Alfred Charles Kinsey
Alfred Charles Kinsey
Alfred Charles Kinsey (23. juni 1894 - 25. august 1956) amerikansk psykolog og professor ved Indiana University fra 1929. Han blev født i Hoboken, New Jersey, USA af forældrene Alfred Seguine Kinsey og Sarah Ann Charles som den ældste af tre børn. Hans moder havde kun ringe skolekundskaber. Faderen var professor ved ... Vis forekomsten
Sexual Behavior in the Human Male. Kinseys rapport om mænds seksualliv.
Rapporten er første del af to store amerikanske undersøgelse af mænds og kvinders seksualliv, som Alfred Charles Kinsey gennemførte. Begge blev udgivet i bogform. De er genudgivet flere gange gennem årene. Trods stor omhu ved gennemførelsen af undersøgelserne må visse af resultaterne tolkes med forsigtighed, men ... Vis forekomsten
Kinsey’s Heterosexual-Homoseksual Rating Scale. Udgivet 5. januar 1948.
Kinseys skala over menneskelig seksualitet er opdelt i syv grader, hvor 0 er "udelukkende heteroseksuel" og 6 er "udelukkende homoseksuel". Den blev lavet af Alfred Charles Kinsey til hans interview af tusindvis af mennesker om deres seksuelle adfærd og offentliggjort i forbindelse med udgivelsen af hans rapport Sexual ... Vis forekomsten
Kinsey: Let’s talk about sex
Biografisk film om Alfred Charles Kinsey (23. juni 1894 – 25. august 1956) amerikansk psykolog og professor ved Indiana University fra 1929. Kinsey stiftede i 1947 Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction ved Indiana University i Bloomington. Instituttet skiftede senere navn til The Kinsey Institute for ... Vis forekomsten