Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016. Rapport af 22. december 2017 fra Beskæftigelsesministeriet.

Vist 86 gange.
Beskæftigelsesministeriets undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016 indeholder en gennemgang af sager om diskrimination på arbejdsmarkedet på baggrund af både ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven.
Undersøgelsen omfatter dermed alle beskyttede kriterier i lovgivningen, som bl.a. er race, hudfarve, religion, tro, alder, handicap og køn.
Rapporten er registreret hos Ligestillingsudvalget (LIU) som: Bilag 39 Alm. del- Samling: 2017-18.

Undersøgelsen viser, at der kun er én sag i kategorien “seksuel orientering“, som i undersøgelsen også omfatter kønsidentitet/kønsudtryk.

Herunder gengives uddrag af rapporten.

Beskæftigelsesministeriets undersøgelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet 2014-2016
1. Indledning
1.1. Generelt
(Side 3)
Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet nærværende undersøgelse om omfanget af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at se på afgørelser i sager om forskelsbehandling. Undersøgelsen er en gennemgang af sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på baggrund af forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven, som beskrives kort i afsnit 2.
[…] Undersøgelsen omfatter domme og afgørelser i sager om forskelsbehandling i perioden fra 1. januar 2014 til 30. september 2016.
[…]

Undersøgelsen omfatter alle beskyttede kriterier i forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven:
  • race eller hudfarve
  • religion eller tro
  • politisk anskuelse
  • seksuel orientering
  • alder
  • handicap
  • national, social eller etnisk oprindelse
  • køn, herunder graviditet og/eller barsel

6. Gennemgang af sagerne
6.1 med ansættelse
(Side 18)
Domstolene
(Side 19)
Dom af 9.6.2015 (BS 72-45/2014), Retten i Århus (overtrædelse af LBL og FBL, køn og seksuel orientering)
En transseksuel kvinde nedlagde påstand om at hun var blevet afvist fra et konkret jobtræningstilbud på baggrund af hendes transseksualitet, og at hun de facto havde skiftet køn, uanset at hun ikke havde undergået en kønsskifteoperation. Byretten fandt, at hun var blevet diskrimineret i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn og/eller seksuel orientering. Byretten lagde vægt på, at forskelsbehandlingen af sagsøgeren var omfattet af såvel ligebehandlings– som forskelsbehandlingsloven og var af en så diskriminerende og krænkende karakter, at godtgørelsen bør fastsættes til 30.000 kr., også selv om sagsøgeren var to dage henne i et arbejdsprøvningsforløb, som kunne have ført til et flexjob.

* * *
Denne sag blev indbragt for domstolen af fagforbundet 3F på foranledning af og med bistand fra LGBT Danmark og med baggrund i et notat om sagen udfærdiget af Tina Thranesen.

* * *
Undersøgelsesrapporten i sin helhed i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedrørende undersøgelsen.
Følgeskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet til Ligestillingsudvalget i pdf-format hos Folketinget.

Udgivet i: Danske undersøgelser, Had og diskrimination.
Søgeord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .