Undermenuer til "Undersøgelser": Amnesty rapport 4.2.2014 | Hadforbrydelsesundersøgelser | Nydanske LGBT-ers vilkår. 2014 | Offerundersøgelser | Øvrige undersøgelser | Danske undersøgelser | Had og diskrimination | Sundhed og levevilkår | Tilfredshed/efterundersøgelser | Lige og ulige? Levevilkår 2009 | LGBT-sundhed 2015 | Afvisninger/fravalg af SK
Undersøgelser
Amnesty Internationals rapport af 4. februar 2014 omtales af DR med interview.
Danmark Radio - både i fjernsynet og i radioen beskæftigede sig den 4. februar 2007 med Amnesty Internationals rapport The state decides who I am om, at Danmark krænker menneskerettighederne for transpersoner, der ønsker kønsskifte. DR2 Morgen Programværterne Niels Krause-Kjær og Sanne Gram Fadel havde inviteret ... Vis forekomsten
At være trans i EU. Sammenlignende analyse af data fra EU’s LGBT-undersøgelse. Sammendrag. Maj 2015.
Den fuldstændige rapport, Being Trans in the European Union (At være trans i Den Europæiske Union) og resuméet heraf bygger på dokumentation fra undersøgelser og indeholder en analyse af virkeligheden for 6.579 selverklærede transrespondenter en samlebetegnelse, der dækker alle personer, som identificerer sig med ... Vis forekomsten
Australsk undersøgelse fra oktober 2008 af gener hos MtK transseksuelle underbygger, at transseksualisme er biologisk betinget.
En australsk undersøgelse - den største af sin art indtil nu - fra Prince Henry's Institute of Medical Research, Melbourne ledet af professor Vincent Harley, har fundet en variation af et gen hos mand til kvinde transseksuelle, der underbygger, at transseksualisme er biologisk betinget og dannet i fosterstadiet. Ved ... Vis forekomsten
Bedste LGBT arbejdspladser i USA. Corporate Equality Index. Årsrapporter fra år 2002 ~
Den store LGBT foreningen i USA, Human Rights Campaign - HRC, offentligggør hvert år en fortegnele over de bedste steder for LGBT personer at være ansat (Corporate Equality Index). Fortegnelsen udarbejdes på grundlag af en omfattende årlig undersøgelse, hvor hver enkelt firma, der opfordres til at deltage og ... Vis forekomsten
Before and After: Gender Transitions, Human Capital, and Workplace Experiences. 11. september 2008.
Kønsskifteopererede udsættes for løndiskrimination. I en stor amerikansk undersøgelse lavet af Kristen Schilt fra University of Chicago og Matthew Wiswall fra New York University, dokumenteres det, at mand til kvinde kønsskifteopererede efter deres kønsskiftet udsættes for løndiskrimination i form at betydelig ... Vis forekomsten
Being Trans in the European Union. Comparative analysis of the EU LGBT survey data.
Transpersoner eller de, hvis kønsidentitet og/eller kønsudtryk adskiller sig fra det køn, de fik tildelt ved fødslen, står i dag ofte over for diskrimination, chikane og vold i hele EU. Denne virkelighed udløser frygt og fører til, at mange skjuler eller hemmeligholder deres sande jeg. Denne rapport undersøger ... Vis forekomsten
Børn i homoseksuelle familier. Svensk rapport af 2001.
Hvordan er det for børn at vokse op i en homoseksuel familie, hvor de voksne er to kvinder eller to mænd? Hvis den ene af et homoseksuelt forældrepar får foretaget en kønsskifteoperation og samlivet fortsætter, så er der tale om et homoseksuelt forhold. Erfaringerne viser, at det ikke har negativ betydning for ... Vis forekomsten
Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe
Rapporten er Europarådets til dato største undersøgelse om homofobi, transfobi og diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet i Europarådets 47 medlemslande. Resultaterne præsenteres i seks tematiske kapitler efterfulgt af fremadrettede konklusioner. Homofobiske og transfobiske holdninger er ... Vis forekomsten
Diskriminationsundersøgelse i USA. Oktober 2010.
