Diciplinærsag mod den engelsk psykiater Russell Reid indledt den 11. oktober 2006 og afgjort den 25. maj 2007.

Vist 138 gange. Den 11. oktober 2006 indledtes en diciplinærsag mod Russell Reid ved The General Medical Council (Det medicinske råd) med 10 klagepunkter om i perioden fra 1984 til 2003 ikke at have behandlet fem transseksuelle patienter korrekt, idet han ordinerede hormonbehandling til flere af dem efter kun en enkelt konsultation og indstillede flere til kønsskifteoperation på hospitalet Eals Court, som efterfølgende fortrød deres kønsskifte.

Den 25. maj 2007 traf The General Medical Council afgørelse i sagen. Afgørelsen omtales nederst i artiklen.

Diciplinærsagen blev indledt på grundlag af en klage indgivet af Donald Montgomery, James Barratt, og Richard Green, der er nogle af Englands mest ansete psykiatere med speciale i kønsidentitetsforstyrrelser.
I klagen anførte de, at Russell Reid ikke fulgte minimumskravene for behandling af transseksuelle som anført i Standards of Care.

Psykiater og chef på NHS, James Barratt anførte således, at han følte, at Russell Reid tilsyneladende mere som reglen end som undtagelsen udskrev kønshormoner til sine patienter i strid mod retningslinierne, at Russell Reid var for hurtig til at henvise patienter til kønsskifteoperation, og at nogle af Russell Reid’s patienter efterfølgende fortrød deres behandling.

Richard Tyson, der i sagen repræsenterer de tre læger og en af patienterne har udtalt, at Russell Reid spillede hasard med sine patienters sikkerhed især ved ukritisk at ordinere dem kønshormoner uden forudgående nødvendig og omhyggelig undersøgelse.
Tyson udtalte videre, at Russell Reid gav, hvad patienterne ønskede, og når de ønskede det, og at disse patienter er kendte for at være en særdeles krævende type.

Men der er også adskillige, som støttede Russell Reid.
En af dem var Daphne Neal, sygeplejerske og en af Russell Reid’s patienter forklarede, at det var det eneste rigtige for hende, at Russell Reid ordinerede hende kønshormoner allerede efter første konsultation.
Andre støtter er læge Heather Peto fra Cambridge University og LGBT menneskerettighedsforeningen OutRage argumenterer mod undersøgelsen mod Russell Reid og fremfører, at det ikke er af interesse for de transseksuelle, og at det vil bringe skam over den medicinske og psykiatriske profession.

Russell Reid selv er af den opfattelse, at han har behandlet sine patienter korrekt i alle henseender. Ligeledes oplyser han, at han har fulgt retningslinierne i Standards of Care, som ikke er absolutte krav, men vejledende, og at det er ikke en forbrydelse at lytte til sine patienters ønsker.

De fem patienter i diciplinærsagen betegnes alene med bogstaverne B – F.

Patient B – mand til kvinde kønsskiftet person
Barrett forklarede om en patient, som fortrød sin kønsskifteoperation og efter denne fortsat følte sig spærret inde i en forkert krop og mente, at Russell Reid burde have udvist større forsigtighed i sin anbefaling af en kønsskifteoperation.

Den 25. oktober 2006 refereredes patientes forklaring på 24dash.com. Artiklen findes ikke mere på 24dash.com, men kan læses her.
Det drejer sig om en mand, der efter to skilsmisser og dødsfald i familien får tanken, at han burde være en kvinde. Han tager kontakt til en hjælpegruppe for transpersoner, der havde vejledt ham om, hvordan han skulle agere for at få sin kønsskifteoperation.
Han opsøgte Russell Reid i januar 1988 og forklarede, at han klædte sig i kvindetøj i ca. 50 % af sin tid. Han kom i hormonbehandling og fik foretaget kønsskifteoperation fra mand til kvinde i 1989.
Umiddelbart efter operationen blev han kaldt til sin faders dødsleje, men faderen var død ved hans ankomst.
Herefter kom han i voldsom tvivl, om han havde gjort det rigtige ved at få foretaget kønsskifteoperationen. En tid forsøgte han at leve som kvinde, men opgav i 1992.
I 1999 blev han indlagt på Charing Cross Hospital Sexologiske Klinik på grund af en depression.
Direkte adspurgt om sit syn på Russell Reid, svarede han, at han ikke personligt havde noget mod Russell Reid, men at han følte, at Russell Reid for meget fulgte hans ønsker om kønsskiftet.

