Afhandlinger
2nd Expert meeting on LGBT and HIV (2. ekspertmøde om LGBT og HIV) afholdt i Amsterdam den 5. og 6. november 2009.
Det 2. internationale ekspertmøde om HIV-forebyggelse for MSM, WSW og transkønnede fandt sted i Amsterdam den 5. og 6. november 2009 med deltagelse af 130 eksperter af forskellig art fra hele verden. Det var næsten dobbelt så mange deltagere i forhold til det første ekspertmøde i september 2007. Mødet blev afholdt ... Vis forekomsten
Alskens folk: Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Norge den 14. januar 2013.
Rapporten, der er den første rapport af sin art i Norge, kortlægger transpersoners levevilkår i Norge og afdækker et mangelfuldt sundhedstilbud, og at transpersoner bliver mødt med for ringe kompetence og forståelse i skolen, på arbejdspladsen, i familien og hos offentlige institutioner. Rapportens konklusion ... Vis forekomsten
Astronomer. Post op transkvindelige astronomes IQ. 2004.
Titlen på analysen fra 20041 om post op transkvindelige astronomers IQ "Are Transsexual Woman present in the Academia?" kan bedst oversættes til "Findes der transkvinder i den akademiske verden?". Analyse må nærmest betragtes som et kuriosum. Paola Marziani, ph.d., der er astronom og fra Italien, har i 2004 for Human ... Vis forekomsten
Being transgender in Belgium: Mapping the social and legal situation of transgender people. September 2009.
Institute for the equality of women and men - IEWM - i Belgien (Institut for ligestilling for kvinder og mænd) offentliggjorde i september 2009 en omfattende rapport om transkønnedes forhold i Belgien. Foruden selve undersøgelsen indeholder den en række stærke anbefalinger til regeringen om forbedring af de ... Vis forekomsten
Benjamins skala. Kønsidentitets- og kønsrolleskala. Offentliggjort i 1966.
Benjamins skala blev offentliggjort i 1966 i Harry Benjamins bog "The Transsexual Phenomenon". Benjamins skala er lavet af Harry Benjamin. Den er nærmest en overbygning på Alfred Kinseys seksuelorienterings skala. ... Vis forekomsten
Brain Gender
Er det biologiske faktorer, såsom gonadale hormoner, der bestemmer vores kønslige skæbne? Gør de mænd aggressive og kvinder omsorgsfulde? Er de årsagen til, at drenge og piger leger forskellige eller har forskellige interesser? Forklarer de forskellene i seksuel orientering inden for hver kønsgruppe? Har de ... Vis forekomsten
Bør retten anerkjenne mer enn to kjønn? Videnskabelig publikation den 7. august 2017 af Lars Arnesen, Norge.
I artiklen belyser Lars Arnesen, hvordan juridisk køn er reguleret i norsk lovgivning efter vedtagelsen af den norske lov om juridisk kønsskifte i 2016. I artiklen belyses også, hvad indførelse af et tredje juridisk køn i norsk lovgivning vil indebære. Lars Arnesen har venligst givet tilladelse til, at artiklen ... Vis forekomsten
Case Study: Caspian Drumm, kønnede praksisser og fællesskaber – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: "Derrida og Moderne Kønsteori" den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Case Study: Caspian Drumm, kønnede praksisser og fællesskaber Delopgave 1: Præsentation af en transseksuel skæbne Transseksuelle i Danmark har i de ... Vis forekomsten
Clinical Guidelines for the Management of Disorders of Sex Development in Childhood.
Retningslinjerne er resultatet af et ekstraordinært sammarbejdet mellem behandlere, der beskæftiger sig med børn med DSD, forældre til børn med DSD og voksne med DSD. Retningslinjerne er beregnet som en hjælp til at stille diagnose, fastlægge behandling, hjælpe med uddannelse og på anden måde støtte børn med ... Vis forekomsten
Coming forward The underreporting of heterosexist violence and same sex partner abuse in Victoria, Australien. 2008.
Den australske rapport bygger på en online undersøgelse, hvor der har medvirket 390 bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, hvor de blev spurgt om deres erfaringer med "heterosexist violence" d.v.s. vold og chikane mod homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner herunder også mellem homoseksuelle i ... Vis forekomsten
Controlling Bodies, Denying Identities. Holland krænker transkønnedes menneskerettigheder. Rapport af 13. september 2011 fra Human Rights Watch.
