Rigsadvokatens redegørelse – J.nr. RA-2006-120-0033 – af april 2008 om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

Vist 0 gange. Rigsadvokaten følger udviklingen i anvendelsen af straffelovens § 81, nr. 6 og nr. 7, samt sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.
I redegørelsen af april 2008 skal her alene omtales følgende, som vedrører den såkaldte Kjole-Ole sag.:

Pkt. 4.4.1. Sager, hvor der er rejst tiltale/endeligt afgjorte sager (Side 14 – 15)

I sagen havde en direktør, der samtidig var bestyrelsesmedlem i et aktieselskab, som drev en “Bang & Olufsen”- forretning, overtrådt lovens § 1, stk. 1, ved at have nægtet at betjene en mandlig transvestit, der indfandt sig i butikken iklædt kjole, på samme vilkår som andre, idet han oplyste prisen på en pladespiller til 10.000 kr. og bl.a. udtalte: “det er altså prisen, og så er du i øvrigt ikke velkommen i butikken, så lange du har det tøj på” og “hvis du går hjem og tager din mors tøj af, kan det være vi finder en bedre pris”. Direktøren har den 24. august 2007 vedtaget et bødeforelæg pa 2.000 kr. i anledning af overtrædelsen, og aktieselskabet har den 14. september 2007 vedtaget en bøde på 1.000 kr., jf. lovens § 3.

Rigsadvokatens redegørelse hos Anklagemyndigheden i pdf-format.

Bødeforlæg på 3.000 kr. den 23. juli 2007 sendt til B&O forhandler, Steffen Berg for ikke at ville betjene Kjole-Ole.

Vist 115 gange. Anklagemyndigheden ved Vestjyllands Politi i Viborg har tilsendt indehaveren af B&O forretningen i Viborg, Steffen Berg et bødeforlæg for forskelsbehandling på grund af race m.v. ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mortensen kendt som Kjole-Ole på samme vilkår som andre i sin forretning, fordi han var iført kjole.
Hvis Steffen Berg vælger at betale bøden, er sagen færdig. Vil han ikke betale den, kommer sagen for retten.
Trans-Danmark indgav den 25. november 2006 politianmeldelse til politiet i Viborg mod B&O-forretningsindehaver, Steffen Berg i Viborg i sagens anledning.

* * *
Artikel den 23. juli 2007 i Ekstra Bladet om bødeforlægget.
Artikel den 23. juli 2007 i Jyllands Posten om bødeforlægget.

B&O forhandler i Viborg den 25. november 2006 politianmeldt af Trans-Danmark for ulovlig forskelsbehandling af Kjole-Ole.

Vist 128 gange. Tirsdag formiddag den 14. november blev Kjole-Ole afvist i B&O forretning i Viborg.

Den 25. november 2006 indgav Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle politianmeldelse mod Steffen Berg, indehaver af B&O forretningen, Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg til politimesteren i Viborg for overtrædelse af Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

28. november 2006.
Foreningens kasserer, Jane Johansen har været i kontakt med Kjole-Ole og oplyser følgende om kontakten:
“Det var en rigtig hyggelig samtale, hvor det er mit indtryk, at Kjole-Ole nærmest var benovet over, at vi som forening havde reageret på den lovovertrædelse, han er blevet udsat for.”
I samtalen fremgik det også, at Kjole-Ole ønsker radioforhandleren, der har forulempet ham, straffet, og at en undskyldning fra B&O ikke er fyldestgørende. Kjole-Ole savner også en personlig undskyldning fra radioforhandleren.
Kjole-Ole oplyste også, at han pga. sygdom ikke magter at føre sagen videre og er, som det også fremgår af ovenstående, glad for at Trans-Danmark har indgivet politianmeldelse.

Herunder gengives politianmeldelsen.

Politimesteren i Viborg
Rødevej 1,
8800 Viborg.

