Diverse spgsm.
Spgsm. 112 af 24. marts 2004 om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark. Svaret er udateret.
Sundhedsudvalget stillede den 24. marts 2004 spørgsmål nr. 112 - Samling 2003-04 - om nedsættelse af udvalg til undersøgelse af lovgivningen vedr. transseksuelles forhold i Danmark, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar. Spørgsmål "Idet der henvises til vedlagte kronik bedes ministrene oplyse, om ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1907 af 7. april 2009 om oprettelse af falsk profil på internettet. Svar 23. april og 9. juli 2009.
Den 7. april 2009 stillede Morten Messerschmidt (DF) § 20-spørgsmål S 1907 - Samling 2008-09 - om identitetstyveri til justitsminister, Brian Mikkelsen, der den 23. april 2009 afgav et foreløbigt svar fulgt op af endeligt svar den 9. juli 2009 med udtalelse fra Rigsadvokaten. Spørgsmål Hvad vil ministeren gøre for ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2666 af 20. juli 2009 om det er acceptabelt politiet oplyste, at en anholdt havde gennemgået en kønsskifte. Svar 27. juli 2009.
Den 20. juli 2009 stillede Per Clausen (EL) § 20-spørgsmål S 2666 - Samling: 2008-09 - om en presserapport fra Midt- og Vestsjællands Politi til justitsminister, Brian Nielsen, der svarede den 31. juli 2010. Spørgsmålet blev stillet på baggrund af, at Midt- og Vestsjællands Politi den 18. juli 2009 på deres ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 21. januar 2010 om antal transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation. Svar 10. februar 2010.
Den 4. juni 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt SF) spørgsmål 295 - Alm. del 2009-10 - om hvor mange transseksuelle, der efter aktindsigt får godkendelse til kønsskifteoperation, til ministern for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, der svarede den 10. februar 2010. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1778 af 6. april 2010 om pædagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner. Svar 13. april 2010.
Den 6. april 2010 stillede Pernille Vigsø Bagge (SF) § 20-spørgsmål S 1778 - Samling: 2009-10 - om pædagogers faglige arbejde med køn i daginstitutioner til socialminister, Benedikte Kiær, der svarede den 13. april 2010. Spørgsmål Er ministeren enig i nødvendigheden af, at pædagogers faglige arbejde med køn i ... Vis forekomsten
Spgsm. 241 den 3. december 2010 om. bl.a. selvfordsforsøg blandt unge LGBT personer. Svar den 3. februar 2011.
Sundhedsudvalget stillede den 3. december 2010 efter ønske fra Jonas Dahl (SF) spørgsmål 241 - Samling: 2010-11 - om selvmordsforebyggende tiltag i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne bl.a. i relation til unge LGBT personer, og om hvorfor lesbiske og biseksuelle kvinder er fraværende i sundhedsforebyggelses ... Vis forekomsten
LGBT Danmarks åbne brev af 21. februar 2011 til ligestillingsmin. om kampagnen: Skift job – ikke køn – stigmatiserer. Spgsm. S 1213 af 22. februar 2011 om det åbne brev. Svar 2. marts 2011.
