Geraldine B. Roman. Den 9. maj 2016 indvalg i det filippinske parlament.

Vist 0 gange.
Valgplakat for Geraldine Roman

Valgplakat for Geraldine Roman

Geraldine B. Roman blev født som dreng i på Filippinerne. Hun var det andet af de fire børn, som hendes forældre fik.

Faderen, Antonino Pascual Roman, Jr. blev født den 31. maj 1939. Han døde den 8. januar 2014. Han var medlem af det filippinske parlament valgt i Bataan-distriktet fra 1998 til 2007. Da han stoppede overtog hustruen, Herminia pladsen.
Moderen Herminia B. Roman blev født den 9. juli 1940. Da hendes mand, Antonino stoppede sit politiske virke, stillede hun op og blev i 2007 indvalgt i det filippinske parlament. Hun overtog så at sige sin mands plads i parlamentet – en plads, hun bestred indtil 2016. Da hun stoppede overtog hendes datter, Geraldine Roman hendes plads.

Geraldine tilbragte de første år af sin barndommen i Orani, Bataan. Hun blev mobbet meget i sin skoletid, men hendes far lærte hende at stole på sig selv.

Hun fik et stipendium og studerede journalistik på University of the Basque Contry in Spain (universitetet i baskerlandet i Spanien) og fik to kandidatgrader.

Hun arbejdede herefter som journalist og som ledende redaktør for et spansk nyhedsbereau, indtil hun i 2012 vendte tilbage til Filippinerne for at tage sig af sin far, som var blevet alvorligt syg.

I 1990 gennemgik hun som 26’årig en mand til kvinde kønsskifteoperation i New York. Efter operationen fik hun officielt ændret sit fornavn til Geraldine og sin kønsbetegnelse til kvinde.
Hun har siden 1998 dannet par med en spansk mand, men de er ikke gift.
Hun taler spansk, fransk og italiensk og er katolik.

Geraldine stillede op til valg til det filippinske parlament i 2016, da hendes moder, Herminia ikke genopstillede. Geraldine blev valgt den 9. maj 2016, og overtog dermed pladsen i parlamentet, som både hendes far og mor havde haft.
Geraldine er den første transkønnede indvalgt i det filippinske parlament. Hun vandt overlegent med 23.814 stemmer mod sin modkandidats 10.325 stemmer. Hun tiltrådte parlamentet den 30. juni 2016.

* * *
Den 30. juni 2016 fremsatte Geraldine B. Roman lovforslag om forbud mod diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet.

Artikel den 11. maj 2016 om Geraldine Roma hos TransGriot.
Interview med Geraldine den 29. maj 2016 hos Lifestyle.
Artikel den 10. maj 2016 om Geraldine Roman hos BBC News.

Anne-Marie Vangsted bliver den 1. februar 2015 ny direktør i Sundhedsstyrelsen med særligt ansvar for tilsyn.

Vist 0 gange. Den 30. januar 2015 meddelte Sundhedsstyrelsen, at Anne-Marie Vangsted den 1. februar 2015 tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen med særligt ansvar for tilsyn.
Anne-Marie Vangsted var i forvejen ansat i Sundhedsstyrelsen og har som konstitueret enhedschef underskrevet Vejledning nr. 10353 om udredning og behandling af transkønnede udstedt den 19. december 2014 af Sundhedsstyrelsen.

Meddelelsen den 30. januar 2015 fra Sundhedsstyrelsen.

Konstitueret enhedschef Anne-Marie Vangsted tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen 1. februar 2015 med særligt ansvar for tilsyn. Den nye direktørstilling er oprettet som led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynsområdet, som Anne-Marie Vangsted har været en central del af, siden tilsynsplanen blev præsenteret 15. september 2014.

Administrerende direktør Else Smith byder Anne-Marie Vangsted velkommen i direktionen, som herefter udgøres af Else Smith, direktør Jakob Cold og direktør Anne-Marie Vangsted.

Sundhedsstyrelsen har med Anne-Marie Vangsted fået en direktør med stærke kompetencer indenfor ledelse og arbejde med myndighedstilsyn. Hun har haft stor betydning for realiseringen af tilsynsplanen og vil komme til at spille en nøglerolle i det kommende arbejde med at løfte Sundhedsstyrelsens tilsyn til internationalt niveau,” siger Else Smith.

Anne-Marie Vangsted er uddannet cand.pharm. og har gennem sin karriere arbejdet som forsker, videnskabelig medarbejder og embedsmand, blandt andet som enhedschef siden 1998.

Hun har erfaringer med ledelse på højt niveau i forandringsprocesser. Det har bl.a. været tilfældet i den dynamiske proces med omstilling til ny og stadig mere europæisk dreven regulering, håndtering af vanskelige sager under stor mediebevågenhed og bidrag til fusionen mellem Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen i 2012.

Anne-Marie Vangsted har været konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner og Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed, efter Sundhedsstyrelsen den 15. september 2014 fremlagde en handlingsplan for en modernisering af tilsynet med sundhedspersoner og det generelle tilsyn med sundhedsvæsenet.

Som direktør skal Anne-Marie Vangsted stå i spidsen for at gennemføre en ny strategi, hvor det nuværende tilsyn bliver omlagt til et risikobaseret, proaktivt tilsyn. Fremover er målet, at det årligt vurderes, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden, på baggrund af tilgængelige relevante data og indberetninger. Herudfra vil Sundhedsstyrelsen fastlægge temaer for det kommende års tilsyn. Målet er som altid at sikre en høj patientsikkerhed.

Tilsynsplanen består af 25 indsatsområder og skal gennemføres i 2015. Den har fokus på at sikre øget kvalitet, effektivitet og klar kommunikation på området.

* * *
Meddelelsen om Anne-Marie Vangsteds udnævnelse hos Sundhedsstyrelsen.

Søren Brostrøm

Vist 0 gange. Søren Brostrøm blev direktør for Sundhedsstyrelsen i oktober 2015.
Søren Brostrøm er født i 1965 og uddannet læge fra Københavns Universitet, hvor han også forsvarede sin ph.d.-afhandling i 2003. Søren er speciallæge i gynækologi og obstetrik, som han supplerede med en ekspertuddannelse i urogynækologi med fokus på laparoskopisk bækkenkirurgi (kikkertoperation).

Søren blev ansat i Sundhedsstyrelsen i september 2011 som chef for enheden for Sygehuse og Beredskab, hvor han blandt andet havde ansvaret for specialeplanlægning, sundhedsberedskabet, smitsomme sygdomme, vaccinations- og screeningsprogrammer samt nationale satsninger inden for blandt andet kræft-, hjerte- og psykiatriområderne.

Søren har en omfattende klinisk erfaring og har samtidig ydet en betydelig organisatorisk indsats i både danske og internationale faglige selskaber. Han afsluttede en Master of Public Administration (MPA) ved Copenhagen Business School i 2011, og var før sin ansættelse i Sundhedsstyrelsen overlæge ved Herlev Hospital og lektor ved Københavns Universitet.

* * *
Sundhedsstyrelsens organisation.

Zeid Ra’ad Al Hussein – FN’s højkommissær for menneskerettigheder 2014.

Vist 0 gange.
Zeid Ra'ad Al Hussein

Zeid Ra’ad Al Hussein

Prins Zeid Ra’ad Al Hussein af Jordan overtog funktionen som FN’s højkommissær for menneskerettigheder den 1. september 2014 efter generalforsamlingens godkendelse den 16. juni 2014. Han afløste Navanethem Pillay og er FN’s syvende højkommissær for menneskerettigheder, og den første med
asiatisk, muslimsk og arabisk baggrund, som indtager posten.

Al Hussein er en erfaren international diplomat. Han var fra 2000 til 2007 og igen fra september 2010 til juli 2014 Jordans faste repræsentant ved FN i New York.
Fra 1996 til 2000 var han Jordans stedfortrædende faste repræsentant ved FN.
Fra 2007 til 2010 var han endvidere Jordans ambassadør i USA.
I januar 2014 blev han formand for FN’s Sikkerhedsråd og formand for Sikkerhedsrådets 1533- og 1521-udvalg vedrørende de to sanktionsordninger over for Den Demokratiske Republik Congo og Liberia.