Lørdag den 25. november 2006

Politianmeldelse

På vegne af foreningen Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle indgiver jeg hermed politianmeldelse mod

Steffen Berg,
indehaver af B&O-forretningen,
Sankt Mathias Gade 30, 8800 Viborg,

for overtrædelse af “Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.” ved tirsdag den 14. november 2006 om formiddagen at have afvist at betjene Ole Steen Mortensen kendt som Kjole-Ole på samme vilkår som andre i sin forretning med ordene “Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken”.

Til underbygning af anmeldelsen henvises til sagens omtale på
1)
Viborg Stifts Folkeblad’s hjemmeside den 15. november 2006 på adressen:
[Artiklen findes ikke mere. /Tina Thranesen.] hvor blandt andet følgende udtalelse ses anført:

“Jeg synes, du skal gå hjem og tage din mors tøj af. Så er du velkommen i butikken. Sådan vedgår Steffen Berg, at han i går afviste Ole Steen Mortensen som kunde i B&O-forretningen på hjørnet af Sct. Mathias Gade og Dumpen tirsdag formiddag.”

2)
Hjemmesiden “Com on” den 17. november 2006 på adressen http://www.comon.dk/nyheder/B-O-forhandler-Kjole-Ole-valgte-selv-at-ga-1.149359.html hvor blandt andet følgende udtalelse ses anført:
“Jeg sagde det faktisk for at hjælpe ham lidt. Jeg opfatter det som om, han har nogle indestængte behov. Han vil ud og vise verden, at han godt tør at gå iklædt dametøj, denne gang var det et lyserødt miniskørt, så han kan fremvise hans behårede ben. Personligt så støder det mig. Jeg synes det er ulækkert og perverst. Han forsøger at trække sin perverse seksualitet ned over hovedet på mig”.

3)
Viborg Stifts Folkeblad’s hjemmeside den 25. november 2006 på adressen:
[Artiklen findes ikke mere. /Tina Thranesen.] hvoraf blandt andet fremgår, at Bang & Olufsen i Struer, har sendt Ole Steen Mortensen en skriftlig uforbeholden beklagelse, der ligner en meget stor undskyldning for den ulovlige forskelsbehandling.

4)
Viborg Stifts Folkeblad’s hjemmeside den 25. november 2006 på adressen:
[Artiklen findes ikke mere. /Tina Thranesen.] hvoraf blandt andet fremgår, at indehaveren af forretningen – Steffen Berg – af Bang & Olufsen har fået en kraftig reprimande på grund af sagen.

Det er foreningens opfattelse, at Ole Steen Mortensen kendt som “Kjole-Ole” har været udsat for forskelsbehandling alene på grund af, at han var iført kvindetøj.
Dette synspunkt synes Bang & Olufsen i Struer også at dele jf. deres skriftlige beklagelse til Ole Steen Mortensen og reprimanden over for Steffen Berg.

Uagtet det måske af artiklen i Viborg Stifts Folkeblad af 25. november 2006 (nr. 3) kan synes, at Ole Steen Mortensen ikke ønsker videre foretaget, så er det foreningens opfattelse, at der bør rejses tiltale mod Steffen Berg, idet det er væsentligt for alle transvestitter og transseksuelle, at en adfærd som Steffen Berg, har udvist bliver påtalt og straffet og dermed også for at modvirke, at Steffen Bergs holdning og handlemåde af andre erhvervsmæssige eller almennyttige virksomhed bliver opfattet som lovlige.

Foreningen har forståelse for, at Ole Steen Mortensen måske ikke ønsker videre foretaget, men i og med, at han er stået offentligt frem med fulde navn og billede i Viborg Stifts Folkeblad, er det foreningens opfattelse, at han må tåle de ulemper, som en straffesag mod Steffen Berg eventuelt må give ham.
Hensynet til “almenheden” primært forstået som alle transvestitter og transseksuelle i landet må i den sammenhæng vægtes højere.

De nævnte hjemmesider vises i kopi.

Med venlig hilsen.
Torben Tina Schuldt, næstformand i Trans-Danmark

* * *
Anmeldelsen i pdf-format.