LGBT ordbog – om seksuel orientering og kønsidentitet

Vist 21 gange.
LGBT ordbog

LGBT ordbog

Titel LGBT ordbog
– om seksuel orientering
og kønsidentitet
Redaktion Vivi Jelstrup og
Martin Spangsbro-Pedersen
Udgivet af LGBT Danmark,
Landsforeningen for
bøsser, lesbiske, biseksuelle
og transpersoner
2. udgave udgivet 21. maj 2015.
Redaktionen sluttet marts 2015
Sprog Dansk
Antal sider 94

Over 500 ord og begreber knyttet til kønsidentitet og seksuel orientering er samlet og forklaret i ordbogen.
Begreber vedrørende kønsidentitet og seksuel orientering er i hurtig udvikling, og der dukker hurtigt nye LGBT-relevante ord og begreber op, hvilket gør hensigtsmæssigt med en samlet fortegnelse.

Ordbogen kan med fordel benyttes af undervisere, journalister, sundhedspersonale, rådgivere, jurister, forskere og studerende, men henvender sig til alle, der interesserer sig for kønsidentitet og seksuel orientering.

* * *
1. udgave, der var redigeret af Vivi Jelstrup og Martin Spangsbro-Pedersen blev udgivet den 29. januar 2013. Redaktionen sluttet december 2012

Min medicin og Pro medicin – lægemiddelinformationer

Vist 37 gange.
Dansk Lægemiddel Information A/S
Lersøpark Allé 101,
2100 København Ø.
E-mail: kontakt@medicin.dk
Medicin.dk består af to dele.
min.medicin.dk om medicin, sygdomme, undersøgelser og behandling skrevet i et let tilgængeligt sprog målrettet patienter, pårørende eller ansatte i sundhedssektoren.
Siden indeholder beskrivelser af al medicin på det danske marked. For hvert lægemiddel kan der læses, hvad medicinen bruges til, hvordan den virker, og hvilke bivirkninger den kan give.
Der er også beskrivelser af et stort antal sygdomme, og hvordan de behandles.
Under menupunktet “Adresser” er der en oversigt over danske apoteker.

pro.medicin.dk, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle skrevet på fagsprog.

ILGA-Europes ordliste

Vist 0 gange. ILGA-Europe har den 18. juli 2011 offentliggjort en ordliste over betydningen af specielle ord, begreber og forkortelser, som ILGA-Europe bruger i sit daglige arbejde. Ordlisten er opdateret september 2013.

ILGA-Europe går bort fra at anvende ordet transkønnet som en paraplybetegnelse om alle transpersoner.
I stedet giver de ordet transskønnet den betydning, at det er transpersoner, der lever permanent som deres foretrukne køn uden nødvendigvis at have behov for nogen form for medicinsk behandling.
Samtidig anvender de ordene trans og transperson som paraplybegreber til udover at omfatte transseksuelle og transvestitter til også at omfatte en længere række andre mere queeragtige begreber – altså en stor udvidelse af personkredsen som ILGLA-Europe betegner som transpersoner.

Ordliste og omtale af den. Den er sidst opdateret september 2013.
Ordlisten i pdf-format

Herunder en oversættelse til dansk af de transrelaterede ord og begreber.
Der tages forbehold for oversættelsesfejl. Ved brug som dokumentation henvises til originalteksten.
Jeg er yderst kritisk over for ILGA-Eropes beskrivelse af ordene/begreberne transkønnet, transseksuel, transvestit og transperson, hvilket fremgår af mine tilføjelser efter oversættelsen.
Tina Thranesen.

Transrelaterede ord fra ILGA-Europes ordliste

Hadefuld tale: (Hate speech) Henviser til offentligt at fremsætte udtalelser, som tilskynder
til, fremmer eller retfærdiggør had, diskrimination eller fjendtlighed over for
minoriteter – for eksempel udtalelser fra politiske eller religiøse ledere i pressen
eller på internettet.

Heteronormativity: (Heteronormativity) Henvisning til kulturelle og sociale
praksisser, hvorved mænd og kvinder ledes til at tro og opfører sig som om heteroseksualitet
er den eneste tænkelige seksualitet. Det medfører også opfattelsen af, at heteroseksualiteten
er den eneste måde at være normal og som den centrale kilde til social accept.

