Klage af 14. januar 2011 fra Elizabeth Japsen til TV2 Østjylland. Svar samme dag.

Vist 132 gange. Dateret den 14. januar 2011 sendte Elizabeth Japsen en klage til redaktør/studievært Søren Ø. Jensen ved TV2 Østjylland i anledning af, at de fredag den 7. januar 2011 bragte et indslag om et "Nyt magasin for homoseksuelle", hvor studieværten, Søren Ø. Jensen bl.a. næsten konsekvent omtalte Betina Hvejsel, der er MtK transseksuel, som “han”.
Med tilladelse fra Elizabeth Japsen bringes hendes klage og svaret på klagen fra TV2 Østjylland.

Klagen fra Elizabeth Japsen
Fra: ejapsen@gmail.com [mailto:ejapsen@gmail.com] Sendt: 14. januar 2011 01:22
Til: Søren Ø. Jensen
Emne: klage

Jeg var, for at sige det pænt, forbløffet over den måde du omtalte en transkvinde i et tv-indslag for kort tid siden.
For det første kaldte du hende for ham, skønt du af din interview person blev rettet i dit sprogbrug.
For det andet, sammenkædede du artiklen om parret/transkvinden med begrebet freakshow.

Du omtaler på den måde en person, bosat i Århus, en person, med kone og barn, der har været modig nok til, at træde frem.
Har du overvejet hvilken betydning en sådan tv omtale har for hende og hendes families liv?

Jeg synes du på skærmen bør give personen og alle andre transkønnede en undskyldning.

Iflg en større undersøgelse findes der, antageligvis, lige så mange transkønnede som bøsser i dette land, men 2/3 af dem har aldrig talt med nogen om det.
Når der kommer tv-indslag som dit, forværrer det disse menneskers i forvejen tabuiserede liv.

Endelig vil jeg kraftigt opfordre jer til en seriøs debat om jeres journalistiske etik ifht dette tema på redaktionen.
I har både som alle andre individer, men så afgjort også som journalister et ansvar for ikke at sprede fordomme.

i håbet om et positivt svar

Elizabeth Japsen

Skrivelsen blev samme dag af Søren Ø. Jensen videresendt til nyhedschef, Eva Kvist
Fra: Søren Ø. Jensen
Sendt: 14. januar 2011 09:24
Til: Eva Kvist
Emne: VS: klage – een mere

Med venlig hilsen

Søren Ø. Jensen
Redaktør/studievært

Nyhedschef, Eva Kvist skrev samme dag følgende svar til Elizabeth Japsen
Fra: Eva Kvist [evkv@tv2oj.dk] Dato: 14. jan. 2011 15.04
Emne: SV: klage – een mere
Til: ejapsen@gmail.com
Cc: redaktion-svar@tv2oj.dk

Kære Elizabeth Japsen,

Tak for din mail og for kritikken.

Vi lytter naturligvis til dine indvendinger og tager dem med i vores interne evaluering af udsendelsen.

Når det er sagt, mener vi ikke, at vi skylder nogen undskyldning, da alle regler for god presseskik er overholdt. Tine Eriksen får lejlighed til på udtømmende vis at forklare, hvordan en transseksuel lever et lige så fint familieliv som alle mulige andre og ikke er i nærheden af at være hverken freak eller pervers. Hvad vi i øvrigt heller aldrig postulerer. Ved at give Tine modstand og præsentere hende for fordomme, misforståelser og spørgsmål, der findes i befolkningen, får hun lejlighed til at redegøre for sit nuancerede syn på sagen og jeg er ikke et sekund i tvivl om at interviewet samlet set bidrager til forståelsen og interessen for homoseksuelles livsvilkår generelt og transkønnede i særdeleshed. At enkelte føler sig trådt på, er vi naturligvis kede af, og det beklager vi, men vores hensyn er først og fremmest til seerne ude bag skærmen.

Med venlig hilsen

Eva Kvist
Nyhedschef

TV 2 | ØSTJYLLAND
evkv@tv2oj.dk

Fornyet spørgsmål fra Elizabeth Japsen den 15. januar 2011.
Fra: ejapsen@gmail.com
Sendt: 15. januar 2011 00:49
Til: Eva Kvist
Emne: klage – een mere

Kære Eva Kvist

Journalisten kalder gennem hele interviewet Betina for mand, ham, han.
Hvor gerne jeg end ville forstå indslaget i positivt lys, sådan som du fremstiller det, lader det sig ikke gøre, når journalisten således konsekvent fornærmer Betina ved at kalde hende for en mand.