Det er den mest omfattende undersøgelse blandt transkønnede om forskelsbehandling, der nogensinde er udført. Den omfatter svar fra mere end 6.400 personer fra alle 50 stater, District of Columbia, Puerto Rico, Guam og US Virgin Islands og afslører en udbredt forskelsbehandling af transkønnede i sundhedssektoren, ... Vis forekomsten
Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle påbegyndt den 1. maj 2011 af Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik.
Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik har startet en efterundersøgelse med det formål at beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 - 2008 og deres tilfredshed efter kønskifte. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, ... Vis forekomsten
Efterundersøgelse af kønsskifteopererede transseksuelle påbegyndt den 1. maj 2011 af Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik.
Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik har startet en efterundersøgelse med det formål at beskrive gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 - 2008 og deres tilfredshed efter kønskifte. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
Fantomfølelser af at have en penis. Januar 2008.
Forholdsmæssigt mange transmænd fortæller, at de rent fysisk føler, at de har en penis - fantomfølelser, og at de har haft følelserne af at have en penis mellem benene lige fra de var helt små piger. Andre transmænd fortæller, at de begyndte at få fantomfølelser af at have en penis, da de begyndte ... Vis forekomsten
FBI årsstatistik over hadforbrydelser fra 1996 til 2015.
FBI - Federal Bureau of Investegation - fører statistik over hadforbrydelser (hate crime) i USA. Seneste rapport er for året 2015, der blev offentliggjort 15. november 2016. Herunder link til årsrapporterne fra FBI fra 1996. Fra 1996 til og med 2002 er rapporterne i pdf-format. Fra 2003 og frem er det link til en ... Vis forekomsten
Flerdimensional diskrimineringspolitik i Norden. Rapport af 29. oktober 2008.
Det finske formandskab i Nordisk Ministerråd har givet Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK) til opgave at udføre en udredning af aktuelle politiske tiltag for en flerdimensional diskrimineringspolitik i de nordiske lande. I de seneste år er der i Norden foregået en diskussion om behovet for at samordne ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016. Rapport af 22. december 2017 fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016 indeholder en gennemgang af sager om diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, ... Vis forekomsten
Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016. Rapport af 22. december 2017 fra Beskæftigelsesministeriet.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016 indeholder en gennemgang af sager om diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser. Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og ... Vis forekomsten
Hadforbrydelser i Danmark – vejen til en effektiv beskyttelse. Udredning nr. 8 af 7. februar 2011 fra Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Rapporten belyser, hvordan hadforbrydelser håndteres i Danmark og indeholder vurderinger af om de procedurer, der er udviklet hos politi, anklagemyndighed og domstole, sikrer en effektiv beskyttelse mod hadforbrydelser. Udredningen indeholder desuden en gennemgang af dansk lov og retspraksis samt relevante EU-retlige og ... Vis forekomsten
Handbook on monitoring and reporting homophobic and transphobic incidents. 10. september 2008.
Håndbog er beregnet for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede - LGBT - og menneskerettighedsorganisationer, der vil overvåge, registrere og informere om omfanget af homofobisk og transfobisk kriminalitet og som på nationalt, europæisk og internationalt plan vil arbejde for lovændringer for at øge den ... Vis forekomsten
HateNoMore: Toolkit for the Law Enforcement Bodies: Accommodating the Needs of the Victims of Homophobic and Transphobic Hate Crimes
Publikationen er udarbejdet som et nyttigt instrument til alle relevante offentlige myndigheder herunder retssystemet og andre fagfolk, der er eller kan blive involveret i kontakt med ofre for forbrydelser motiveret på grund af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk. Publikationen er resultatet af en gruppe ... Vis forekomsten
HateNoMore. Understanding the needs of persons who experience homophobic or transphobic violence or harassment
Rapporten består af to dele: Del 1 giver de vigtige resultater om udbredelse, lokalitet, gerningsmændene, og virkningen af homofobisk og transfobisk vold og chikane som oplyst af undersøgelsens respondenter for at sætte rammerne for diskussionen af behovene hos dem, der oplever denne vold og chikane. Del 2 forklarer ... Vis forekomsten
Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer i Sverige 2006.
