Historiske ikke gældende
Anerkendelse af kønsskifte foretaget i udlandet. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af 12. januar 2015.
Sundhedsstyrelsen har på sin hjemmeside den 12. janar 2015 haft den herunder gengivne beskrivelse. Pr. 18. april 2016 konstateredes det, at beskrivelsen var fjernet. Med muligheden for juridisk kønsskifte er det heller ikke nødvendigt, at Sundhedsstyrelsen skal anerkende et kønsskifte foretaget i udlandet. ... Vis forekomsten
Behandling af transseksuelle. Præcisering af regler fra Sundhedsstyrelsen den 23. november 2012.
Behandling af transseksuelle. Præcisering af regler fra Sundhedsstyrelsen den 23. november 2012. Personer med transseksualitet skal have adgang til et sundhedsfagligt behandlingstilbud af høj kvalitet og behandling af transseksualisme, herunder vurdering af indikation for kønsskifteoperation, er derfor en højt ... Vis forekomsten
CPR-kontorets praktiske og it-mæssige oplysninger vedr. tildeling af nyt personnummer. (19. september 2014). Forældet.
Forældet. Der henvises til CPR-kontorets information af 3. marts 2015: Systemudfordringer i forbindelse med tildeling af nyt personnummer til personer, som oplever sig som tilhørende det andet køn. CPR-kontoret er blevet gjort opmærksom på en række praktiske og it-mæssige udfordringer, som transkønnede, der får ... Vis forekomsten
Fortsat hormonbehandling til transkønnede – meddelte Sundhedsstyrelsen den 8. oktober 2014.
Sundhedsstyrelsen har opfordret Region Hovedstaden til at sikre, at transkønnede i hormonbehandling kan få en hurtig vurdering og relevant behandling. Sundhedsstyrelsen er bekendt med, at en speciallæge, der hidtil har varetaget hormonbehandling af et antal transkønnede, nu er ophørt med dette. Det kan umiddelbart ... Vis forekomsten
Grundloven af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920.
Danmark fik ny grundlov den 5. juni 1915. Grundet Første Verdenskrig trådte den først i kraft den 21. april 1918. Danmark var neutral under verdenskrigen, og de folkevalgte ønskede ikke en valgkamp under krigen. Efter Verdenskrigen fik Danmark en del af det i 1864 tabte Slesvig tilbage. Genforeningen nødvendiggjorde ... Vis forekomsten
Internationale standarder for hospitaler
Internationale standarder for hospitaler, som Regionsrådet for Region Hovedstaden har bestemt skal gælde for regionens hospitaler og dermed f.eks. også Sexologisk Klinik. Standarderne er i bogstaveligste forstand internationale i deres afsæt og revision. Processen med at udvikle standarderne sker med aktiv deltagelse ... Vis forekomsten
Kastrationsbetænkning. Betænkning nr. 333 af 1. juni 1964 om sterilisation og kastration.
Sterilisation og kastration har været lovreguleret siden 1929, hvor den første Lov om sterilisation og kastration blev vedtaget. Loven blev revideret i 1935. I 1958 nedsatte justitsministeriet et udvalg, som skulle overveje en revision af reglerne om sterilisation og kastration. Udvalget barslede med en betænkning den ... Vis forekomsten
Kastrationsvejledning. VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik på kønsskifte. Ophævet
Ophævet - historisk - ikke gældende. Vejledningen blev den 28. august 2014 tilknyttet den nyudstedte Kastrationsbekendtgørelsen. BEK nr. 957 af 28. august 2014 om sterilisation og kastration. Vejledningen blev ophævet og afløst af: Vejledning nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. ... Vis forekomsten
Kønsskifteoperation. Informationsfolder fra RH om kønsskifteoperation fra mand til kvinde. Januar 2006. Forældet.
Forældet. Afløst oktober 2016 af Information fra RH om kønsskifteoperation fra mand til kvinde. Kønsskifteoperationer i Danmark foretages på Rigshospitalets klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling. I januar måned 2006 udgav klinikken en lille folder "Information om Kønsskifteoperation - fra mand til ... Vis forekomsten
Midlertidig ordning om fornavneændring for transseksuelle indført af Civilretsdirektoratet i begyndelsen af maj 2002.
Civilretsdirektoratet indførte i begyndelsen af maj måned 2002 en midlertidig ordning efter hvilken transseksuelle under visse betingelser kunne få bevilliget nyt selvvalgt fornavn svarende til det køn, de ønsker at leve som. Forsøgsordningen blev indarbejdet i den nyenavnelov, som trådte i kraft den 1. april 2006. ... Vis forekomsten
OL tillader transseksuelle at deltage i OL. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) ændrer regler. 17. maj 2004. Forældet.
Den Internationale Olympiske Komité (The International Olympic Committee - IOC) har på et møde mandag den 17. maj 2004 bestemt, at transseksuelle, der fuldt ud har gennemført kønsskifte, som er godkendt af de officielle myndigheder, allerede i år i august måned 2004 kan deltage i De Olympiske Lege i Athen. De her ... Vis forekomsten
Politivedtægten af 1913 § 9. Mandspersoner må ikke færdes offentligt i kvindedragt. (Historisk, ikke gældende).
