FN-rapport A/64/211 af 3. august 2009 om beskyttelse af menneskerettigheder i forhold til terrorbekæmpelsesforsanstaltninger.

Vist 262 gange.
Martin Scheinin

Martin Scheinin

FN-rapporten, A/64/211 (Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism) fra FN’s særlige rapportør, Martin Scheinin [1], der blev udgivet den 3. august 2009, fokuserer på terrorbekæmpelsesforanstaltninger i relation til menneskeretslige hensyn til personer af forskellig seksuel orientering og kønsidentitet og
anbefaler, at terrorbekæmpelse bør være mere følsom i relation til ligestillingsspørgsmål.
I rapporten anføres, at den skærpede kontrol – især i forbindelse med flyrejser – har medført store vanskeligheder for transpersoner, idet de let bliver ofre for mistanke og udsættes for urimelig chikane og mistanke.
Ligeledes medfører den skærpede sikkerhed omkring udfærdigelse og udstedelse af rejsedokumenter og pas, at det er blevet vanskeligere for transpersoner at få disse udfærdiget på en måde, så de svarer til deres personlige fremtræden.

* * *
Rapporten i pdf-format hos FN.
Journaloplysninger om rapporten hos Refworld.

  1. [Retur] Martin Scheinin er født den 4. november 1954 i Helsinki, Finland. Han er professor i folkeret ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Italien.
    Aktuelt er han FN’s særlige rapportør til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder i forbindelse med terrorbekæmpelse.
    Martin Scheinin har en lang karriere bag sig i internationale juridiske stillinger og tillidshverv.
Udgivet i: FN Rapporter mm..
Søgeord: , , , , , , , .