Undersøgelsen beskæftiger sig med psykisk og fysisk sundhed, sociale relationer, livsvaner, fysisk aktivitet, trykheds- og utrykhedsfølelse, chikane/vold, åbenhed om kønsidentitet og seksuel orientering og statistiske oplysninger som alder, ægteskabelige status, uddannelse, bopælsforhold mm. blandt homoseksuelle, ... Vis forekomsten
Karen M. Larsen har den 1. december 2008 lavet et interview med Leyla Gransell om levevilkårsundersøgelsen.
Leyla Gransell svarer på spørgsmål fra Karen M. Larsen om bl.a. formålet med levevilkårsundersøgelsen, hvad den konkret kommer til at handle om, om der er lavet tilsvarende undersøgelser i andre lande, hvem der financierer levevilkårsundersøgelsen, hvordan levevilkårsundersøgelsen konkret komme til at foregå, ... Vis forekomsten
Kortlægning af hadforbrydelser i Danmark. (23. oktober 2015)
Rapporten udmærker sig ved specifikt at inddrage kønsidentitet. Hele vejen gennem rapporten er kønsidentitet anvendt som et særskilt motiv for hadforbrydelser, og kønsidentitet har et sæskilt afsnit i rapporten. Undersøgelsen, der danner baggrund for rapporten, (Undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser i ... Vis forekomsten
Kønsskifteoperation kan være bedre for transkvinder end kun hormonbehandling. Foromtale den 18. november 2015 af kommende rapport.
Michael Nelson, phd. fra Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles leder undersøgelsen: Kønsskifteoperation kan være bedre for transkvinder end kun hormonbehandling. (Sex Reassignment Surgery May Be Better for Transgender Women's Health than Hormones Only). Foromtalelsen af undersøgelsesrapporten blev ... Vis forekomsten
Levevilkårsundersøgelse blandt LGBT personer i Danmark igangsat den 26. januar 2015.
Landsdækkende undersøgelse af levevilkår blandt LGBT personer i Danmark med særlig sigte på minoritetsetniske danskere igangsat den 26. januar 2015. Undersøgelsen er bestilt af Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet og gennemføres af Als Research ApS. Spørgeskemaet ønskes besvaret af alle ... Vis forekomsten
Levevilkårsundersøgelsen – en kritisk analyse. Karen M. Larsen den 23. juni 2009.
Karen M. Larsen. I de sidste ti års tid er det i den vestlige verden blevet moderne, at undersøge homoseksuelles og efterhånden også biseksuelles og transseksuelles levevilkår. Det kan derfor heller ikke undre, at vi nu i også her i Danmark er blevet præsenteret for en undersøgelse om disse gruppers levevilkår. ... Vis forekomsten
LGBT-liv: Rapport om behovet for viden og indsatser for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
STOP AIDS har i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet en rapport om behovet for viden og indsatser for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. Rapporten blev præsenteretved en minikonference den 18. august 2011 og sætter fokus på sundheden hos en gruppe, der i forhold til sundhed er overrepræsenteret ... Vis forekomsten
LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet. Epinion-undersøgelse. 18. august 2016.
Analyseinstituttet Epinion har for LO, FTF og Akademikerne gennemført en undersøgelse fra 28. juli til 10. august 2016 af LGBT-personers oplevelse af åbenhed på arbejdsmarkedet, som blev offentliggjort den 18. august 2016 Undersøgelsen er et led i en større undersøgelse blandt 17.000 repræsentativt udvalgte ... Vis forekomsten
LGBT-sundhed: Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. 16. oktober 2015.