Heterokønsdiskrimination: (Heterosexism) Den direkte eller underforståede
opfattelse af, at heteroseksualitet er bedre (religiøst, moralsk, socialt, følelsesmæssigt,
adfærdsmæssigt, og/eller på anden måde) i forhold til andre seksualiteter.
Bevidst eller ubevidst formodning om, at alle mennesker er heteroseksuelle.
Opfattelsen af, at alle mennesker bør være heteroseksuelle.
Når heterokønsdiskriminationen finder sted gennem et offentligt undertrykkende system, påvirkes LGBTI personer negativt, hvilket også er tilfældet for heteroseksuelle personer, der ikke tilslutter sig de traditionelle normer for maskulinitet og femininitet.

Køn: (Gender) Henviser til folks indre opfattelse og oplevelse af mandighed
og kvindelighed og den sociale konstruktion, som betegner bestemte handlinger
til mandlige og kvindelige, hvilket varierer på tværs af historie, samfund, kulturer
og klasser.
Køn er derfor stærkt knyttet til samfundets forventninger og er ikke udelukkende et biologisk forhold.

Kønsidentitetsforstyrrelse: (Gender dysphoria) En psykisk diagnose anvendt
af psykiatere og psykologer til at klassificere stort ubehag/afvisning, som personer
kan føle for deres kønsdele og deres indre kønsidentitetsfølelse.

Kønsudtryk: (Gender expression) Henviser til personers måde at udtrykke
deres kønsidentitet og måden, deres kønsudtryk opfattes af andre.
Typisk søger mennesker at skabe overensstemmelse mellem deres kønsudtryk eller måde at vise deres køn og deres kønsidentitet uanset hvilke køn, de fik tildelt ved fødslen.

Kønsidentitet: (Gender identity) Henviser til den enkelte persons dybtfølte
indre og individuel oplevelse af sit køn, hvilket måske eller måske ikke svarer
til det ved fødslen tildelte køn.
Det henvises også til den enkelte persons følelse af sin krop, hvilket, hvis muligheden er til stede, kan indebære ændringer af kroppens udseende eller funktion gennem medicinsk, kirurgisk eller anden behandling, og andre måder at udtrykke sit køn, herunder påklædning, tale og manerer – Yogyakarta principperne.

Kønsidentitetsforstyrrelse: (Gender Identity Disorder – GID) Er opført
både i den internationale statistiske klassifikation af sygdomme og helbredsproblemer
(afsnit F Mental Disorder) af WHO og den Diagnostiske og Statistiske håndbog for
psykiske forstyrrelser af American Psychiatric Association – APA.

Kønsangivelse: (Gender marker) Er en kønsangivelse på officielle dokumenter.
Den mest oplagte kønsangivelse er betegnelser som mand/kvinde eller hr./fru. De
er ofte anført i ID-kort, kørekort, dåbsattester, eksamensbeviser, civilstandsdokumenter
og skattekort. Mindre indlysende kønsangivelse være indkodet i numre såsom CPR-numre
og skattenumre.

Kønsskifte: (Gender reassignment) Henviser til den proces, hvorigennem
personer får redefineret det køn, de lever som, for bedre at kunne udtrykke deres
kønsidentitet. Der er ofte tale om en proces, som medfører lægelig bistand såsom
hormonbehandling og kirurgisk indgreb, for at tilpasse kroppen med kønnet.
Processen inkluderer også nogle af eller alle af de disse sociale og juridiske tilpasninger: Springe ud over for familie, venner og kolleger, klæde og opføre sig i overensstemmelse med sit køn, ændre sit navn og/eller sin kønsangivelse på juridiske dokumenter, og andre juridiske eller retslige procedurer afhængig af den nationale lovgivning.
EF-Domstolen fastslog i sagen P. mod S., at kønsskifte er omfattet af begrebet “køn” i EU-retten.

Kønsvariation: (Gender variant) Henviser til alle, hvis køn varierer fra
den normale kønsidentitet og kønsrolle i forhold til det ved fødslen tildelte
køn.

Kønsnormalitet: (Gendernormativity) Henviser til den praksis og de regler,
der legitimerer og privilegerer dem, der lever som det køn, de fik tildelt ved
fødslen.
Kønsnormaliteten har negative følger for transpersoner og dem, der ikke identificere sig med noget køn, mænd, der opfattes som mere feminine, end det er socialt accepteret, og kvinder, der opfattes som alt for maskuline.

Kønsskifte: (Gender reassignment) Henviser primært til medicinske behandlinger,
herunder hormonbehandlinger og kirurgiske indgreb, som transpersoner gennemgår
for at tilpasse deres krop med deres køn. Behandlingen afhænger af hvilket køn,
de fik tildelt ved fødslen.
Proces inkluderer også nogle eller alle af følgende sociale og juridiske tilpasninger: Springe ud over for familie, venner og kolleger, klæde og opføre sig i overensstemmelse med sit køn, ændre sit navn og/eller sin kønsangivelse på juridiske dokumenter, og andre juridiske eller retslige procedurer afhængig af den nationale lovgivning.
EF-Domstolen fastslog i sagen P mod S og Cornwall County Council – C-13/94 [1], at kønsskifte er omfattet af begrebet “køn” i EU-retten.