LGBT Danmark udsendte den 21. februar 2011 en pressemeddelelse om, at foreningen havde sendt et åbent brev til Ligestillingsminister Lykke Friis om ministeriets nye kampagne: Skift job - ikke køn . Kampagnen handler om at få mænd til at skifte til tranditionelle kvindefat, og kan ses på www.skiftjob.dk den til ... Vis forekomsten
Spgsm. 475 af 24. februar 2011 om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere. Svar 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 475 - Alm. del 2010-11 - om, hvor der i Danmark specifikt forskes i sundhed for LGBT-borgere og hvilke emner, der fordelt på forskningssted, forskes i, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 476 af 24. februar 2011 Spm. om dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 476 - Alm. del 2010-11 - om, dele af LGBT-gruppen har sundhedsmæssig bevågenhed, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre for, om der er dele af ... Vis forekomsten
Spgsm. 477 af 24. februar 2011 Spm. om tiltag/indsatser vedrøerende sundhedsfremme og forebyggelse for LGBT-borgere. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 477 - Alm. del 2010-11 - om tiltag/indsatser og i lovgivning vedrøerende sundhedsfremme og forebyggelse for LGBT-borgere, til Indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 478 af 24. februar 2011 om der i Danmark forefindes viden og forebyggelse specifikt rettet til LGBT-gruppen. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 478 - Alm. del 2010-11 - om der i Danmark forefindes viden og erfaring om forebyggelse og/eller sundhedsfremme som specifikt er rettet til LGBT-gruppen indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. ... Vis forekomsten
Spgsm. 479 af 24. februar 2011 om de væsentligste sundhedsudfordringer for LGBT-borgere i Danmark. Svar den 8. marts 2011.
Den 24. februar 2011 stillede Sundhedsudvalget på vegne af Jonas Dahl (SF) spørgsmål nr. 479 - Alm. del 2010-11 - om de væsentligste sundhedsudfordringer for LGBT-borgere i Danmark, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 8. marts 2011. Spørgsmål Hvad anser ministeren som de væsentligste ... Vis forekomsten
SUU bilag 137. Spgsm. nr. 178 af 3. januar 2012. Skr. af 23. december 2011 fra LGBT Danmark til SUU om at fjerne transkønnethed fra WHO’s diagnosefortegnelse. Svar 2. februar 2012.
Dateret den 23. december 2011 skrev LGBT Danmark til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - SUU, Alm. del, 2011-12, bilag 137 - om at få fjernet transkønnethed fra WHO's diagnosefortegnelse - ICD-10. Skrivelsen, Stop sygeliggørelsen af transkønnede!, der tidligere har været dateret 25. maj 2011, men nu er dateret 19. ... Vis forekomsten
Spgsm. 770 af 14. maj 2012 fra Retsudv. til JM om hvilke muligheder en borger har for at klage over retslægerådets afgørelser. Svar 29. maj 2012.
Den 14. maj 2012 stillede Retsudvalget på foranledning af Michael Aastrup Jensen (V) spørgsmål nr. 770 - Alm. del 2011-12 - om, hvilke muligheder en borger har for at klage over Retslægerådets afgørelser, til justitsminister, Morten Bødskov (S), der svarede den 29. maj 2012. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 720 af 3. juli 2012 og SUU bilag 385 om ændring af gruppe F65 i WHO’s diagnoseliste. Svar 12. september 2012.
Den 3. juli 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. 720 - Alm. del 2011-12 - om at kommentere SUU, Alm. del - bilag 385 - henvendelse af 2. juli 2012 fra Lars Bech Nygaard vedr. WHO's diagnoseliste til Sundheds og forebyggelsesminister, Astrid Krag, der svarede den 12. september ... Vis forekomsten
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og arbejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle. Svar 6. september 2012.
Spgsm. 784 af 10. august 2012 om tidshorisonten, sammensætningen og ar-bejdsgrundlaget for den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Stine Brix (EL) til sundhedsministeren. Svar 6. september 2012. Den 10. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Stine Brix (EL) spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 851 af 28. august 2012 om nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle fra Sophie Løhde (V) til sundhedsministeren . Svar 6. september 2012.
Den 28. august 2012 stillede Sundhedsudvalget på foranledning af Sophie Løhde (V) spørgsmål nr. 851 - Alm. del 2011-12 - om nedsættelse en tværministeriel arbejdsgruppe vedrørende transseksuelle, til minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, der svarede den 6. september 2012. Spørgsmål Hvornår agter ... Vis forekomsten
Spgsm. 3 af 5. oktober 2012 om en ukrainsk lov, som vil forbyde ytringer om støtte til LGBT-rettigheder. Svar 24. oktober 2012.
