Undermenuer til "Videnskab": Afhandlinger | Diagnoser * Vejledninger | Populærvidenskab | Projektopgaver | Undersøgelser
Videnskab
2nd Expert meeting on LGBT and HIV (2. ekspertmøde om LGBT og HIV) afholdt i Amsterdam den 5. og 6. november 2009.
Det 2. internationale ekspertmøde om HIV-forebyggelse for MSM, WSW og transkønnede fandt sted i Amsterdam den 5. og 6. november 2009 med deltagelse af 130 eksperter af forskellig art fra hele verden. Det var næsten dobbelt så mange deltagere i forhold til det første ekspertmøde i september 2007. Mødet blev afholdt ... Vis forekomsten
Alskens folk: Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Norge den 14. januar 2013.
Rapporten, der er den første rapport af sin art i Norge, kortlægger transpersoners levevilkår i Norge og afdækker et mangelfuldt sundhedstilbud, og at transpersoner bliver mødt med for ringe kompetence og forståelse i skolen, på arbejdspladsen, i familien og hos offentlige institutioner. Rapportens konklusion ... Vis forekomsten
Amnesty Internationals rapport af 4. februar 2014 omtales af DR med interview.
Danmark Radio - både i fjernsynet og i radioen beskæftigede sig den 4. februar 2007 med Amnesty Internationals rapport The state decides who I am om, at Danmark krænker menneskerettighederne for transpersoner, der ønsker kønsskifte. DR2 Morgen Programværterne Niels Krause-Kjær og Sanne Gram Fadel havde inviteret ... Vis forekomsten
Astronomer. Post op transkvindelige astronomes IQ. 2004.
Titlen på analysen fra 20041 om post op transkvindelige astronomers IQ "Are Transsexual Woman present in the Academia?" kan bedst oversættes til "Findes der transkvinder i den akademiske verden?". Analyse må nærmest betragtes som et kuriosum. Paola Marziani, ph.d., der er astronom og fra Italien, har i 2004 for Human ... Vis forekomsten
At være trans i EU. Sammenlignende analyse af data fra EU’s LGBT-undersøgelse. Sammendrag. Maj 2015.
Den fuldstændige rapport, Being Trans in the European Union (At være trans i Den Europæiske Union) og resuméet heraf bygger på dokumentation fra undersøgelser og indeholder en analyse af virkeligheden for 6.579 selverklærede transrespondenter en samlebetegnelse, der dækker alle personer, som identificerer sig med ... Vis forekomsten
Australsk undersøgelse fra oktober 2008 af gener hos MtK transseksuelle underbygger, at transseksualisme er biologisk betinget.
En australsk undersøgelse - den største af sin art indtil nu - fra Prince Henry's Institute of Medical Research, Melbourne ledet af professor Vincent Harley, har fundet en variation af et gen hos mand til kvinde transseksuelle, der underbygger, at transseksualisme er biologisk betinget og dannet i fosterstadiet. Ved ... Vis forekomsten
Barnets dannelse af kønsidentiteten. 15. december 2014.
Projektet omhandler, hvorledes børns kønsidentitet dannes. Hertil inddrages forældres, pædagogers, andre børns og samfundets indvirkning samt de hjernemæssige forskelle mellem kønnene som influerende faktorer. For at undersøge, hvordan de forskellige faktorer kan siges at påvirke barnets kønsidentitet, er der ... Vis forekomsten
Bedste LGBT arbejdspladser i USA. Corporate Equality Index. Årsrapporter fra år 2002 ~
Den store LGBT foreningen i USA, Human Rights Campaign - HRC, offentligggør hvert år en fortegnele over de bedste steder for LGBT personer at være ansat (Corporate Equality Index). Fortegnelsen udarbejdes på grundlag af en omfattende årlig undersøgelse, hvor hver enkelt firma, der opfordres til at deltage og ... Vis forekomsten
Before and After: Gender Transitions, Human Capital, and Workplace Experiences. 11. september 2008.
Kønsskifteopererede udsættes for løndiskrimination. I en stor amerikansk undersøgelse lavet af Kristen Schilt fra University of Chicago og Matthew Wiswall fra New York University, dokumenteres det, at mand til kvinde kønsskifteopererede efter deres kønsskiftet udsættes for løndiskrimination i form at betydelig ... Vis forekomsten
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of the EU LGBT survey data.
Transpersoner eller de, hvis kønsidentitet og/eller kønsudtryk adskiller sig fra det køn, de fik tildelt ved fødslen, står i dag ofte over for diskrimination, chikane og vold i hele EU. Denne virkelighed udløser frygt og fører til, at mange skjuler eller hemmeligholder deres sande jeg. Denne rapport undersøger ... Vis forekomsten
Being transgender in Belgium: Mapping the social and legal situation of transgender people. September 2009.
Institute for the equality of women and men - IEWM - i Belgien (Institut for ligestilling for kvinder og mænd) offentliggjorde i september 2009 en omfattende rapport om transkønnedes forhold i Belgien. Foruden selve undersøgelsen indeholder den en række stærke anbefalinger til regeringen om forbedring af de ... Vis forekomsten
Benjamins skala. Kønsidentitets- og kønsrolleskala. Offentliggjort i 1966.
Benjamins skala blev offentliggjort i 1966 i Harry Benjamins bog "The Transsexual Phenomenon". Benjamins skala er lavet af Harry Benjamin. Den er nærmest en overbygning på Alfred Kinseys seksuelorienterings skala. ... Vis forekomsten
Benjamins skala. Kønsidentitets- og kønsrolleskala. Offentliggjort i 1966.
Benjamins skala blev offentliggjort i 1966 i Harry Benjamins bog "The Transsexual Phenomenon". Benjamins skala er lavet af Harry Benjamin. Den er nærmest en overbygning på Alfred Kinseys seksuelorienterings skala. ... Vis forekomsten
Brain Gender
Er det biologiske faktorer, såsom gonadale hormoner, der bestemmer vores kønslige skæbne? Gør de mænd aggressive og kvinder omsorgsfulde? Er de årsagen til, at drenge og piger leger forskellige eller har forskellige interesser? Forklarer de forskellene i seksuel orientering inden for hver kønsgruppe? Har de ... Vis forekomsten
Briefing: Transkønnedes adgang til sundhed i Danmark – en opfølgning på Amnestys rapport fra 2014. Rapport den 1. marts 2016 fra Amnesty International.
Amnesty International omtaler rapporten således: "Rapporten beretter om de lange og umyndiggørende udredningsforløb, danske transpersoner skal igennem for at få adgang til behandling. ”Kan du lide rutsjebaner?” ”Tænker du på dine forældre, når du onanerer?” ”Har du nogensinde haft seksuel kontakt mod ... Vis forekomsten
Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? Videnskabelig publikation den 7. august 2017 af Lars Arnesen, Norge.
I artiklen belyser Lars Arnesen, hvordan juridisk køn er reguleret i norsk lovgivning efter vedtagelsen af den norske lov om juridisk kønsskifte i 2016. I artiklen belyses også, hvad indførelse af et tredje juridisk køn i norsk lovgivning vil indebære. Lars Arnesen har venligst givet tilladelse til, at artiklen ... Vis forekomsten
Børn i homoseksuelle familier. Svensk rapport af 2001.
Hvordan er det for børn at vokse op i en homoseksuel familie, hvor de voksne er to kvinder eller to mænd? Hvis den ene af et homoseksuelt forældrepar får foretaget en kønsskifteoperation og samlivet fortsætter, så er der tale om et homoseksuelt forhold. Erfaringerne viser, at det ikke har negativ betydning for ... Vis forekomsten
Case Study: Caspian Drumm, kønnede praksisser og fællesskaber – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: "Derrida og Moderne Kønsteori" den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Case Study: Caspian Drumm, kønnede praksisser og fællesskaber Delopgave 1: Præsentation af en transseksuel skæbne Transseksuelle i Danmark har i de ... Vis forekomsten
Clinical Guidelines for the Management of Disorders of Sex Development in Childhood.