I politivedtægten af 1. marts 1913 fremgår af § 9, 3. pkt.: Ej heller er det tilladt at vise sig maskeret eller i en Dragt, der er stridende mod Velanstændighed eller egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den offentlige Orden. Det fremgår ikke direkte af politivedtægten, at det var ulovligt, at mænd færdedes ... Vis forekomsten
Pornografi lovliggøres i 1967 henholdsvis i 1969.
Siden 1933 havde utugtige skrifter, billeder og genstande været forbudt. Med "utugtige" menes pornografiske. Ordet "pornografi" var blot ikke opfundet dengang. I 1967 blev forbuddet mod pornografiske skrifter ophævet og i 1969 fulgte ophævelse af forbuddet mod pornografiske billeder og genstande. Ifølge § 234 i ... Vis forekomsten
Registreret partnerskab, Lov om. Partnerskabsloven. 1. oktober 1989. Ophævet – historisk – ikke gældende.
Loven om registreret partnerskab blev vedtaget i Folketinget den 26. maj 1989 med ikrafttrædelse søndag den 1. oktober 1989. ( ... Vis forekomsten
Specialebeskrivelse Plastikkirurgi. Region Hovedstaden. 8. februar 2006. Ikke gældende
Specialebeskrivelse Plastikkirurgi, der blev udgivet af Region Hovedstaden den 8. februar 2006, indeholder følgende om kønsskifteoperationer. 3.7 Kønsskifteoperation Der henvises 5-10 patienter hvert år fra Sexologisk Klinik til Klinikken for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling som har landsfunktion, med henblik ... Vis forekomsten
Specialeplan 2001 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Forældet
Forældet - afløst af Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Sundhedsstyrelsens Vejledning vedr. specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fastlægger lands- og landsdelsfunktionerne og deres placering på sygehuse. Placering af funktioner i sygehusvæsenet I ... Vis forekomsten
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet.
Specialeplan 2010 for lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet Sundhedsstyrelsen sætter rammerne for den specialiserede behandling på sygehusene i Danmark og hvilke sygehuse, der må foretage de forskellige typer af behandling. Specialeplanen afløses den 1. juni 2017 af Specialeplan 2017. Specialeoversigt af ... Vis forekomsten
Sterilisation og kastration, Lov om.
Lige siden Christine Jorgensen i 1952 fik foretaget sin kønsskifteoperation på Rigshospitalet i København, har § 13 i "Lov om sterilisation og kastration" været benyttet som det retslige grundlag for at give tilladelse til kønsskifteoperation, idet en sådan operation jo medfører en kastration. Loven er meget ... Vis forekomsten
Straffeloven af 1866.
I 1866 fik Danmark sin første egentlige straffelov. Loven blev vedtaget den 10. februar 1866 efter et udkast udarbejdet af straffelovskommissionen af 1859 og trådte i kraft den 1. juli 1966. Straffeloven af 1866 indledes således: Almindelig borgerlig Straffelov Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, ... Vis forekomsten
Straffelovens §§ 266 b og 81, nr. 6, Rigsadvokatmedd. til politiet og anklagemyndigheden om beh. af sager vedr. overtrædelse af. Medd. nr. 2/2011 af 140911.
Rigsadvokatmeddelelse nr. 2/2011 af 140911 til politiet og anklagemyndigheden om beh. af sager vedr. overtrædelse af straffelovens §§ 266 b og 81, nr. 6. Forældet. Meddelelsen er afløst af nr. 2/2011 af 20. november 2015. Rigsadvokaten Meddelelse nr. 2/2011 Dato 14. september 2011 J.nr. RA-2010-609-0080 Behandlingen ... Vis forekomsten
Undersøgelses- og behandlingsprocedure på Sexologiske Klinik ved ønske om kønsskifte pr. august 1999. Historisk – Ikke gældende.
I august 1999 offentliggjorde Sexologisk Klinik "Undersøgelses- og behandlingsprocedure vedrørende patienter, der søger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med ønske om kønsskifte". Historisk – Ikke gældende. * * * Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Neurocentret Sexologisk Klinik Undersøgelses- og ... Vis forekomsten
Undersøgelses- og behandlingsprocedure ved ønske om kønsskifte. Sexologiske Klinik den 31. juli 2004. Historisk – Ikke gældende.
Rigshospitalet Hovedstadens Sygehusfællesskab Sexologisk Klinik 31. juli 2004 Undersøgelses- og behandingsprocedure vedrørende patienter, der søger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med ønske om kønsskifte Der findes i Danmark ikke nogen lov, der direkte vedrører kønsskifte, så tilladelse til kønsmodificerende ... Vis forekomsten
Vejledning og ansøgningsformular til ansøgning om juridisk kønsskifte af 25. august 2014 fra CPR-kontoret. Ikke gyldig mere.
Ikke gyldig mere. CPR-kontoret offentliggjorde den 25. august 2014 en vejledning til og en ansøgningsformular om ansøgning om nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn (juridisk kønsskifte). Proceduren giver desværre ikke mulighed for at ansøge om nyt personnummer og et eventuelt nyt ... Vis forekomsten
Vejledning om udredning og behandling af transkønnede. VEJ nr. 10353 af 19. december 2014.
Vejledningen nr. 10353 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede er udstedt af Sundhedsstyrelsen. Vejledningen blev offentliggjort den 23. december 2014, men først gjort offentligt tilgængeligt på Retsinformation den 7. januar 2015. Forældet - ikke gældende. Vejledningen blev den 22. september ... Vis forekomsten