Den 5. oktober 2012 stillede Europaudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen (EL) spørgsmål 3 - Alm. del 2012-13 - om en ukrainsk lov, som vil forbyde ytringer om støtte til LGBT rettigheder, til europaminster, Nicolai Wammen (S), der svarede den 24. oktober 2012. Spørgsmål Hvilke initiativer vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 66. af 24. oktober 2012 – SUU bilag 476 – om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske “Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012”. Svar den 19. november 2012.
Den 24. oktober 2012 stillede Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg spørgsmål 66 - Alm. del 2012-13 - om muligheden for i Danmark at lave en handlingsplan som den norske Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, til sundheds- og forebyggelsesminister Astrid Krag, der svarede ... Vis forekomsten
EU direktiv 2012/29/EU (Offerdirektivet) af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU (også betegnet som "Offerdirektivet") af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA * * * Direktivet indledes med en række henvisninger og ... Vis forekomsten
Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.
Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget spørgsmål 250 - Alm. del 2012-13 - om det er regeringens hensigt at ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 6. oktober 2012. Spørgsmål Er det regeringens hensigt at ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. S 462 af 14. november 2012 om den enkelte selv kan afgøre, om vedkommende er transkønnet til Sundhedsministeren. Svar den 22. november 2012.
Den 14. november 2012 stillede Stine Brix (EL) § 20 spgsm. S 462 - Samling 2012-13 - om et er den enkelte person, som kan afgøre, om vedkommende er transkønnet, eller at det skal afgøres af læger, til sundheds- og forebyggelseminister, Astrid Krag (SF), der svarede den 22. november 2012. Spørgsmål Mener ministeren, ... Vis forekomsten
Spgsm. 149 af 21. januar 2013 om man er i gang med at revurdere WHO´s diagnosesystem, til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen. Svar den 7. februar 2013.
Den 21. januar 2013 stillede Beskæftigelsesudvalget på foranledning af Jørgen Arbo-Bæhr (EL) spørgsmål nr. 149 - Alm. del 2012-13 - om man er i gang med at revurdere WHO´s diagnosesystem - ICD-10 - til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen. Spørgsmålet ønskedes besvaret senest den 31. januar 2013. ... Vis forekomsten
Spgsm. 5 af 28. november 2013 om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Svar 18. december 2013.
Ligestillingsudvalget, LIU har den 28. november 2013 stillet spørgsmål 5 – Alm. del 2013-14 – om status for arbejdet i Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte til justitsministeren. Justitsminister, Karen Hækkerup svarede den 12. december 2013. Svaret offentliggjort den 18. december 2013. Spørgsmål: Vil ministeren ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 142 af 12. marts 2014 om i hvilke lande Danmark placerer nye ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 142 - Alm. del 2013-14 - om, hvilke af de lande, hvor Danmark placerer nye ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål Hvilke ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 143 af 12. marts 2014 om hvilke lande, hvori Danmark har ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 143 - Alm. del 2013-14 - om hvilke lande, hvori Danmark har ambassader, der har forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål Hvilke af de lande, ... Vis forekomsten
Udenrigsudvalgets spgsm. 144 af 12. marts 2014 om retningslinjer for dansk støtte til lande med forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. Svar den 2. april 2014.
Udenrigsudvalget stillede den 12. marts 2014 spørgsmål 144 - Alm. del 2013-14 - om retningslinjer for dansk støtte til lande med forbud eller begrænsninger i rettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, til Udenrigsministeriet, der svarede den 2. april 2014. Spørgsmål om, hvilke ... Vis forekomsten
Spgsm. S 811 den 3. marts 2015 om billedlegitimation. Svar den 13. marts 2015.
Pernille Vigsø Bagge (SF) stillede den 3. marts 2015 spørgsmål S 811 - Samling: 2014-15 - om kommentar til henvendelsen fra Danske Handicaporganisationers formand, Thorkil Olsen, af 27. februar 2015 vedrørende billedlegitimation, til Økonomi- og indenrigsminister, Morten Østergaard, der svarede den 13. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 564 den 16. marts 2015 om hvilke muligheder for billedlegitimation der er for personer, der hverken har kørekort eller pas. Svar 7. april 2015.