Human Rights Watch (HRW) offentliggjorde den 13. september 2011 en stor rapport, der konkluderer, at Holland overtræder menneskerettighederne ved at kræve operative indgreb og behandling med kønshormoner for at tillade transkønnede at få juridisk anerkendt deres kønsidentitet og deres selvvalgte fornavn. Human ... Vis forekomsten
Derrida og moderne kønsteori – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: "Derrida og Moderne Kønsteori" den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Indledning Jacques Derrida: Opgøret med bogens logocentriske struktur Forskellenes uendelige spil: Différance Den lineære skrifts ophør er bogens ... Vis forekomsten
Det normative sundhedssystem: – transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet
Resumé Dette speciale fokuserer på transpersoner, biseksuelle og homoseksuelles oplevelser i mødet med sundhedssystemet i Danmark. Dette teoretiseres ved hjælp af normkritiske teorier inden for en poststrukturalistisk ramme. Der vil være fokus på de herskende diskursive konstruktioner omkring køn og seksuel ... Vis forekomsten
Det transsexuelle syndrom: Afgrænsning og behandling
Thorkil Sørensen forsvarede den 9. november 1984 sin doktorafhandling ved Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, der udkom i denne bogform. Uagtet afhandlingen - bogen - er fra 1984, er den stadig (i 2008) interessant læsning. Det skal også bemærkes, at Thorkil Sørensen skriver "transsexuel" ... Vis forekomsten
Equality and Justice: Sexual Orientation and Gender Identity in the XXI Century
Bogen indeholder indlæg fra jurister fra alle samfundslag - advokater, forskere, dommere, juridiske rådgivere for NGO'er og ligestillingsorganisationer - fra den internationale konference: Equality and Justice - LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex) Rights in the XXI Century. På dansk: Lighed og ... Vis forekomsten
Female-To-Male Transsexual People and Autistic Traits. (Kvinde til mand transseksuelle og autistiske træk). 1. maj 2011.
Forskerne konkluderer i undersøgelsen, at transmænd har et højere antal autistiske træk end gennemsnitligt. De målte autistiske træk ved hjælp af autisme spektrum kvotient (AQ) (på engelsk: Autism Spectrum Quotient ) og sammenlignede AQ-resultaterne fra fem grupper bestående af 61 transmænd, 198 transkvinder, ... Vis forekomsten
Fleeing Homophobia. Rapport af 5. september 2011 om asylansøgninger relateret til seksuel orientering og kønsidentitet i Europa.
En europæisk arbejdsgruppe har lavet et omfattende sammenlignende studie af asylpraksis i de forskellige EU-lande. Projektet er udført af Sabine Jansen, fra den hollandske LGBT-organisation COC, sammen med Thomas Spijkerboer, professor ved det juridiske fakultet ved det Fri Universitet Amsterdam. Søren Laursen fra ... Vis forekomsten
Flere end to slags børn – en rapport om køn og ligestilling i børnehaven af 7. marts 2008 fra Ligestillingsministeriet.
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har for minister for ligestilling gennemført observationsstudier i tre børnehaver i 2007. På baggrund af undersøgelsen blev rapporten udarbejdet. Fra indledningen citeres følgende brudstykker. I tilslutning til rapporten blev der udarbejdet en inspirationsguide Børnehaver ... Vis forekomsten
Fra diagnosekode til tolerancesymbol – En politisk diskursanalyse af den danske debat om transkønnethed i årene 2007-2016 af Nina Langer Primdahl den 7. september 2017.
Nina Langer Primdahl har som sit speciale til kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet skrevet en diskusanalyse (sproganalyse) af den politiske debat, som førte til fjernelsen af diagnosekoden DF64 kønsidentitetsforstyrrelser med tilhørende underkoder ... Vis forekomsten
Harry Benjamin’s first ten cases (1938-1953): A clinical historical note
Leah Cahan Schaefer og Connie Christine Wheeler offentliggjorde den 1. februar 1995 i Journal Archives of Sexual Behavior deres rapport om deres studie af de første ti sager, som Harry Benjamin beskæftigede sig med. Studieomtale Værdien ved at studere Harry Benjamins første patienter med kønsidentitetsforstyrrelse ... Vis forekomsten
Hormoner, køn og samfund
Bog om et molekylært forskningsprogram, der her bruges til at vise, at kønshormonerne påvirker intelligens, personlighed og adfærd i samarbejde med gener og miljøfaktorer. Fysikologi er et nyt forskningsprogram, der erstatter teorier med testbare, eksperimentelle analyser af den fysisk-kemisk molekylære ... Vis forekomsten
Hvad er humanvidenskab? – Køn som analytisk kategori – af Anne Maabjerg Mikkelsen.
