Hadforbrydelser
§ 20 spgsm. S 1467 af 17. maj 2005 om anklagemyndigheden skal udrustes med særlige anklagere i hate crime sager. Svar den 11. oktober 2005.
Den 17. maj 2005 stillede det radikale folketingsmedlem Simon Emil Ammitzbøll § 20 spørgsmål S nr. 1467 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om specialanklagere til sager om hate crime til justitsminister Lene Espersen, der svarede den 11. oktober 2005. Spørgsmål: Hvorledes stiller ministeren sig til muligheden for ... Vis forekomsten
Spgsm. 361. Der er alene tale om et mindre antal hate crime sager årligt, oplyste justitsministeren som svar den 12. juni 2006.
Retsudvalget stillede på baggrund af en lille artikel i Ekstra Bladet den 2. maj 2006 i anden sektion, side 3 om hate crime mod bøsser i København spørgsmål 361 - Retsudvalget, Alm. del 2005-06 - til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 12. juni 2006. Spørgsmål Er det justitsministerens opfattelse, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 634 af 24. april 2008 om definition af hate crime. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 634 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om definition af hate crime til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvordan vil ministeren definere hate-crime rettet imod en homoseksuel? Svar Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 635 af 24. april 2008 om undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle i Danmark. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 635 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om undersøgelse af omfanget af hate crime imod homoseksuelle i Danmark til justitsminister, Lene Espersen, der svaree den 30. maj 2008. Spørgsmål Foreligger der en dansk undersøgelse af omfanget af hate-crimes imod homoseksuelle ... Vis forekomsten
Spgsm. 636 af 24. april 2008 om antallet af dømte for hate-crimes. Svar den 30. maj 2008.
Retsudvalget stillede den 24. april 2008 spørgsmål 636 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om antallet af dømte for hate crimes til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 30. maj 2008. Spørgsmål Hvor mange er siden 2003 dømt for hate-crimes, og er der en gennemgående tendens i disse sager i forhold til ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crimes. Svar 18. september 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. AK af 18. august 2008 og spgsm. 1156 19. september 2008 om hate crimes. Svar henholdsvis den 18. september og 9. oktober 2008.
Den 18. august 2008 sendte Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) samrådsspørgsmål AK - alm. del 2007-08 2. samling - til justitsminister, Brian Mikkelsen om hate crimes. Samrådsspørgsmålets AK Ministeren bedes redegøre for, hvad hun har tænkt sig at gøre ved det stærkt stigende omfang af hatecrimes ... Vis forekomsten
Spgsm. 1157 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1157 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der efter indhentning af informationer i Sverige og ... Vis forekomsten
Spgsm. 1159 af 19. september 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om samråd mellem politiet og LBL. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1159 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
Spgsm. 268 af 11. december 2008 foranlediget af henvendelse fra journaliststuderende – REU bilag 183 – om hate crime. Svar 6. februar 2009.
Bjarne Kock Sørensen, journaliststuderende ved Danmarks Journalisthøjskole har sendt en udateret skrivelse om hate crimes til Retsudvalget, der har noteret den modtaget den 10. december 2008. Retsudvalget stillede den 11. december 2008 spørgsmål 268 - Alm. del 2008-09 - på foranledning af Mogens Jensen (S) om ... Vis forekomsten
Spgsm. 279 af 16. december 2008 fra Retsudvalget til justitsministeren om indberetning af sager med et muligt racistisk motiv til PET. Svar den 30. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 16. december 2008 efter ønske fra Line Barfod (EL) spørgsmål 279 - Alm. del 2008-09 - om indskærpelse af indberetninger af hate crime til PET over for politikredsene til justitsministerer, Brian Mikkelsen der svarede den 30. januar 2009. Spørgsmålet Vil ministeren indskærpe over for ... Vis forekomsten
Spgsm. 1158 af 16. marts 2009 fra Retsudvalget til justitsministeren om hate crime. Svar 17. marts 2009.