Rapporten præsenterer resultater fra en undersøgelse om helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner og bygger på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelser fra 2013 og en undersøgelse blandt transpersoner. I forbindelse med undersøgelsen har der været nedsat en følgegruppe med ... Vis forekomsten
Lige adgang: Juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser
Formålet med rapporten er at præcisere omfanget og rækkevidden af forbuddet mod kønsdiskrimination ved adgang til varer og tjenesteydelser, der siden vedtagelsen af ligestillingsloven i 2000 har været gældende både i den private og offentlige sektor. Rapporten medtager også forhold i relation til transpersoner, ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår
Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og redegør for HBT-personers - homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes - levevilkår i Danmark. Levevilkårsundersøgelse blev iværksat på initiativ af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) og udført af Leyla Gransell, uafhængig forsker på Center for ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår
Undersøgelsen er den første af sin art i Danmark og redegør for HBT-personers - homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes - levevilkår i Danmark. Levevilkårsundersøgelse blev iværksat på initiativ af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) og udført af Leyla Gransell, uafhængig forsker på Center for ... Vis forekomsten
Lige og ulige? Projektbeskrivelse for levevilkårsundersøgelsen: Tryghed og levevilkår for HBT-personer. September 2008.
Projektbeskrivelse for levevilkårsundersøgelsen: Tryghed og levevilkår for HBT-personer Indholdsfortegnelse Baggrund Danmark Hypotese Formål med undersøgelsen World Outgames 2009 Indhold Metode og undersøgelsesdesign Metoder Svenske erfaringer Undersøgelsesdesign Organisering Samlet tidsplan Samlet budget Bilag ... Vis forekomsten
LO-måling om LGBT-personer på arbejdspladsen offentliggjort den 3. august 2015.
Hver tredje lønmodtager i LO-gruppen har oplevet, at der er blevet talt nedsættende om LGBT-personer på deres arbejdsplads. Det er et af resultaterne af en undersøgelse, som LO fik gennemført i perioden fra den 25. februar til den10. marts 2015. Undersøgelsen skelner ikke mellem lesbiske, bøsser, biseksuelle eller ... Vis forekomsten
Long-term follow-up of individuals undergoing sex reassignment surgery: Psychiatric morbidity and mortality. Rikke Kildevæld Simonsen 19. oktober 2015.
Undersøgelsen, hvis titel kan oversættes som: "Langsigtet opfølgning af personer, der har gennemgået kønsskifteoperation: Psykiatrisk sygdom og dødelighed" er foretaget af Rikke Kildevæld Simonsen, Annamaria Giraldi og Ellids Kristensen fra Sexologisk Klinik samt Gert Martin Hald fra Københavns Universitet, og ... Vis forekomsten
Lovindeks maj 2011 vedrørende seksuel orientering og kønsidentitet i Europa fra ILGA-Erope.
Det europæiske regnbuekort og indeks fra ILGA-Europe viser lovgivning og administrative praksis, der beskytter eller krænker menneskerettigheder for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i de europæiske lande. Kortet viser ikke den sociale situation for dem. Lovindekset for Europa er opdelt i et kort og et ... Vis forekomsten
Male and female transsexualism: The danish experience with 37 patients. April 1982. Thorkil Sørensen og Preben Hertoft.
Thorkil Sørensen og Preben Hertoft fik i april 1982 offentliggjort deres rapport "Male and female transsexualism: The danish experience with 37 patients", der på dansk kan oversættes til "Mandlig og kvindelig transseksualisme: Den danske erfaring med 37 patienter". Sammenfatning Siden den første kønsskifteoperation i ... Vis forekomsten
Minister sætter nydanske LGBT-personer i fokus. 24. november 2014.
Pressemeddelelse den 24. november 2014 fra Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Vi ved for lidt om, hvilke problemer nydanske homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner slås med. Derfor vil socialminister Manu Sareen nu have undersøgt, hvilke udfordringer de lever med til dagligt. Socialminister ... Vis forekomsten
Nydanske LGBT-personers levevilkår. 1. oktober 2015.
Undersøgelsen omhandler både homoseksuelle og transpersoners levevilkår Ved offentliggørelse af undersøgelsen udtalte børne-, undervisnings- og ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby: ”Det er bekymrende, at så mange nydanske homoseksuelle føler sig tvunget til at leve skjult med deres seksualitet og ligefrem ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2013 med særligt afsnit om køn og vold. December 2014.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2015. September 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2016. December 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005-2010. Offentliggjort 11. december 2011.
