Projektopgaver
Barnets dannelse af kønsidentiteten. 15. december 2014.
Projektet omhandler, hvorledes børns kønsidentitet dannes. Hertil inddrages forældres, pædagogers, andre børns og samfundets indvirkning samt de hjernemæssige forskelle mellem kønnene som influerende faktorer. For at undersøge, hvordan de forskellige faktorer kan siges at påvirke barnets kønsidentitet, er der ... Vis forekomsten
Den transe Verden – hvis du vil vide noget om deres liv. Britt Røjkjær den 23. marts 2005.
Britt Røjkjær er 16 år og skrev i marts måned 2005 under sit ophold på Skovlund Efterskole i Ansager en projektopgave om transvestitter. Brit fik 10 i karakter for opgaven. Tillykke. Tina Thranesen. Med tilladelse fra Britt Røjkjær bringes hendes projektopgave herunder. Den transe Verden - hvis du vil vide noget ... Vis forekomsten
Det stof, mænd er gjort af
Et integreret filosofisk og historisk speciale om naturvidenskabelig forskning i køn i Danmark. Specialet undersøger traditionen for forskning i det såkaldt mandlige kønshormon testosteron fra 1920'erne til i dag med særlig fokus på konstruktionen af maskulinitetsbegreber. Specialets konklusion indledes med: Der er ... Vis forekomsten
I samfundets sprækker – studier i upassende sociologi II
I bogen er der interview med flere transvestitter - foretaget i marts måned 2005. I samfundets sprækker findes en lang række menneskeskæbner, hændelser og mærkværdige oplevelser, man som regel ikke er opmærksom på eller bevidst om. Her lever mennesker, der grundet en anderledes livsførelse eller selvforståelse ... Vis forekomsten
Katoey Land
"Katoey Land" er David Høgsholts hovedopgave på Danmarks Journalisthøjskole i 2005. Den beskriver i tekst og billeder livet for katoeyer i Thailand. Tekstdelen af opgaven er ikke er offentliggjort. Billederne findes på David Høgsholts hjemmeside. På hjemmesiden staver han sit navn: David Hogsholt. Billederne fra ... Vis forekomsten
Kønsidentitet i børnehaven – En empirisk feltundersøgelse af børns muligheder for kønsidentitetsdannelse i børnehaven. 22.maj 2013.
Dette projekt tager udgangspunkt i en fænomenologisk sociologisk og samfundskritisk teoretisk empirisk undersøgelse om kønsidentitet i børnehaven og ligeså en objektrelationsteoretisk udviklingspsykologi. Vi er af den overbevisning, at køn både er biologisk og socialt. Vi har valgt at tage udgangspunkt i, hvordan ... Vis forekomsten
Kønsskifteoperation. En projektopgave af to femtenårige drenge. 28. januar 2005.
De to femtenårige drenge, Mikkel og René, har skrevet en projektopgave over emnet kønsskifteoperationer. De rettede henvendelse til mig og bad om svar på nogle spørgsmål. Da de havde afleveret deres projektopgave, sendte de den til mig. Med deres tilladelse bringes den her. Projekt 8. klasse Overordnet emne – ... Vis forekomsten
Tasja og Maria. Anderledes – transseksualisme. Ultimo maj 2005.
Tasja og Maria, der går i 8. klasse i en jysk skole, rettede henvendelse til mig den 16. maj 2005, idet de skulle lave en projektopgave inden for det overordnede emne "anderledes" og havde valgt at beskæftige sig med transseksualisme. De bad om hjælp til at finde en transseksuel, som ville medvirke i et interview, ... Vis forekomsten
Trans – et nyt socialfagligt videns- og indsatsområde? – En socialkonstruktivistisk analyse af mødet mellem Københavns Kommune og byens transkønnede borgere. 21. december 2011.
Den 21. december 2011 afleverede Anne Foged og Jan E. K. Pedersen deres balchelorprojekt om "de udfordringer Københavns transkønnede befolkning lever med". Herunder gengives starten af afsnit 1 "Indledning", afsnit 5 "Konklusion" og afsnit 6 "Forslag til social indsats". 1 Indledning "Trans, hvad for noget?" Det var en ... Vis forekomsten
Transkønnede – overemne Magt og afmagt. Projektopgave af Melani Pedersen den 16. december 2016.
Melani Pedersen skrev den 16. december 2016 følgende til mig i en e-mail: Kære Tina Mit navn er Melani Pedersen og jeg skal i uge 50 have projekt uge. Vores overemne er magt og afmagt, og jeg har ud fra dette emne valgt at skrive om transkønnede. Jeg ser det som et interessant emne at undersøge nærmere, og vil derfor ... Vis forekomsten
Transkønnede. Projektopgave af Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup. 18. marts 2016.
Under det overordnede emne "Grænser" har Laura Lucia Brodersen og Caroline Kristine Borup, 9. klasse, Brændkjærskolen skrevet en opgave med titlen "Transkønnede", som de fik et 12 tal for i karakter. Herunder bringes deres projekt. Indholdsfortegnelse Problemformulering Dagbog Dagbog og logbog Motivering Tidslinje ... Vis forekomsten
Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet. Af Maria Arndt, Maria Vedel Larsen og Pernille Guldbæk Rasmussen, RUC. 22. maj 2012.
Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet Researchtung produktion Modul 2 22. maj 2012 Vejleder: Mads Kæmsgaard Eberholst Af: Maria Arndt Maria Vedel Larsen Pernille Guldbæk Rasmussen Indhold Introduktion til artikelserien Transkønnedes forhold på arbejdsmarkedet Transkønnede bliver diskrimineret på ... Vis forekomsten
Transseksuel identitet. En analyse af to transseksuelles kønsidentitet. 29. maj 2008.
Projekt fra seks studerende på 4. semester på Roskilde Universitet - RUC. På grundlag af interview med to transseksuelle foretages en analyse af deres kønsopfattelse og selvforståelse, og hvorvidt transseksuelles opfattelse af køn trækker på en biologisk opfattelse eller socialt konstrueret forståelse af køn. * ... Vis forekomsten
Transvestitter & Transseksuelle OG Deres rettigheder. Hovedopgave af Tina Schuldt (senere navneskiftet til Tina Vyum) den 1. juni 2006.
Tina Schuldt afleverede den 1. juni 2006 sin hovedopgave som afslutning på sit HF-studie. Ikke overraskende valgte hun at skrive om transvestitter og transseksuelle. Hun fik et 10-tal for opgaven. Tina Schuldt har givet tilladelse til at hendes hovedopgave bringes i Vidensbanken. Efterfølgende har Tina Schuldt skiftet ... Vis forekomsten
Transvestitter og deres tøj. Joan Jørgensens eksamensopgave som håndarbejdslærer. 21. juli 2003.
Af Joan Jørgensen Den 25. marts 2003 blev jeg kontaktet af Joan Jørgensen, der var i gang med sin eksamensopgave som håndarbejdslærer. Joan bad mig udfylde et skema, idet besvarelserne ville være en stor hjælp for hende. Da jeg gerne ville hjælpe hende, blev skemaet efter aftale med Joan anbragt på min hjemmeside ... Vis forekomsten