Transkønnet: (Transgender) Henviser til de transpersoner, der lever permanent
som deres foretrukne køn, uden nødvendigvis at have behov for nogen form for medicinsk
behandling.
Indtil for nylig var dette udtryk den primære paraplybetegnelse for alle transpersoner, men denne anvendelse er nu ved at blive fortrængt af ordet “trans”, der opfattes mere inkluderende af alle transsamfund.
ILGA-Europe bruger den bredere inkluderende form “trans” i sit arbejde. Se Transperson/-mennesker/-mand/-kvinde.

Transseksuel: (Transsexual) Henviser til personer, der identificerer sig
helt med den modsatte kønsrolle i forhold til det køn, de fik tildelt ved fødslen,
og som søger at leve permanent i den foretrukne kønsrolle. Dette sker ofte sammen
med stærk afvisning af deres fysiske primære og sekundære kønskarakterer og ønsket
om at tilpasse deres krop til deres foretrukne køn. Transseksuelle personer har
måske til hensigt at gennemgå, er i færd med at gennemgå eller har gennemgået
kønsskiftebehandling, som måske eller måske ikke involverer hormonbehandling eller
kirurgi.

Transvestit: (Transvestite/Cross dresser) Henviser til personer, der nyder
periodevis at iføre sig det andet køns tøj.
Deres følelse af at identificere sig med et andet køn kan spænde fra at være meget stærk – ja føles som deres primære køn – til at være en mindre betydende del af deres kønsidentitet.
Nogle transvestitter søger lægelig bistand for på et tidspunkt i deres liv at leve permanent som deres foretrukne køn.
Andre er tilfredse med livet igennem periodevis at iføre sig det andet køns tøj.

Transperson/-mennesker/-mand/-kvinde: (Trans Person/People/Man/Woman) Er
en inkluderende paraplybetegnelse for de personer, hvis kønsidentitet og/eller kønsudtryk
adskiller sig fra det køn, de blev tildelt ved fødslen. Det inkluderer, men er ikke
begrænset til mænd og kvinder med en transseksuel fortid, og personer, der identificerer
sig som transseksuel, transkønnet, transvestit, androgyne, polygender, genderqueer,
agender, kønsvariant eller med en hvilken som helst anden kønsidentitet og/eller kønsudtryk, som
ikke er standard mandlig eller kvindelig, og udtrykker deres køn gennem deres
valg af tøj, fremtoning eller kropsændringer, inklusive kirurgiske ændringer.

Transfobi/transhad: (Transphobia) Henviser til negative kulturelle og personlige
overbevisninger, meninger, holdninger og adfærd baseret på fordomme, afsky, frygt
og/eller had til transpersoner, eller som er imod variationer af kønsidentitet
og kønsudtryk.
Institutionel transfobi/transhad ytrer sig gennem juridiske sanktioner, lægevidenskabelige og ikke-eksisterende/utilstrækkelige mekanismer til at imødegå vold og diskrimination.
Social transfobi/transhad manifesterer sig i form af fysiske og andre former for
vold, hadefulde ytringer, diskrimination, trusler, marginalisering, social udstødelse,
latterliggørelse og fornærmelser.

Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] EF-Domstolen afsagde den 30. april 1996 dom i sagen P mod S og Cornwall County Council C-13/94 vedrørende ligebehandling af mænd og kvinder – afskedigelse af en transseksuel.
    Dommen lød på, at det var ulovligt at afskedige en transseksuel på grund af dennes kønsskifte.

* * *
[Retur] Tilføjelser af Tina Thranesen vedrørende ILGA-Europes transrelaterede ord og begreber og disses betydning.
Beskrivelsen, som ILGA-Europe bruger, om ordene transvestit og transseksuel, kan næsten kun udledes sådan, at ILGA-Europe er af den opfattelse, at transvestisme kan udvikle sig til transseksualisme.

Der er store ligheder og overlapninger i beskrivelsen af ordene/begreberne transkønnet, transseksuel og transvestit, hvilket gør det svært at skelne mellem deres betydning og endnu vanskeligere for den enkelte eller andre at definere eller beskrive, hvad en person er.

Ser vi på de enkelte ord/begreber, så træder det tydeligt frem, hvor upræcise og overlappende beskrivelserne er.