Al Hussein har en lang professionel erfaring og fortrolighed med international ret herunder strafferet, fredsbevaring og fredsskabelse. Han spillede en central rolle i oprettelsen af Den Internationale Straffedomstol og var formand for de komplekse forhandlinger om definitioner m.v. af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

I september 2002 blev Al Hussein valgt som den første formand for Forsamlingen af deltagerstater i Rom-traktaten om Den Internationale Straffedomstol. Dengang var domstolen under planlægning. Gennem de næste tre år stod han i spidsen for valget af de første 18 dommere, var mellemmand ved valget af domstolens første præsident og gjorde en stor indsats for at få udnævnt domstolens første anklager og dermed samlet set til at gøre Den Internationale Straffedomstol til en velfungerende institution, på trods af betydelige budgetmæssige vanskeligheder og kritik af domstolen fra flere førende nationer.

Efterfølgende blev han i 2009 bedt om at lede de afsluttende faser af de indviklede forhandlinger om aggression – identificeret af Den Internationale Militærdomstol i Nürnberg som “den værste internationale kriminalitet” – specielt med hensyn til den retlige definition og betingelserne for domstolens jurisdiktion. Disse forhandlinger endte med succes og med anvendelse i Kampala og Uganda i juni 2010.

I 2004 blev Mr. Al Hussein udpeget af som Jordans regeringen som Jordans repræsentant og delegationsleder ved Den Internationale Domstol i sagen om muren, som Israel byggede i de besatte palæstinensiske områder. Han repræsenterede også Jordan ved Den Internationale Domstol i december 2009 i de rådgivende sager vedrørende Kosovos uafhængighedserklæring.

Al Hussein repræsenterede ligeledes Jordan om atomsikkerhed efter topmødet i Washington om atomsikkerhed, der blev indkaldt i april 2010, der startede en samordnet international indsats for at mindske truslen om atomterrorisme.

Al Husseins viden om fredsbevarelse er omfattende. Han tjente som politisk observatør ved UNPROFOR (FN’s fredsbevarende styrke) fra februar 1994 til februar 1996.
I 2004, efter påstande om omfattende overgreb bliver begået af FN-soldater, blev han udnævnt til rådgiver for FN’s generalsekretær vedrørende seksuel udnyttelse og misbrug. Hans betænkning fra 2005 fremlagde for første gang en samlet strategi for afskaffelse af seksuel udnyttelse og misbrug i FN’s fredsbevarende operationer.
I 2012 blev Al Hussein valgt af FN’s generalsekretær Ban Ki-moon, som en af fem eksperter vedrørende refusioner til lande, der bidrager fredsbevarende tropper.

Han var også formand for Det Rådgivende Udvalg for FN’s Udviklingsfond for Kvinder (UNIFEM) og ledede en indsats for at etablere større strategisk retning for fonden (2004-2007).

Al Hussein har en Bachelorgraf i kunst fra Johns Hopkins University og en doktorgrad i filosofi fra Cambridge University.
Den 14. juni 2008 blev han udnævnt til æresdoktor i jura ved Southern California Institute of Law for sit arbejde for international retfærdighed.
I 1989 til 1994 gjorde han tjeneste som officer i det jordanske ørkenpoliti.

Al Hussein har været medlem af det rådgivende udvalg for The Institute for Historical Justice and Reconciliation (instituttet for historisk retfærdighed og forsoning) i Haag.
Han har også arbejdet for The Auschwitz Institute for Peace and Reconciliation, hos International Peace Institute og for The Security Council Report.
Al Hussein har været æresmedlem ved The Center for Global Affairs ved New York University, medlem af den internationale rådgivende bestyrelse ved The International Center for Ethics, Justice and Public Life ved Brandeis University og medlem af bestyrelsen for Krieger School of Arts and Sciences ved Johns Hopkins University.
Al Hussein har også været medlem af Verdensbankens rådgivende udvalg vedrørende verdensudviklingsrapporten af 2011.

