Offerundersøgelser
Offerundersøgelserne 2005-2010. Offentliggjort 11. december 2011.
I undersøgelsen er der for første gang medtaget, om forbrydelsen efter offerets mening kan betegnes som en hadforbrydelse. Desværre er homofobi og transforbi slået sammen som en gruppe (årsag) og placeret under hovdgruppen "seksuel orientering". Det må trods dette ses som et fremskridt. Uddrag fra ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2013 med særligt afsnit om køn og vold. December 2014.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2015. September 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten
Offerundersøgelserne 2005 – 2016. December 2016.
De første landsdækkende offerundersøgelser af danskernes udsathed for kriminalitet blev gennemført i begyndelsen af 1970-erne. Siden 2005 er der årligt gennemført landsdækkende, repræsentative interviewundersøgelser af 16 - 74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev ... Vis forekomsten