Retningslinjerne er resultatet af et ekstraordinært sammarbejdet mellem behandlere, der beskæftiger sig med børn med DSD, forældre til børn med DSD og voksne med DSD. Retningslinjerne er beregnet som en hjælp til at stille diagnose, fastlægge behandling, hjælpe med uddannelse og på anden måde støtte børn med ... Vis forekomsten
Coming forward The underreporting of heterosexist violence and same sex partner abuse in Victoria, Australien. 2008.
Den australske rapport bygger på en online undersøgelse, hvor der har medvirket 390 bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hvor de blev spurgt om deres erfaringer med "heterosexist violence" d.v.s. vold og chikane mod homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner herunder også mellem homoseksuelle i ... Vis forekomsten
Controlling Bodies, Denying Identities. Holland krænker transkønnedes menneskerettigheder. Rapport af 13. september 2011 fra Human Rights Watch.
Human Rights Watch (HRW) offentliggjorde den 13. september 2011 en stor rapport, der konkluderer, at Holland overtræder menneskerettighederne ved at kræve operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tillade transkønnede at få juridisk anerkendt deres kønsidentitet og deres selvvalgte fornavn. Human ... Vis forekomsten
Den store forskel. Mand og kvinde. Artikel om kønsforskelle i hjernen. Lone Frank den 26. juli 2007.
Af Lone Frank den 26. juli 2007. Mand og kvinde. I hjernen er der kønsforskelle i anatomien, i kemien og i funktionen. Der er stort set ikke en eneste hjerneregion, som er ens hos de to køn. Lone Frank præsenterer den omfattende viden, som allerede i USA har afgørende betydning for sygdomsforskning og behandling. "Da ... Vis forekomsten
Den transe Verden – hvis du vil vide noget om deres liv. Britt Røjkjær den 23. marts 2005.
Britt Røjkjær er 16 år og skrev i marts måned 2005 under sit ophold på Skovlund Efterskole i Ansager en projektopgave om transvestitter. Brit fik 10 i karakter for opgaven. Tillykke. Tina Thranesen. Med tilladelse fra Britt Røjkjær bringes hendes projektopgave herunder. Den transe Verden - hvis du vil vide noget ... Vis forekomsten
Derrida og moderne kønsteori – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: "Derrida og Moderne Kønsteori" den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Indledning Jacques Derrida: Opgøret med bogens logocentriske struktur Forskellenes uendelige spil: Différance Den lineære skrifts ophør er bogens ... Vis forekomsten
Det normative sundhedssystem: – transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet
Resumé Dette speciale fokuserer på transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet i Danmark. Dette teoretiseres ved hjælp af normkritiske teorier inden for en poststrukturalistisk ramme. Der vil være fokus på de herskende diskursive konstruktioner omkring køn og seksuel ... Vis forekomsten
Det stof, mænd er gjort af
Et integreret filosofisk og historisk speciale om naturvidenskabelig forskning i køn i Danmark. Specialet undersøger traditionen for forskning i det såkaldt mandlige kønshormon testosteron fra 1920'erne til i dag med særlig fokus på konstruktionen af maskulinitetsbegreber. Specialets konklusion indledes med: Der er ... Vis forekomsten
Det transsexuelle syndrom: Afgrænsning og behandling
Thorkil Sørensen forsvarede den 9. november 1984 sin doktorafhandling ved Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der udkom i denne bogform. Uagtet afhandlingen - bogen - er fra 1984, er den stadig (i 2008) interessant læsning. Det skal også bemærkes, at Thorkil Sørensen skriver "transsexuel" ... Vis forekomsten
Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe
Rapporten er Europarådets til dato største undersøgelse om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i Europarådets 47 medlemslande. Resultaterne præsenteres i seks tematiske kapitler efterfulgt af fremadrettede konklusioner. Homofobiske og transfobiske holdninger er ... Vis forekomsten
Diskriminationsundersøgelse i USA. Oktober 2010.
Det er den mest omfattende undersøgelse blandt transkønnede om forskelsbehandling, der nogensinde er udført. Den omfatter svar fra mere end 6.400 personer fra alle 50 stater, District of Columbia, Puerto Rico, Guam og US Virgin Islands og afslører en udbredt forskelsbehandling af transkønnede i sundhedssektoren, ... Vis forekomsten
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Engelsk. Gældende.
American Psychiatric Association (APA) vedtog DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) den 18. til 22. maj 2013 i San Francisco. Diagnosefortegnelsen indeholder følgende transrelaterede diagnoser. Betegnelsen i parentes refererer til den tilsvarende diagnose i ICD-10. Fetichistisk transvestisme ... Vis forekomsten
DSM-5. Dansk oversættelse af udkast til afsnit om kønsidentitetsforstyrrelse i udkast til DSM-5 offentliggjort den 10. februar 2010.
American Psychiatric Association - APA påbegyndte i 2008 en revision af Manual for Diagnosis of Mental Disorders - DSM-V eller DSM-5, som forventes at træde i kraft i 2012. Den 10. februar 2010 offentliggjorde APA et udkast til bl.a. afsnittene om kønsidentitetsforstyrrelse. Herunder en oversættelse til dansk af ... Vis forekomsten
Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle påbegyndt den 1. maj 2011 af Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik.
Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik har startet en efterundersøgelse med det formål at beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 - 2008 og deres tilfredshed efter kønskifte. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, ... Vis forekomsten
Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle påbegyndt den 1. maj 2011 af Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik.
Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik har startet en efterundersøgelse med det formål at beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 - 2008 og deres tilfredshed efter kønskifte. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, ... Vis forekomsten
Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century
Bogen indeholder indlæg fra jurister fra alle samfundslag - advokater, forskere, dommere, juridiske rådgivere for NGO'er og ligestillingsorganisationer - fra den internationale konference: Equality and Justice - LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex) Rights in the XXI Century. På dansk: Lighed og ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
Fantomfølelser af at have en penis. Januar 2008.
Forholdsmæssigt mange transmænd fortæller, at de rent fysisk føler, at de har en penis - fantomfølelser, og at de har haft følelserne af at have en penis mellem benene lige fra de var helt små piger. Andre transmænd fortæller, at de begyndte at få fantomfølelser af at have en penis, da de begyndte ... Vis forekomsten
FBI årsstatistik over hadforbrydelser fra 1996 til 2015.
FBI - Federal Bureau of Investegation - fører statistik over hadforbrydelser (hate crime) i USA. Seneste rapport er for året 2015, der blev offentliggjort 15. november 2016. Herunder link til årsrapporterne fra FBI fra 1996. Fra 1996 til og med 2002 er rapporterne i pdf-format. Fra 2003 og frem er det link til en ... Vis forekomsten
Female-To-Male Transsexual People and Autistic Traits. (Kvinde til mand transseksuelle og autistiske træk). 1. maj 2011.
Forskerne konkluderer i undersøgelsen, at transmænd har et højere antal autistiske træk end gennemsnitligt. De målte autistiske træk ved hjælp af autisme spektrum kvotient (AQ) (på engelsk: Autism Spectrum Quotient ) og sammenlignede AQ-resultaterne fra fem grupper bestående af 61 transmænd, 198 transkvinder, ... Vis forekomsten
Fleeing Homophobia. Rapport af 5. september 2011 om asylansøgninger relateret til seksuel orientering og kønsidentitet i Europa.
En europæisk arbejdsgruppe har lavet et omfattende sammenlignende studie af asylpraksis i de forskellige EU-lande. Projektet er udført af Sabine Jansen, fra den hollandske LGBT-organisation COC, sammen med Thomas Spijkerboer, professor ved det juridiske fakultet ved det Fri Universitet Amsterdam. Søren Laursen fra ... Vis forekomsten
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden. Rapport af 29. oktober 2008.