Al Hussein er gift med prinsesse Sarah Zeid. De har to døtre og en søn.

* * *
Biografisk artikel om Zeid Ra’ad Al Hussein hos FN.
Artikel den 18. juni 2014 om Al Hussein hos Advocate.com. Menneskerettighedsorganisationer venter i spændthed på, hvordan Al Hussein vil agere vedrørende LGBT forhold.

Thomas Hammarberg

Vist 137 gange.
Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg blev født den 2. januar 1942 i Örnsköldsvik, Sverige. Fulde navn Thomas Viktor Asmund Hammarberg.
Den 5. oktober 2005 blev han af Europarådets Parlamentariske Forsamling valgt som Europarådets menneskerettighedskommissær efter indstilling fra den svenske regering. Han beklædte stillingen fra den 1. april 2006 31. marts 2012.

Hammarberg har en lang international karriere bag sig inden for det humanitære og menneskeretslige område.
  • 1966 – 1969. Ordfører for det svenske Folkpartiets ungdomsorganisation, Liberala ungdomsförbundet – LUF.
  • 1970 – 1974. Ordfører for Amnesty International i Sverige.
  • 1980 – 1986. Generalsekretær i Amnesty International.
  • 1986 – 1992. Generalsekretær i Rädda Barnen i Sverige.
  • 1994 – 2002. Svensk ambassadør for humanitære forhold.
  • 1996 – 2000. Udpeget af FN’s menneskerettighedsrepræsentant i Kambodja af FN’s generalsekretær, Kofi Annan.
  • 2001 – 2003 Fungerede som regional rådgiver for Europa, Centralasien og Kaukasus for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder.
  • 2002 – 2005 Generalsekretær i Olof Palme International Center i Stockholm.
  • 2006 – 2012 Europarådets menneskerettighedskommissær.

Thomas Hammarberg modtog i 1977 modtog Nobels Fredspris på vegne af Amnesty International.

Hammarberg har publiceret et stort antal artikler om menneskerettighedsspørgsmål, især om børns rettigheder, flygtningepolitik, mindretalsspørgsmål, fremmedhad, romaernes rettigheder og om forholdene for LGBT personers forhold – ikke mindst om transkønnedes forhold, hvoraf kan nævnes:

Den 29. juni 2009 udsendte Trans-Danmark en pressemeddelelse om Thomas Hammarbergs 12 menneskerettighedspunkter for transkønnede.

Biografi på Wikipedia.

Nils Muiznieks blev den 24. januar 2012 valgt som Europarådets nye menneskerettighedskommissær med tiltrædelse 1. april 2012.

Vist 33 gange.
Nils Muiznieks

Nils Muiznieks

Europarådets vintersession i Strasbourg den 24. januar 2012 blev Nils Muiznieks valgt som Europarådets nye menneskerettighedskommissær for seks år med tiltrædelse den 1. april 2012. Han afløser Thomas Hammarberg, der har haft posten siden den 1. april 2006.
Nils Muiznieks opnåede 120 af de afgivne stemmer i første runde – et absolut flertal. Frans Timmermans (Nederlandene) opnåede 92 stemmer og Pierre-Yves Monette (Belgien) 27 stemmer.

Der var fem kandidater til posten.
På et møde for ministrenes stedfortrædere den 5. december 2011 blev tre af kandidaterne kandidater – Pierre-Yves Monette (Belgien), Nils Muiznieks (Letland) og Frans Timmermans (Nederlandene) – indstillet i alfabetisk orden til Den Parlamentariske ForsamlingEuroparådet – der som indledningsvis nævnt den 24. januar 2012 valgte Nils Muiznieks som menneskerettighedskommissær.

Nils Muiznieks, der er født den 31. januar 1964 i USA, er fra Letland og er ikke ukendt med menneskerettighedsforhold.
Hans navn staves også: Nils Muižnieks.