I undersøgelsen er der for første gang medtaget, om forbrydelsen efter offerets mening kan betegnes som en hadforbrydelse. Desværre er homofobi og transforbi slået sammen som en gruppe (årsag) og placeret under hovdgruppen "seksuel orientering". Det må trods dette ses som et fremskridt. Uddrag fra ... Vis forekomsten
Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
Det fremgår af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-børn og -unge er en krænkelse af de unges menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed også negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt. På baggrund af rapporten vedtog de ... Vis forekomsten
Out in the Open (Rapport af 17. maj 2016 fra UNESCO).
Det fremgår af rapporten, at vold og diskrimination mod LGBT-børn og -unge er en krænkelse af de unges menneskerettigheder. Vold og diskrimination har med stor sandsynlighed også negative konsekvenser for de unges akademiske resultater, jobmuligheder og trivsel generelt. På baggrund af rapporten vedtog de ... Vis forekomsten
Pressemeddelelse af 16. oktober 2015 fra LGBT Danmark om SIF’s rapport: LGBT-sundhed Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
PRESSEMEDDELELSE fra LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Ny rapport viser store udfordringer for biseksuelle og transpersoner Statens Institut for Folkesundhed har på vegne af Københavns Kommune udarbejdet undersøgelsen LGBT-sundhed - helbred og trivsel blandt lesbiske, ... Vis forekomsten
Prostitution blandt transkønnede er kun meget lidt belyst.
At transprostitution eksisterer er en kendsgerning. F.eks. er der hver dag i Ekstra Bladet omkring en halv snes rubrikannoncer (massageannoncer), hvor transvestitter og transseksuelle tilbyder seksuelle ydelser. Det må også antages, at en del profilannoncer på de forskellige chat- og profilsteder på internettet reelt ... Vis forekomsten
Prostitution i København. Redegørelse udarbejdet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune juli 2007.
Redegørelsen om prostitution i København blev fremlagt både i Folketingets Retsudvalg og Socialudvalg den 23. juli 2007. Den er udarbejdet på grundlag af en beslutning i borgerrepræsentationen den 23. februar 2006, hvor borgerrepræsentationen bad Socialforvaltningen om at uarbejde en redegørelse om prostitution i ... Vis forekomsten
Sexual Behavior in the Human Male. Kinseys rapport om mænds seksualliv.
Rapporten er første del af to store amerikanske undersøgelse af mænds og kvinders seksualliv, som Alfred Charles Kinsey gennemførte. Begge blev udgivet i bogform. De er genudgivet flere gange gennem årene. Trods stor omhu ved gennemførelsen af undersøgelserne må visse af resultaterne tolkes med forsigtighed, men ... Vis forekomsten
Sociodemographic Study of Danish Individuals Diagnosed with Transsexualism. Rikke Kildevæld Simonsen, Sexologisk Klinik. 2015.
Efterundersøgelse, der beskriver gruppen af kønsskifteopererede transseksuelle personer fra 1978 – 2008 og deres tilfredshed efter kønsskiftet. Transseksuelle opereret i udlandet og transseksuelle, som har fået afslag på kønsskifteoperation, indgår ikke i undersøgelsen. Undersøgelsen blev påbegyndt den 1. maj ... Vis forekomsten
Spørgeskema omkring afvisninger fra og/eller fravalg af Sexologisk Klinik. 23. november 2016.
Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet søger transpersoner til at udfylde et spørgeskema om deres afvisning fra og/eller fravalg af Sexologisk Klinik. Interacting Minds Centre skriver følgende om spørgeskemaet og baggrunden for det: Sexologisk Klinik afviser langt størstedelen af de transpersoner, der ... Vis forekomsten
Status of the Danish LGBT Workplace. Status på danske LGBT arbejdspladser. 31. maj 2011.
Omtale fra Q-Factors hjemmeside Q-Factor gennemførte i 2011 en unik undersøgelse om LGBT medarbejderes erfaring med arbejdslivet i Danmark. Resultaterne viser problemer og styrker hos danske arbejdsgivere i forhold til LGBT mangfoldighed. Resultaterne peger på specifikke forhold, som arbejdsgivere kan tage for at ... Vis forekomsten
Status of the Danish LGBT Workplace. Status på danske LGBT arbejdspladser. 31. maj 2011.