Transkønnet
(Transgender)
Transseksuel
(Transsexual)
Transvestit
(Transvestite/Cross dresser)
Lever permanent som sit foretrukne kønJaJaVil måske
Nyder at iføre sig det modsatte køns tøjUoplystUoplystJa
Identificerer sig som det modsatte kønUoplystJaFra meget stærk til mindre betydende
Behov for/søger behandlingIkke nødvendigvisMåske/er i færd med/
har gennemgået
Nogle har/søger
Ønske om kønsskifteoperationUoplystMåskeIkke klart anført - nogle søger måske lægelig bistand
Afvisning af fysiske kønskaraktererUoplystStærk afvisningUoplyst
ILGA-Europes beskrivelse af ordene er så upræcise, at det kun kan betegnes som begrebsforvirring.
ILGA-Europes udvidede fortolkning af ordene/begreberne trans og transperson gør det ikke bedre. Deres fortolkning har så stor en spændvidde, at det i transforståelse ikke giver nogen mening at betegne dem som paraplybegreber.

ILGA-Europe vil imidlertid ikke ændre ved deres beskrivelser.

* * *
I juli 2011 gjorde jeg ILGA-Europe opmærksom på, at jeg fandt ILGA-Europes ordliste yderst problematisk og på nogle punkter direkte forkert. Komminikationsmedarbejder i ILGA-Europe, Nanna Moe svarede, at hun gerne modtog en præcisering på engelsk om, hvad jeg fandt forkert.
På grund af travlhed og misforståelser modtog hun først i maj måned 2013 min detaljerede engelsksprogede skrivelse om, hvad jeg fandt problematisk og direkte forkert i ILGA-Europes ordliste. (Anført i selve ordlisten som kommentarer. Kan ses her som pdf-fil).

Den 6. september 2013 svarede Nanna Moe mig med følgende.
Hej Tina

Undskyld den lange ventetid – den rolige sommer var knap så rolig, da der var meget arbejde med Rusland og andre store opgaver.

Igen skal du have mange tak for dine kommentarer. Jeg har rettet ordlisten til hist og her, hvor det du helt rigtigt havde set, at der var deciderede fejl.

Ang. diskussionen omkring trans paraply begrebet, så har jeg ikke ændret noget. Det er en politisk beslutning, at vi valgte at bruge trans istedet for transgender/transexual. Transgender begrebet som paraply begreb er blevet kritiseret for at være eksluderende i forhold til alle trans-begreber, og vi ændrede derfor vores brug til trans efter lange diskussioner med den europæiske trans bevægelse – herunder TGEU.

* * *
Det kan også ses anført på ILGA-Europes omtale af ordlisten, at den er opdateret september 2013.
Tina Thranesen.

AP Stylebook 2009 – The Journalist’s Bible

Vist 47 gange.
AP Stylebook

AP Stylebook

Titel AP Stylebook 2009:
The Journalist’s Bible
Forfatter Associated Press – AP
Forlag Associated Press – AP
Udgivet 8. juni 2009
Sprog Engelsk
ISBN 978-0-917360-53-4
Titel AP Stylebook 2009:
The Journalist’s Bible
Forfatter Associated Press – AP
Antal sider 416
Forlag Basic Books
Udgave nr. 43
Udgivet 8. juni 2009
ISBN 0465012620
ISBN-13 978-0465012626

AP Stylebook er en manual for journalister, redaktører, forfattere, studerende, PR-folk og andre, der offentliggør skriftlige værker.
Manualen er skrevet og udgivet af Associated Press, verdens førende nyhedsbereau.
2009-udgave indeholder grundlæggende gramatiske retningslinjer og en opdateret guide om medielovgivning.

Vedrørende transkønnede personer anbefaler AP Stylebook følgende:

“Brug det beskrivende ord, personer selv foretrækker, når de har erhvervet de fysiske træk (ved hormonbehandling, kropsforandringer eller kirurgi), der er typiske og iøjenfaldende for det modsatte køn, og når de præsentere sig selv på en måde, der ikke svarer til deres køn ved fødslen. Hvis personerne ikke selv oplyser det, så brug det beskrivende ord, som er i overensstemmelse med den måde, hvorpå den pågældende lever offentligt.”

AP Stylebooks hjemmeside, med information om nyeste udgave af bogen. det er også muligt at registrere sig som bruger – mod betaling.
Associated Press med omtale af bogen, og hvor den kan købes.
Amazon med omtale af AP Stylebook 2009, og hvor den kan købes.
City Paper bragte den 8. september 2009 en artikel om AP Stylebook og mediernes brug af ord og begreber i relation til transkønnede.