Det finske formandskab i Nordisk Ministerråd har givet Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) til opgave at udføre en udredning af aktuelle politiske tiltag for en flerdimensional diskrimineringspolitik i de nordiske lande. I de seneste år er der i Norden foregået en diskussion om behovet for at samordne ... Vis forekomsten
Flere end to slags børn – en rapport om køn og ligestilling i børnehaven af 7. marts 2008 fra Ligestillingsministeriet.
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har for minister for ligestilling gennemført observationsstudier i tre børnehaver i 2007. På baggrund af undersøgelsen blev rapporten udarbejdet. Fra indledningen citeres følgende brudstykker. I tilslutning til rapporten blev der udarbejdet en inspirationsguide Børnehaver ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016. Rapport af 22. december 2017 fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016 indeholder en gennemgang af sager om diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016. Rapport af 22. december 2017 fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016 indeholder en gennemgang af sager om diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, ... Vis forekomsten
Forældremyndigheds- og samkvemsproblemer for transforældre. Gianna E. Israel, 1999.
Copyright 1999 Gianna E. Israel. Oversat af Karen-Lis Andersen 4. august 2003. Artiklen bringes med tilladelse af 28. april 2003 fra Gianna E. Israel. Gianna E. Israel, psykoterapeut, San Francisco, USA, har siden 1988 beskæftiget sig med de psykologiske forhold hos transvestitter og transseksuelle og deres familier over ... Vis forekomsten
Fra diagnosekode til tolerancesymbol – En politisk diskursanalyse af den danske debat om transkønnethed i årene 2007-2016 af Nina Langer Primdahl den 7. september 2017.
Nina Langer Primdahl har som sit speciale til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet skrevet en diskusanalyse (sproganalyse) af den politiske debat, som førte til fjernelsen af diagnosekoden DF64 kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder ... Vis forekomsten
Genet bag transseksualitet muligvis fundet. 11. maj 2005.
Det populærvidenskabelige netmagasin World Science bragte den 11. maj 2005 artiklen "Genes behind transsexualism possibly found", i hvilken videnskabsmænd hævder, at de muligvis har fundet gener, som kan medvirke til at forklare, hvorfor en lille procentdel af mænd ser sig selv som kvinder, der er fanget i den ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser. Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser. Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og ... Vis forekomsten
Handbook on monitoring and reporting homophobic and transphobic incidents. 10. september 2008.
Håndbog er beregnet for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - LGBT - og menneskerettighedsorganisationer, der vil overvåge, registrere og informere om omfanget af homofobisk og transfobisk kriminalitet og som på nationalt, europæisk og internationalt plan vil arbejde for lovændringer for at øge den ... Vis forekomsten
Harry Benjamin’s first ten cases (1938-1953): A clinical historical note
Leah Cahan Schaefer og Connie Christine Wheeler offentliggjorde den 1. februar 1995 i Journal Archives of Sexual Behavior deres rapport om deres studie af de første ti sager, som Harry Benjamin beskæftigede sig med. Studieomtale Værdien ved at studere Harry Benjamins første patienter med kønsidentitetsforstyrrelse ... Vis forekomsten
HateNoMore: Toolkit for the Law Enforcement Bodies: Accommodating the Needs of the Victims of Homophobic and Transphobic Hate Crimes
Publikationen er udarbejdet som et nyttigt instrument til alle relevante offentlige myndigheder herunder retssystemet og andre fagfolk, der er eller kan blive involveret i kontakt med ofre for forbrydelser motiveret på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Publikationen er resultatet af en gruppe ... Vis forekomsten
HateNoMore. Understanding the needs of persons who experience homophobic or transphobic violence or harassment
Rapporten består af to dele: Del 1 giver de vigtige resultater om udbredelse, lokalitet, gerningsmændene, og virkningen af homofobisk og transfobisk vold og chikane som oplyst af undersøgelsens respondenter for at sætte rammerne for diskussionen af behovene hos dem, der oplever denne vold og chikane. Del 2 forklarer ... Vis forekomsten
Hormoner, køn og samfund
Bog om et molekylært forskningsprogram, der her bruges til at vise, at kønshormonerne påvirker intelligens, personlighed og adfærd i samarbejde med gener og miljøfaktorer. Fysikologi er et nyt forskningsprogram, der erstatter teorier med testbare, eksperimentelle analyser af den fysisk-kemisk molekylære ... Vis forekomsten
Hvad er humanvidenskab? – Køn som analytisk kategori – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: “Derrida og Moderne Kønsteori” den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Hvad er humanvidenskab? - køn som analytisk kategori Denne opgave vil centrere sig om følgende spørgsmål: Hvorfor er gender en vigtig kategori ... Vis forekomsten
Hvad lærer danske læger om forekomst og behandling af seksuel dysfunktion? Ellids Kristensen. 16. juli 2002.
Ellids Kristensen, leder af Sexologisk Klinik på Rigshospitalet skrev i Ugeskrift for Læger nr. 164 den 16. juli 2002 en artikel om, hvad de danske læger bør lære seksuel dysfunktion, - (eller måske rettere hvor lidt, de lærer). Ellids Kristensen forklarede, at obligatorisk undervisning i sexologi stort set ikke ... Vis forekomsten
Hypothalamus * Hollandsk undersøgelse fra 1995 af transseksuelles hjerner.
A Sex Difference in the Human Brain and its Relation to Transsexuality. Fire hollandske forskere - J.-N. Zhou, M.A. Hofman, L.J. Gooren og D.F. Swaab - redegør i deres undersøgelse for, at den del af mand til kvinde transseksuelles hjerne, der har betydning for den seksuelle lystfølelse - hypothalamus, svarer til ... Vis forekomsten
Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer i Sverige 2006.
Undersøgelsen beskæftiger sig med psykisk og fysisk sundhed, sociale relationer, livsvaner, fysisk aktivitet, trykheds- og utrykhedsfølelse, chikane/vold, åbenhed om kønsidentitet og seksuel orientering og statistiske oplysninger som alder, ægteskabelige status, uddannelse, bopælsforhold mm. blandt homoseksuelle, ... Vis forekomsten
I samfundets sprækker – studier i upassende sociologi II
I bogen er der interview med flere transvestitter - foretaget i marts måned 2005. I samfundets sprækker findes en lang række menneskeskæbner, hændelser og mærkværdige oplevelser, man som regel ikke er opmærksom på eller bevidst om. Her lever mennesker, der grundet en anderledes livsførelse eller selvforståelse ... Vis forekomsten
ICD-10 * Norge fjernede den 1. februar 2010 bl.a. diagnosen F64.1 Transvestisme fra den norske version af WHO’s diagnosefortegnelse ICD-10.
Det norske Helsedirektoratet fjernede med virkning fra den 1. februar 2010 diagnoserne F65.0 Fetichisme, F65.1 Fetichistisk transvestisme, F65.5 Sadomasochisme, F65.6 Blandede seksuelle afvigelser og F64.1 Transvestisme fra den norske version af ICD-10. Til: Bjørn-Inge Larsen Dato: 01.02.2010 Saksnr: 08/11670 Notat Fra: ... Vis forekomsten
ICD-10 * Sverige, Socialstyrelsen meddelte den 17. november 2008, at de den 1. januar 2009 fjerner diagnosebetegnelse for bl.a. transvestisme.
Socialstyrelsen i Sverige fjerner nogle koder i den svenske klassificering af sygdomme og sundhedsproblemer. Blandt andet udgår fetichisme, transvestisme og sadomasochisme pr. 1. januar 2009. - At koder for visse seksuelle variationer findes i klassificeringen opfattes af mange som stødende og kan bidrage til at bevare ... Vis forekomsten
ICD-10. The International Classification of Diseases. WHO.
