Undermenuer til "Udenlandske love o.lign": Tyskland | Norge | Holland | Indien | Australien | Sverige | Iran | Japan | USA | Uruguay | Canada | Sydkorea | Spanien | England | Malta | Argentina
Udenlandske love o.lign
“Ikke specifikt” kan anerkendes som kønsbetegnelse efter en kønsskifteoperation, afgjorde den australske højesteret den 2. april 2014.
Den australske højesteret afgjorde den 2. april 2014 en sag om, hvorvidt justitssekretæren, der fører registeret over fødsler, dødsfald og ægteskaber, kan anføre en persons køn som "uoplyst". Sagen vedrørte Norrie , der havde fået foretaget en mand til kvinde kønsskifteoperation. Efter operationen måtte det ... Vis forekomsten
Alex, 13-årig transseksuel i Australien fik 13. april 2004 domstolens tilladelse til hormonbehandling mhp. kønsskifte.
Alex er fra Australien. Der er det særlige ved Alex, at han er født som pige, men at han fra helt lille har opfattet sig selv som en dreng. Den australske familiedomstol med Alastair Nicholson som dommer bestemte den 13. april 2004 efter en omfattende sagsbehandling, at det skulle tillades, at Alex, der på dette ... Vis forekomsten
Argentinas kønsidentitetslov af 9. maj 2012.
Argentina fik den 9. maj 2012 en kønsskiftelov. Loven giver personer over 18 år ret til juridisk kønsskifte uden krav om kønshormon- eller kirurgisk behandling. Tilsvarende har personer også ret til både kønshormonbehandling og helt eller delvist kirurgisk kønsskifte uden forudgående psykiatrisk udredning. Loven ... Vis forekomsten
Ayatollah Khomeinis fatwa fra 1983, der anerkender og tillader kønsskifteoperationer i Iran.
Iran anerkender transseksuelle og tillader, at de får foretaget en kønsskifteoperation. Det blev fastslået, da ayatollah Khomeini gav Maryam Khatoon Molkara et brev, der fastslår, at kønsskifteoperationer ikke er et religiøst problem, da hun i 1983 opsøgteham i hans residens i Theran. Brevet er siden blevet kendt ... Vis forekomsten
Californisk lov – A.B.No. 1160 – af 28. september 2006 forbyder gay panic defence.
En ny californisk lov - A.B.No. 1160 - blev den 28. september 2006 underskrevet af den californiske guvernør, Arnold Schwarzenegger. Loven forbyder anvendelse af gay panic defence-begrebet og træder i kraft den 1. januar 2007. Gay panic defence eller gay panic strategi er et begreb, der har været meget anvendt i ... Vis forekomsten
Canada vil med lovforslag C-16 fremsat den 17. maj 2016 gøre kønsidentitet og kønsudtryk til særlig beskyttelses- og strafskærpelsesgrund.
Canadas justitsminister, Jody Wilson-Raybould, fremsatte den 17. maj 2016 lovforslag C-16 om indsættelse af "kønsidentitet" og "kønsudtryk" i den canadiske menneskerettighedslov, så de bliver særlige beskyttelsesgrunde, og i den canadiske straffelov, så forbrydelser begrundet i en persons kønsidentitet og ... Vis forekomsten
Canadisk lovforslag, BILL C-326, af 19. juni 2006 skal præcisere, at det er ulovligt at diskriminere på grund af en persons kønsidentitet eller kønsudtryk.
Det canadiske parlamentsmedlem, Bill Siksay fremsatte den 19. juni 2006 på egne vegne et lovforslag, BILL C-326, i det canadiske parlament (Canada's House of Commons) om, at det i den eksisterende antidiskriminationslov skulle præciseres, at det også var ulovligt at diskriminere på grund af en persons kønsidentitet ... Vis forekomsten
Controlling Bodies, Denying Identities. Holland krænker transkønnedes menneskerettigheder. Rapport af 13. september 2011 fra Human Rights Watch.