Den 19. september 2008 har Retsudvalget med baggrund i det åbne samråd om hate crime (samrådsspørgsmål AK), som fandt sted torsdag den 18. september 2008, stillet spørgsmål 1158 - Alm. del 2007-08 (2. samling) - om hate crime til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 17. marts 2009. (Der blev samtidig ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1708 af 18. marts 2009 til justitsministeren om registrering af hate crimes efter svensk model. Svar 30. marts 2009.
Marlene Harpsøe (KF) stillede den 18. marts 2009 § 20-spørgsmål S 1708 - Samling: 2008-09 - om implementering af hate crimes til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 30. marts 2009. Spørgsmålet stillet på grundlag af svaret fra justitsminister Brian Mikkelsen på spørgsmål nr. 1157 om den måde, som ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 1812 af 30. marts 2009 om registrering af hate crime efter svensk model. Svar 3. april 2009.
Den 30. marts 2009 stillede Mogens Jensen, Socialdemokraterne § 20-spørgsmål om registrering af hate-crime til justitsminister Brian Mikkelsen, der svarede den 30. april 2009. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at han agter at gennemføre det socialdemokratiske forslag om, efter svensk model at indføre en særlig ... Vis forekomsten
Spgsm. 663 af 3. april 2009 om en anmelder bliver spurgt om vedkommende mener, der er tale om en hadforbrydelse. Svar 19. maj 2009.
Den 3. april 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål 663 - Alm. del 2008-09 - om en anmelder bliver spurgt om vedkommende mener, der er tale om en hadforbrydelse (hatecrime), til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. maj 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af ... Vis forekomsten
Spgsm. 707 af 22. april 2009 om mulighed for elektronisk anmeldelse af hate crime til politiet. Svar 4. juni 2009.
Den 22. april 2009 stillede Retsudvalg på foranledning af Marlene Harpsøe (DF) spørgsmål 707 - Alm. del 2008-09 - om fornyelse af politiets IT-system POLSAS og brugen af elektronisk borgerbetjening til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. juni 2009. Spørgsmål I forbindelse med fornyelsen af politiets ... Vis forekomsten
Spgsm. 1075 af 27. juli 2009 om politiets informationsfolder om efterforskning af hadforbrydelser. Svar 4. august 2009.
Den 27. juli 2009 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål 1075 - Alm. del 2008-09 - om politiets meddelelse om registrering og efterforskning af hadforbrydelser til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede den 4. august 2009. Spørgsmål Vil ministeren sende en kopi af den detaljerede ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 488 af 27. november 2009 om det få antal anmeldelser om hadforbrydelser. Svar 2. december 2009.
Den 27. november 2009 stillede Kamal Qureshi (SF) § 20-spørgsmål S 488 - Samling: 2009-10 - om, at der i 2007 kun er registeret 10 sager, hvor straffelovens § 81, nr. 6 er anvendt, til justitsminister, Brian Mikkelsen, der svarede mundtligt under folketingsdebatten den 2. december 2009. Spørgsmål Hvad vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 912 af 12. april 2010 om der er sammenhæng mellem antal rapporter om hate crimes og overfald på bl.a. homoseksuelle. Svar 12. maj 2010.
Den 12. april 2010 stillede Mogens Jensen (S) spørgsmål 912 - alm. del samling 2009-10 - om det er politiets og/eller PET's opfattelse, at der er en sammenhæng mellem de mange rapporter om hate crimes og overfald bl.a. på homoseksuelle, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 12. maj 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2152 af 7. maj 2010 om politiets manglende registrering af hate crime i Odense. Svar 17. maj 2010.
Den 7. maj 2010 stillede Julie Skovsby (S) § 20-spørgsmål S 2152, om ministeren finder det problematisk, at Fyns Politi ikke har registreret en eneste hadforbrydelse i Odense, til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 17. maj 2010. Spørgsmål Finder ministeren, jf. artiklen fra Fyens Stiftstidende, den 4. maj ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 2495 af 28. juni 2010 om vold og diskrimination mod lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder. Svar 9. juli 2010.
Den 28. juni 2010 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 2495 - Samling: 2009-10 - om lesbiske, biseksuelle kvinder og transkvinder er særligt udsatte for vold og genstand for omfattende diskrimination til justitsminister, Lars Barfoed (KF), der svarede den 9. juli 2010. Spørgsmålet Er ministeren enig i, at ... Vis forekomsten
§ 20 spgsm. 1914 af 29. juni 2011 om alle landets politikredse følger Københavns Politis eksempel vedr. hadforbrydelser. Svar 6. juli 2011.
