Nekrolog over Mike Penner også kendt som Christine Michelle Daniels, der døde den 28. november 2009.

Vist 90 gange.

Mike Penner
(Christine Michelle Daniels)
KorsSort
blev lørdag den 28. november 2009
fundet død i sin lejlighed

Christine Michelle Daniels

Christine Michelle Daniels

Mike Penner

Mike Penner

Mike Penner, der gennem mange år var sportsjournalist Los Angeles Times, skabte røre i den journalistiske verden, da han den 26. april 2007 i avisen skrev, at han var transseksuel og efter et par ugers ferie ville vende tilbage som kvinden Christine Michelle Daniels. I oktober 2008 fortrød Mike Penner imidlertid sit kønsskifte og vendte tilbage til at leve som manden Mike Penner.

Det formodedes, at Mike Penner begik selvmord. Han blev 52 år.

* * *
Artikel den 28. november 2009 hos Los Angeles Times om Mike Penners død.
Mindeartikel den 29. november 2009 hos Los Angeles Times om Mike Penner.

Christine Michelle Daniels fortrød i oktober 2008 og er nu igen Mike Penner.

Vist 105 gange.
Christine Michelle Daniels

Christine Michelle Daniels

Mike Penner

Mike Penner

Sportsjournalisten Mike Penner fortrød i oktober 2008, at han begyndte at leve som kvinden Christine Michelle Daniels.

Den 26. april 2007 meddelte den kendte sportsjournalist Mike Penner, at han efter et par ugers ferie ville vende tilbage til sit arbejde på Los Angeles Times som kvinden Christine Michelle Daniels.
Det vakte enorm opsigt verden over.

I midten af oktober 2008 vendte Mike Penner tilbage til nyhedstjenesten på Los Angeles Times, hvor han arbejdede som journalist gennem mere end 20 år og dækkede store sportsbegivenheder som OL for avisen.
Da han begyndte at leve som kvinden Christine fortsatte han sit journalistiske arbejde og skrev løbende derom i sin blog på avisens hjemmeside. Denne blog er nu fjernet og Christines navn figurerer ikke mere i avisens journalistfortegnelse. Der er ikke anført noget om Mike Penners tilbagevenden som journalist.
Han fik ikke foretaget nogen kønsskifteoperation.

Sportsredaktør, Randy Harvey, Los Angeles Times har imidlertid som svar på en forespørgsel derom oplyst, at de så frem til Mikes tilbagevenden til avisen og avisens hjemmeside, og at han fortsat vil være et værdsat medlem af deres sportsredaktion.

Der er til nu ikke offentliggjort noget fra Mike om baggrunden for, at han ikke fortsatte livet som kvinden Christine.

* * *
Artikel den 20. oktober 2008 hos LA Observed om, at Mike Penner fortsat var hos Los Angeles Times.
Artikel den 25. februar 2009 hos USA Today om, at Christine Michelle Daniels skifter tilbage til manden Mike Penner.

Intervies med Christine Michelle Daniels den 15. august 2007: Sportsjournalist begynder et nyt liv som kvinde.

Vist 307 gange.
Christine Michelle Daniels

Christine Michelle Daniels

National Public Radio (NPR) bragte den 15. august 2007 et interview med sportsjournalist Christine Michelle Daniels – 49 år, der både kan høres og læses på deres hjemmeside.
Christine Daniels var indtil den 26. april 2007 kendt som Mike Penner. Netop denne dag skrev han en af sin karrieres sværeste artikler i avisen The Los Angeles Times, og fortalte om, at han var transseksuel, at han ville holde et par ugers ferie og derefter vende tilbage som kvinden Christine Michelle Daniels.

I interviewet her knap tre måneder senere fortæller Christine til journalist Madeleine Brand om sit liv før og efter beslutningen.

Hun fortæller om, hvordan hun fik mange advarsler om, at hun måtte forudse mange negative reaktioner, men at de blev gjort til skamme.
Reaktionerne fra såvel arbejdskolleger, familie og venner har næsten uden undtagelse været positive.

Hun har erindringer om at føle sig forkert allerede i fire, fem års alderen, og at hun gennem sin opvækst tænkte, at der jo ikke var noget at gøre ved det.
Alligevel klædte hun sig i sin mors tøj og tog på små spadsereture i nærområdet.
Det tog til, da hun flyttede hjemmefra, men de næste omkring tyve år “levede hun i skabet”.
Første gang hun for alvor var ude blandt andre mennesker var ved en sammenkomst i en transvestitforening i Los Angeles, hvor der var omkring 50 deltagere.
De spurgte, hvad hun hed, og hun svarede “Michelle”. De begyndte alle at grine, og da hun spurgte, hvad de grinede af, svarede de, at hun var “Michelle den 36.”, for det var et meget populært navn.
Det fik hende til at tænke nærmere over, hvilket fornavn, hun ønskede. Hun valgte Christine. Dels fordi hun godt kunne lide navnet, og dels fordi Christine Jorgensen altid havde været noget af et ikon for hende. Således blev hendes navn “Christine Michelle Daniels“.