Human Rights Watch (HRW) offentliggjorde den 13. september 2011 en stor rapport, der konkluderer, at Holland overtræder menneskerettighederne ved at kræve operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tillade transkønnede at få juridisk anerkendt deres kønsidentitet og deres selvvalgte fornavn. Human ... Vis forekomsten
Den norske ægteskabslov blev ændret den 19. december 2008, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par.
Den norske ægteskabslov er fra den 4. juli 1991 med ikrafttrædelse den 1. januar 1993. Den 19. december 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009 blev væsentligt ændret, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par. Samtidig blev partnerskabsloven ophævet. Uddrag af ægteskabsloven. (På norsk). § 1. ... Vis forekomsten
Den svenske regering tager initiativ til, at transpersoner, som blev steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte kan få erstatning.
Den svenske regering udsendte den 27. april 2016 en meddelelse om, at den vil fremsætte et lovforslag, så de, der er blevet steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte, kan søge om erstatning. Meddelelsen fra den svenske regering gengives herunder på dansk. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som ... Vis forekomsten
Flysikkerhedsregler i USA – specielt vedrørende navn og køn. (14. august 2009)
Det amerikanske Transportation Security Administration (TSA) har i weekenden den 14.-16. august 2009 gennemført en ny fase af flysikkerhedsprogrammet (Secure Flight Program). Passagerer vil nu blive bedt om at oplyse deres fødselsdato og køn, når de bestiller en flybillet som en del af myndighedernes forsøg på at ... Vis forekomsten
H.R. 1913 – Føderal lov med udvidet beskyttelse mod hate crime vedtaget af kongressen i USA den 29. april 2009.
Repræsentanternes Hus i USA vedtog onsdag den 29. april 2009 en skelsættende lov til om hate crime. Inden loven træder ikraft skal præsident Barack Obama underskrive den. Det må dog betragtes som en formssag, idet han dagen før udsendte en pressemeddelelse med opfordring til, at kongressen vedtog loven. Titel på ... Vis forekomsten
Handlingsplan af 25. juni 2008 fra den norske regering: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012.
Handlingsplanen er fælles for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Forord til handlingsplanen: Regjeringen har tatt en rekke grep for å fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. Målet er et samfunn preget av åpenhet, toleranse og inkludering. Dette må også gjelde seksuell orientering og ... Vis forekomsten
Hollandsk lov nr. 33 351 af 17. december 2013 om ændring af vilkårene for og kompetence til at ændre kønsbetegnelsen i fødselsattester med ikrafttrædelse den 1. juli 2014.
Med vedtagelsen af loven, kan enhver hollænder, der er 16 år eller ældre, som er overbevist om at tilhøre det modsatte køn af, hvad der er anført i fødselsattesten, mod afgivelse af en tro og love erklæring få ændret sin kønsangivelse i sin fødselsattest og derefter i andre offentlige dokumenter, ... Vis forekomsten
Høring om diskrimination af transkønnede på arbejdspladsen afholdt den 26. juni 2008 i den amerikanske kongres.
Torsdag den 26. juni 2008 blev den første amerikanske kongreshøring om diskrimination af transkønnede på arbejdsmarkedet afholdt af kongressens underudvalg for sundhed, beskæftigelse, arbejdsmarkeds- og pensionsforhold i den amerikanske kongres. Høringen, der var den første kongreshøring om transkønnedes ... Vis forekomsten
Japans første kønsskifteoperation fandt sted i 1998 og i 2003 fik Japen en kønsskiftelov.
Den første kønsskifteoperation i Japan fandt sted i 1998. Den 16. juli 2003 blev en skelsættende lov vedtaget i Japan, idet det blev tilladt transseksuelle under nærmere bestemte vilkår officielt at få ændret deres kønsbetegnelse. Det skønnes, at der i Japan er mellem 7.000 og 10.000 transseksuelle, men Aya ... Vis forekomsten
Krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarrätten i Sverige den 19. december 2012.