Retsudvalget stillede den 16. marts 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 564 - Samling: 2014-15 - om hvilke muligheder for billedlegitimation der er for personer, der hverken har kørekort eller pas, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede 7. april 2015. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 633 den 7. april 2015 om hvilke EU-lande, der pålægger bogere at bære et ID-kort.
Retsudvalget stillede den 7. april 2015 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 633 - Samling: 2014-15 - om om hvilke lande i EU, der pålægger bogere at bære et ID-kort, til justitsminister, Mette Frederiksen (S). Spørgsmålet Vil ministeren redegøre for, hvilke lande i EU der ved lov pålægger deres myndige ... Vis forekomsten
Spgsm. 231 den 5. maj 2015 om udstedelse af nye eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte. Ubesvaret.
Uddannelses- og Forskningsudvalget stillede den 5. maj 2015 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Stine Brix (EL). spørgsmål 231 - Samling: 2014-2015 - om udstedelse af nye eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte, til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV). Spørgsmålet er ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 200 fra Retsudvalget den 14. januar 2016 om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse.
Retsudvalget stillede den 14. januar 2016 spørgsmål nr. 200– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Trine Bramsen (S) om at sikre, at flygtninge er bekendt med danske spilleregler vedrørende seksualitet og kønsforståelse til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Hvilke initiativer har regeringen taget i forhold ... Vis forekomsten
Spgsm. 989 den 29. august 2016 om patienters egen import af medicin. Svar 26. september 2016.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 29. august 2016 efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) spørgsmål nr. 989 - SUU Alm. del 2015-16 - om reglerne for patienters egen import af medicin, til sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde, der svarede den 26. september 2016. Spørgsmål Ministeren bedes redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 383 den 18. januar 2017 om status på ændring af Sundhedsstyrelsens “Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. Svar 15. februar 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 17. januar 2017 efter ønske fra Carolina Magdalene Maier (ALT) spørgsmål nr. 383 - SUU Alm. del 2016-17 - om Sundhedsstyrelsens "Vejledning om udredning og behandling af transkønnede" som lovet er blevet ændret, hvad ændringerne i givet fald går ud på, og hvis ikke, ... Vis forekomsten
Spgsm. 545 den 22. februar 2017 om transpersoners forældremyndighed efter et kønsskifte. Svar 13. marts 2017.
Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 22. februar 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål nr. 545 – SUU Alm. del 2016-17 – om, hvilken betydning det får for en transpersons forældremyndighed, hvis personen får foretaget et komplet kønsskifte efter barnets fødsel, til børne- og socialminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 75 den 24. marts 2017 om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 75 - Alm. del Samling: 2016-17 - om en transkønnet far er ligestillet med andre forældre i forhold til at blive anerkendt som far for sit barn, til børne- og socialminister, Mai Mercado (K), der svarede den 31. marts ... Vis forekomsten
Spgsm. 76 den 24. marts 2017 om det er ligestilling, når en transmand skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab. Svar 31. marts 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 24. marts 2017 efter ønske fra Pernille Bendixen (DF) spørgsmål 76 - Alm. del Samling: 2016-17 - om der fuldt ud er ligestilling, når en transmand i henhold til Børnekonvention skal ansøge om forældreskab efter regler for medmoderskab, til børne- og socialminister, Mai Mercado ... Vis forekomsten
B 119. Spgsm. 1 den 9. maj 2017 om LGBT Danmarks skr. af 27. marts 2017 om familieretlige forhold for transmænd ifm. assisteret reproduktion. Svar 11. maj 2017.
Ligestillingsudvalget stillede den 9. maj 2017 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 1 til beslutningsforslag B 119 - Samling: 2016-17 - om kommentarer til og besvarelse af en spørgsmål om LGBT Danmarks skrivelse af 27. marts 2017 til Sundhedsministeriet og Børne- og Socialministeriet med kopi til SOU og ... Vis forekomsten