Omtale fra Q-Factors hjemmeside Q-Factor gennemførte i 2011 en unik undersøgelse om LGBT medarbejderes erfaring med arbejdslivet i Danmark. Resultaterne viser problemer og styrker hos danske arbejdsgivere i forhold til LGBT mangfoldighed. Resultaterne peger på specifikke forhold, som arbejdsgivere kan tage for at ... Vis forekomsten
Sundhed og trivsel blandt danske LGBT-personer. Af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi & Morten Frisch. September 2014.
Månedsskrift for almen praksis bragte i september 2014-nummeret artiklen "Sundhed og trivsel blandt danske LGBT-personer" af Christian Graugaard, Annamaria Giraldi og Morten Frisch. Det kræver abonnement at læse artiklen. Artiklen kan imidlertid læses hos Sex & Samfund. Christian Graugaard er læge, ph.d. og professor ... Vis forekomsten
The 2007 National School Climate Survey
Det fremgår af undersøgelsen, at næsten 90 % af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede (LGBT) folkeskole- og gymnasieelever var blevet verbalt chikaneret i skolen i det forløbne skoleår. Mere end 60 % af de studerende følte sig usikre i skolen på grund af deres seksuelle orientering eller deres ... Vis forekomsten
The state decides who I am: Lack of legal gender recognition for transgender people in Europe.
Amnesty International offentliggjorde den 4. februar 2014 en rapport om forholdene i udvalgte lande i Europa for transpersoner, der ønsker kønsskifte. Rapportens overskrift kan oversættes til: Staten bestemmer, hvem jeg er: Manglende juridisk kønsanerkendelse af transpersoner i Europa. Rapporten beskæftiger sig med ... Vis forekomsten
Tilfredhedsundersøgelse af MtK kønsskifteoperationer af 20. september 2007 fra University Hospitals of Leicester i England.
EurekAlert - nyhedstjeneste om videnskabelige nyheder - bragte den 20. september 2007 en artikel om en tilfredshedsundersøgelse blandt MtK kønsskifteopererede udfærdiget af University Hospitals of Leicester i England. Ud af 220 opererede var 88 % tilfredse, og kun 7 % var utilfredse med deres operation. En gruppe fra ... Vis forekomsten
Trans Legal Mapping Report: Recognition before the law
Rapporten indeholder oplysninger om 106 landes lovforhold vedrørende navneskift og ændring af kønsbetegnelse i officielle identitetsdokumenter. Begrebet "ændring af kønsbetegnelse i officielle identitetsdokumenter", svarer i det væsentligste til "juridisk kønsskifte". * * * Omtale af rapporten hos ILGA, hvorfra ... Vis forekomsten
Trans Research Review. Britisk rapport om transkønnedes forhold. 21. oktober 2009.
Rapporten ser på transfobi, herunder mobning og diskriminerende behandling af transpersoner i skoler og andre steder. Det omfatter også chikane, afvisning og fysiske eller seksuelle overgreb fra familiemedlemmer, arbejdskolleger og venner. Rapporten samler en bred vifte af mindre forskningsundersøgelser om ... Vis forekomsten
Trans-Danmark gennemførte en undersøgelse blandt transkønnede fra 28. maj til ultimo august 2008.
Det var i første omgang meningen, at undersøgelsen skulle slutte den 30. juni 2008. Da der den 30. juni 2008 "kun" var 30 besvarelser, blev undersøgelsen forlænget til udgangen af august 2008. Pia Nielsen, kasserer i Trans-Danmark udfærdigede derfor to rapporter på grundlag af besvarelserne. Den første over de 30 ... Vis forekomsten
Transgender EuroStudy. Europæisk undersøgelse med focus på transkønnedes sundhed. 28. april 2008.
