, til ministeren for sundhed og forebyggelse til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag (SF), der svarede den ... Vis forekomsten
Spgsm. 79 fra Retsudvalget den 12. september 2013 om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud. Svar 9. oktober 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. september 2013 spørgsmål 79 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Fatma Øktem(V) om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud til beskæftigelessminister, Mette Frederiksen, der svarede den 9. oktober 2013. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 79 fra Retsudvalget den 12. september 2013 om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud. Svar 9. oktober 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. september 2013 spørgsmål 79 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Fatma Øktem(V) om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud til beskæftigelessminister, Mette Frederiksen, der svarede den 9. oktober 2013. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 43 af 18. marts 2013 om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov. Svar 19. april 2013.
Den 18. marts 2013 stillede Ligestillingsudvalget spørgsmål 43 - Alm. del 2012-13 -om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov, til social- og integrationsminister, Karen Hækkerup, der svarede den 19. april 2013. Spørgsmål Kan ministeren i forlængelse af LIU alm. ... Vis forekomsten
Antal ansøgere til kønsskifteoperation. Spgsm. 96 til sundhedsministeren den 30. oktober 2013. Svar 26. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 96 – Alm. del 2013-14 – om antallet af ansøgere til kønsskifteoperationer sammenlignet med resten af Europa, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
CPR-nummer, Kriterierne for, at transkønnede kan få ændret. Spgsm. 97 til SUU den 30. oktober 2013. Svar 11. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 97 – Alm. del 2013-14 – om at redegøre for kriterierne for, at transkønnede kan få ændret CPR-nummer, til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, ... Vis forekomsten
Spgsm. 95 den 30. oktober 2013 om nordiske landes kriterier for kønsskifteoperation. Svar 26. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 95– Alm. del 2013-14 – om, hvilke kriterier andre nordiske lande bruger ved tildeling af kønsskifteoperation, til sundheds- og forebyggelsesminister, Astrid Krag ... Vis forekomsten
X-i pas. Hvor mange har fået X som kønsbetegnelse i deres pas. Spgsm. 98 til JM den 30. oktober 2013. Svar 8. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 98 – Alm. del 2013-14 – om, hvor mange, der har fået et X i sit pas som kønsbetegnelse, til justitsminister, Morten Bødskov (S), der svarede den 8. november ... Vis forekomsten
Spgsm. 92 den 8. november 2013 til JM om EU-dom i asylsag får konsekvenser for Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets praksis, hvor forfølgelse pga. seksuel orientering eller kønsidentitet indgår.
Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI) har den 8. november 2013 på vegne af Johanne Schmidt-Nielsen (EL) stillet spørgsmål 92 – Alm. del 2013-14, om EU-Domstolens afgørelse i sagerne C-199/12, C-200/12 og C-201/12, og vurdere, om afgørelsen får direkte eller indirekte konsekvenser for ... Vis forekomsten
Behandlinger i udlandet. Spgsm. 2, L 33, 11. november 2013 om krav om forhåndstilsagn, til ministeren for sundhed og forebyggelse. Svar 20. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 11. november 2013 under behandling af lovforslag L 33 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsagang inden for sundhedsvæsenet stillet spørgsmål nr. 2 – 2013-14 – om, hvilke behandlinger i udlandet, der kræves forhåndstilsagn, til ministeren for ... Vis forekomsten
Spgsm. 5 af 28. november 2013 om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Svar 18. december 2013.
Ligestillingsudvalget, LIU har den 28. november 2013 stillet spørgsmål 5 – Alm. del 2013-14 – om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Justitsminister, Karen Hækkerup svarede den 12. december 2013. Svaret offentliggjort den 18. december 2013. Spørgsmål: Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 534 den 28. februar 2014 om WHO’s arbejde vedr. transkønnede og diagnoser. Svar 26. marts 2014.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 534 - SUU, Alm. del - om en redegørelse om WHO's arbejde vedrørende transkønnede og diagnoser fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2014. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for WHO's arbejde vedrørende transkønnede og ... Vis forekomsten
Spgsm. 535. Sundhedsudvalget spurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2011.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 235 - SUU, Alm. del - om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2011. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for ... Vis forekomsten
Spgsm. 535. Sundhedsudvalget spurgte den 28. februar 2014 ministeren om Sundhedsstyrelsens arbejde med udredning af transseksuelle. Svar den 26. marts 2011.
