Ligestilling
Spgsm. 25 af 12. november 2008 om antidiskriminationslovgivning vedr. transseksuelle på arbejdsmarkedet i Sverige og Norge. Svar 15. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål nr. 25 - AMU alm. del 2008-09 - om hvordan lovgivningen i Sverige og Norge er indrettet i forhold til at imødegå diskrimination af transseksuelle m.v. på arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 15. december ... Vis forekomsten
Spgsm. 26 af 12. november 2008 om oplysningskampagne ifm. med etablering af Ligebehandlingsnævnet. Svar 1. december 2008.
Den 12. november 2008 stillede Arbejdsmarkedsudvalg spørgsmål 26 - Alm. del 2008-09 - om der med etableringen af Ligebehandlingsnævnet påtænkes en generel oplysningskampagne, til beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, der svarede den 1. december 2008. Spørgsmål Ministeren bedes oplyse, om der i ... Vis forekomsten
Spgsm. 295 af 22. december 2008 om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle. Svar 16. januar 2009.
Retsudvalget stillede den 22. december 2008 spørgsmål 295 - Alm. del 2008-09 - om ansvaret for ligestilling af homoseksuelle med heteroseksuelle til velfærdsminister og minister for ligestilling, Karen Jespersen, der svarede den 16. januar 2009. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af besvarelsen af REU alm. del - ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet”. Svar 23. oktober 2009.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål S 135 - Samling: 2009-10 - om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009. ... Vis forekomsten
§ 20-spgsm. S 212 af 27. oktober 2009 om præcisering af svar på S 135 om IMR-artikel om diskrimininationslovgivningen i Danmark. Svar 5. november 2009.
Den 27. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) § 20-spørgsmål - Samling: 2009-10 - om præcisering af svar på spørgsmål S 135 om artiklen fra Institut for Menneskerettigheder "diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet" til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 5. november 2009. ... Vis forekomsten
Spgsm. 584 af 3. februar 2011 om ligestilling mellem personer, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab. Svar den 1. marts 2011.
Den 3. februar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Bente Dahl (RV) spørgsmål nr. 584 - REU, Alm. del 2010-11 - om, hvilke lovmæssige ændringer der skal gennemføres for at opnå total ligestilling mellem personer, såvel kvinder som mænd, der har indgået registreret partnerskab og ægteskab, til ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 1127 af 9. februar 2011 om vurdering af ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslag. Svar 22. februar 2011.
Den 9. februar 2011 stillede Pernille Vigsø Bagge (SF) § 20-spørgsmål S 1127 - samling 2010-11 - om ministres forpligtelse til at vurdere ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslag i henhold til § 4 i ligestilllingsloven om offentlige myndigheders pligt til at indarbejde ligestilling i al planlægning og ... Vis forekomsten
Spgsm. 250 af 9. november 2012 om regeringen vil ratificere Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 061212.
Den 9. november 2012 stillede Retsudvalget spørgsmål 250 - Alm. del 2012-13 - om det er regeringens hensigt at ratificere Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 6. oktober 2012. Spørgsmål Er det regeringens hensigt at ... Vis forekomsten
LIU bilag 52, spgsm 34. Ligebeh. udv. under IMR har 18. februar 2013 sendt forslag om et generelt forbud mod diskrimination omfattede kønsidentitet til Statsm. og Ligestillingsudv.
Den 18. februar 2013 har 16 af Danmarks centrale civilsamfundsorganisationer repræsenteret i Ligebehandlingsudvalget under Institut for Menneskerettigheder (IMR) sendt forslag om fremsættelse af lovforslag om et generelt forbud mod diskrimination pga. race eller etnisk oprindelse, køn, hudfarve, national eller social ... Vis forekomsten
Spgsm. 40 af 4. marts 2013 om status for ratificering af Europarådets konvention – CM(2011)49 – om vold mod kvinder og vold i hjemmet. Svar 11. marts 2013.
Den 4. marts 2013 stillede Retsudvalget spørgsmål 40 - Alm. del 2012-13 - om status for Danmarks ratificering af Europarådets konvention - CM(2011)49 - om vold mod kvinder og vold i hjemmet, til justitsminister Morten Bødskov, der svarede den 11. marts 2013. Spørgsmål Vil ministeren redegøre for status for Danmarks ... Vis forekomsten
Spgsm. 45 den 18. marts 2013 om hvorfor Ligebehandlingsnævnet ikke behandler sager udenfor arbejdsmarkedet. Svar 10. april 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 18. marts spørgsmål 45 - Samling: 2012-13 - om hvorfor Ligebehandlingsnævnet ikke behandler sager udenfor arbejdsmarkedet, til beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen (S), der svarede den 10. april 2013. Spørgsmål Vil ministeren i forlængelse af LIU alm. del – bilag 52 ... Vis forekomsten
Spgsm. 48 den 11. april 2013 om ministeriernes viden om ligestillingsområdet. Svar 6. maj 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 11. april spørgsmål 48 - Samling: 2012-13 - efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen (EL) om, hvorfor regeringen ikke sørger for, at alle ministerier permanent har relevant viden og kapacitet på ligestillingsområdet, til kirke- og ligestillingsminister, Manu Sareen (S), der svarede ... Vis forekomsten
Spgsm. 79 fra Retsudvalget den 12. september 2013 om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud. Svar 9. oktober 2013.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. september 2013 spørgsmål 79 – Samling: 2012-13 – efter ønske fra Fatma Øktem(V) om at redegøre for den europæiske menneskerettighedskonventions diskriminationsforbud til beskæftigelessminister, Mette Frederiksen, der svarede den 9. oktober 2013. Spørgsmål Vil ministeren ... Vis forekomsten
Spgsm. 43 af 18. marts 2013 om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov. Svar 19. april 2013.
Den 18. marts 2013 stillede Ligestillingsudvalget spørgsmål 43 - Alm. del 2012-13 -om Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er retligt bindende som dansk lov, til social- og integrationsminister, Karen Hækkerup, der svarede den 19. april 2013. Spørgsmål Kan ministeren i forlængelse af LIU alm. ... Vis forekomsten
Spgsm. 69 af 12. maj 2015 om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder.
Ligestillingsudvalget stillede den 12. maj 2015 spørgsmål 69 - Alm. del 2014-15 - om regeringens holdning til kritikken i de afsluttende bemærkninger til den ottende periodiske rapport for Danmark - CEDAW/C/DNK/CO/8, fra Udvalget til afskaffelse af diskrimination imod kvinder, der er nedsat medfør af Konvention om ... Vis forekomsten
Spgsm. 116 af 1. juni 2016 om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning. Svar 21. juni 2016.
Ligestillingsudvalget stillede den 1. juni 2016 efter ønske fra Mogens Jensen (S) spørgsmål 116 – Samling: 2015-16 – om tilføjelse af kønsidentitet som diskriminationsforbud i lovgivning, til børne- undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, der svarede den 21. juni 2016. Spørgsmål På ... Vis forekomsten