"International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" (International statistisk klassifikation af forstyrrelser og relaterede sundhedsproblemer) blev vedtaget på den 43. World Health Assembly (Verdenssundhedskongres) i maj 1990 og har været anvendt af WHO medlemsstaterne siden 1994. ... Vis forekomsten
ICD-11 Beta version – Dødeligheds- og sygdomsstatistikker
Beta-versionen af ICD-11 startede den 14. maj 2012. Tidspunktet for den endelige version er i årenes løb udsat flere gange. Den endelige version forventes at foreligge i løbet af 2018. Problemet med at udforme en ny version af ICD er nok primært, at det er en lang række beslutningstagere spredt ud over hele verden, ... Vis forekomsten
ICD. LGBT og sundhed blev taget af dagsordenen på bestyrelsesmøde i WHO i maj 2013.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 14. november 2013 orienteret Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg om, at der på et bestyrelsesmøde i WHO den 29. og 30. maj 2013 skulle være drøftet LGBT og sundhed, men at punktet blev taget af dagsordenen efter en sørre diskussion ved mødestart og udskudt ... Vis forekomsten
Integrerede perspektiver på køn. 18. juni 2007.
Professor Harriet Bjerrum Nielsen & førsteamanuensis Jørgen Lorentzen Universitetet i Oslo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning. I 1949 formulerede den franske filosof og feminist Simone de Beauvoir et skarpt opgør med tidens fremherskende biologiske kønsdeterminisme gennem sin skelsættende tese om at »Man ... Vis forekomsten
Jeg, mig – os to. En kvalitativ undersøgelse af at “gøre” transvestisme i et kønsopdelt samfund. 14. juni 2010.
Anna Sofie Bach og Anna Wilroth, der er sociologistuderende på 9. semester ved Københavns Universitet, afleverede den 14. juni 2010 den herunder gengivne opgave. De oplyste den 6. juli 2010, at de havde fået topkarakteren 12 for opgaven og gav venligst tilladelse til, at den bringes i Vidensbanken. "Jeg, mig - os to" ... Vis forekomsten
Karen M. Larsen har den 1. december 2008 lavet et interview med Leyla Gransell om levevilkårsundersøgelsen.
Leyla Gransell svarer på spørgsmål fra Karen M. Larsen om bl.a. formålet med levevilkårsundersøgelsen, hvad den konkret kommer til at handle om, om der er lavet tilsvarende undersøgelser i andre lande, hvem der financierer levevilkårsundersøgelsen, hvordan levevilkårsundersøgelsen konkret komme til at foregå, ... Vis forekomsten
Kastration af mænd og virkningerne deraf. 13. marts 1962.
Herunder gengives svar af 13. marts 1962 fra Svend G. Johnsen, laborator, dr. med., Statens Seruminstitut på spørgsmål stillet den 1. februar 1962 til overlæge dr. med. Christian Hamburger af det af Justitsministeriet den 30. december 1958 nedsatte Sterilisationsudvalg . STATENS SERUMINSTITUT Telefon: Asta 2817. ... Vis forekomsten
Katoey Land
"Katoey Land" er David Høgsholts hovedopgave på Danmarks Journalisthøjskole i 2005. Den beskriver i tekst og billeder livet for katoeyer i Thailand. Tekstdelen af opgaven er ikke er offentliggjort. Billederne findes på David Høgsholts hjemmeside. På hjemmesiden staver han sit navn: David Hogsholt. Billederne fra ... Vis forekomsten
Kinsey’s Heterosexual-Homoseksual Rating Scale. Udgivet 5. januar 1948.
Kinseys skala over menneskelig seksualitet er opdelt i syv grader, hvor 0 er "udelukkende heteroseksuel" og 6 er "udelukkende homoseksuel". Den blev lavet af Alfred Charles Kinsey til hans interview af tusindvis af mennesker om deres seksuelle adfærd og offentliggjort i forbindelse med udgivelsen af hans rapport Sexual ... Vis forekomsten
Kjønnsforskning møter biologi. 23. november 2007.
Af journalist Kristin Straumsheim Grønli. Biologiske perspektiver er ikke godt egnet til å forklare ulikheter mellom kvinner og menn når det gjelder kjønnsidentitet, mener representanter fra det norske kjønnsforskningsmiljøet. Gutter leker med biler og liker blått. Jenter leker med dukker og liker rosa. Vil det ... Vis forekomsten
Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. (23. oktober 2015)
Rapporten udmærker sig ved specifikt at inddrage kønsidentitet. Hele vejen gennem rapporten er kønsidentitet anvendt som et særskilt motiv for hadforbrydelser, og kønsidentitet har et sæskilt afsnit i rapporten. Undersøgelsen, der danner baggrund for rapporten, (Undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser i ... Vis forekomsten
Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Svensk doktorafhandling af Signe Bremer den 11. november 2011.
I 1972 var Sverige det første land i verden, der lavede en speciel lov om kønsskifte, hvilket i et internationalt perspektiv blev anset for banebrydende. Den svenske socialstyrelse har nu - næsten fyrre år senere - offentliggjort en undersøgelse med titlen "Transsexuella och övriga personer med ... Vis forekomsten
Køn som infrastruktur. En kulturanalyse af kontroverserne omkring kønsopdelingen af borgere i Danmark anskuet fra et infrastrukturperspektiv. Beate Sløk-Andersen oktober 2010.
Hvordan kan aktuelle kritikker af CPR-nummerets kønsopdeling af borgerne anskues som udfordringer og forhandlinger af standardiserede klassifikationer af køn? Og hvordan kan dette ses i relation til kønsopdelingens indlejring i en infrastruktur? Ud fra denne problemformuleringen, har Beate Sløk-Andersen lavet en ... Vis forekomsten
Könet sitter i hjärnan
I bogen forklarer Annica Dahlström om forskellene i hjernen hos kvinder og mænd. Bogen bygger på videnskabelige forskningsresultater, som klart viser, at der er stor forskel på kvinders og mænds hjerner. I bogen beskrives de videnskabeligt påviste anatomiske og fysiologiske forskelle i hjernen mellem flertallet af ... Vis forekomsten
Kønsidentitet i børnehaven – En empirisk feltundersøgelse af børns muligheder for kønsidentitetsdannelse i børnehaven. 22.maj 2013.
Dette projekt tager udgangspunkt i en fænomenologisk sociologisk og samfundskritisk teoretisk empirisk undersøgelse om kønsidentitet i børnehaven og ligeså en objektrelationsteoretisk udviklingspsykologi. Vi er af den overbevisning, at køn både er biologisk og socialt. Vi har valgt at tage udgangspunkt i, hvordan ... Vis forekomsten
Kønsidentitet.
Af Tina Thranesen den 21. april 2008. I denne artikel beskrives årsagssammenhængen mellem transvestisme og transseksualisme ved at forklare om begreberne kønsidentitet, kønsidentitetsforstyrrelse, transvestisme, transseksualisme og seksuel orientering. Lad det være klart, at der på nuværende tidspunkt ikke findes ... Vis forekomsten
Kønsskifteoperation kan være bedre for transkvinder end kun hormonbehandling. Foromtale den 18. november 2015 af kommende rapport.
Michael Nelson, phd. fra Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles leder undersøgelsen: Kønsskifteoperation kan være bedre for transkvinder end kun hormonbehandling. (Sex Reassignment Surgery May Be Better for Transgender Women's Health than Hormones Only). Foromtalelsen af undersøgelsesrapporten blev ... Vis forekomsten
Kønsskifteoperation. En projektopgave af to femtenårige drenge. 28. januar 2005.
