Forord

Forord til Vidensbanken

Vist 0 gange. Af Tina Thranesen.
Den 18. november 2013.

Vidensbanken om kønsidentitet startede den 26. oktober 2000 og er derved en af de ældste transrelaterede hjemmesider Danmark. Vidensbanken indeholder den største samlede mængde informationer i Danmark om kønsidentitet, transvestisme og transseksualisme.
Grundet et totalnedbrud ultimo februar 2013 er den dog under genetablering. Hensigten er, at alt indholdet fra før nedbruddet tilføjes på ny.

Vidensbanken er dansksproget, og med få undtagelser er alt indholdet på dansk.
En lang række engelsksprogede tekster er helt eller delvist oversat til dansk.

Det er tilstræbt at gøre det så let som muligt at finde den ønskede information gennem opbygningen af strukturen og menuen.

Informationerne er samlet gennem mange år, og det tilstræbes at holde informationerne ajourført.
Gamle informationer bibeholdes selv om, de ikke mere er aktuelle. Derved har Vidensbanken også en historisk værdi.

Vidensbankens afdeling om love og folketingets arbejde er unik. Det er det eneste sted, hvor det er muligt at finde en samlet oversigt over transrelateret lovgivning og transrelaterede folketingsdokumenter.

Med det store indhold af informationer og den store omhu, der lægges i til stadighed at ajourføre informationerne, er Vidensbanken et værdifuldt og troværdigt opslagsværk.

Udgivet i: Forord.
Søgeord: .