Sundhedsudvalget bad som spørgsmål nr. 235 - SUU, Alm. del - om en status for Sundhedsstyrelsens arbejde med krav til udredning og behandling af transseksuelle, herunder hormonbehandling fra sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 26. marts 2011. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 142 af 12. marts 2014 om i hvilke lande Danmark placerer nye ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 142 - Alm. del 2013-14 - om, hvilke af de lande, hvor Danmark placerer nye ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål Hvilke ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 143 af 12. marts 2014 om hvilke lande, hvori Danmark har ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 143 - Alm. del 2013-14 - om hvilke lande, hvori Danmark har ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål Hvilke af de lande, ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 144 af 12. marts 2014 om retningslinjer for dansk støtte til lande med forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 144 - Alm. del 2013-14 - om retningslinjer for dansk støtte til lande med forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål om, hvilke ... Vis forekomsten
Spgsm. 791 af 15. maj 2014 fra SSU om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte. Svar den 20. maj 2014.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 15. maj 2014 spørgsmål 791 - Samling: 2013-14 - om udkast til vejledning om kønsidentitetsproblemer og kønsskifte til sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, der svarede den 20. maj 2014. Spørgsmålet Vil ministeren sende udvalget udkast til vejledning om ... Vis forekomsten
SUU bilag 555. Spgsm. 1009. LGBT Danmarks skr. af 8. august 2014 til Sundhedsudvalget om Sundhedsstyrelsens udkast til “Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. Svar 8. september 2014.
LGBT Danmark sendte den 9. august 2014 kopi til Sundhedsudvalget af sit høringssvar til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede". Henvendelsen registreret hos Sundhedsudvalget som Alm. del 2013-14: bilag 555. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stillede den 11. august ... Vis forekomsten
Bilag 8. Spgsm. 8. Niels Jansens skr. af 5. oktober 2014 til sundhedsministeren og Sundhedsudvalget om medicinsk behandling af transkønnede, der har gennemgået fuldt fysisk kønsskifte. Spgsm. den 9. oktober 2014. Svar 4. november 2014.
Niels Jansen, der er FtM transkønnet har den 5. oktober 2014 skrevet til sundhedsminister Nick Hækkerup med kopi til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget om, at han er uforstående overfor, hvorfor han ifølge Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandlingen af transkønnede skal vurderes af et ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 87 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks pjece: Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 87 - Samling: 2014-15 - om pjecen Transkønnede og adgang til bedst mulig behandling, som LGBT Danmark offentliggjorde den 6. oktober 2014, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 88 den 10. oktober 2014 om bekymringen for unge transpersoner. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om bekymringen for unge transpersoner, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er ministerens holdning til bekymringen for, at unge transpersoner skubbes ud på ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 89 den 10. oktober 2014 om retningslinjer på transområdet. Fra Stine Brix til sundhedsmin. Svar den 20. oktober 2014.
Stine Brix (EL) stillede den 10. oktober 2014 § 20-spørgsmål S 88 - Samling: 2014-15 - om retningslinjer på transområdet, til sundheds- og forebyggelsesminister, Nick Hækkerup (S), der svarede den 20. oktober 2014. Spørgsmålet Hvad er – efter at gynækologen Peter Bagger efter offentliggørelsen af ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 29 den 10. oktober 2014 om LGBT Danmarks kritik af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 29 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - LGBT Danmarks kritik af, at transkønnede vil opleve en øget umyndiggørelse som følge af Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til ministeren for sundhed og forebyggelse, ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 30 den 10. oktober 2014 ministerens holdning til at SST’s nye vejledning vil øge ventetiden for transkønnede til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 30 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede vil øge ventetiden betragteligt for en patientgruppe, som i forvejen er tilfreds med den behandling de ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 30 den 10. oktober 2014 ministerens holdning til at SST’s nye vejledning vil øge ventetiden for transkønnede til sundhedsmin. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 30 - SUU, Slm. del. Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsens udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede vil øge ventetiden betragteligt for en patientgruppe, som i forvejen er tilfreds med den behandling de ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 31 den 10. oktober 2014 om hvorfor Sundhedsstyrelsen ikke har underbygget vejledningsudkastet med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser. Svar 12. november 2014.
Uffe Elbæk (UFG) stillede den 10. oktober 2014 spørgsmål 31 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvorfor Sundhedsstyrelsen udkast til Vejledning om udredning og behandling af transkønnede ikke er underbygget med anerkendte anbefalinger eller undersøgelser og på mange punkter er i modstrid med Standards of Care fra ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 77 den 22. oktober 2014 om Sexologisk Klinik har kapacitet til at overholde den udredningsgaranti på 60 dage, som aktuelt er indført på psykiatriområdet. Svar den 17. november 2014.
