England

Transseksuelle i England kunne med ID-kort-loven af 2006 få udstedt to ID-kort. Loven ophævet 2010 og udstedte kort gjort ugyldige.

Vist 285 gange.
Engelsk ID-kort. Forside.

Engelsk ID-kort. Forside.

England indførte med ID-kort-oven af 2006 et såkaldt biometrisk identitetskort. Kortet kunne anvendes som legitimationskort og bl.a. anvendes som rejsedokument inden for EU. Kortet udstedtes både til engelske statsborgere og udlændinge med ophold i England.
Identitetskortet indeholdt navn, foto, fødselsdato, nationalitet og indehaverens underskrift. Endvidere er ID-kortet forsynet med en chip, som indeholder flere personlige informationer herunder fingeraftryk – .

Myndighederne gjorde det samtidig muligt for transseksuelle, der er i gang med processen mod et kønsskifte, at få udstedet to identitetskort.

Engelsk ID-kort. Bagside.

Engelsk ID-kort. Bagside.

Det ene ID-kort med det køn, de er født som, og det dertil hørende navn og underskrift.
Det andet ID-kort med det køn de lever som og er ved at skifte til og med det dertil hørende navn og underskrift.
Det sidstnævnte ID-kort kan dog ikke bruges som rejsedokument inden for EU. Der må begge ID-kort medbringes og vises samlet.
For, at transseksuelle kunne få to ID-kort, skulle de ved ansøgningen fremlægge lægeerklæring fra en godkendt læge eller psykolog om, at de lider af kønsidentitetsforstyrrelse i henhold til the Gender Recognitions Act 2004.
De engelske transforeninger har været konsulteret i forbindelse med udformning af reglerne.

ID-kort-loven af 2006 blev ophævet den 21. december 2010 og udstedte kort gjort ugyldige.

* * *
Identity Cards Act 2006 – loven om ID-kortet.
Mail Online med artikel af 22. november 2008 om det nye ID-kort.
Meddelelse den 22. december 2010 hos GOV.UK om, at ID-kortet bliver skrottet.
Vejledning af 26. marts 2013 hos GOV.UK om annullering af ID-kortene.
Identity Documents Act 2010 hos det engelske parlament. Det er loven, der ophævede ID-kort-loven af 2006 og fastlagde, at udstedte kort bliver ugyldige og registret bliver destrueret.


Udgivet i: England.
Anført i: Tidslinjen: 2006, 2010.
Søgeord: , , , , .