Nils Muiznieks har siden december 2005 været direktør for Advanced Social and Political Research Institute (ASPRI), Faculty of Social Sciences, University of Latvia i Riga, Letland.
I perioden fra 2002 til 2005 har han været minister og særlig udpeget for menneskerettigheder i Letland og siden januar 2010 medlem af Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI).
Derudover og samtidig har han været medlem af og deltaget i adskillige udvalg, råd mm. vedrørende menneskerettigheder i forskellige europæiske lande og i EU.

Han fik i 1986 en BA grad i politik ved Princeton University, USA, i 1988 en MA grad i statskundskab ved University of California at Berkeley, USA og i 1993 en ph.d. i statskundskab ved University of California at Berkeley, USA.

Han har udgivet og bidraget til adskillige bøger, redigeret og selv skrevet en række politiske skrifter og dokumenter samt bidraget med mere end 100 artikler i pressen.

Hans modersmål er lettisk og engelsk. Han mestrer derudover fransk og russisk.

Nils Muiznieks blev i 2005 hædret af Republikken Estland med Cross of St. Mary, tredje klasse, og i oktober 2002 med Social Unity Award, Social Integration Foundation, Letland.

Biografi for Nils Muiznieks hos Europarådet.
Pressemeddelelse den 24. januar 2012 fra Europarådet om valget af Nils Muiznieks som Europarådets nye menneskerettighedskommissær.
Videoklip fra interview med Nils Muiznieks den 24. januar 2012.

Helle Thorning-Schmidt. Socialdemokratiet.

Vist 0 gange.
Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt. Socialdemokratiet.
Født den 14. december 1966 i Rødovre.
Datter af pensioneret lektor og cand.oecon. Holger Thorning-Schmidt og pensioneret kontorchef Grete Thorning-Schmidt.
Gift med Stephen Kinnock.

År Erhverv og politisk karriere
3. oktober 2011 – Statsminister.
13. november 2007 – Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds.
8. februar 2005 til 13. november 2007 Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Østre Storkreds.
12. april 2005 – Formand for Socialdemokratiet.
2003 – Kandidat for Socialdemokratiet i Østerbrokredsen.
1999 – 2004 Medlem af Europa-Parlamentet.
År Uddannelse
1997 – 1999 International konsulent, LO.
1994 – 1997 Leder af Socialdemokratiets sekretariat i Europa-Parlamentet.
1992 – 1993 MA i europæiske studier, Europakollegiet.
1987 – 1994 Cand.scient.pol, Københavns Universitet.

Biografi hos Folketinget.

Navanethem Pillay – kendt som Navi Pillay – FN’s højkommissær for menneskerettigheder 2008 – 2014.

Vist 92 gange.
Navanethem Pillay

Navanethem Pillay

Navanethem Pillay – kendt som Navi Pillay – er sydafrikansk statsborger. Hun blev født den 23. september 1941 i et fattigt kvarter i Durban i Natal-provinsen i Sydafrika. Hun er af tamilsk afstamning og hendes far var en buschauffør. Hun blev gift i januar 1965 med advokat, Gaby Pillay. Sammen har de to døtre.

Pillay blev godkendt af FN’s generalforsamling den 28. juli 2008 som FN’s højkommissær for menneskerettigheder. Hun tiltrådte stillingen for en fire-årig periode den 1. september 2008. Hendes mandat blev fornyet med to år fra den 1. september 2012.