De to femtenårige drenge, Mikkel og René, har skrevet en projektopgave over emnet kønsskifteoperationer. De rettede henvendelse til mig og bad om svar på nogle spørgsmål. Da de havde afleveret deres projektopgave, sendte de den til mig. Med deres tilladelse bringes den her. Projekt 8. klasse Overordnet emne – ... Vis forekomsten
Levevilkårsundersøgelse blandt LGBT personer i Danmark igangsat den 26. januar 2015.
Landsdækkende undersøgelse af levevilkår blandt LGBT personer i Danmark med særlig sigte på minoritetsetniske danskere igangsat den 26. januar 2015. Undersøgelsen er bestilt af Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet og gennemføres af Als Research ApS. Spørgeskemaet ønskes besvaret af alle ... Vis forekomsten
Levevilkårsundersøgelsen – en kritisk analyse. Karen M. Larsen den 23. juni 2009.
Karen M. Larsen. I de sidste ti års tid er det i den vestlige verden blevet moderne, at undersøge homoseksuelles og efterhånden også biseksuelles og transseksuelles levevilkår. Det kan derfor heller ikke undre, at vi nu i også her i Danmark er blevet præsenteret for en undersøgelse om disse gruppers levevilkår. ... Vis forekomsten
LGBT-liv: Rapport om behovet for viden og indsatser for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
STOP AIDS har i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet en rapport om behovet for viden og indsatser for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Rapporten blev præsenteretved en minikonference den 18. august 2011 og sætter fokus på sundheden hos en gruppe, der i forhold til sundhed er overrepræsenteret ... Vis forekomsten
LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet. Epinion-undersøgelse. 18. august 2016.
Analyseinstituttet Epinion har for LO, FTF og Akademikerne gennemført en undersøgelse fra 28. juli til 10. august 2016 af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet, som blev offentliggjort den 18. august 2016 Undersøgelsen er et led i en større undersøgelse blandt 17.000 repræsentativt udvalgte ... Vis forekomsten
LGBT-sundhed: Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. 16. oktober 2015.
Rapporten præsenterer resultater fra en undersøgelse om helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner og bygger på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelser fra 2013 og en undersøgelse blandt transpersoner. I forbindelse med undersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe med ... Vis forekomsten
Lige adgang: Juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser
Formålet med rapporten er at præcisere omfanget og rækkevidden af forbuddet mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser, der siden vedtagelsen af ligestillingsloven i 2000 har været gældende både i den private og offentlige sektor. Rapporten medtager også forhold i relation til transpersoner, ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår
Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og redegør for HBT-personers - homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes - levevilkår i Danmark. Levevilkårsundersøgelse blev iværksat på initiativ af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) og udført af Leyla Gransell, uafhængig forsker på Center for ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår
Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og redegør for HBT-personers - homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes - levevilkår i Danmark. Levevilkårsundersøgelse blev iværksat på initiativ af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) og udført af Leyla Gransell, uafhængig forsker på Center for ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Projektbeskrivelse for levevilkårsundersøgelsen: Tryghed og levevilkår for HBT-personer. September 2008.
Projektbeskrivelse for levevilkårsundersøgelsen: Tryghed og levevilkår for HBT-personer Indholdsfortegnelse Baggrund Danmark Hypotese Formål med undersøgelsen World Outgames 2009 Indhold Metode og undersøgelsesdesign Metoder Svenske erfaringer Undersøgelsesdesign Organisering Samlet tidsplan Samlet budget Bilag ... Vis forekomsten
LO-måling om LGBT-personer på arbejdspladsen offentliggjort den 3. august 2015.
Hver tredje lønmodtager i LO-gruppen har oplevet, at der er blevet talt nedsættende om LGBT-personer på deres arbejdsplads. Det er et af resultaterne af en undersøgelse, som LO fik gennemført i perioden fra den 25. februar til den10. marts 2015. Undersøgelsen skelner ikke mellem lesbiske, bøsser, biseksuelle eller ... Vis forekomsten
Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality. Rikke Kildevæld Simonsen 19. oktober 2015.
Undersøgelsen, hvis titel kan oversættes som: "Langsigtet opfølgning af personer, der har gennemgået kønsskifteoperation: Psykiatrisk sygdom og dødelighed" er foretaget af Rikke Kildevæld Simonsen, Annamaria Giraldi og Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik samt Gert Martin Hald fra Københavns Universitet, og ... Vis forekomsten
Lovindeks maj 2011 vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet i Europa fra ILGA-Erope.
Det europæiske regnbuekort og indeks fra ILGA-Europe viser lovgivning og administrative praksis, der beskytter eller krænker menneskerettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i de europæiske lande. Kortet viser ikke den sociale situation for dem. Lovindekset for Europa er opdelt i et kort og et ... Vis forekomsten
Male and female transsexualism: The danish experience with 37 patients. April 1982. Thorkil Sørensen og Preben Hertoft.
Thorkil Sørensen og Preben Hertoft fik i april 1982 offentliggjort deres rapport "Male and female transsexualism: The danish experience with 37 patients", der på dansk kan oversættes til "Mandlig og kvindelig transseksualisme: Den danske erfaring med 37 patienter". Sammenfatning Siden den første kønsskifteoperation i ... Vis forekomsten
Minister sætter nydanske LGBT-personer i fokus. 24. november 2014.
Pressemeddelelse den 24. november 2014 fra Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Vi ved for lidt om, hvilke problemer nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner slås med. Derfor vil socialminister Manu Sareen nu have undersøgt, hvilke udfordringer de lever med til dagligt. Socialminister ... Vis forekomsten
MR-skanning af hjerner foretaget af forskere på universitet i Madrid afslører transseksualisme. 26. januar 2011.
Et team på National University of Distance Education - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - i Madrid, Spanien under ledelse af Antonio Guillamon tror, at de har fundet en måde til at identificere transseksualisme i hjernen på unge mennesker. I en undersøgelse lavede holdet MR-scanninger af hjernen ... Vis forekomsten
Nydanske LGBT-personers levevilkår. 1. oktober 2015.
Undersøgelsen omhandler både homoseksuelle og transpersoners levevilkår Ved offentliggørelse af undersøgelsen udtalte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby: ”Det er bekymrende, at så mange nydanske homoseksuelle føler sig tvunget til at leve skjult med deres seksualitet og ligefrem ... Vis forekomsten
Nye transkoder træder i kraft den 1. januar 2017. De eksisterende diagnosekoder DF64 Kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder lukkes samtidig.
Sundhedsdatastyrelsen åbner den 1. januar 2017 nye koder i "Kap. XXI, Faktorer af betydning for sundhedstilstand og kontakter med sundhedsvæsen" i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS). Samtidig lukker Sundhedsdatastyrelsen diagnosekoderne DF64 Kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder i ... Vis forekomsten
Når mand vil gå som kvinde – Om kønskategorier, performance og følelser. Specialeafhandling til kandidateksamen af Gitte Olesen maj 2002.
(maj 2002) Gitte Olesen Specialeafhandling til kandidateksamen Gitte Olesen. Maj 2002, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Vejleder: Mark Vacher © Gitte Olesen. Not for commercial use. Please do not remove this notice from digital or paper copies of this text. INTRODUKTION Hvad er køn? Er det noget, vi ... Vis forekomsten
Når navnet bliver et problem – om transseksuelles ret til navneændring. Juristen nr. 2 – februar 2000.
Artikel af cand. jur., ph.d., Marianne Holdgaard Bukh og cand. jur. Christina Ladefoged offentliggjort i Juristen nr. 2 - februar 2000 side 58 - 75. Artiklen behandler juridiske problemer, der relaterer sig til perioden under kønsskiftet. Først vurderes det, om den danske retstilstand for så vidt angår det juridiske ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2013 med særligt afsnit om køn og vold. December 2014.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2015. September 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2016. December 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005-2010. Offentliggjort 11. december 2011.