Kammarrätten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarrätten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Herunder gengives pressemeddelelsen, dommen af 19. ... Vis forekomsten
Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Svensk doktorafhandling af Signe Bremer den 11. november 2011.
I 1972 var Sverige det første land i verden, der lavede en speciel lov om kønsskifte, hvilket i et internationalt perspektiv blev anset for banebrydende. Den svenske socialstyrelse har nu - næsten fyrre år senere - offentliggjort en undersøgelse med titlen "Transsexuella och övriga personer med ... Vis forekomsten
Kønsbetegnelse for nyfødte i Tyskland kan udelades fra 1. november 2013.
I maj måned 2013 blev der i Tyskland vedtaget en lov, som gør det muligt at undlade at anføre kønnet på nyfødte i fødselsregistreringen. Det har især betydning i tilfælde, hvor kønnet på den nyfødte ikke er entydigt - altså for interkønnede. Derved får barnet senere i livet mulighed for selv at være med ... Vis forekomsten
Kønsbetegnelsen “Other” (Andet) bliver tilladt for indiske transseksuelle og eunukker på valglister og valgidentitetskort. 12. november 2009.
Den indiske regerings pressebereau udsendte den 12. november 2009 en pressemeddelelse om, at eunukker og transseksuelle kan få anført deres køn som "andet" i valglister. Dansk oversættelse af pressemeddelelsen. Pressemeddelelse På valglister udarbejdet af valgkommissionen i Indien har eunukkers køn hidtil været ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Maltas lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika af 1. april 2015.
Malta vedtog den 1. april 2015 en meget liberal lov om kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Ifølge loven har alle borgere i Malta ret til anerkendelse af deres kønsidentitet, til juridisk kønsskifte og ændring af fornavn uden nogen form for behandling eller lægelige erklæringer. Senest 15 dage efter ... Vis forekomsten
New York Citys menneskerettighedslov fik den 30. april 2002 tilføjet, at transpersoner er omfattet af loven.
Menneskerettighedlov Den 30. april 2002 fik New York Citys menneskerettighedslov tilføjet pkt. 23 til definitionerne. Jf. New York Citys menneskerettighedslovs § 8-102 pkt. 23 skal udtrykket/begrebet "gender" køn, omfatte en persons aktuelle køn eller kønsidentitet, påklædning, udseende, opførsel og væremåde, ... Vis forekomsten
New York fremsatte oktober 2006 lovforslag om at gøre det lettere at få ændret kønsbetegnelsen på fødselsattester.
I New York har "Board of Health, Department of Health and Mental Hygiene" fremsat lovforslag, der skal gøre det lettere for transpersoner at få ændret kønsbetegnelsen på fødselsattester og dermed også i pas og kørekort og andre legitimationspapirer. For nuværende kræves, at pågældende har fået foretaget en ... Vis forekomsten
Norge forbereder indførelse af juridisk kønsskifte. Efteråret 2013.
I efteråret 2013 nedsatte det norske Helsedirektoratet en ekspertruppe, som skulle gennemgå og foreslå ændringer i den norske ordning for juridisk kønsskifte. Ekspertruppen fik følende mandat: Gjennomgå nasjonale og internasjonale retningslinjer, veiledere, prosedyrer mv. som gjelder diagnostikk, behandling og ... Vis forekomsten
Norges lov om juridisk kønsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttrædelse den 1. juli 2016.
Den norske lov om juridisk kønsskifte, der træder i kraft den 1. juli 2016, gør det muligt af for personer, der er fyldt 6 år og er bosat i Norge, at få juridisk kønsskifte. Den norske regering sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring om juridisk kønsskifte. Den nedre aldersgrænse var 7 år. Da ... Vis forekomsten
Norsk lov om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Vedtaget 10. juni 2013. Ikrafttrædelse 1. januar 2014.
Stortinget i Norge vedtog den 10. juni 2013 en lov om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk med ikrafttrædelse den 1. januar 2014. Herunder gengives loven i sin helhed. Innhold vedtak til lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag 74 L om juridisk kønsskifte fremlagt den 18. marts 2016.