Pillay var den første kvinde til at starte advokatpraksis i sin hjemprovins, Natal i 1967. I løbet af de næste år virkede hun som forsvarsadvokat for anti-apartheid-aktivister og ofre for tortur og hjalp med at etablere centrale rettigheder for fanger på Robben Island.
Hun arbejdede også som lektor ved University of KwaZulu-Natal og blev senere udnævnt til vicepræsident for Council of the University of Durban Westville.
Efter afslutningen af apartheidpolitikken i Sydafrika i 1995 blev Pillay udnævnt som dommer i den sydafrikanske South African High Court.
Samme år blev hun valgt til at være dommer om Den Internationale Krigsforbryderdomstol (International Criminal Tribunal for Rwanda – ICTR ) for Rwanda, hvor hun tjente i alt i otte år, de sidste fire (1999 – 2003) som formand. Hun spillede en afgørende rolle i ICTR’s banebrydende retspraksis vedrørende voldtægt, folkedrab, ytringsfrihed og hadpropaganda.
I 2003 blev hun udnævnt som dommer om Den Internationale Straffedomstol i Haag, hvor hun forblev indtil august 2008.
I Sydafrika bidrog hun som medlem af Women’s National Coalition til optagelse af en ligestillingsbestemmelse i landets forfatning, der forbyder diskrimination på grund af race, religion og seksuel orientering. Hun er medstifter Equality Now – en international kvinderrettighedsorganisation – og har været involveret i andre organisationer, der arbejder med spørgsmål vedrørende børn, fængslede, ofre for tortur og vold i hjemmet, og en række økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
Pillay dimitterede fra Natal University South Africa med en BA i 1963 og en LLB i 1965 og har en Master of Law og en doktorgrad i menneskerettigheder og international lovforhold fra Harvard University.

Biografisk artikel af Pillay på United Nations Human Rights hjemmeside.

Pillay afsløstet den 1. september 2014 af Zeid Ra’ad Al Hussein.

Anne Mette Dons

Vist 420 gange.
Anne Mette Dons

Anne Mette Dons Foto: Sundhedsstyrelsen Fotograf: Karsten Weirup

Anne Mette Dons er overlæge i Sundhedsstyrelsen. Som 43-årig blev hun fra 29. august 2005 chef for Enhed for Tilsyn og overvågning i Sundhedsstyrelsen. En stilling, hun overtog efter Michael von Magnus.
Hun har som afdelingslæge arbejdet i Enhed for tilsyn og overvågning i Sundhedsstyrelsen siden 2001 og har bl.a. varetaget den daglige lægefaglige ledelse af det generelle tilsyn og individtilsynet samt arbejdet med patientsikkerhed, patienters retsstilling og den organisationsrettede patientsikkerhed.

Anne Mette Dons er speciallæge i samfundsmedicin. Inden hun begyndte sin samfundsmedicinske speciallægeuddannelse i 1998, havde hun 5 års ansættelse i sygehusvæsenet og almen praksis.

Anne Mette Dons har arbejdet med udformingen af kastrationsvejledningen (VEJ nr. 10077 af 27. november 2006 om kastration med henblik på kønsskifte) fra Sundhedsstyrelsen og har på styrelsens vegne underskrevet vejledningen.

Den 15. september 2014 er hun fratrådt sin stilling i Sundhedsstyrelsen. Der er ikke oplysninger om hvorfor.

Morten Østergaard, Det Radikale Venstre

Vist 0 gange.
Morten Østergaard

Morten Østergaard

Morten Østergaard, Det Radikale Venstre
Født den 17. juni 1976 i Aarhus.
Søn af overlæge i kardiologi, dr.med. Bent Østergaard Kristensen og lektor Ingrid Bayer Kristensen.

År Erhverv og politisk karriere
2. september 2014 – Økonomi- og indenrigsminister
September 2014 – Politisk leder for Radikale Venstre
August 2014 Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe
3. februar 2014 til 2. september 2014 Skatteminister
3. oktober 2011 til 3. februar 2014 Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser
2007 til 2011 Næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe
13. november 2007 – Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Østjyllands Storkreds
2007 – Kandidat for Radikale Venstre i Århus Østkredsen
2006 – Medlem af gruppeledelsen
8. februar 2005 til 13. november 2007 Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds
26. januar 2004 til 1. februar 2004 Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds
25. januar 2003 til 31. januar 2003 Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds
2002 til 2005 Næstformand for Radikale Venstre
20. april 2002 til 26. april 2002 Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds
21. januar 2002 til 27. januar 2002 Midlertidigt folketingsmedlem for Radikale Venstre i Århus Amtskreds
2001 til 2005 Markedschef, Dafolo A/S, Århus
1999 til 2006 Kandidat for Radikale Venstre i Århus Vestkredsen
År Uddannelse
1997 til 2006 Statskundskab, Aarhus Universitet
1993 til 1996 Risskov Amtsgymnasium
1992 til 1993 Conval High School, USA
1981 til 1992 Jellebakkeskolen, Risskov

Biografiske oplysninger om Morten Østergaard hos Folketinget.