I 2005 sendtes i engelsk fjernsyn dokumentarudsendelsen Return to Gender, om nogle engelske transseksuelle, der har fortrudt deres kønsskifteoperation. En af de medvirkende var Paula Rowe tidligere Paul Rowe, som har været patient hos Russell Reid.

* * *
Patient C – mand til kvinde kønsskifteopereret
Psykiater og chef på NHS James Barrett forklarede, at det var overraskende, at Russell Reid undlod at få verificeret de oplysninger patienten oplyste, som viste sig at være forkerte.
Patienten havde siden forklaret, at han af en ven havde fået forklaret, hvad han skulle fortælle Russell Reid, og hvordan han skulle være klædt under konsultationerne hos Russell Reid.
Patienten fortrød siden sit kønsskifte, har fået skæg og ønsker en ny operation for at få genskabt sin penis.

Den 30. oktober 2006 refereredes patientes forklaring hos The Guardian.
Patienten C er dømt for pædofili (dømt for at have seksuelt forhold til et barn).
Han forklarede som vidne, at han aldrig har været transseksuel og aldrig hverken under eller efter sine konsultationer hos Russell Reid havde levet som kvinde eller været iført kvindetøj, men hele tiden levet som mand.
Hele vejen igennem havde han løjet for Russell Reid under konsultationerne, som startede i marts 1993.
Han havde været forelsket i en mand, lidt af depressioner og havde været nødsaget til at få fjernet en af sine testikler, da han have injiceret luft ind i testiklerne for at bevise sin kærlighed til sin ven. Vennen ønskede, at han i større grad var en “modertype” for hans børn.
Derfor opsøgte han Russell Reid for at opnå en kønsskifteoperation og blive en kvinde, og vennen havde nøje instrueret ham om, hvad han skulle fortælle Russell Reid for at opnå kønsskifteoperationen.
Efterfølgende fortrød han kønsskifteoperation og fire år efter sin kønsskifteoperation konsulterede han to andre psykiatere og søgte om en ny operation for at få genskabt sin penis.
Psykiaterne James Barrett og Don Montgomery, begge fra den sexologiske klinik på Charring Cross hospital i London forklarede, at patienten tydeligvis så ud som en mand og havde skæg.
Russell Reid har afvist, at han har behandlet patienten forkert.

* * *
Patient D – kvinde, der ønskede at være mand
Psykiater Barrister Richard Tyson har på patientens vegne udtalt, at hun pludselig ønskede at være en mand efter at have set et fjernsynsprogram om transseksualisme.
Psykiater James Dalrymple forklarede, at patientens ønske virkede ustabilt, og at hun ikke burde have fået hormonbehandling, før det var afklaret, om hendes ønske om kønsskifte blot var en midlertidig reaktion som følge af den fjernsynsudsendelse, hun havde set.
Patienten blev senere indlagt på en psykiatisk afdeling efter at være fundet vandrende nøgen på gaden og givet udtryk for, at hun var Jesus.
Russell Reid har i dette tilfælde bekræftet, at han havde taget fejl mht. hendes mentale og fysiske tilstand og ikke burde have ordineret hende hormonbehandlingen.

Onsdag den 1. november 2006 afgav patienten D sin forklaring, som kan læses hos The Guardian.
Hun forklarede, at Russell Reid havde fejlet ved ikke at konstatere, at hun led af manisk depression, da han ordinerede hende kønshormoner og henviste hende til operation for at få fjernet sine bryster.
Videre forklarede hun, at hun aldrig havde været transseksuel og betegnede det som et held, at hun blev indlagt på et psykiatrisk hospital umiddelbart før, operationen skulle have fundet sted.

Hun konsulterede Russell Reid i 1996 efter at have set en fjernsynsudsendelse om transseksualisme, hvilken overbeviste hende om, at hun selv var transseksuel, og at det var årsagen til hendes depressioner og religiøse vrangforestillinger.
Mod afslutningen af hendes konsultationer med Russell Reid mente hun, at hun kunne kommunikere psykisk med andre mennesker, at hun kunne standse et tog alene ved tankens hjælp, og at hun havde kraft til at helbrede svagtseende.
Hun mente også, at hun var ved at blive Jesus, og at kønsskiftet ville fuldføre denne proces.

