Sverige
Svensk kønsskiftelov fra 1972.
Sverige vedtog som det første land i verden den 21. april 1972 en særskilt lov om kønsskifte. Den er efterfølgende revideret flere gange - senest den 25. juli 2013. Loven er ganske kort og fastsætter vilkårerne for at få tilladelse til kønsskifte. Loven i sin helhed (på svensk) Lag (1972:119) om fastställande av ... Vis forekomsten
Transseksuelles forhold i Sverige om ændring af legitimation uden kønsskifteoperation. Spgsm. S 2618. 6. februar 2007. Svar 19. marts 2007.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 19. marts 2007 besvaret et spørgsmål S 2618 - folketingssamling 2006-07 - fra folketingsmedlem Lone Møller (S) af 6. februar 2007, der lød: Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen svarede således: Jeg har anmodet Udenrigsministeriet om via de danske ... Vis forekomsten
Svensk rapport med forslag til ny kønsskiftelov fremlagt den 19. marts 2007.
Svensk rapport - betænkning - med gennemgang af den eksisterende svenske lov om kønsskifte og forslag til ny lov derom. Rapporten blev den 19. marts 2007 afleveret til det svenske statsråd og chefen for det svenske Socialdepartementet. Rapporten i sin helhed i pdf-format. Herunder gengives fremsendelsesskrivelsen og ... Vis forekomsten
Sverige. Voksne må selv bestemme deres fornavn uanset navnets kønskarakter fastslog Regeringsrätten i Stockholm den 28. september 2009.
Regeringsretten i Stockholm afsagde den 28. september 2009 dom om, at voksne, myndige personer selv må bestemme deres fornavn, uanset hvilket køn de har, og uanset hvilket køn fornavnet betegner. Krav mm. Skatteverket påstår, at Regeringsrätten omstøder Kammarrättens dom og ønsker Skatteverkets afgørelse ... Vis forekomsten
L 123. Spgsm. 1 af 15. marts 2010 om retsvirkningerne af kirkelig vielser i Norge og Sverige. Svar 6. maj 2010.
Den 15. marts 2010 stillede Retsudvalget på foranledning af Lone Dybkjær (RV) m.fl. spørgsmål 1 vedrørende L 123 - Samling: 2009-10 - om retsvirkningerne af kirkelig vielser af både heteroseksuelle og homoseksuelle par i Norge og Sverige til justitsminister, Lars Barfoed, der svarede den 6. maj 2010. Spørgsmål ... Vis forekomsten
Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar
Forord Undertegnet fik i september 2009 af Sundhedsstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm, til opgave at undersøge samfundet behandlings- og støtteforanstaltninger for transseksuelle og interkønnede personer. Formålet med undersøgelsen er, at styrelsen skal fremsætte konkrete handlingsforslag til, hvordan ... Vis forekomsten
Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Svensk doktorafhandling af Signe Bremer den 11. november 2011.
I 1972 var Sverige det første land i verden, der lavede en speciel lov om kønsskifte, hvilket i et internationalt perspektiv blev anset for banebrydende. Den svenske socialstyrelse har nu - næsten fyrre år senere - offentliggjort en undersøgelse med titlen "Transsexuella och övriga personer med ... Vis forekomsten
Krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastslog Kammarrätten i Sverige den 19. december 2012.
Kammarrätten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarrätten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved kønsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Herunder gengives pressemeddelelsen, dommen af 19. ... Vis forekomsten
Den svenske regering tager initiativ til, at transpersoner, som blev steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte kan få erstatning.
Den svenske regering udsendte den 27. april 2016 en meddelelse om, at den vil fremsætte et lovforslag, så de, der er blevet steriliseret i forbindelse med deres kønsskifte, kan søge om erstatning. Meddelelsen fra den svenske regering gengives herunder på dansk. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som ... Vis forekomsten