Karen Hækkerup, Socialdemokraterne

Vist 0 gange.
Karen Hækkerup

Karen Hækkerup

Karen Hækkerup, Socialdemokraterne
Født den 12. juni 1974 i Hillerød.
Fulde navn: Karen Angelo Hækkerup.
Datter af: Pensioneret lærer Erik Debois og psykolog Kirsten Angelo Schmidt
Gift med: MF Ole Hækkerup.
Parret har børnene: Mads, født i 2000, Ellen, født i 2002, og Kirstine, født i 2007.

År Erhverv og politisk karriere
12. december 2013 – 10. oktober 2014 Justitsminister. Trådte tilbage for at blive administrerende direktør i Landbrug og Fødevarer.
9. august 2013 – 12. december 2013 Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.
3. oktober 2011 – 9. august 2013 Social- og integrationsminister.
2008 – 2011 Medlem af bestyrelsen for Støttecenter mod incest i Danmark.
2007 – 2011 Retsordfører.
2005 – 2007 Forbrugerpolitisk ordfører.
13. november 2007 – 10. oktober 2014 Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds.
2007 – 10. oktober 2014 Kandidat for Socialdemokratiet i Tårnbykredsen.
8. februar 2005 – 13. november 2007 Folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Københavns Amtskreds.
2004 – 2006 Kandidat for Socialdemokratiet i Amagerkredsen.
2001 – 2005 Medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab.
1998 – 2005 Medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
År Uddannelse
2000 – 2010 Cand.scient.pol., Københavns Universitet.
1995 – 2000 Bachelor i statskundskab, Københavns Universitet.
1994 – 1995 Historie, Odense Universitet.
1990 – 1993 Gymnasiet, Odense Katedralskole.

Biografi hos Folketinget.

Margrethe Vestager, Det Radikale Venstre

Vist 0 gange.
Margrethe Vestager

Margrethe Vestager

Margrethe Vestager
Født den 13. april 1968 i Glostrup.
Fulde navn: Margrethe Vestager Hansen.
Datter af Hans Vestager, gift med Bodil Tybjerg.
Gift med adjunkt, cand.mag. Thomas Jensen.
Parret har børnene Maria, Rebecca og Ella.

År Erhverv og politisk karriere
10. september 2014 Indstillet til at blive konkurrencekommissær i Europa-Kommissionen
3. oktober 2011 – 2. september 2014 Økonomi- og indenrigsminister
Juni 2007 – august 2014 Formand for Radikale Venstres folketingsgruppe
20. november 2001 – Folketingsmedlem for Radikale Venstre i Nordsjællands Storkreds og tidligere i Frederiksborg Amtskreds
2007 Kandidat for Radikale Venstre i Rudersdalkredsen
21. december 2000 – 27. november 2001 Undervisningsminister
1998 – 2006 Kandidat for Radikale Venstre i Fredensborgkredsen
23. marts 1998 – 21. december 2000 Undervisningsminister og kirkeminister
1997 – 1998 Sekretariatschef, Økonomistyrelsen
1995 – 1997 Specialkonsulent, Økonomistyrelsen
1993 – 1997 Landsformand for Radikale Venstre
1993 – 1995 Fuldmægtig, Finansministeriet
1991 Stagiaire (praktikant) i Europa-Parlamentet for Radikale Venstre
1989 – Medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse, forretningsudvalg og EU-udvalg
1988 – 1992 Kandidat for Radikale Venstre i Esbjergkredsen
År Uddannelse
1993 Cand.polit., Københavns Universitet
1986 Student, Varde Gymnasium

Biografiske oplysninger om Margrethe Vestager hos Folketinget.