Den norske regering fremsatte den 18. marts 2016 lovforslag (74 L (2015-2016) om indførelse af juridisk kønsskifte. Det norske arbejde med at indføre juridisk kønsskifte påbegyndtes i efteråret 2013. Den 25. juni 2015 sendte den norske regering et lovforslag om juridisk kønsskifte i offentlig høring. En væsentlig ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag af 25. juni 2015 giver mulighed for juridisk kønsskifte fra en person er fyldt 7 år.
Den norske regering, Helse- og omsorgsdepartementet, sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring. Lovforslaget skal gøre det enkelt at få juridisk kønsskifte og indebærer blandt andet, at det nuværende krav om sterilisering og medicinsk behandling fjernes, og at juridisk kønsskifte adskilles fra medicinsk og ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag den 5. april 2017 til en ny samlet diskriminationslov (Prop. 81 L (2016-2017)) og oprettelse af en diskriminationskomité Prop. 80 L (2016-2017)).
Den norske regering fremsatte den 5. april 2017 et lovforslag - Prop. 81 L (2016-2017) - til en ny diskriminationslov, der skal erstatte fire nugældende love om diskrimination og forskelsbehandling. Diskriminationslovforslaget nævner specifikt, at lovforslaget bl.a. omhandler beskyttelse mod diskrimination, og ... Vis forekomsten
Retssystemet i USA.
Det amerikanske retssystem består forenklet beskrevet af de føderale domstole og delstatsdomstolene. De føderale domstole pådømmer sager vedrørende overtrædelse af de føderale love - dvs. love vedtaget af Kongressen og gældende for hele USA. Delstatsdomstolene pådømmer sager vedrørende overtrædelse af ... Vis forekomsten
Spanien fremlagde den 20. august 2006 lovforslag om transseksuelles ret til at få berigtiget deres kønsbetegnelse.
Det spanske justitsministerie er ved at forberede en lovgivning, som giver alle et retskrav på at få berigtiget (rettet) deres kønsbetegnelse i de offentlige registre herunder også ændring af fornavn. Ud over nogle formelle og administrative forhold, fremgår det af forslaget, at alle spanske statsborgere, uanset ... Vis forekomsten
Svensk kønsskiftelov fra 1972.
Sverige vedtog som det første land i verden den 21. april 1972 en særskilt lov om kønsskifte. Den er efterfølgende revideret flere gange - senest den 25. juli 2013. Loven er ganske kort og fastsætter vilkårerne for at få tilladelse til kønsskifte. Loven i sin helhed (på svensk) Lag (1972:119) om fastställande av ... Vis forekomsten
Svensk rapport med forslag til ny kønsskiftelov fremlagt den 19. marts 2007.
Svensk rapport - betænkning - med gennemgang af den eksisterende svenske lov om kønsskifte og forslag til ny lov derom. Rapporten blev den 19. marts 2007 afleveret til det svenske statsråd og chefen for det svenske Socialdepartementet. Rapporten i sin helhed i pdf-format. Herunder gengives fremsendelsesskrivelsen og ... Vis forekomsten
Sverige. Voksne må selv bestemme deres fornavn uanset navnets kønskarakter fastslog Regeringsrätten i Stockholm den 28. september 2009.
Regeringsretten i Stockholm afsagde den 28. september 2009 dom om, at voksne, myndige personer selv må bestemme deres fornavn, uanset hvilket køn de har, og uanset hvilket køn fornavnet betegner. Krav mm. Skatteverket påstår, at Regeringsrätten omstøder Kammarrättens dom og ønsker Skatteverkets afgørelse ... Vis forekomsten
Sydkoreas højesteret fastslog den 22. juni 2006, at kønsskifteopererede nye køn skal godkendes.
