Juridisk kønsskifte 2013
Norge forbereder indførelse af juridisk kønsskifte. Efteråret 2013.
I efteråret 2013 nedsatte det norske Helsedirektoratet en ekspertruppe, som skulle gennemgå og foreslå ændringer i den norske ordning for juridisk kønsskifte. Ekspertruppen fik følende mandat: Gjennomgå nasjonale og internasjonale retningslinjer, veiledere, prosedyrer mv. som gjelder diagnostikk, behandling og ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag af 25. juni 2015 giver mulighed for juridisk kønsskifte fra en person er fyldt 7 år.
Den norske regering, Helse- og omsorgsdepartementet, sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring. Lovforslaget skal gøre det enkelt at få juridisk kønsskifte og indebærer blandt andet, at det nuværende krav om sterilisering og medicinsk behandling fjernes, og at juridisk kønsskifte adskilles fra medicinsk og ... Vis forekomsten
Norsk lovforslag 74 L om juridisk kønsskifte fremlagt den 18. marts 2016.
Den norske regering fremsatte den 18. marts 2016 lovforslag (74 L (2015-2016) om indførelse af juridisk kønsskifte. Det norske arbejde med at indføre juridisk kønsskifte påbegyndtes i efteråret 2013. Den 25. juni 2015 sendte den norske regering et lovforslag om juridisk kønsskifte i offentlig høring. En væsentlig ... Vis forekomsten
Norges lov om juridisk kønsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttrædelse den 1. juli 2016.
Den norske lov om juridisk kønsskifte, der træder i kraft den 1. juli 2016, gør det muligt af for personer, der er fyldt 6 år og er bosat i Norge, at få juridisk kønsskifte. Den norske regering sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i høring om juridisk kønsskifte. Den nedre aldersgrænse var 7 år. Da ... Vis forekomsten