I undersøgelsen er der for første gang medtaget, om forbrydelsen efter offerets mening kan betegnes som en hadforbrydelse. Desværre er homofobi og transforbi slået sammen som en gruppe (årsag) og placeret under hovdgruppen "seksuel orientering". Det må trods dette ses som et fremskridt. Uddrag fra ... Vis forekomsten
Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
Det fremgår af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-børn og -unge er en krænkelse af de unges menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed også negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt. På baggrund af rapporten vedtog de ... Vis forekomsten
Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
Det fremgår af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-børn og -unge er en krænkelse af de unges menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed også negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt. På baggrund af rapporten vedtog de ... Vis forekomsten
Oversættelse og betydning af de engelske ord: Transsexual, transvestite og transgender. Tina Thranesen den 11. april 2012.
Af Tina Thranesen. For at forstå betydningen af de engelske ord transsexual, transvestite og transgender og deres danske oversættelse til transseksuel, transvestit og transkønnet person/transkønnet/transperson og dermed bruge dem rigtigt kan det være gavnligt at have kendskab til deres oprindelse. I hvilken ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 16. oktober 2015 fra LGBT Danmark om SIF’s rapport: LGBT-sundhed Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
PRESSEMEDDELELSE fra LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Ny rapport viser store udfordringer for biseksuelle og transpersoner Statens Institut for Folkesundhed har på vegne af Københavns Kommune udarbejdet undersøgelsen LGBT-sundhed - helbred og trivsel blandt lesbiske, ... Vis forekomsten
Prostitution blandt transkønnede er kun meget lidt belyst.
At transprostitution eksisterer er en kendsgerning. F.eks. er der hver dag i Ekstra Bladet omkring en halv snes rubrikannoncer (massageannoncer), hvor transvestitter og transseksuelle tilbyder seksuelle ydelser. Det må også antages, at en del profilannoncer på de forskellige chat- og profilsteder på internettet reelt ... Vis forekomsten
Prostitution i København. Redegørelse udarbejdet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune juli 2007.
Redegørelsen om prostitution i København blev fremlagt både i Folketingets Retsudvalg og Socialudvalg den 23. juli 2007. Den er udarbejdet på grundlag af en beslutning i borgerrepræsentationen den 23. februar 2006, hvor borgerrepræsentationen bad Socialforvaltningen om at uarbejde en redegørelse om prostitution i ... Vis forekomsten
Psychopathia Sexualis
Richard von Krafft-Ebing blev født i Mannheim, Baden i Tyskland og fik sin lægeuddannelse i Pragh og studerede også medicin ved universitetet i Heidelberg. Han specialicerede sig herefter i psykiatri og blev siden professor i Stratsbourg og Vien. I 1902 beskrev han, hvad han kaldte "metamorphosis sexualis paranoia" ... Vis forekomsten
Queera livslopp: Att leva och åldras som LGBTQ-person i en heteronormativ värld
Doktordisputats af Anna Siverskog. Resumé Denne afhandling tager udgangspunkt ældre LGBTQ-personers livshistorier for at undersøge erfaringer og betydninger ved at leve og ældes som lesbisk, bøsse, biseksuel, transperson eller queer. Ældre LGBTQ-personer har levet og er ældet i tider, hvor kønsidentiteter og ... Vis forekomsten
Retsstillingen for transseksuelle i Danmark under kønsskifte. 19. oktober 2002.
Christina Ladefoged skrev i 2002, da hun var studerende ved Århus Universitet, som led i færdiggørelsen af sit juridisk studium sit speciale Retsstillingen for transseksuelle i Danmark under kønsskifte - belyst ud fra de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og artikel 8 i den Europæiske ... Vis forekomsten
Sexual Behavior in the Human Male. Kinseys rapport om mænds seksualliv.
Rapporten er første del af to store amerikanske undersøgelse af mænds og kvinders seksualliv, som Alfred Charles Kinsey gennemførte. Begge blev udgivet i bogform. De er genudgivet flere gange gennem årene. Trods stor omhu ved gennemførelsen af undersøgelserne må visse af resultaterne tolkes med forsigtighed, men ... Vis forekomsten
Sociodemographic Study of Danish Individuals Diagnosed with Transsexualism. Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik. 2015.
Efterundersøgelse, der beskriver gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 – 2008 og deres tilfredshed efter kønsskiftet. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, indgår ikke i undersøgelsen. Undersøgelsen blev påbegyndt den 1. maj ... Vis forekomsten
Spørgeskema omkring afvisninger fra og/eller fravalg af Sexologisk Klinik. 23. november 2016.
Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet søger transpersoner til at udfylde et spørgeskema om deres afvisning fra og/eller fravalg af Sexologisk Klinik. Interacting Minds Centre skriver følgende om spørgeskemaet og baggrunden for det: Sexologisk Klinik afviser langt størstedelen af de transpersoner, der ... Vis forekomsten
Standards of Care – 6. udgave på engelsk. Februar 2001.
The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association's Standards Of Care For Gender Identity Disorders, Sixth Version Samme udgave i dansk oversættelse. February, 2001 Committee Members: Walter Meyer III M.D. (Chairperson), Walter O. Bockting Ph.D., Peggy Cohen-Kettenis Ph.D., Eli Coleman Ph.D., Domenico ... Vis forekomsten
Standards of Care – Version 6 af 2001 i dansk oversættelse.
The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association's Omsorgsstandard (Standards Of Care) for kønsidentitets uregelmæssigheder. 6. udgave - februar 2001. Oversat af Ib Vestergård, Århus den 28. februar 2003. Tidligere revisioner 1980, 1981, 1990 og 1998. 1. udgave 1979. Standards of Care. Version 7 udkom den ... Vis forekomsten
Standards of Care – Version 7 af 2011, Top 10 punkter om. 26. september 2011.
National Center for Transgender Equality - NCTE - omtalte den 26. september 2011 den nye Standards of Care - Version 7 og fremkom herunder med følgende "top 10" forhold, som transpersoner bør vide om de nye standarder. The World Professional Association for Transgender Health - WPATH - udgav den 25. sptember 2011 den ... Vis forekomsten
Standards of Care – Version 7 af 2011.
The World Professional Association for Transgender Health - WPATH - har den 25. sptember 2011 udgivet en revidere syvende udgave af sine standarder til gavn for den fysiske sundhed for transpersoner og andre personer med kønsuoverensstemmelse. De reviderede standarder for omsorg er en vigtig hjælp for dem, der tilbyder ... Vis forekomsten
Status of the Danish LGBT Workplace. Status på danske LGBT arbejdspladser. 31. maj 2011.
Omtale fra Q-Factors hjemmeside Q-Factor gennemførte i 2011 en unik undersøgelse om LGBT medarbejderes erfaring med arbejdslivet i Danmark. Resultaterne viser problemer og styrker hos danske arbejdsgivere i forhold til LGBT mangfoldighed. Resultaterne peger på specifikke forhold, som arbejdsgivere kan tage for at ... Vis forekomsten
Status of the Danish LGBT Workplace. Status på danske LGBT arbejdspladser. 31. maj 2011.
Omtale fra Q-Factors hjemmeside Q-Factor gennemførte i 2011 en unik undersøgelse om LGBT medarbejderes erfaring med arbejdslivet i Danmark. Resultaterne viser problemer og styrker hos danske arbejdsgivere i forhold til LGBT mangfoldighed. Resultaterne peger på specifikke forhold, som arbejdsgivere kan tage for at ... Vis forekomsten
Større bryster med fedtvæv fra maven ved hjælp af stamcelleteknologi. 9. juli 2007.
Mange kvinder ønsker større bryster. Det har hidtil næsten kun kunne laves med implantater primært af silikone. Der har dog længe været forsket og forsøgt med fedtvæv fra andre dele af kroppen - primært fra hofte-/balle-/maveområdet. Resultaterne har hidtil ikke været gode, idet det fedtvæv, som blev indsat i ... Vis forekomsten
Sundhed og trivsel blandt danske LGBT-personer. Af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi & Morten Frisch. September 2014.
