3 mio. kr. årligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området jf. finanslovsforslaget af 31. august 2017.

Vist 59 gange.
Finanslovsforslaget 2018

Finanslovsforslaget 2018

Finansminister, Kristian Jensen (V) fremlagde den 31. august 2017 finanslovsforslaget for 2017. Finanslovsforslaget har titlen: “Et trygt og sammenhængende Danmark”.
Af finanslovsforslaget fremgår, at der årligt i årene 2018-2021 afsættes 3 milioner kr. til en koordinerende funktion på LGBTI-området.
Det er første gang nogensinde, at der er afsat penge på et finanslovsforslag til et formål, der specifikt omhandler transpersoner.

Uddrag af finanslovsforslaget.

Finansministeriet
Et trygt og sammenhængende Danmark
Finanslovforslaget 2018
August 2017
Offentliggjort 31. august 2017

Øvrige, mindre prioriteringer – Side 33.
LGBTI-koordinationsenhed. Der afsættes 3 mio. kr. i perioden 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede), herunder til at understøtte arbejdet med en handlingsplan på LGBTI-området.
Et trygt og sammenhængende Danmark – Finanslovforslaget 2018.

Finanslovsforslaget 2018

Finanslovsforslaget 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger
Afsnittet “§ 6. Udenrigsministeriet” – Side 23 nederst og 24 øverst (side 101).
50. Ligestillingspolitik
På kontoen afholdes udgifter vedrørende løn og øvrig drift i Ligestillingsafdelingen. Der ydes over kontoen tilskud til lønnet medhjælp hos Kvinderådet på 1,2 mio. kr. Ministeren kan over kontoen yde tilskud til initiativer vedrørende ligestilling, herunder LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede).
I forbindelse med finansloven for 2017 er kontoen forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 samt 0,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til administration af satspuljeinitiativer, jf. aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016.
Kontoen er forhøjet med 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til etablering af en koordinerende funktion på LGBTI-området.
Forslag til finanslov for finansåret 2018 – Tekst og anmærkninger.

Udgivet i: Andet vedr. Folketing/Regering.
Anført i: Tidslinjen: 2017.
Søgeord: , , , , , , , , .