Sydkoreas højresteret i Soul har afsagt dom om, at en 51 årig KtM kønsskifteopereret har ret til at få korrigeret sine data i "familieregistret" og dermed have fuldstændig samme rettigheder i sit nye køn herunder at få udstedet officielle dokumenter med angivelse af det nye køn og nyt navn. Dermed omgjorde ... Vis forekomsten
Sydkoreas menneskerettighedskommission bestemte 4. september 2007, at militæret af hensyn til transpersoner skal indføre nye regler for afholdelse af session.
SydkoreaMilitæret i Sydkorea er blevet tvunget til at ændre på proceduren for afholdelse af session til afgørelse af unge mænds egnethed til aftjening af militær værnepligt. En ung transseksuel, der kun er omtalt som Kim, klagede til den nationale menneskerettighedskomission over ydmygende behandling under ... Vis forekomsten
Transpersoner må igen ikke gøre tjeneste i USA’s militær. Præsident Donald Trumps beslutning den 25. august 2017.
USA's præsident, Donald Trump udsendte den 25. august 2017 et memorandum, om at transpersoner ikke mere kan gøre tjeneste i USA's militær, til forsvarsministeren og ministeren for Homeland Security , som tilbagekalder tidligere præsident Barak Obamas tilladelse dertil. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug ... Vis forekomsten
Transseksuelle er omfattet af den noeske diskriminationslov, fastslog Ligestillingsombudet den 14. maj 2005.
Da den norske diskriminationslov af 2005 ikke specifikt beskytter transseksuelle mod diskrimination, har Ligestillingsombudet af egen drift vurderet diskriminationsloven. Ligestillingsombudets konklutionen er, at transseksuelle fuldt ud er omfattet af ligestillingslovens forbud mod diskrimination på grund af køn. ... Vis forekomsten
Transseksuelle i England kunne med ID-kort-loven af 2006 få udstedt to ID-kort. Loven ophævet 2010 og udstedte kort gjort ugyldige.
England indførte med ID-kort-oven af 2006 et såkaldt biometrisk identitetskort. Kortet kunne anvendes som legitimationskort og bl.a. anvendes som rejsedokument inden for EU. Kortet udstedtes både til engelske statsborgere og udlændinge med ophold i England. Identitetskortet indeholdt navn, foto, fødselsdato, ... Vis forekomsten
Transseksuelles forhold i Sverige om ændring af legitimation uden kønsskifteoperation. Spgsm. S 2618. 6. februar 2007. Svar 19. marts 2007.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. marts 2007 besvaret et spørgsmål S 2618 - folketingssamling 2006-07 - fra folketingsmedlem Lone Møller (S) af 6. februar 2007, der lød: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen svarede således: Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske ... Vis forekomsten
Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar
Forord Undertegnet fik i september 2009 af Sundhedsstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm, til opgave at undersøge samfundet behandlings- og støtteforanstaltninger for transseksuelle og interkønnede personer. Formålet med undersøgelsen er, at styrelsen skal fremsætte konkrete handlingsforslag til, hvordan ... Vis forekomsten
Uruguay vedtog den 25. oktober 2009 en lov om juridisk kønsskifte for alle over 18 år.
I Uruguay i Sydamerika blev lov nr. 18.620 om juridisk kønsskifte i form af fri adgang for alle over 18 år til at få ændret kønsbetegnelse og navn den 12. oktober 2009 vedtaget af Senatet og af Repræsentanternes Hus og den 25. oktober 2009 stadfæstet af præsident, Tabaré Vazquez. Loven giver enhver person over 18 ... Vis forekomsten
X som kønsbetegnelse i pas er fra den 14. september 2011 en mulighed for australske transkønnede.
Det australske udenrigsministerium offentliggjorde den 14. september 2011 nye retningslinier for angivelse af kønsbetegnelse i pas, så transkønnede og interkønnede kan få anført et X som kønsbetegnelse. Der blev udstedt følgende vejledning den 14. september 2011. Kønsskifteoperation er ikke en forudsætning at ... Vis forekomsten