Månedsskrift for almen praksis bragte i september 2014-nummeret artiklen "Sundhed og trivsel blandt danske LGBT-personer" af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi og Morten Frisch. Det kræver abonnement at læse artiklen. Artiklen kan imidlertid læses hos Sex & Samfund. Christian Graugaard er læge, ph.d. og professor ... Vis forekomsten
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS)
Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) er en samling af internationale, nordiske og danske kliniske og administrative klassifikationer til brug for dokumentation af patienter og sundhedsvæsenets ydelser. I SKS indgår danske udgaver af internationale klassifikationer - f.eks. sygdomsklassifikationen, som bygger ... Vis forekomsten
Tasja og Maria. Anderledes – transseksualisme. Ultimo maj 2005.
Tasja og Maria, der går i 8. klasse i en jysk skole, rettede henvendelse til mig den 16. maj 2005, idet de skulle lave en projektopgave inden for det overordnede emne "anderledes" og havde valgt at beskæftige sig med transseksualisme. De bad om hjælp til at finde en transseksuel, som ville medvirke i et interview, ... Vis forekomsten
Testosteron aflæst i børneansigter. Artikel i Videnskab.dk den 25. februar 2012.
Den 25. februar 2012 bragte nyhedsmediet Videnskab.dk en artikel af Marianne Nordahl, der er norsk videnskabsjournalist, om testosterons påvirkning af børneansigter. I artiklen nævner hun bl.a. Artiklen er ledsaget af en meget illustrativ illustration. I artiklen kommer Marianne Nordahl også ind på studierne om ... Vis forekomsten
The 2007 National School Climate Survey
Det fremgår af undersøgelsen, at næsten 90 % af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) folkeskole- og gymnasieelever var blevet verbalt chikaneret i skolen i det forløbne skoleår. Mere end 60 % af de studerende følte sig usikre i skolen på grund af deres seksuelle orientering eller deres ... Vis forekomsten
The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe.
Amnesty International offentliggjorde den 4. februar 2014 en rapport om forholdene i udvalgte lande i Europa for transpersoner, der ønsker kønsskifte. Rapportens overskrift kan oversættes til: Staten bestemmer, hvem jeg er: Manglende juridisk kønsanerkendelse af transpersoner i Europa. Rapporten beskæftiger sig med ... Vis forekomsten
The Transsexual Phenomenon
I bogen beskriver Harry Benjamin detaljeret om sine erfaringer og konklusioner om transvestisme og transseksualisme. Han indførte i bogen som den første begrebet/ordet transseksualisme (transsexualism). Han betegnede transvestisme og transseksualisme som symtomer for et fælles underliggende forhold. I bogen bringer ... Vis forekomsten
Tilfredhedsundersøgelse af MtK kønsskifteoperationer af 20. september 2007 fra University Hospitals of Leicester i England.
EurekAlert - nyhedstjeneste om videnskabelige nyheder - bragte den 20. september 2007 en artikel om en tilfredshedsundersøgelse blandt MtK kønsskifteopererede udfærdiget af University Hospitals of Leicester i England. Ud af 220 opererede var 88 % tilfredse, og kun 7 % var utilfredse med deres operation. En gruppe fra ... Vis forekomsten
Trans – et nyt socialfagligt videns- og indsatsområde? – En socialkonstruktivistisk analyse af mødet mellem Københavns Kommune og byens transkønnede borgere. 21. december 2011.
Den 21. december 2011 afleverede Anne Foged og Jan E. K. Pedersen deres balchelorprojekt om "de udfordringer Københavns transkønnede befolkning lever med". Herunder gengives starten af afsnit 1 "Indledning", afsnit 5 "Konklusion" og afsnit 6 "Forslag til social indsats". 1 Indledning "Trans, hvad for noget?" Det var en ... Vis forekomsten
Trans Legal Mapping Report: Recognition before the law
Rapporten indeholder oplysninger om 106 landes lovforhold vedrørende navneskift og ændring af kønsbetegnelse i officielle identitetsdokumenter. Begrebet "ændring af kønsbetegnelse i officielle identitetsdokumenter", svarer i det væsentligste til "juridisk kønsskifte". * * * Omtale af rapporten hos ILGA, hvorfra ... Vis forekomsten
Trans Research Review. Britisk rapport om transkønnedes forhold. 21. oktober 2009.
Rapporten ser på transfobi, herunder mobning og diskriminerende behandling af transpersoner i skoler og andre steder. Det omfatter også chikane, afvisning og fysiske eller seksuelle overgreb fra familiemedlemmer, arbejdskolleger og venner. Rapporten samler en bred vifte af mindre forskningsundersøgelser om ... Vis forekomsten
Trans-Danmark gennemførte en undersøgelse blandt transkønnede fra 28. maj til ultimo august 2008.
Det var i første omgang meningen, at undersøgelsen skulle slutte den 30. juni 2008. Da der den 30. juni 2008 "kun" var 30 besvarelser, blev undersøgelsen forlænget til udgangen af august 2008. Pia Nielsen, kasserer i Trans-Danmark udfærdigede derfor to rapporter på grundlag af besvarelserne. Den første over de 30 ... Vis forekomsten
Transgender EuroStudy. Europæisk undersøgelse med focus på transkønnedes sundhed. 28. april 2008.
Rapport over undersøgelsen af transpersoners oplevelser og erfaringer vedrørende diskrimination og manglende ligestilling, som fandt sted i hele Europa i tiden fra den 4. til den 30. november 2007 via et spørgeskema. Forord til rapporten This research project, commissioned by ILGA-Europe, follows a similar large scale ... Vis forekomsten
Transgender related codes in Denmark per. January 1, 2017.
Thursday, January 5, 2017. The transgender Diagnosis “F64 Gender identity disorders”, including the underlying codes are per January 1, 2017 discontinued by the Danish Health Data Authority January 1, 2017 the Danish Health Data Authority discontinues the use of the transgender diagnosis codes “F64 Gender identity ... Vis forekomsten
Transgender Surgery in Denmark From 1994 to 2015: 20-Year Follow-Up Study. (Transkirurgi i Danmark fra 1994 til 2005: 20-års opfølgningsundersøgelse).
Herunder gengives rapportens resumé i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale rapport. Tina Thranesen. * * * Resumé Indledning: Kønsdysfori er et misforhold mellem en persons biologiske køn og kønsidentitet. Den bedste behandling menes at ... Vis forekomsten
Transkøn. En social konstruktivistisk undersøgelse af transkønnedes oplevelser af mødet med Sexologisk Klinik.
Hvordan oplever de transkønnede mødet med Sexologisk Klinik og hvilke forståelser, normer og diskurser gør sig gældende i forhold til diagnosticering af transkønnede og det kønskorrigerende behandlingsforløb? Hvordan positioneres henholdsvis Sexologisk Klinik og transkønnede ud fra disse forståelser og hvilke ... Vis forekomsten
Transkønnede – overemne Magt og afmagt. Projektopgave af Melani Pedersen den 16. december 2016.
Melani Pedersen skrev den 16. december 2016 følgende til mig i en e-mail: Kære Tina Mit navn er Melani Pedersen og jeg skal i uge 50 have projekt uge. Vores overemne er magt og afmagt, og jeg har ud fra dette emne valgt at skrive om transkønnede. Jeg ser det som et interessant emne at undersøge nærmere, og vil derfor ... Vis forekomsten
Transkønnede. Projektopgave af Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup. 18. marts 2016.
Under det overordnede emne "Grænser" har Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup, 9. klasse, Brændkjærskolen skrevet en opgave med titlen "Transkønnede", som de fik et 12 tal for i karakter. Herunder bringes deres projekt. Indholdsfortegnelse Problemformulering Dagbog Dagbog og logbog Motivering Tidslinje ... Vis forekomsten
Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet. Af Maria Arndt, Maria Vedel Larsen og Pernille Guldbæk Rasmussen, RUC. 22. maj 2012.
Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet Researchtung produktion Modul 2 22. maj 2012 Vejleder: Mads Kæmsgaard Eberholst Af: Maria Arndt Maria Vedel Larsen Pernille Guldbæk Rasmussen Indhold Introduktion til artikelserien Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet Transkønnede bliver diskrimineret på ... Vis forekomsten
Transords betydning hos statslige organisationer, universiteter, politimyndigheder, transforeninger mv. rundt om i verden. 6. juli 2012. Opdateret 17. januar 2014.
Af Tina Thranesen. Forord Der er blandt enkeltpersoner og blandt foreninger, der beskæftiger sig med transforhold megen uenighed om brugen og betydningen af de transrelaterede ord: trans, transkønnet, transperson, transkønnet person, transseksuel, transvestit m.fl. og de engelske ord, som de er oversat/stammer fra. ... Vis forekomsten
Transpersoners adgang til sundhedsydelser: Analyse af love og administrative bestemmelser: Nødvendige ændringer
LGBT Danmarks rapport redegør for de forskellige love og administrative bestemmelser, som regulerer transpersoners adgang til kønsmodificerende behandling og mulighed for rådgivning og støtte. LGBT Danmark finder, at en lang række ændringer er nødvendige for sikre en ordenligt behandling af transpersoner i ... Vis forekomsten
Transpersoners helbredsforhold. Svensk undersøgelse. 22. december 2005.
Det svenske "Statens folkhälsoinstitut" har den 22. december 2005 færdiggjort den meget omfattende undersøgelse om sundheden hos homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner. Undersøgelsen er på 62 sider - inkl. bilag er den på 322 sider. Undersøgelsen blev bestilt i november 2003 og blev budgeteret til 4.800.000 ... Vis forekomsten
Transpersoners møde med den danske lovgivning
Resumé I projektet redegøres der for, hvordan lovgivninger påvirker danske transpersoners dagligdag, samt hvilke juridiske markører, heri cpr-nummer og navn, opretholder en binær kønsforståelse og ydermere fungerer som barrierer for transpersoner. Ud fra det transteoretiske felt lægges et kritisk blik på ... Vis forekomsten
Transseksuel identitet. En analyse af to transseksuelles kønsidentitet. 29. maj 2008.
Projekt fra seks studerende på 4. semester på Roskilde Universitet - RUC. På grundlag af interview med to transseksuelle foretages en analyse af deres kønsopfattelse og selvforståelse, og hvorvidt transseksuelles opfattelse af køn trækker på en biologisk opfattelse eller socialt konstrueret forståelse af køn. * ... Vis forekomsten
Transseksuelle fik ikke asyl i Danmark. Disturbing knowledge: Decisions from asylum cases as documentation of persecution of LGBT-persons. 2001 og 2009.
Denne udvidede undersøgelse af 28. juli 2009 er udført som supplement til en undersøgelse fra 2001 om krænkelse af LGBT asylansøgeres menneskerettigheder, som blev udført efter anmodning fra FN's menneskerettighedskommissær. Undersøgelserne er udført af Søren Laursen (LGBT Danmark) og Mary Lisa Jayaseelan (Dansk ... Vis forekomsten
Transsexualism A Study of Forty-Three cases. Svensk afhandling fra 1967.
I sin afhandling redegør Jan Wålinder for sine undersøgelser af i alt 206 transvestitter og transseksuelle, som var kendt i litteraturen. (Han har altså ikke selv foretaget undersøgelser, interview eller andet af de pågældende, men alene undersøgt tilgængelig litteratur om dem). Beskrivelse af 43 konkrete sager. ... Vis forekomsten
Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar
Forord Undertegnet fik i september 2009 af Sundhedsstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm, til opgave at undersøge samfundet behandlings- og støtteforanstaltninger for transseksuelle og interkønnede personer. Formålet med undersøgelsen er, at styrelsen skal fremsætte konkrete handlingsforslag til, hvordan ... Vis forekomsten
Transvestism och Det andra jaget. Et psykologisk perspektiv. Svensk undersøgelsesrapport 1994.
Projektet er støttet økonomisk af FPE-S Forskningsfond, Ottarfonden - RFSU og er resultatet af et forskningssamarbejde mellem Phi Pi Epsilon-Sverige og Institut for Psykologi ved Uppsala Universitet Universitet og Svensk Sexualforskningsinstitut i Stockholm. Bogen omtales af FPE-S på følgende måde: En bog, der kan ... Vis forekomsten
Transvestitter & Transseksuelle OG Deres rettigheder. Hovedopgave af Tina Schuldt (senere navneskiftet til Tina Vyum) den 1. juni 2006.
Tina Schuldt afleverede den 1. juni 2006 sin hovedopgave som afslutning på sit HF-studie. Ikke overraskende valgte hun at skrive om transvestitter og transseksuelle. Hun fik et 10-tal for opgaven. Tina Schuldt har givet tilladelse til at hendes hovedopgave bringes i Vidensbanken. Efterfølgende har Tina Schuldt skiftet ... Vis forekomsten
Transvestitter og deres tøj. Joan Jørgensens eksamensopgave som håndarbejdslærer. 21. juli 2003.
Af Joan Jørgensen Den 25. marts 2003 blev jeg kontaktet af Joan Jørgensen, der var i gang med sin eksamensopgave som håndarbejdslærer. Joan bad mig udfylde et skema, idet besvarelserne ville være en stor hjælp for hende. Da jeg gerne ville hjælpe hende, blev skemaet efter aftale med Joan anbragt på min hjemmeside ... Vis forekomsten
Undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser i Danmark (21. august 2014)
COWI A/S er ved at gennemføre en kortlægning af hadforbrydelser for Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Som en del af kortlægningen udfører COWI en web-baseret undersøgelse målrettet personer, der har været udsat for en hadforbrydelse. Undersøgelsen spørger ind til erfaringer og oplevelser ... Vis forekomsten
Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa.
Dette er den første svenske videnskabelige rapport om transkønnede personers psykiske og psykosociale sundhed. Der er særlig fokus er på MtK transvestitter og transseksuelle, som der har været mest forskning omkring. Rapporten søger at besvare nogle vigtige spørgsmål om transkønnedes forhold i samfundet og ... Vis forekomsten
Verdens første barn født af en kvinde, der havde fået en livmodertransplantation, kom til verden i Sverige i begyndelsen af september 2014.
En 35-årig kvinde, der har fået en livmodertransplantation, fødte i begyndelse af september 2014 en sund og velskabt dreng ved kejsersnit, oplyste Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin i en pressemeddelelse den 3. oktober 2014. Syv svenske kvinder i et banebrydende forskningsprojekt ved universitetet i Göteborg ... Vis forekomsten
Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blant transkjønn og andre kjønn i Norge. Kandidatopgave af Marit Vaula Rasmussen. 2005.
Marit Vaula Rasmussen var masterstudent i socialantropologi ved Universitetet i Bergen, da hun i 2005 skrev sin masteroppgave om kønsforhold i Norge med udgangspunkt i transpersoners forhold. I sin opgave har hun lavet interview med 16 transpersoner. Hun har et kapitel om transpersoner forskellige steder rundt i verden. ... Vis forekomsten
Å ha foreldre av samme kjønn – hvordan er det, og hvor mange gjelder det?
Kendskab til børn, der vokser op med forældre, der er lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er mangelfulde. Men den forskning, der findes, viser, at forældrenes seksuelle orientering ikke synes at indvirke negativt på børnenes opvækst. Dette fremgår i en ny NOVA rapport. På vegne af Barne-, ungdoms- og ... Vis forekomsten