Anne Maabjerg Mikkelsen, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: “Derrida og Moderne Kønsteori” den 13. december 2013. Hun fik karakteren 12 for det samlede bachelorprojekt. Hvad er humanvidenskab? - køn som analytisk kategori Denne opgave vil centrere sig om følgende spørgsmål: Hvorfor er gender en vigtig kategori ... Vis forekomsten
Hypothalamus * Hollandsk undersøgelse fra 1995 af transseksuelles hjerner.
A Sex Difference in the Human Brain and its Relation to Transsexuality. Fire hollandske forskere - J.-N. Zhou, M.A. Hofman, L.J. Gooren og D.F. Swaab - redegør i deres undersøgelse for, at den del af mand til kvinde transseksuelles hjerne, der har betydning for den seksuelle lystfølelse - hypothalamus, svarer til ... Vis forekomsten
Integrerede perspektiver på køn. 18. juni 2007.
Professor Harriet Bjerrum Nielsen & førsteamanuensis Jørgen Lorentzen Universitetet i Oslo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning. I 1949 formulerede den franske filosof og feminist Simone de Beauvoir et skarpt opgør med tidens fremherskende biologiske kønsdeterminisme gennem sin skelsættende tese om at »Man ... Vis forekomsten
Jeg, mig – os to. En kvalitativ undersøgelse af at “gøre” transvestisme i et kønsopdelt samfund. 14. juni 2010.
Anna Sofie Bach og Anna Wilroth, der er sociologistuderende på 9. semester ved Københavns Universitet, afleverede den 14. juni 2010 den herunder gengivne opgave. De oplyste den 6. juli 2010, at de havde fået topkarakteren 12 for opgaven og gav venligst tilladelse til, at den bringes i Vidensbanken. "Jeg, mig - os to" ... Vis forekomsten
Kastration af mænd og virkningerne deraf. 13. marts 1962.
Herunder gengives svar af 13. marts 1962 fra Svend G. Johnsen, laborator, dr. med., Statens Seruminstitut på spørgsmål stillet den 1. februar 1962 til overlæge dr. med. Christian Hamburger af det af Justitsministeriet den 30. december 1958 nedsatte Sterilisationsudvalg . STATENS SERUMINSTITUT Telefon: Asta 2817. ... Vis forekomsten
Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser om könskorrigering. Svensk doktorafhandling af Signe Bremer den 11. november 2011.
I 1972 var Sverige det første land i verden, der lavede en speciel lov om kønsskifte, hvilket i et internationalt perspektiv blev anset for banebrydende. Den svenske socialstyrelse har nu - næsten fyrre år senere - offentliggjort en undersøgelse med titlen "Transsexuella och övriga personer med ... Vis forekomsten
Køn som infrastruktur. En kulturanalyse af kontroverserne omkring kønsopdelingen af borgere i Danmark anskuet fra et infrastrukturperspektiv. Beate Sløk-Andersen oktober 2010.
Hvordan kan aktuelle kritikker af CPR-nummerets kønsopdeling af borgerne anskues som udfordringer og forhandlinger af standardiserede klassifikationer af køn? Og hvordan kan dette ses i relation til kønsopdelingens indlejring i en infrastruktur? Ud fra denne problemformuleringen, har Beate Sløk-Andersen lavet en ... Vis forekomsten
Könet sitter i hjärnan
I bogen forklarer Annica Dahlström om forskellene i hjernen hos kvinder og mænd. Bogen bygger på videnskabelige forskningsresultater, som klart viser, at der er stor forskel på kvinders og mænds hjerner. I bogen beskrives de videnskabeligt påviste anatomiske og fysiologiske forskelle i hjernen mellem flertallet af ... Vis forekomsten
MR-skanning af hjerner foretaget af forskere på universitet i Madrid afslører transseksualisme. 26. januar 2011.
Et team på National University of Distance Education - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) - i Madrid, Spanien under ledelse af Antonio Guillamon tror, at de har fundet en måde til at identificere transseksualisme i hjernen på unge mennesker. I en undersøgelse lavede holdet MR-scanninger af hjernen ... Vis forekomsten
Når mand vil gå som kvinde – Om kønskategorier, performance og følelser. Specialeafhandling til kandidateksamen af Gitte Olesen maj 2002.
(maj 2002) Gitte Olesen Specialeafhandling til kandidateksamen Gitte Olesen. Maj 2002, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Vejleder: Mark Vacher © Gitte Olesen. Not for commercial use. Please do not remove this notice from digital or paper copies of this text. INTRODUKTION Hvad er køn? Er det noget, vi ... Vis forekomsten
Når navnet bliver et problem – om transseksuelles ret til navneændring. Juristen nr. 2 – februar 2000.