Psykiateren James Dalrymple bemærkede, at der var uoverensstemmelser i hendes historie, og at hun ikke burde modtage kønshormoner før det var helt aklaret, at hendes ønske om et kønsskifte ikke blot var en reaktion på, at hun havde set fjernsynsudsendelsen.

Efter sin sidste konsultation hos Russell Reid, hvor han henviste hende til en operation for at få fjernet brysterne, blev hun fundet vandrende nøgen på gaden. Hun blev indbragt på et psykiatrisk hospital, hvor lægerne mente, at hun havde en masse vrangforestillinger og var manio depressiv. Efter nogen behandling ønskede hun ikke længere at skifte køn.

Hendes familie havde over for Russell Reid fremført deres bekymring over den hastighed, hvormed han havde stillet hendes diagnose og anbefalet operationen. Hendes fader skrev således til Russell Reid, at det syntes klart, at de anerkendte vejledninger om behandling af transseksuelle var blevet ignoreret, og at diagnosen var forhastet.

Russell Reid vedgik, at han havde fejlet ved at ordinere hende kønsormoner og bekræftede, at han havde henvist hende til fjernelse af brysterne, inden hun havde levet som mand i et år.
Men han mente ikke, at han på nogen måde havde handlet eller behandlet hende uprofessionelt, eller at han havde overtrådt vejledningerne.

* * *
Patient E – mand til kvinde transseksuel
Russell Reid skulle have spurgt, hvordan hun ville financiere behandlingen og foreslået hende at arbejde som prostitueret, da der var et markede for nogen som hende.

* * *
Patient F – mand til kvinde transseksuel
Klage over at Russell Reid havde ordineret kvindelige kønshormoner til patienten i 26 måneder uden at have foretaget de nødvendige fysiske undersøgelser af patienten, og for at have udfærdiget en erklæring om, at patienten var kvinde til mand transseksuel, selv om det modsatte var tilfældet.

* * *
Fredag den 25. maj 2007.
The General Medical Council (Det medicinske råd) afsagde den 25. maj 2007 kendelse i diciplinærsagen mod mod Russell Reid.
Russell Reid blev fundet skyldig i grov forsømmelse i sin behandling af de fem patienter, som undersøgelsen drejede sig om, ved bl.a. at indstille dem til kønsskifteoperation på et for tidligt og ufuldstændigt grundlag.
Det bestemtes, at han ikke i de næste 12 måneder kun måtte arbejde under opsyn, men han fik ikke frataget retten til at praktisere. Det fik næppe den store praktiske betydning for Russell Reid, idet han i 2005 blev pensineret fra Charing Cross Hospital, og den 9. februar 2006 overdrog sin private kønsidentitetsklinik til psykiater, Richard Curtis.
Artikel den 25. maj 2007 om afgørelsen i The Guardian.

* * *
In Support of Dr. Russell Reid er en blog med information og links vedrørende diciplinærsagen.


Return to Gender

Vist 418 gange.
Return to Gender

Return to Gender

Titel Return to Gender
Dansk titel Kønsskifte tur-retur
Selskab Rdf rights Unique Television for Five
Medvirkende Paula Rowe som sig selv.
Premiere 2005
Spilletid 60 minutter
Sprog Engelsk

Filmen følger Paula Rowe tidligere Paul Rowe, der var patient hos psykiateren Russell Reid, og andre, der har fortrudt deres kønsskifteoperation eller skridt mod en operation, og som nu forsøger at vende tilbage til deres oprindelige køn.
Blandt de medvirkende kan nævnes:
Kierens Charles, der en periode levede som kvinden Claire. Han var i behandling med kvindelige kønshormoner og udviklede mindre bryster, han siden fik fjernet operativt.
Tanya McGuire fra Melburne, Australien – en kvinde, der var startet på processen mod at blive mand og fik bortopereret sine bryster. Fortrød, blev siden gift og fødte børn.
Cindi Harrington, USA, der fik sin kønsskifteoperation i Asien.
Ifølge omtalen af denne dokumentarfilm (fjernsynsfilm), så har op mod en femtedel af de transseksuelle, der i England har fået foretaget kønsskifteoperation, fortrudt, at de fik foretaget operationen.

Den 11. oktober 2006 indledtes en diciplinærsag mod Reid, som sluttede den 25. maj 2007 med, at Russell Reids blev fundet skyldig i grov forsømmelse.

