Sundhed og levevilkår
EU LGBT survey. European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. 31. maj 2013 og oktober 2014.
På grund af manglende sammenlignelige data om respekt, beskyttelse og gennemførelse af de grundlæggende rettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT personer), lancerede FRA i 2012 sin EU-online-undersøgelse af LGBT personers oplevelser af diskrimination, vold og chikane. Undersøgelsens ... Vis forekomsten
Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBT-personer i Sverige 2006.
Undersøgelsen beskæftiger sig med psykisk og fysisk sundhed, sociale relationer, livsvaner, fysisk aktivitet, trykheds- og utrykhedsfølelse, chikane/vold, åbenhed om kønsidentitet og seksuel orientering og statistiske oplysninger som alder, ægteskabelige status, uddannelse, bopælsforhold mm. blandt homoseksuelle, ... Vis forekomsten
Transgender EuroStudy. Europæisk undersøgelse med focus på transkønnedes sundhed. 28. april 2008.
Rapport over undersøgelsen af transpersoners oplevelser og erfaringer vedrørende diskrimination og manglende ligestilling, som fandt sted i hele Europa i tiden fra den 4. til den 30. november 2007 via et spørgeskema. Forord til rapporten This research project, commissioned by ILGA-Europe, follows a similar large scale ... Vis forekomsten
Transpersoners helbredsforhold. Svensk undersøgelse. 22. december 2005.
Det svenske "Statens folkhälsoinstitut" har den 22. december 2005 færdiggjort den meget omfattende undersøgelse om sundheden hos homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner. Undersøgelsen er på 62 sider - inkl. bilag er den på 322 sider. Undersøgelsen blev bestilt i november 2003 og blev budgeteret til 4.800.000 ... Vis forekomsten