Artikel af cand. jur., ph.d., Marianne Holdgaard Bukh og cand. jur. Christina Ladefoged offentliggjort i Juristen nr. 2 - februar 2000 side 58 - 75. Artiklen behandler juridiske problemer, der relaterer sig til perioden under kønsskiftet. Først vurderes det, om den danske retstilstand for så vidt angår det juridiske ... Vis forekomsten
Psychopathia Sexualis
Richard von Krafft-Ebing blev født i Mannheim, Baden i Tyskland og fik sin lægeuddannelse i Pragh og studerede også medicin ved universitetet i Heidelberg. Han specialicerede sig herefter i psykiatri og blev siden professor i Stratsbourg og Vien. I 1902 beskrev han, hvad han kaldte "metamorphosis sexualis paranoia" ... Vis forekomsten
Queera livslopp: Att leva och åldras som LGBTQ-person i en heteronormativ värld
Doktordisputats af Anna Siverskog. Resumé Denne afhandling tager udgangspunkt ældre LGBTQ-personers livshistorier for at undersøge erfaringer og betydninger ved at leve og ældes som lesbisk, bøsse, biseksuel, transperson eller queer. Ældre LGBTQ-personer har levet og er ældet i tider, hvor kønsidentiteter og ... Vis forekomsten
Retsstillingen for transseksuelle i Danmark under kønsskifte. 19. oktober 2002.
Christina Ladefoged skrev i 2002, da hun var studerende ved Århus Universitet, som led i færdiggørelsen af sit juridisk studium sit speciale Retsstillingen for transseksuelle i Danmark under kønsskifte - belyst ud fra de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og artikel 8 i den Europæiske ... Vis forekomsten
The Transsexual Phenomenon
I bogen beskriver Harry Benjamin detaljeret om sine erfaringer og konklusioner om transvestisme og transseksualisme. Han indførte i bogen som den første begrebet/ordet transseksualisme (transsexualism). Han betegnede transvestisme og transseksualisme som symtomer for et fælles underliggende forhold. I bogen bringer ... Vis forekomsten
Transkøn. En social konstruktivistisk undersøgelse af transkønnedes oplevelser af mødet med Sexologisk Klinik.
Hvordan oplever de transkønnede mødet med Sexologisk Klinik og hvilke forståelser, normer og diskurser gør sig gældende i forhold til diagnosticering af transkønnede og det kønskorrigerende behandlingsforløb? Hvordan positioneres henholdsvis Sexologisk Klinik og transkønnede ud fra disse forståelser og hvilke ... Vis forekomsten
Transpersoners møde med den danske lovgivning
Resumé I projektet redegøres der for, hvordan lovgivninger påvirker danske transpersoners dagligdag, samt hvilke juridiske markører, heri cpr-nummer og navn, opretholder en binær kønsforståelse og ydermere fungerer som barrierer for transpersoner. Ud fra det transteoretiske felt lægges et kritisk blik på ... Vis forekomsten
Transvestism och Det andra jaget. Et psykologisk perspektiv. Svensk undersøgelsesrapport 1994.
Projektet er støttet økonomisk af FPE-S Forskningsfond, Ottarfonden - RFSU og er resultatet af et forskningssamarbejde mellem Phi Pi Epsilon-Sverige og Institut for Psykologi ved Uppsala Universitet Universitet og Svensk Sexualforskningsinstitut i Stockholm. Bogen omtales af FPE-S på følgende måde: En bog, der kan ... Vis forekomsten
Verdens første barn født af en kvinde, der havde fået en livmodertransplantation, kom til verden i Sverige i begyndelsen af september 2014.
En 35-årig kvinde, der har fået en livmodertransplantation, fødte i begyndelse af september 2014 en sund og velskabt dreng ved kejsersnit, oplyste Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin i en pressemeddelelse den 3. oktober 2014. Syv svenske kvinder i et banebrydende forskningsprojekt ved universitetet i Göteborg ... Vis forekomsten
Å gjøre kjønn: Performativitet og meningsskaping blant transkjønn og andre kjønn i Norge. Kandidatopgave af Marit Vaula Rasmussen. 2005.
Marit Vaula Rasmussen var masterstudent i socialantropologi ved Universitetet i Bergen, da hun i 2005 skrev sin masteroppgave om kønsforhold i Norge med udgangspunkt i transpersoners forhold. I sin opgave har hun lavet interview med 16 transpersoner. Hun har et kapitel om transpersoner forskellige steder rundt i verden. ... Vis forekomsten