DR 1 viste filmen mandag den 17. september 2007 og bragte denne foromtale:
Omkring en femtedel af de transseksuelle i Storbritannien, der har fået en kønsskifteoperation, fortryder indgrebet efter et år eller to. Storbritanniens mest kendte ekspert i transseksualitet, psykiateren Russell Reid, anklages for at være alt for hurtig til at diagnosticere mennesker som ægte transseksuelle. “Jeg har levet som mand, og jeg har levet som kvinde. Jeg kender alle op- og nedturene, især når det
handler om sex, og jeg ved, hvilken rolle jeg foretrækker”. Paula Rowe var en af Russell Reids patienter. Efter den første times konsultation blev den 1,80 meter høje og bredskuldrede tidligere minearbejder Paul indstillet til et kønsskifte og fik besked på at starte med at tage kvindelige hormoner. Dr. Russell Reids spurgte ikke og fandt aldrig ud af, om Paul var til herrer eller til damer. Han opdagede aldrig, at Paul på dette tidspunkt var kastet ud i en dyb depression. I dag fortryder Paula bittert indgrebet, som ikke kan gøres ugjort.

Russell Reid

Vist 157 gange.
Russell Reid

Russell Reid

Russell Reid (fulde navn: Russell Warwick Stedman Reid) var en international anerkendt psykiater med speciale i kønsidentitetsproblemer.
I løbet af sin karriere havde han mere end 3.000 patienter med kønsidentitetsproblemer, hvoraf han har hjulpet mange frem til en kønsskifteoperation.

Reid blev født i Dunedin, New Zealand i 1943 og fik sin lægeuddannelse ved Otago University Medical School i New Zealand i 1967. Han virkede herefter i tre år som læge på et hospital i Auckland, hvorefter han gjorde militærtjeneste bl.a. i Vietnam og opnåede rang af kaptajn.

Reid flyttede til England i 1970 og virkede ved Westminster Hospital i London. Han videreuddannede sig til psykiater ved Maudsley and Bethlem Royal Hospitals og blev i 1974 medlem af the Royal College of Psychiatrists.
Herefter blev Reid tilknyttet the Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA.
I 1980 vendte han tilbage til England og virkede herefter i godt 24 år som psykiater ved St. Bernhard’s hospital i Ealing, London og fra 1992 ved The Hillingdon Hospital i London.

I april 1982 begyndte Reid på Charing Cross Hospital i London. Psykiateren John Randall havde i 1966 startet en sexologisk klinik på hospitalet (Gender Clinic). Reid havde herefter de næste otte år en ugentlig konsultation på hospitalet.

I 1990 etablerede han sin egen praksisk the London Institute i Eals Court, London, hvor han udelukkende bavde patienter med kønsidentitetsproblemer, som han drev frem til februar 2006, hvor han gik på pension.
The London Institute havde også tilknyttet forskellige rådgivningsfunktioner og en hårfjerningsklinik.

I 1995 blev Reid medlem af Royal College of Psychiatrist’s committee on gender identity disorder.

At det netop blev kønsidentitetsproblemer, som fik Reids interessse skyldes, at han i 1974 blev introduceret for psykiateren John Money i USA. John Money var også fra New Zeeland, og havde i 1960 været med til at starte den første sexologisk klinik i USA Johns Hopkins Gender Identity Clinic.

I 2005 sendtes i engelsk fjernsyn dokumentarudsendelsen Return to Gender, om nogle engelske transseksuelle, der har fortrudt deres kønsskifteoperation. En af de medvirkende var Paula Rowe tidligere Paul Rowe, som har været patient hos Reid.

I 2005 blev Reid pensineret fra Charing Cross Hospital, og den 9. februar 2006 overtog psykiater, Richard Curtis, der selv har gennemgået en mand til kvinde kønsskifteoperation, Reids private praksis med behandling af personer med kønsidentitetsproblemer.

Den 11. oktober 2006 blev der indledt en diciplinærsag mod Reid ved “The General Medical Council” (Det medicinske råd) for ikke at have være omhyggelig nok i sin behandling af nogle af sine patienter.

Diciplinærsagen endte den 25. maj 2007 med, at Reid blev fundet skyldig i grov forsømmelse i sin behandling af de fem patienter, som undersøgelsen drejede sig om, ved bl.a. at indstille dem til kønsskifteoperation på et for tidligt og ufuldstændigt grundlag..