Sundhedsudvalget stillede den 22. oktober 2014 efter ønske fra Stine Brix (EL) spørgsmål 77 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om Sexologisk Klinik har kapacitet til at overholde den udredningsgaranti på 60 dagesom aktuelt er indført på psykiatriområdet, til ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick Hækkerup ... Vis forekomsten
SUU spgsm. 133 den 30. oktober 2014 til sundhedsmin om at kommentere SUU bilag 65 skrivelse af 30. oktober 2014 fra Magnild & Elvin om transpersoners ret til informeret samtykke. Svar den 17. november 2014.
Magnild & Elvin skrev den 30. oktober 2014 til Sundhedsudvalget om transpersoners ret til informeret samtykke - SSU, Alm. del 2014-15 - bilag 65. Özlem Sara Cekic (SF) stillede den 30. oktober 2014 spørgsmål 133 - Samling: 2014-15 - om at kommentere henvendelsen fra Magnild & Elvin, til sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 204 den 18. november 2014 om at sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider. Svar 11. december 2014.
Sundhedsudvalget stillede den 18. november 2014 efter ønske fra Özlem Sara Cekic (SF) spørgsmål 204 - SUU, Alm. del. Samling: 2014-15 - om hvordan ministeren vil sikre, at transkønnede i hormonbehandling ikke risikerer at få deres behandling afbrudt på grund af ventetider, til ministeren for sundhed og ... Vis forekomsten
Præster i folkekirken kan ikke nægte at vie en person begrundet i, at denne har fået juridisk kønsskifte. Samrådsspørgsmål A, Kirkeudvalget den 22. oktober 2014. Svar 16. februar 2015.
Biskop over Københavns stift, Peter Skov-Jakobsen har i sin skrivelse af 4. februar 2015 til Kirkeministeriet anført, at en præst ikke kan nægte at vie en transkønnet, der har fået juridisk kønsskifte, såfremt 1) de pågældende, der ønsker at blive viet, (juridisk) er af modsatte køn, 2) de ikke er fraskilte, ... Vis forekomsten
Præster i folkekirken kan ikke nægte at vie en person begrundet i, at denne har fået juridisk kønsskifte. Samrådsspørgsmål A, Kirkeudvalget den 22. oktober 2014. Svar 16. februar 2015.
Biskop over Københavns stift, Peter Skov-Jakobsen har i sin skrivelse af 4. februar 2015 til Kirkeministeriet anført, at en præst ikke kan nægte at vie en transkønnet, der har fået juridisk kønsskifte, såfremt 1) de pågældende, der ønsker at blive viet, (juridisk) er af modsatte køn, 2) de ikke er fraskilte, ... Vis forekomsten
Spgsm. S 811 den 3. marts 2015 om billedlegitimation. Svar den 13. marts 2015.
Pernille Vigsø Bagge (SF) stillede den 3. marts 2015 spørgsmål S 811 - Samling: 2014-15 - om kommentar til henvendelsen fra Danske Handicaporganisationers formand, Thorkil Olsen, af 27. februar 2015 vedrørende billedlegitimation, til Økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard, der svarede den 13. marts ... Vis forekomsten
Åbent samråd om bekæmpelse af hadforbrydelser fredag den. 10. april 2015 kl. 1000 på Christiansborg. Se videooptagelse af samrådet.
Åbent samråd - Retsudvalget, Alm. del 2014-15: samrådsspørgsmål V - med justitsminister Mette Frederiksen og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen om en redegørelse for den samlede indsats til bekæmpelse af hadforbrydelser. Samrådet er åbent for alle og finder sted: fredag ... Vis forekomsten
Spgsm. 564 den 16. marts 2015 om hvilke muligheder for billedlegitimation der er for personer, der hverken har kørekort eller pas. Svar 7. april 2015.
Retsudvalget stillede den 16. marts 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 564 - Samling: 2014-15 - om hvilke muligheder for billedlegitimation der er for personer, der hverken har kørekort eller pas, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede 7. april 2015. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 633 den 7. april 2015 om hvilke EU-lande, der pålægger bogere at bære et ID-kort.
