Canada
Canadisk lovforslag, BILL C-326, af 19. juni 2006 skal præcisere, at det er ulovligt at diskriminere på grund af en persons kønsidentitet eller kønsudtryk.
Det canadiske parlamentsmedlem, Bill Siksay fremsatte den 19. juni 2006 på egne vegne et lovforslag, BILL C-326, i det canadiske parlament (Canada's House of Commons) om, at det i den eksisterende antidiskriminationslov skulle præciseres, at det også var ulovligt at diskriminere på grund af en persons kønsidentitet ... Vis forekomsten
Canada vil med lovforslag C-16 fremsat den 17. maj 2016 gøre kønsidentitet og kønsudtryk til særlig beskyttelses- og strafskærpelsesgrund.
Canadas justitsminister, Jody Wilson-Raybould, fremsatte den 17. maj 2016 lovforslag C-16 om indsættelse af "kønsidentitet" og "kønsudtryk" i den canadiske menneskerettighedslov, så de bliver særlige beskyttelsesgrunde, og i den canadiske straffelov, så forbrydelser begrundet i en persons kønsidentitet og ... Vis forekomsten