Personnumre
§ 20 spgsm. S 3294 af 31. august 2005 om fornavneskift i forbindelse med kønsskifte foretaget i udlandet. Svar 13. september 2005.
Den 31. august 2005 stillede Louise Frevert, Dansk Folkeparti (DF) spørgsmål S 3294 - Samling: 2004-05 (2. samling) - om anerkendes af kønsskifte foretaget i udlandet til indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), der svarede den 13. september 2005. Spørgsmål Vil ministeren oplyse, om en transseksuel ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2618 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 19. marts 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2618 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 19. marts 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
§ 20-spørgsmål S 2619 af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas. Svar den 14. februar 2007.
Lone Møller (S) stillede § 20-spørgsmål S 2619 - Samling: 2006-07 - af 6. februar 2007 om ændring af transseksuelles sygesikringsbevis og pas til justitsminister, Lene Espersen, der svarede den 14. februar 2007. Spørgsmålet Vil ministeren oplyse, hvordan man i de nordiske lande forholder sig til transseksuelle, som ... Vis forekomsten
Transseksuelles forhold i Sverige om ændring af legitimation uden kønsskifteoperation. Spgsm. S 2618. 6. februar 2007. Svar 19. marts 2007.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. marts 2007 besvaret et spørgsmål S 2618 - folketingssamling 2006-07 - fra folketingsmedlem Lone Møller (S) af 6. februar 2007, der lød: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen svarede således: Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske ... Vis forekomsten
Spgsm. 285 af 2. april 2007 om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse. Svar 14. maj 2007.
Justitsministeren og Indenrigs- og sundhedsministeren fik begge den 2. april 2007 stillet spørgsmål 285 - Retsudvalget. Alm. del Samling 2006-07 - om, hvad der kan gøre for at lette transseksuelles muligheder for at få en nemmere tilværelse, idet der henvistes til en i spørgsmålet vedlagt artikel, hvis indhold ikke ... Vis forekomsten
Spgsm. 1395 af 10. august 2010 om kønsneutrale CPR-numre og om hr/fru på valgkort. Svar 30. august 2010.
Den 10. august 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål nr. 1395 - Alm. del 2009-10 - om mulighed for kønsneutrale CPR-numre og om hr/fru på valgkort, til transkønnede til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 30. august 2010. Spørgsmål Vil ... Vis forekomsten
Spgsm. 497 af 10. januar 2011 om, at køn er et særskilt dataelement, og kønsangivelse i CPR-nummeret er overflødigt. Svar den 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 497 - REU, Alm. del 2010-11 - om, at køn er et særskilt dataelement, og kønsangivelse i CPR-nummeret er overflødigt, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 29. april 2011. Spørgsmål Kan ... Vis forekomsten
Spgsm. 498 af 10. januar 2011 om et kønsneutralt personnummer vil have indflydelse på personregistrets anvendelse. Svar den 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 498 - REU, Alm. del 2010-11 - om et kønsneutralt personnummer vil have indflydelse på personregistrets anvendelse, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at ... Vis forekomsten
Spgsm. 499 af 10. januar 2011 om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet. Svar 20. januar 2011.
Den 10. januar 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 499 - REU, Alm. del 2010-11 - om modulus 11 kontrollen af personnummeret er fjernet, til justitsminister Lars Barfoed, der svarede den 20. januar 2011. Spørgsmål Kan ministeren bekræfte, at man allerede tidligere har fjernet ... Vis forekomsten
Spgsm. 841 af 15. april 2011 om det, at kønnet fremgår af personnummeret, er i modstrid med Europarådets ministerkomités anbefaling. Svar den 29. april 2011.
Den 15. april 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Mogens Jensen (S) spørgsmål nr. 841 - REU, Alm. del 2010-11 - om ministeren enig i, at ministerens svar på spørgsmål nr. 497 - REU, Alm. del 2010-11 - om det, at køn er opført i CPR som særskilt dataelement, er i modstrid med Europarådets ... Vis forekomsten
Spgsm. 1044 af 14. juni 2011 om et alias til et personnummer. Svar den 30. juni 2011.
Den 14. juni 2011 stillede Retsudvalget på foranledning af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) spørgsmål nr. 1044 - Alm. del 2010-11 - om det er muligt at lave et "alias" til et CPR-nummer, således at ofre for identitetstyveri kan stoppe bestillinger i deres navn, til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der ... Vis forekomsten
CPR-nummer, Kriterierne for, at transkønnede kan få ændret. Spgsm. 97 til SUU den 30. oktober 2013. Svar 11. november 2013.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, SUU har den 30. oktober 2013 efter ønske fra ikke-medlem af udvalget (MFU) Louise Schack Elholm (V) stillet spørgsmål 97 – Alm. del 2013-14 – om at redegøre for kriterierne for, at transkønnede kan få ændret CPR-nummer, til økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, ... Vis forekomsten