Det sværeste efter sit skifte har været stemmen. Christine arbejder ihærdigt på at få en højere og blødere stemme, og synes selv, at det går den rigtige vej.

Afslutningsvis fortæller hun om sine overvejelser om at få foretaget en kønsskifteoperation og om, at hun ikke har været udsat for diskrimination i løbet af den tid, hun har levet som kvinde.

* * *
Artiklen den 15. august 2007 hos National Public Radio ( NPR) med mulighed for at høre interviewet.

Usmageligt blikfangsbillede til artikel i avisen.dk den 27. april 2007.

Vist 386 gange.
Avisen.dk den 29. april 2007

Avisen.dk den 29. april 2007

Af Tina Thranesen den 29. april 2007.
I den danske avis “AVISEN.DK” den 29. april 2007 havde journalist Heidi Robdrup en kort, sober artikel dateret den 27. april 2007 om, at den amerikanske sportsjournalist Mike Penner den 26. april 2007 i en artikel i Los Angeles Times, hvor han har været ansat i mere end 20 år, fortalte sine læsere, at han var transseksuel og efter sin ferie ville vende tilbage som kvinden Christine Michelle Daniels.

Imidlertid var artiklen ledsaget af et i denne sammenhæng yderst usmageligt blikfangsbillede af en mand i netstrømper fotograferet i skridthøjde med endog meget tydelig og iøjenfaldende bule efter personens mandlige kønsorganer.
Det fremgår af baggrunden på billedet, at billedet stammer fra en bøssefestival af en art, idet regnbueflaget tydeligt ses.
Det er yderst beklageligt, at den ansvarlige på AVISEN.DK er så uvidende, at han/hun ikke kan se, at det billede intet har med transseksualitet at gøre, og at det direkte kan virke stødende på transseksuelle, som netop føler lede ved deres mandlige kønsorganer og gør alt for at skjule dem og på ingen måde vil kendes ved dem.
Hensigten med dette billede kan kun være at skabe blikfang. Men henset til de store problemer, som de fleste transseksuelle slås med, hvilket også fremgår af artiklen, så er det trist, at en avis tænker mere på blikfang end på seriøsitet. – Skam dig, hvem du så er, der er ansvarlig for valg af dette blikfangsbillede.

* * *
Den 15. december 2015. Artiklen findes fortsat hos avisen.dk, men det usmagelige blikfangsbillede er fjernet. Tak for det.
Den oprindelige url til artiklen (http://avisen.dk/sportsskribent-sprang-transseksuel-270407.aspx) viderestiller til en ny url til artiklen uden det oprindelige usmagelige blikfangsbillede.

* * *
Artiklen af 27. april 2007 i avisen.dk – nu uden det usmagelige blikfangsbillede.
Avissiden den 29. april 2007 i avisen.dk, som den så ud den 29. april 2007 med det usmagelige blikfangsbillede i pdf-format.

Christine Michelle Daniels. Mike Penner den 26. april 2007: Old Mike, new Christine.

Vist 405 gange.
Christine Michelle Daniels

Christine Michelle Daniels

Den 49 årige sportsjournalist Mike Penner har gennem godt 20 år dækket de største sportsbegivenheder så som OL for Los Angeles Times.
Torsdag den 26. april 2007 skrev han en af sin karrieres sværeste artikler i avisen.
I artiklen fortalte han, at han var transseksuel, at han ville holde et par ugers ferie og derefter vende tilbage som kvinden Christine Michelle Daniels. Han fortalte videre, at det havde været en livslang hemmelighed, som havde kostet ham voldsomme kvaler. Han havde nu fortalt om sin transseksualisme til ledelsen, sine nærmeste kolleger og enkelte andre. Reaktionerne havde overalt været positive og venlige.
Om hvorfor, det havde taget ham så mange år, forklarede han “Vi er født på denne måde, vi kæmper mod det så længe vi kan, og i det lange løb vinder det”.

* * *
Artikel den 26. april 2007 i Los Angeles Times af Mike Penner “Old Mike, new Christine”, hvor han bekendtgjorde, at var transseksuel.