Retsudvalget stillede den 7. april 2015 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 633 - Samling: 2014-15 - om om hvilke lande i EU, der pålægger bogere at bære et ID-kort, til justitsminister, Mette Frederiksen (S). Spørgsmålet Vil ministeren redegøre for, hvilke lande i EU der ved lov pålægger deres myndige ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 670 af 10. april 2015 om oversendelse af justitsminister Mette Frederiksens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 15. april 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmål nr. 670 - Alm. del 2014-15 - om at få oversendt talepapiret, som justitsminister, Mette Frederiksen anvendte ved besvarelsen af samrådsspørgsmål V, hvilket skete den 15. april 2015 Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige besvarelse af et samrådsspørgsmål. ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 671 af 10. april 2015 om oversendelse af børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 8. maj 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmål nr. 671 - Alm. del 2014-15 - om at få oversendt talepapiret, som børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens anvendte ved besvarelsen af samrådsspørgsmål V, hvilket skete den 8. maj 2015. Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige ... Vis forekomsten
Spgsm. 687 den 14. april 2015 om en opgørelse over afsagte domme med strafskærpelse. Svar 19. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 687 - Samling: 2014-15 - om en opgørelse over afsagte domme med strafskærpelse jf. straffelovens § 81, nr. 6, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 19. maj 2015. Spørgsmål I forlængelse af ... Vis forekomsten
Spgsm. 688 den 14. april 2015 om, at anmelderen skal tage stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse. Svar den 19. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 688 - Samling: 2014-15 - om ministeren vil iværksætte en ændring af den registrering, således at der ved anmeldelsen tages stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse, til justitsminister, Mette ... Vis forekomsten
Spgsm. 689 den 14. april 2015 om en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 689 - Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 690 den 14. april 2015 om en løbende kortlægninger af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 690 - Samling: 2014-15 - om en løbende kortlægninger af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015. Spørgsmål I forlængelse af ministerens ... Vis forekomsten
Spgsm. 231 den 5. maj 2015 om udstedelse af nye eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte. Ubesvaret.
Uddannelses- og Forskningsudvalget stillede den 5. maj 2015 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Stine Brix (EL). spørgsmål 231 - Samling: 2014-2015 - om udstedelse af nye eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte, til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV). Spørgsmålet er ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 69 af 12. maj 2015 om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. maj 2015 spørgsmål 69 - Alm. del 2014-15 - om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark - CEDAW/C/DNK/CO/8, fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der er nedsat medfør af Konvention om ... Vis forekomsten
Spgsm. 69 af 12. maj 2015 om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. maj 2015 spørgsmål 69 - Alm. del 2014-15 - om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark - CEDAW/C/DNK/CO/8, fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der er nedsat medfør af Konvention om ... Vis forekomsten
Spgsm. 876 den 25. maj 2015 om, hvornår Rigspsolitiets overvejelser om monitorering af hadforbrydelser og anmeldelsesprocessen forventes afsluttet.
Retsudvalget stillede den 25. maj 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 876 - Samling: 2014-15 - om, hvornår den i svaret til spgsm. 688 omtalte overvejelse om monitorering af hadforbrydelser, herunder overvejelser om anmeldelsesprocessen, hos Rigspolitiet forventes afsluttet, til justitsminister, Mette ... Vis forekomsten
Spgsm. 97 den 1. september 2015 om langeventetider og risiko for selvmedicinering? Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 97 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer har medført lange ventetider til behandling og derved kaster borgerne ud i risikable selvmedicineringer, til sundheds- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 98 den 1. september 2015, om det er “lighed i sundhed”, når transkønnede kun kan få behandling i hovedstaden? Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 98 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om der er "lighed i sundhed", når transkønnede kun kan få behandling i hovedstaden, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 99 den 1. september 2015, om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland. Svar den 15. september 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede efter ønske fra Liselott Blixt (DF) den 1. september 2015 spørgsmål 99 - SUU Alm. del 2014-15 (2. samling) - om at overflytte en del af Sexologisk Kliniks kompetence til Jylland, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede 15. september 2015. Spørgsmål ”Vil ... Vis forekomsten
Bilag 1. Spgsm 1. Høringsskrivelse fra LGBT Danmark den 25. oktober 2015 til B 7. Spgsm. den 28. oktober 2015. Svar 27. november 2015.