Du skriver, at I selvvfølgelig er kede af det hvis der er enkelte der har følt sig stødt, eller hvordan din formulering er, men at jeres hensyn ligger hos dem ude bag skærmen.

Jeg er ikke et eneste sekund i tvivl om, og det vil ingen være, at I aldrig nogensinde ville interviewe en person fra Mellemøsten og sidde og kalde vedkommende perker.
Men når det drejer sig om en transkønnet kvinde finder du, at det ok, at kalde hende for en mand.

Hvori består den princielle forskel på de to eksempler?

Desuden er der på ingen måde tale om at enkelte er blevet stødt.
Jeres indslag er genstand for kritik i de medier der seriøst beskæftiger sig med såvel transkønnede som homosexuelle.

Som nævnt er transkønnede ikke en lille gruppe – det er en lige så stor gruppe som bøsser – men, som nævnt, har kun 2/3 af dem nogensinde nævnt dette for nogen.

At sidde og se en transkønnet kvinde blive kaldt for mand, får kun den transkønnede til at gemme sig bort for verden.

Med venlig hilsen
Elizabeth Japsen

Stafetten. Elizabeth Japsen den 25. december 2008. En ung søster på bare 18 år er netop blevet opereret.

Vist 456 gange. Af Elizabeth Japsen, der modtog stafetten fra Karen M. Larsen.

Hej alle sammen

Jeg fik den dejligste og mest lykkelige hilsen længe på Facebook i dag. En ung søster på bare 18 år er netop blevet opereret, og det har hun klaret super. Hun har en dejlig kæreste, der er rejst med hende og har været hos hende under hele forløbet.
Det er så skønt med de unge, der så tidligt i livet gør det der er rigtigt for dem. Gør det og har et helt liv foran dem, hvor de bare kan være dem de er.
Søster – det er udtryk jeg lærte af en arabisk-pakistansk søster – altså transkønnet. Udtrykket er jo osse meget brugt blandt såvel muslimer i Vesten som blandt afroamerikanere, for at understrege fællesskabet, slægtskabet.
Jeg har osse også følt et slægtskab med dem, jeg har lært at kende. Jeg har forstået mig selv bedre gennem kontakten med dem, fået en mere klar identitet. Identitet betyder samme som, samme som sig selv, samme som andre. Et smukt udtryk for den dybe indsigt i menneskets dialektiske karakter. Vi er noget gennem vores kommunikation med andre som os. Kun gennem andres anerkendelse af vores egenart, samfundsmæssigt gennem rettigheder og på det alment menneskelige plan, gennem kærligheden, kan vi blive hele mennesker, altså få en sund og stærk identitet.
Gennem det kan man løfte blikket og se udover sin egen navle og påtage sig et ansvar for sin tid og for sine nære.
I disse juledage har paven atter bevist hvordan dogmatik og fastlåste forestillinger overskygger næstekærligheden, som han i sin egen optik repræsenterer. Paven har netop ligestillet transkønnede med nedbrydningen af regnskovene, af økologien. Han er hermed på linje med de hjemlige dogmatikere, der påstår de er liberale, men end ikke vil give mennesker ret til noget så selvfølgeligt som selv at bestemme deres eget navn, deres eget køn, evt. gennem operation.
Karen har, i stafetten før mig, beskrevet en anden form for dogmatik, den blandt svenske feminister. Hvordan de smed en transkønnet ud, og det blev til slåskamp. Tænk at være så forblændet i sin egen fordomsfuldhed, at man finder på at gribe til vold mod et andet menneske.
Vi må alle underkaste os selvransagelse. Tænke over hvorfor vi handlede som vi gjorde.
Alle religioner har det samme bud: Du skal behandle din næste, som du selv gerne vil behandles.
Og sådan må vi stræbe efter at indrette verden. Men det kræver mod og personlig – styrke – sådan som hende jeg nævnte i indledning har vist. Tro ikke, at hun ikke er blevet mødt med massiv fordomsfuldhed…

Stafetten er videregivet til Erik Hansen.

Elizabeth.

* * *
Oversigt over stafetartikler.