Rapport over undersøgelsen af transpersoners oplevelser og erfaringer vedrørende diskrimination og manglende ligestilling, som fandt sted i hele Europa i tiden fra den 4. til den 30. november 2007 via et spørgeskema. Forord til rapporten This research project, commissioned by ILGA-Europe, follows a similar large scale ... Vis forekomsten
Transgender Surgery in Denmark From 1994 to 2015: 20-Year Follow-Up Study. (Transkirurgi i Danmark fra 1994 til 2005: 20-års opfølgningsundersøgelse).
Herunder gengives rapportens resumé i dansk oversættelse. Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale rapport. Tina Thranesen. * * * Resumé Indledning: Kønsdysfori er et misforhold mellem en persons biologiske køn og kønsidentitet. Den bedste behandling menes at ... Vis forekomsten
Transpersoners adgang til sundhedsydelser: Analyse af love og administrative bestemmelser: Nødvendige ændringer
LGBT Danmarks rapport redegør for de forskellige love og administrative bestemmelser, som regulerer transpersoners adgang til kønsmodificerende behandling og mulighed for rådgivning og støtte. LGBT Danmark finder, at en lang række ændringer er nødvendige for sikre en ordenligt behandling af transpersoner i ... Vis forekomsten
Transpersoners helbredsforhold. Svensk undersøgelse. 22. december 2005.
Det svenske "Statens folkhälsoinstitut" har den 22. december 2005 færdiggjort den meget omfattende undersøgelse om sundheden hos homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner. Undersøgelsen er på 62 sider - inkl. bilag er den på 322 sider. Undersøgelsen blev bestilt i november 2003 og blev budgeteret til 4.800.000 ... Vis forekomsten
Transseksuelle fik ikke asyl i Danmark. Disturbing knowledge: Decisions from asylum cases as documentation of persecution of LGBT-persons. 2001 og 2009.
Denne udvidede undersøgelse af 28. juli 2009 er udført som supplement til en undersøgelse fra 2001 om krænkelse af LGBT asylansøgeres menneskerettigheder, som blev udført efter anmodning fra FN's menneskerettighedskommissær. Undersøgelserne er udført af Søren Laursen (LGBT Danmark) og Mary Lisa Jayaseelan (Dansk ... Vis forekomsten
Transsexualism A Study of Forty-Three cases. Svensk afhandling fra 1967.
I sin afhandling redegør Jan Wålinder for sine undersøgelser af i alt 206 transvestitter og transseksuelle, som var kendt i litteraturen. (Han har altså ikke selv foretaget undersøgelser, interview eller andet af de pågældende, men alene undersøgt tilgængelig litteratur om dem). Beskrivelse af 43 konkrete sager. ... Vis forekomsten
Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar
Forord Undertegnet fik i september 2009 af Sundhedsstyrelsens generaldirektør, Lars-Erik Holm, til opgave at undersøge samfundet behandlings- og støtteforanstaltninger for transseksuelle og interkønnede personer. Formålet med undersøgelsen er, at styrelsen skal fremsætte konkrete handlingsforslag til, hvordan ... Vis forekomsten
Undersøgelse sætter fokus på hadforbrydelser i Danmark (21. august 2014)
COWI A/S er ved at gennemføre en kortlægning af hadforbrydelser for Børne- Ligestillings- Integrations- og Socialministeriet. Som en del af kortlægningen udfører COWI en web-baseret undersøgelse målrettet personer, der har været udsat for en hadforbrydelse. Undersøgelsen spørger ind til erfaringer og oplevelser ... Vis forekomsten
Vem får man vara i vårt samhälle? Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa.
Dette er den første svenske videnskabelige rapport om transkønnede personers psykiske og psykosociale sundhed. Der er særlig fokus er på MtK transvestitter og transseksuelle, som der har været mest forskning omkring. Rapporten søger at besvare nogle vigtige spørgsmål om transkønnedes forhold i samfundet og ... Vis forekomsten
Å ha foreldre av samme kjønn – hvordan er det, og hvor mange gjelder det?
Kendskab til børn, der vokser op med forældre, der er lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner er mangelfulde. Men den forskning, der findes, viser, at forældrenes seksuelle orientering ikke synes at indvirke negativt på børnenes opvækst. Dette fremgår i en ny NOVA rapport. På vegne af Barne-, ungdoms- og ... Vis forekomsten