LGBT Danmark sendte den 25. oktober 2015 en høringsskrivelse til Sundheds- og Ældreudvalget om beslutningsforslag B 7 – Samling: 2015-15 – om at fjerne DF640 transseksualisme og DF651 transvestisk fetichisme fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS), at arbejde aktivt for at fjerne F64 ... Vis forekomsten
Spgsm. 82 den 16. november 2015, om behandlingstiden for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 82 – SUU Alm. del 2015-16 – om den gennemsnitlige behandlingstid for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. ... Vis forekomsten
Spgsm. 82 den 16. november 2015, om behandlingstiden for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 82 – SUU Alm. del 2015-16 – om den gennemsnitlige behandlingstid for transkønnede fra den indledende visitation til påbegyndelse af hormonbehandling i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. ... Vis forekomsten
Spgsm. 83 den 16. november 2015, om antal tilladelser til/afslag på hormonbehandling af transkønnede i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 83 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal tilladelser til/afslag på hormonbehandling af transkønnede i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, i hvor ... Vis forekomsten
Spgsm. 84 den 16. november 2015, om behandlingstid i verserende sager, hvor Sexologisk Klinik endnu ikke har givet transkønnede tilladelse til hormonbehandling. Svar 14. december 2014.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 84 – SUU Alm. del 2015-16 – om behandlingstid i verserende sager, hvor Sexologisk Klinik endnu ikke har givet transkønnede tilladelse til hormonbehandling til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 85 den 16. november 2015, om antal tilladelser til transkønnede kirurgisk indgreb i 2013, 2014 og 2015. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 85 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal tilladelser til transkønnede til kirurgisk indgreb i 2013, 2014 og 2015 til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den Svar 14. december 2015. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, hvor mange ... Vis forekomsten
Spgsm. 86 den 16. november 2015, om antallet af sager hos Sexologisk Klinik primo november 2015 og om den gennemsnitlige behandlingstid. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 86 – SUU Alm. del 2015-16 – om antal verserende sager hos Sexologisk Klinik primo november 2015 og om den gennemsnitlige behandlingstid til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 87 den 16. november 2015, om hvilke behandlingstider og antal konsultationer Sexologisk Klinik finder acceptable og velbegrundede. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 87 – SUU Alm. del 2015-16 – om hvilke behandlingstider der – i dag - efter Sexologisk Kliniks opfattelse skønnes acceptable, samt hvor mange konsultationer der findes acceptable og velbegrundede ud fra en lægelig – og menneskelig – ... Vis forekomsten
Spgsm. 88 den 16. november 2015, om begrundelsen for en 2-års grænse i forhold til en 12- eller 18-måneders grænse ved kønshormonbehandlingen af transkønnede. Svar 14. december 2015.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. november 2015 spørgsmål 88 – SUU Alm. del 2015-16 – om begrundelsen for en 2-års grænse i forhold til en 12- eller 18-måneders grænse ved kønshormonbehandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 14. december 2015.. ... Vis forekomsten
Spgsm. 96 fra Retsudvalget den 11. december 2015 om hvornår folketinget får udleveret en hadforbrydelsesstatistik for 2014. Svar 11. januar 2016.
Retsudvalget stillede den 11. december 2015 spørgsmål nr. 96 - Samling: 2015-16 - efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om hvornår og af hvem, der udgives en oversigt over antallet af registrerede hadforbrydelser for 2014 til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 11. januar 2016. Spørgsmål Kan ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 200 fra Retsudvalget den 14. januar 2016 om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse.
Retsudvalget stillede den 14. januar 2016 spørgsmål nr. 200– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Trine Bramsen (S) om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Hvilke initiativer har regeringen taget i forhold ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Z fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om, hvorfor PET ikke offentliggør hadforbrydelsesrapporten (RACI-rapporten) for 2014.
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Z – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om PET’s beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om såkaldte hadforbrydelser i 2014 (RACI-rapporten for 2014), herunder redegøre for hvorfor PET har valgt, at rapporten ikke skal ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Æ fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om, hvorfor PET vurderer, at de hadforbrydelsestallene for 2014 (RACI-rapporten) ikke er korrekte.
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Æ – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om, hvorfor PET vurderer, at de indberettede tal for hadforbrydelser i 2014 (RACI-rapporten for 2014) ikke er korrekte, til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Ø fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om der fortsat vil blive udgivet en hadforbrydelsesrapport (RACI-rapport).
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Ø – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om PET eller Rigspolitiet fortsat vil fremlægge en årlig rapport om hadforbrydelser (RACI-rapport) og sikre, at de indberettede tal for hadforbrydelser fremover er korrekte og retvisende, ... Vis forekomsten
Åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser torsdag den 11. februar 2016 kl. 1330 på Christiansborg.
Retsudvalget afholder åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 11. februar 2016 kl. 1330 i lokale S-092 på Christiansborg. Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for PET's beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om ... Vis forekomsten
Åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser torsdag den 11. februar 2016 kl. 1330 på Christiansborg.
