Ayatollah Khomeinis fatwa fra 1983, der anerkender og tillader kønsskifteoperationer i Iran.

Vist 0 gange.
Ayatollah Khomeinis fatwa fra 1983.

Ayatollah Khomeinis fatwa fra 1983.

Iran anerkender transseksuelle og tillader, at de får foretaget en kønsskifteoperation.
Det blev fastslået, da ayatollah Khomeini gav Maryam Khatoon Molkara et brev, der fastslår, at kønsskifteoperationer ikke er et religiøst problem, da hun i 1983 opsøgteham i hans residens i Theran.
Brevet er siden blevet kendt som ayatollah Khomeinis fatwa.

Teksten i det følgende er oversat til dansk fra en engelsk oversættelse. Der tages forbehold for evt. fej i oversættelserne. Til brug for dokumentation henvises til de originale tekster. Tina Thranesen.

Ayatollah Khomeinis udaterede fatwa (pkt. 3.5.1.), der lovliggør kønsskifteoperationer i Iran.
  I Hans Store Navn. Kønsskifteoperation ordineret af en anerkendt læge, er ikke et religiøst problem. Gud vil beskytte dig; og forhåbentlig vil de mennesker, du nævnte, være hensynsfulde over for dig.

Khomeinis fatwa anerkendes jf. note 216.
Khomeinis oprindelige fatwa er siden blevet bekræftet af den nuværende øverste leder af Iran, ayatollah Ali Khamenei, og støttes også af mange andre iranske gejstlige. Hojatoleslam Kariminia, en gejstlig på mellemniveau, der går ind for transseksuelle rettigheder, har udtalt, at han “vil foreslå, at det er en menneskeret for transseksuelle at ændre deres køn“; og at han gennem sit arbejde forsøger at “fremme folkets forståelse for transseksuelle
og derigennem fjerne den stigmatisering og de fornærmelser, disse mennesker undertiden udsættes for”.

Maryam Khatoon Molkara fik i 1983 den iranske ayatollah Khomeini til at skrive en fatwa om anerkendelse af kønsskifteoperation og transseksulle.

Vist 0 gange.
Maryam Khatoon Molkara

Maryam Khatoon Molkara

Maryam Khatoon Molkara er født i det islamiske Iran i 1950 som dreng. Fra hun var lille, ønskede hun, at hun var blevet født som pige – og hun elskede at klæde sig i kjoler og eksperimentere med makeup.

Molkara begyndte tidligt i sit voksenliv at leve som kvinde, men det var et liv i “skygge”, da hun måtte gøre alt for at skjule sin kønsidentitet.
Molkara er religiøs. Derfor opsøgte hun først i 1970’erne Ayatollah Behbehani, der var en af de førende religiøse ledere, og fortalte ham om sit ønske om at være kvinde. Han støttede hende, men anbefalede hende at skrive til ayatollah Khomeini, der, selvom han dengang var i eksil i Irak, var en af de førende religiøse eksperter.
Hun skrev til ayatollah Khomeini, der svarede hende, at hun burde have en kønsskifteoperation, da det var vigtigt at have en klar kønsidentitet for at kunne praktisere sin religion på den rigtige måde.

Før den iranske revolution i 1979, hvor shaen blev afsat, var der ikke nogen egentlig politik i Iran vedrørende transseksualisme eller kønsskifte. Revolutionen resulterede imidlertid også i, at mange homoseksuelle, transseksuelle og andre, som ikke fuldt ud levede op til de restriktive islamiske adfærds- og påklædningsregler, blev udsat for forfølgelse og for manges vedkommende blev smidt i fængsel, eller det, der var værre.
Da krigen mod Irak i midten af 1980’erne startede, meldte Maryam Khatoon Molkara sig som frivillig sygeplejerske og arbejdede tæt på frontlinjen. Under sin tjeneste som sygeplejerske lærte hun en hel del betydningsfulde mennesker at kende.

Maryam Khatoon Molkara arbejdede ihærdigt for at få tilladelse til en kønsskifteoperation og kom blandt andet i forbindelse med Irans senere præsident – Akbar Hashemi Rafsanjani, men alle anbefalede hende at skrive til ayatollah Khomeini.
Molkara havde godt nok haft kontakt til ayatollah Khomeini og var også vidende om, at han allerede i 1963 havde udgivet en bog, i hvilken han havde skrevet om, at det ikke var i strid mod islam, at der blev udført operative korrektioner på interkønnede personer (dengang betegnet som hermafroditter), så de kunne få et entydigt køn.
Molkara ville imidlertid gerne have helt klarhed om, hvorvidt myndighederne ville give tilladelse til en kønsskifteoperation og om, hvordan hun efterfølgende var stillet.

Derfor indfandt hun sig i 1983 – klædt i mandetøj – ved ayatollah Khomeinis residens i Theran og forsøgte at få foretræde for ham. Det var nær endt katastrofalt. Vagterne ville ikke give hende adgang og slog løs på hende. Kun det tilfælde, at Khomeinis broder, Hassan Pasandidie overværede optrinet, reddede hende. Han tog hende med ind og hørte på hende. Hun var noget ophidset og skreg, at hun var en kvinde og blottede sit bryst, så de kunne se, at hun havde kvindebryster.
På dette tidspunkt ankom Khomeinis søn, Ahmad og blev rørt over Molkaras historie. Han førte Molkara til ayatollah Khomeini.

Da hun efter nogen ventetid fik foretræde for ayatollah Khomeini, var der yderligere tre læger til stede. Ayatollah Khomeini spurgte dem, hvad forskel der var på hermafroditter og transseksuelle.

Da Molkara efter at have forklaret om forskellene forlod ayatollah Khomeini, medbragte hun et brev fra ham til myndighederne og lederen af det medicinsk-etiske råd, der gav hende og andre som hende tilladelse til at få ændret deres køn gennem en kønsskifteoperation.

Dette brev er senere blevet kendt som den fatwa udstedt af ayatollah Khomeini, der anerkendte transseksuelle og deres ret til en kønsskifteoperation.
Ayatollah Khomeinis originale fatwa er siden blevet anerkendt af den senere øverste leder af Iran, ayatollah Ali Khamenei, og anerkendes også af mange andre af Irans øverste religiøse ledere.

Maryam Khatoon Molkara har i dag fået fjernet testiklerne, men har endnu ikke fået sin kønsskifteoperation. Hun håber, at hendes familie vil hjælpe hende økonomisk. Hvis ikke, så er hun indstillet på at sælge en af sine nyrer for at få råd til operationen.

I 2000 startede Molkara en organisation, der skal hjælpe andre med kønsidentitetsproblemer. Medstifter af organisationen er Ali Razini, der er leder af en speciel sundhedsdomstol og Zahra Shojai, der er vicepræsident for kvindelige anliggender. En islamisk filantropisk gruppe kendt som the Imam Khomeini Charity Foundation yder lån til dem, der ønsker en kønsskifteoperation, men som ikke har pengene til den.

Selv har Molkara allerede haft kontakt til dr. Barham Mirdjalali, der er den førende kønsskiftekirurg i Theran i Iran. Han har siden 1992 primært arbejdet med kønsskifteoperationer og har frem til 2005 udført 370 mand til kvinde kønsskifteoperationer og 68 kvinde til mand kønsskifteoperationer.

* * *
The story of Maryam Khatoon Molkara indeholder to artikler om Maryam Khatoon Molkara fra henholdsvis den 2. august 2004 og 27. juli 2005.
Fatwa udstedt i 1983 af ayatollah Khomeini.