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S ) § 20 spørgsmål nr. S 1914 - 2010-11 - om hadforbrydelser og religion, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 6. juli 2011. Spørgsmål Mener ministeren, at det er en god idé, at alle landets politikredse følger Københavns ... Vis forekomsten
Spgsm. 1101 af 29. juni 2011 om den endagsundervisning PET påtænker at afholde i samtlige politikredse. Svar 9. august 2011.
Den 29. juni 2011 stillede Retsudvalg på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 1101 - 2010-11 - om redegørelse for indholdet af den endagsundervisning Politiets Efterretningstjeneste påtænker at afholde i samtlige politikredse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 9. august 2011. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 1126 af 8. juli 2011 om at alle politikredse følger Københavns Politis eksempel ved anmeldelse af hadforbrydelser. Ubesvaret.
Den 8. juli 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S ) spørgsmål nr. S 1126 - Retsudvalget, Alm. del 2010-11 - om hvorvidt rigspolitiet mener det er en god idé, at alle landets politikredse følger Københavns Politis gode eksempel i forbindelse med anmeldelse af hadforbrydelser, til ... Vis forekomsten
Spgsm. 1008 af 3. august 2012 om hvad regeringen overvejer at gøre for at komme hate crimes til livs. Svar 7. september 2012.
Den 3.august 2012 stillede Retsudvalget på foranledning af Peter Skaarup (DF) spørgsmål nr. 1008 - 2011-12 - om redegørelse for, hvad regeringen aktuelt overvejer at gøre for at komme hate crimes til livs, til justitsminister Morten Bødskov (S), der svarede den 7. september 2012. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Spgsm. 712 den 22. marts 2013 om registreringen af hadforbrydelser. Svar 17. april 2013.
Retsudvalget stillede den 22. marts 2013 spørgsmål nr. 712 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Peter Skaarup (DF) om kortlægge omfanget af hadforbrydelser, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 17. april 2013. Spørgsmål ”Vil ministeren kommentere artiklen ”Politikere vil øge registreringen ... Vis forekomsten
Åbent samråd om bekæmpelse af hadforbrydelser fredag den. 10. april 2015 kl. 1000 på Christiansborg. Se videooptagelse af samrådet.
Åbent samråd - Retsudvalget, Alm. del 2014-15: samrådsspørgsmål V - med justitsminister Mette Frederiksen og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen om en redegørelse for den samlede indsats til bekæmpelse af hadforbrydelser. Samrådet er åbent for alle og finder sted: fredag ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 670 af 10. april 2015 om oversendelse af justitsminister Mette Frederiksens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 15. april 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmål nr. 670 - Alm. del 2014-15 - om at få oversendt talepapiret, som justitsminister, Mette Frederiksen anvendte ved besvarelsen af samrådsspørgsmål V, hvilket skete den 15. april 2015 Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige besvarelse af et samrådsspørgsmål. ... Vis forekomsten
Spgsm. nr. 671 af 10. april 2015 om oversendelse af børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 8. maj 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmål nr. 671 - Alm. del 2014-15 - om at få oversendt talepapiret, som børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens anvendte ved besvarelsen af samrådsspørgsmål V, hvilket skete den 8. maj 2015. Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige ... Vis forekomsten
Spgsm. 687 den 14. april 2015 om en opgørelse over afsagte domme med strafskærpelse. Svar 19. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 687 - Samling: 2014-15 - om en opgørelse over afsagte domme med strafskærpelse jf. straffelovens § 81, nr. 6, til justitsminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 19. maj 2015. Spørgsmål I forlængelse af ... Vis forekomsten
Spgsm. 688 den 14. april 2015 om, at anmelderen skal tage stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse. Svar den 19. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 688 - Samling: 2014-15 - om ministeren vil iværksætte en ændring af den registrering, således at der ved anmeldelsen tages stilling til, om der er tale om eller risiko for, at det en hadforbrydelse, til justitsminister, Mette ... Vis forekomsten
Spgsm. 689 den 14. april 2015 om en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 689 - Samling: 2014-15 - om ministerens holdning til en samlet handlingsplan for bekæmpelsen af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015. ... Vis forekomsten
Spgsm. 690 den 14. april 2015 om en løbende kortlægninger af hadforbrydelser. Svar 12. maj 2015.