Retsudvalget afholder åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 11. februar 2016 kl. 1330 i lokale S-092 på Christiansborg. Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for PET's beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om ... Vis forekomsten
Spgsm. 273 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 273 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om lokale såkaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 274 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om udbredelse af partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 274 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om justitsminister, Søren Pind vil udbrede de såkaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 275 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om afkrydsningsfelt, så anmelderen kan tilkendegive om denne mener at være udsat for en hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 275 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om et afkrydsningsfelt i politiets anmeldelsesrapport til angivelse, om anmelderen mener sig udsat for en hadforbrydelse, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. marts 2016. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 276 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om vurdering af og opgørelse over om hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 276 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om Rigspolitiets vurdering af og en opgørelse over, om anmeldte hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 277 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om oversendelse af justitsministerens talepapir til samrådsspgsm. Z – Ø. Svar 25. februar 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 277 – Samling: 2015-16 – om at oversende ministerens talepapir (manuskript) fra det åbne samråd den 11. februar 2016 vedrørende samrådsspørgsmål Z - Ø, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 25. februar 2016. Indhold Spørgsmål Svar Ministerens ... Vis forekomsten
Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.
Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016. Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 278 – Samling: 2015-16 – om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser, ... Vis forekomsten
Spgsm. 402 den 4. marts 2016 om artiklen i Berlingske Tidende: Jeg bryder mit lægeløfte ved at afvise transkønnede. Svar 31. marts 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 4. marts 2016 spørgsmål nr. 402 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Stine Brix (EL) om at kommentere artiklen i Berlingske Tidende den 1. marts 2016: Gynækolog: Jeg bryder mit lægeløfte ved at afvise transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 412 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om at udvide Justitsministeriets offerundersøgelse. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 412– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om at udvide Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren, under henvisning til svar på REU alm. del - ... Vis forekomsten
Spgsm. 413 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren, under henvisning til svar REU alm. del - spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 414 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en bedre opgørelse af hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en bedre opgørelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre en fremadrettet ... Vis forekomsten
Spgsm. 430 fra Retsudvalget den 21. marts 2016 om kønsidentitet er omfattet af straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 21. marts 2016 spørgsmål 430 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) formuleringen ”eller lignende” i straffelovens § 81, nr. 6, omfatter kønsidentitet, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om ... Vis forekomsten
Spgsm. 441 den 22. marts 2016 om anvendelsen af de spørgeskemaer, som Sexologisk Klinik benytter i forhold til transseksuelle. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 441 – Samling: 2015-16 – om de meget personlige oplysninger, som fremgår af de spørgeskemaer Sexologisk Klinik benytter ift. transseksuelle, anvendes til forskning, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 19. april 2016. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 856 den 22. marts 2016 om tilføjelse af kønsidentitet i straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Svar 1. april 2016.
Pernille Skipper (EL) stillede den 22. marts 2016 § 20-spørgsmål S 856 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af ordet kønsidentitet i straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen), til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 1. april 2016. Spørgsmål Hvad er regeringens holdning til at tilføje ... Vis forekomsten
Spgsm. 442 den 22. marts 2016 om om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 442 – Samling: 2015-16 – om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte og om Sundhedsstyrelsens Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, ... Vis forekomsten
Spgsm. 442 den 22. marts 2016 om om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte. Svar 19. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. marts 2016 spørgsmål nr. 442 – Samling: 2015-16 – om kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte og om Sundhedsstyrelsens Vejledning om udredning og behandling af transkønnede, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, ... Vis forekomsten
Spgsm. 490 fra SUU den 18. april 2016 om det faglige belæg for Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 490 - Samling: 2015-16 - om det faglige belæg for Vejledning om udredning og behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 491 fra SUU den 18. april 2016 om den udbredte selvmedicinering blandt transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 491 - Samling: 2015-16 - om den udbredte selvmedicinering blandt transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Hvordan vil ministeren reducere den udbredte ... Vis forekomsten
Spgsm. 492 fra SUU den 18. april 2016 om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 492 - Samling: 2015-16 - om evaluering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Hvilke overvejelser har ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 493 fra SUU den 18. april 2016 om udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 493 - Samling: 2015-16 - udrednings- og behandlingstilbud til transkønnede udenfor Region Hovedstaden til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, hvad ... Vis forekomsten
Spgsm. 494 fra SUU den 18. april 2016 om hormonbehandling uden for Sexologisk Klinik. Svar 25. april 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 494 - Samling: 2015-16 - om hormonbehandling uden for Sexologisk Klinik til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der svarede den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, om der er overvejelser om at ændre ... Vis forekomsten
Spgsm. 495 fra SUU den 18. april 2016 om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 18. april 2016 (i relation til B 7) spørgsmål nr. 495 - Samling: 2015-16 - om vejledninger fra Malta, Sverige og Frankrig om behandling af transkønnede til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V), der afgav et foreløbigt svar den 25. april 2016. Spørgsmålet Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 den 9. maj 2016 om IMR’s anbefaling om en national handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser. Svar 6. juni 2016.
