Undermenuer til "Norge": Juridisk kønsskifte 2013
Norge
Transseksuelle er omfattet af den noeske diskriminationslov, fastslog Ligestillingsombudet den 14. maj 2005.
Da den norske diskriminationslov af 2005 ikke specifikt beskytter transseksuelle mod diskrimination, har Ligestillingsombudet af egen drift vurderet diskriminationsloven. Ligestillingsombudets konklutionen er, at transseksuelle fuldt ud er omfattet af ligestillingslovens forbud mod diskrimination på grund af køn. ... Vis forekomsten
Handlingsplan af 25. juni 2008 fra den norske regering: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012.
Handlingsplanen er fælles for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Forord til handlingsplanen: Regjeringen har tatt en rekke grep for å fremme mangfoldet og styrke arbeidet mot diskriminering. Målet er et samfunn preget av åpenhet, toleranse og inkludering. Dette må også gjelde seksuell orientering og ... Vis forekomsten
Den norske ægteskabslov blev ændret den 19. december 2008, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par.
Den norske ægteskabslov er fra den 4. juli 1991 med ikrafttrædelse den 1. januar 1993. Den 19. december 2008 med ikrafttrædelse den 1. januar 2009 blev væsentligt ændret, så den ligestiller heteroseksuelle og homoseksuelle par. Samtidig blev partnerskabsloven ophævet. Uddrag af ægteskabsloven. (På norsk). § 1. ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Norsk lov om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Vedtaget 10. juni 2013. Ikrafttrædelse 1. januar 2014.
Stortinget i Norge vedtog den 10. juni 2013 en lov om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk med ikrafttrædelse den 1. januar 2014. Herunder gengives loven i sin helhed. Innhold vedtak til lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, ... Vis forekomsten
Norge forbereder indførelse af juridisk kønsskifte. Efteråret 2013.
I efteråret 2013 nedsatte det norske Helsedirektoratet en ekspertruppe, som skulle gennemgå og foreslå ændringer i den norske ordning for juridisk kønsskifte. Ekspertruppen fik følende mandat: Gjennomgå nasjonale og internasjonale retningslinjer, veiledere, prosedyrer mv. som gjelder diagnostikk, behandling og ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag af 25. juni 2015 giver mulighed for juridisk kønsskifte fra en person er fyldt 7 år.
Den norske regering, Helse- og omsorgsdepartementet, sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring. Lovforslaget skal gøre det enkelt at få juridisk kønsskifte og indebærer blandt andet, at det nuværende krav om sterilisering og medicinsk behandling fjernes, og at juridisk kønsskifte adskilles fra medicinsk og ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag 74 L om juridisk kønsskifte fremlagt den 18. marts 2016.
Den norske regering fremsatte den 18. marts 2016 lovforslag (74 L (2015-2016) om indførelse af juridisk kønsskifte. Det norske arbejde med at indføre juridisk kønsskifte påbegyndtes i efteråret 2013. Den 25. juni 2015 sendte den norske regering et lovforslag om juridisk kønsskifte i offentlig høring. En væsentlig ... Vis forekomsten
Norges lov om juridisk kønsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttrædelse den 1. juli 2016.
Den norske lov om juridisk kønsskifte, der træder i kraft den 1. juli 2016, gør det muligt af for personer, der er fyldt 6 år og er bosat i Norge, at få juridisk kønsskifte. Den norske regering sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring om juridisk kønsskifte. Den nedre aldersgrænse var 7 år. Da ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag den 5. april 2017 til en ny samlet diskriminationslov (Prop. 81 L (2016-2017)) og oprettelse af en diskriminationskomité Prop. 80 L (2016-2017)).
Den norske regering fremsatte den 5. april 2017 et lovforslag - Prop. 81 L (2016-2017) - til en ny diskriminationslov, der skal erstatte fire nugældende love om diskrimination og forskelsbehandling. Diskriminationslovforslaget nævner specifikt, at lovforslaget bl.a. omhandler beskyttelse mod diskrimination, og ... Vis forekomsten
Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? Videnskabelig publikation den 7. august 2017 af Lars Arnesen, Norge.
I artiklen belyser Lars Arnesen, hvordan juridisk køn er reguleret i norsk lovgivning efter vedtagelsen af den norske lov om juridisk kønsskifte i 2016. I artiklen belyses også, hvad indførelse af et tredje juridisk køn i norsk lovgivning vil indebære. Lars Arnesen har venligst givet tilladelse til, at artiklen ... Vis forekomsten