Retsudvalget stillede den 14. april 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 690 - Samling: 2014-15 - om en løbende kortlægninger af hadforbrydelser, til Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialminister, Manu Sareen (RV), der svarede den 12. maj 2015. Spørgsmål I forlængelse af ministerens ... Vis forekomsten
Spgsm. 876 den 25. maj 2015 om, hvornår Rigspsolitiets overvejelser om monitorering af hadforbrydelser og anmeldelsesprocessen forventes afsluttet.
Retsudvalget stillede den 25. maj 2015 efter ønske fra Pernille Skipper (EL) spørgsmål 876 - Samling: 2014-15 - om, hvornår den i svaret til spgsm. 688 omtalte overvejelse om monitorering af hadforbrydelser, herunder overvejelser om anmeldelsesprocessen, hos Rigspolitiet forventes afsluttet, til justitsminister, Mette ... Vis forekomsten
Spgsm. 96 fra Retsudvalget den 11. december 2015 om hvornår folketinget får udleveret en hadforbrydelsesstatistik for 2014. Svar 11. januar 2016.
Retsudvalget stillede den 11. december 2015 spørgsmål nr. 96 - Samling: 2015-16 - efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om hvornår og af hvem, der udgives en oversigt over antallet af registrerede hadforbrydelser for 2014 til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 11. januar 2016. Spørgsmål Kan ministeren ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Z fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om, hvorfor PET ikke offentliggør hadforbrydelsesrapporten (RACI-rapporten) for 2014.
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Z – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om PET’s beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om såkaldte hadforbrydelser i 2014 (RACI-rapporten for 2014), herunder redegøre for hvorfor PET har valgt, at rapporten ikke skal ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Æ fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om, hvorfor PET vurderer, at de hadforbrydelsestallene for 2014 (RACI-rapporten) ikke er korrekte.
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Æ – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om, hvorfor PET vurderer, at de indberettede tal for hadforbrydelser i 2014 (RACI-rapporten for 2014) ikke er korrekte, til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Vil ministeren redegøre ... Vis forekomsten
Samrådsspgsm. Ø fra Retsudvalget den 15. januar 2016 om der fortsat vil blive udgivet en hadforbrydelsesrapport (RACI-rapport).
Retsudvalget stillede den 15. januar 2016 samrådsspørgsmål Ø – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF) om PET eller Rigspolitiet fortsat vil fremlægge en årlig rapport om hadforbrydelser (RACI-rapport) og sikre, at de indberettede tal for hadforbrydelser fremover er korrekte og retvisende, ... Vis forekomsten
Åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser torsdag den 11. februar 2016 kl. 1330 på Christiansborg.
Retsudvalget afholder åbent samråd med justitsminister Søren Pind (V) om hadforbrydelser. Samrådet er åbent for alle og finder sted torsdag den 11. februar 2016 kl. 1330 i lokale S-092 på Christiansborg. Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for PET's beslutning om ikke at offentliggøre rapporten om ... Vis forekomsten
Spgsm. 273 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 273 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om lokale såkaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 274 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om udbredelse af partnerskabsaftaler til bekæmpelse af hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 274 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om justitsminister, Søren Pind vil udbrede de såkaldte partnerskabsaftaler, hvor politiet, kommunen og de relevante organisationer samarbejder om bekæmpelse af hadforbrydelser, til justitsminister, ... Vis forekomsten
Spgsm. 275 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om afkrydsningsfelt, så anmelderen kan tilkendegive om denne mener at være udsat for en hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 275 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om et afkrydsningsfelt i politiets anmeldelsesrapport til angivelse, om anmelderen mener sig udsat for en hadforbrydelse, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. marts 2016. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Spgsm. 276 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om vurdering af og opgørelse over om hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt. Svar 14. marts 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 276 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om Rigspolitiets vurdering af og en opgørelse over, om anmeldte hadforbrydelser henlægges eller ikke efterforskes tilstrækkeligt, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 14. marts 2016. ... Vis forekomsten
Spgsm. 277 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om oversendelse af justitsministerens talepapir til samrådsspgsm. Z – Ø. Svar 25. februar 2016.
Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 277 – Samling: 2015-16 – om at oversende ministerens talepapir (manuskript) fra det åbne samråd den 11. februar 2016 vedrørende samrådsspørgsmål Z - Ø, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 25. februar 2016. Indhold Spørgsmål Svar Ministerens ... Vis forekomsten
Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016.
Spgsm. 278 fra Retsudvalget den 12. februar 2016 om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser. Svar 14. marts 2016. Retsudvalget stillede den 12. februar 2016 spørgsmål 278 – Samling: 2015-16 – om indholdet af Rigspolitiet monitoreringsordning vedrørende hadforbrydelser, ... Vis forekomsten
Spgsm. 412 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om at udvide Justitsministeriets offerundersøgelse. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 412– Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om at udvide Justitsministeriets årlige offerundersøgelse, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren, under henvisning til svar på REU alm. del - ... Vis forekomsten
Spgsm. 413 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en opgørelse over de oplevede hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren, under henvisning til svar REU alm. del - spørgsmål nr. ... Vis forekomsten
Spgsm. 414 fra Retsudvalget den 17. marts 2016 om en bedre opgørelse af hadforbrydelser. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 17. marts 2016 spørgsmål 414 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) om en bedre opgørelse af hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre en fremadrettet ... Vis forekomsten
Spgsm. 430 fra Retsudvalget den 21. marts 2016 om kønsidentitet er omfattet af straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Svar 15. april 2016.
Retsudvalget stillede den 21. marts 2016 spørgsmål 430 – Samling: 2015-16 – efter ønske fra Pernille Skipper (EL) formuleringen ”eller lignende” i straffelovens § 81, nr. 6, omfatter kønsidentitet, til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 15. april 2016. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 856 den 22. marts 2016 om tilføjelse af kønsidentitet i straffelovens strafskærpelsesbestemmelse. Svar 1. april 2016.
Pernille Skipper (EL) stillede den 22. marts 2016 § 20-spørgsmål S 856 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af ordet kønsidentitet i straffelovens § 81, nr. 6 (strafskærpelsesbestemmelsen), til justitsminister, Søren Pind, der svarede den 1. april 2016. Spørgsmål Hvad er regeringens holdning til at tilføje ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 den 9. maj 2016 om IMR’s anbefaling om en national handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser. Svar 6. juni 2016.
Retsudvalget stillede den 9. maj 2016 efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) spørgsmål 584 - Samling: 2015-16 - om hvordan regeringen vil leve op til Institut for Menneskerettigheder (IMR) anbefaling nr. 7 "National handlingsplan for bekæmpelse af hadforbrydelser", til justitsminister, Søren Pind, der svarede ... Vis forekomsten
Sprgsm. 716 af 15. juni 2016 om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser og hvilken type mennesker, der begår disse hadforbrydelser. Svar 1. september 2016.
Retsudvalget stillede den 15. juni 2016 efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF) spørgsmål 716 – Samling: 2015-16 – om antal homoseksuelle, der de senere år er blevet udsat for hadforbrydelser, og hvilken type mennesker, der typisk udsætter homoseksuelle for hadforbrydelser, til justitsminister, Søren Pind, der ... Vis forekomsten
Spgsm. 596 den 2. maj 2017 om betydningen af begreberne “hadefuld tale” og “opfordring til intolerance”. Svar 30. maj 2017.
Retsudvalget stillede den 2. maj 2017 efter ønske fra Peter Skaarup (DF) spørgsmål 596 - REU Alm. del Samling: 2016-17 - om, hvad begreberne "hadefuld tale" og "opfordring til intolerance" betyder, og om der er eksempler på hadefuld tale og opfordring til intolerance, som ikke udgør opfordring til vold eller er ... Vis forekomsten