Retsudvalget stillede den 9. maj 2016 efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål 584 - Samling: 2015-16 - om hvordan regeringen vil leve op til Institut for Menneskerettigheder (IMR) anbefaling nr. 7 "National handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser", til justitsminister, Søren Pind, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 116 af 1. juni 2016 om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning. Svar 21. juni 2016.
Ligestillingsudvalget stillede den 1. juni 2016 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål 116 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning, til børne- undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, der svarede den 21. juni 2016. Spørgsmål På ... Vis forekomsten
Spgsm. 116 af 1. juni 2016 om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning. Svar 21. juni 2016.
Ligestillingsudvalget stillede den 1. juni 2016 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål 116 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning, til børne- undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, der svarede den 21. juni 2016. Spørgsmål På ... Vis forekomsten
Sprgsm. 716 af 15. juni 2016 om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser og hvilken type mennesker, der begår disse hadforbrydelser. Svar 1. september 2016.
Retsudvalget stillede den 15. juni 2016 efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF) spørgsmål 716 – Samling: 2015-16 – om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser, og hvilken type mennesker, der typisk udsætter homoseksuelle for hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 700 af 16. juni 2016 om processen for revidering af Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. Svar 5. juli 2016
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 16. juni 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 700 – Samling: 2015-16 – om processen for revidering af "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede", til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der svarede den 5. juli 2016. Spørgsmål Aktuelt er ... Vis forekomsten
Spgsm. 857 af 25. august 2016 om der på børn født med DSD foretages kønskorrigerende behandlinger helt ned i spædbørnsalderen. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 857 – Samling: 2015-16 – om der i Danmark foretages operationer og kønskorrigerende behandlinger på børn helt ned i spædbørnsalderen i fald børnene er født med DSD – Disorders of Sexual Development, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 858 af 25. august 2016 om hvilke sygdomme og syndromer, der er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 858 – Samling: 2015-16 – om, hvilke sygdomme og syndromer er inkluderet i klassifikationen Disorders of Sexual Development i det danske sundhedssystem, til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 859 af 25. august 2016 om antal tilfælde af DSD fr jan. 2011 til dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 859 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange tilfælde omhandlende Disorders of Sexual Development - inklusiv alle lidelser og syndromer, også Hypospadia - som er registreret mellem januar 2011 og december 2015, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 860 af 25. august 2016 om hvordan DSD-tilfælde registreret mellem jan. 2011 og dec. 2015 fordeler sig rent typemæssigt. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 860 – Samling: 2015-16 – om, hvordan antallet af Disorders of Sexual Development tilfælde, registreret mellem januar 2011 og december 2015, fordeler sig rent typemæssigt, til sundheds- og ældreminister Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 861 af 25. august 2016 om antal DSD-tilfælde henvist til genitial operation jan. 2011 og dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 861 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange henvisninger til genitale operationer for behandling af Disorders of Sexual Development er givet af de multidisiplinære DSD teams på Rigshospitalet, Odense og Århus ... Vis forekomsten
Spgsm. 862 af 25. august 2016 om antal operationer for behandling af DSD jan. 2011 og dec. 2015. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 862 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange operationer for behandling af Disorders of Sexual Development er gennemført imellem januar 2011 og december 2015 på hhv. nyfødte, spædbørn og ældre børn, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 863 af 25. august 2016 om antal hormonel behandling for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 863 – Samling: 2015-16 – om, hvor mange hhv. nyfødte, spædbørn og børn som er blevet tildelt hormonel behandling for behandling af deres Disorders of Sexual Developmentst type, til sundheds- og ældreminister ... Vis forekomsten
Spgsm. 864 af 25. august 2016 hvem, der er ansvarlige for diagnosticering og behandling for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 864 – Samling: 2015-16 – om, hvilke medicinske institutioner og afdelinger, som er ansvarlige for diagnosticeringen og behandlingen af voksne med Disorders of Sexual Development, til sundheds- og ældreminister ... Vis forekomsten
Spgsm. 865 af 25. august 2016 om processen for administreringen af behandlingen for DSD. Svar 4. november 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 25. august 2016 efter ønske fra Peder Hvelplund (EL) spørgsmål 865 – Samling: 2015-16 – omprocessen for administreringen af behandlingen af Disorders of Sexual Development for voksne, som selv henvender sig med ønske om behandling, til sundheds- og ældreminister Sophie ... Vis forekomsten
