Katherine Anne Johnson, MtK transseksuel, der afsoner livsvarigt fængsel for drab sagsøger fængselsvæsenet i Canada.

Vist 74 gange.
Katherine Anne Johnson

Katherine Anne Johnson

Katherine Anne Johnson, der er 61 år (august 2009) afsoner en livsvarig dom for drab.
Hun har lige siden hun var ganske lille følt sig som en pige selv om hun biologisk var en mand.
I 1979 fik hun fjernet sine testikler og siden har hun 6 gange forsøgt at skære sin penis af. I 1983 var det ved at koste hende livet på grund af blodtab, men hun overlevede – dog med skader på nerverne og kan ikke opnå erektion.

Hun har et længere kriminelt synderegister bag sig.
Sammen med Stephanie Castle skrev hun bogen – Prisoner of Gender: A Transsexual in the System – som udkom i september 1997 og beskæftiger sig med transseksuelles forhold i fængslerne i Canada.

I dag afsoner hun i mandefængsel, idet fængselsmyndighederne træffer afgørelse om, hvorvidt en person skal afsone i et kvinde- eller i et mandefængsel ud fra afsonernes kønsorganer. Og da Katherine Anne Johnson har en penis, så skal hun afsone i et mandefængsel.

Hun opholder sig imidlertid så vidt muligt døgnet rundt i sin celle for at undgå overgreb fra de mandlige fangers side.
Det har dog ikke forhindret, at hun gennem årene har været udsat for en lang stribe af seksuelle overgreb lige fra voldtægt til at blive tvunget til at sutte den af på flere mandlige fanger.

Katherine Anne Johnson har flere gange forgæves søgt om at blive overført til et kvindefængsel.
Gennem årene er hun flere gange blevet undersøgt, og der foreligger erklæringer om, at hun bør have tilladelse til en kønsskifteoperation, da hun fuldt ud opfylder betingelserne.
Ligeledes har hun flere gange forgæves søgt om at få bortopereret sin penis.

Horace Stevens

Horace Stevens

Horace Stevens, som Katherine Anne Johnson dræbte, var 56 år og levede af offentlig pension efter at have været narkoman i mange år, og var i metadonbehandling. Han havde i sine yngre dage ernæret sig ved forskellige jobs på hestevæddeløbsbaner, så som at trække heste rundt efter deres løb, så de kunne blive afkølede. Han havde været gift, men havde ikke nogen børn. Det var alment kendt, at han var bøsse, hvilket indgik i politiets efterforskning.
Politiet i Wancouver udlovede den 18. november 2006 en dusør på 10.000 $ for oplysninger, der kunne føre til, at gerningsmanden blev pågrebet og dømt, da politiet havde udtømt alle muligheder for yderligere efterforskning.
Om det var dusøren eller andre omstændigheder har det ikke været muligt at klarlægge, men i oktober 2007 blev Katherine Anne Johnson idømt livsvarigt fængsel efter at have erkendt sig skyldig i drab på Horace Stevens den 1. august 2006 ved under et skænderi at have slået ham i hovedet med en baseballkølle i lejligheden, East 11th Avenue 1217, Vancouver i Canada.
Det har ikke været muligt at finde detaljer om deres indbyrdes forhold, men det fremgår, at de begge beboede lejligheden.

I forsøg på at komme til at afsone i et kvindefængsel har Katherine Anne Johnson indledt en retssag mod fængselsmyndighederne med krav om, at hun skal have tilladelse til at få bortopereret sin penis, og at det offentlige skal betale.

Den 27. april 2014 døde Katherine Anne Johnson, 66 år, i kvindefængslet i Abbotsford, Canada.

* * *
Omtale af sagen den 11. august 2009 hos Courthouse News Service med link til søgsmålsskrivelsen fra Katherine Anne Johnson af 30. juli 2009.
Søgsmålsskrivelsen fra Katherine Anne Johnson af 30. juli 2009 hos Courthouse News Service.
Omtale den 29. april 2014 hos The News om Katherine Anne Johnsons død.

Prisoner of Gender: A Transsexual in the System

Vist 0 gange.
Prisoner of Gender

Prisoner of Gender

Titel Prisoner of Gender
A Transsexual in the System
Forfatter Katherine Anne Johnson og
Stephanie Castle
Forlag Perception Press
Udgivet September 1997
Sprog Engelsk
Antal sider 250
ISBN-10 1895590183
ISBN-13 978-1895590180

En blanding af debatbog og biografisk bog om transseksuelles vilkår, når de anbringes i fængsel, og Katherine Anne Johnsons (MtK transseksuel) egne oplevelser som fængslet transseksuel, hendes kamp for bedre forhold, at få en kønsskifteoperation og at få lov til at afsone i et kvindefængsel.

* * *
Omtale af bogen hos Amazon.