Spgsm. 989 den 29. august 2016 om patienters egen import af medicin. Svar 26. september 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 29. august 2016 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 989 - SUU Alm. del 2015-16 - om reglerne for patienters egen import af medicin, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 26. september 2016. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 362 den 17. januar 2017 om en juridisk kønsskiftet kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder. Svar 2. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 362 - SUU Alm. del 2016-17 - om en person efter et juridisk kønsskifte kan påtage sig forældreskab og godkendes som forælder i overensstemmelse med det gældende juridiske køn, til økonomi- og ... Vis forekomsten
Spgsm. 383 den 18. januar 2017 om status på ændring af Sundhedsstyrelsens “Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. Svar 15. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 383 - SUU Alm. del 2016-17 - om Sundhedsstyrelsens "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede" som lovet er blevet ændret, hvad ændringerne i givet fald går ud på, og hvis ikke, ... Vis forekomsten
Spgsm. 464 den 1. februar 2017 om ventetid på kønsskifteoperation. Svar 17. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 1. februar 2017 efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF) spørgsmål 464 - Alm. del Samling: 2016-17 - om nedbringelse afventetiden for kønsskifteoperation, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby. På grund af Ellen Thrane Nørbys barsel, blev spørgsmålet endeligt ... Vis forekomsten
Spgsm. 545 den 22. februar 2017 om transpersoners forældremyndighed efter et kønsskifte. Svar 13. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 545 – SUU Alm. del 2016-17 – om, hvilken betydning det får for en transpersons forældremyndighed, hvis personen får foretaget et komplet kønsskifte efter barnets fødsel, til børne- og socialminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 620 den 3. marts 2017 om klager over privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 620 - Alm. del Samling: 2016-17 - om om klager over privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner, til sundhedsminister, Karen Ellemann, der svarede den 31. marts 2017. Svaret ... Vis forekomsten
Spgsm. 621 den 3. marts 2017 om myndighederne har fundet grundlag for kritik af privatpraktiserende speciallægers kønshormonbehandling af transpersoner. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 621 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der er tilfælde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende ... Vis forekomsten
Spgsm. 622 den 3. marts 2017 om dokumentation for, hvorfor kønshormonhandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret. Svar 31. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 3. marts 2017 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål 622 - Alm. del Samling: 2016-17 - om hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen lægger til grund for, at kønshormonbehandling af transpersoner betegnes som højt specialiseret, til sundhedsminister, Karen ... Vis forekomsten
Spgsm. 75 den 24. marts 2017 om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 75 - Alm. del Samling: 2016-17 - om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn, til børne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den 31. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, når en transmand skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, når en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai Mercado ... Vis forekomsten
Spgsm. 596 den 2. maj 2017 om betydningen af begreberne “hadefuld tale” og “opfordring til intolerance”. Svar 30. maj 2017.
Retsudvalget stillede den 2. maj 2017 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 596 - REU Alm. del Samling: 2016-17 - om, hvad begreberne "hadefuld tale" og "opfordring til intolerance" betyder, og om der er eksempler på hadefuld tale og opfordring til intolerance, som ikke udgør opfordring til vold eller er ... Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmål om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og ... Vis forekomsten
Spgsm. 586 af 23. februar 2018 om hyppigheden af ikke-akutte indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika i 2007 til 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 586 - Samling: 2017-18 - om, hvor hyppigt ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større børn med variationer i ... Vis forekomsten
Spgsm. 587 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 587 - Samling: 2017-18 - om, hvor mange børn, der årligt er født i Danmark med variationer i kønskarakteristika i perioden 2007-2017, til sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, ... Vis forekomsten
Spgsm. 588 af 23. februar 2018 om antal børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika med sundhedsfaglige argumenter for medicinske indgreb.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 588 - Samling: 2017-18 - om, hvor mange børn, der årligt fødes i Danmark med variationer i kønskarakteristika, og hvor der er dokumenteret sundhedsfaglige argumenter for, at der ... Vis forekomsten
Spgsm. 589 af 23. februar 2018 om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 589 - Samling: 2017-18 - om ministeren kan be- eller afkræfte, om FN har påtalt den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både ... Vis forekomsten
Spgsm. 590 af 23. februar 2018 om den danske praksis vedr. ikke-akutte medicinske indgreb på små og større børn med variationer i kønskarakteristika, er ændret i perioden 2007-2017.
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU) stillede den 23. februar 2018 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Mette Gjerskov (S) spørgsmål 590 - Samling: 2017-18 - om den danske praksis i forhold til ikke-akutte, invasive og irreversible medicinske indgreb af både kirurgisk og hormonel karakter på små og større ... Vis forekomsten