Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer: Udenrigsministeriet 2018-2021.

Vist 330 gange.
lingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

lingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Titel Handlingsplanen til fremme
af tryghed, trivsel
og lige muligheder
for LGBTI-personer:
Udenrigsministeriet 2018-2021.
Forfatter Regeringen
Sprog Dansk
Udgivet af Udenrigsministeriet
Udgivet 6. juni 2018
Antal sider 36
ISBN – trykt version 9788793616578
ISBN – digital version 9788793616585

Regeringen offentliggjorde onsdag den 6. juni 2018 kl. 1100 sin handlingsplan for LGBTI-personer.

Handlingsplanens forord:
Regeringen ønsker, at Danmark er et samfund med frihed for den enkelte, og hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.
I mere end 70 lande er homoseksualitet stadig en forbrydelse. Det er for os helt uforståeligt.
Som dansk regering har vi ikke kun en pligt til, men også et meget klart ønske om entydigt at markere, hvor vi står i det her spørgsmål. Vi skal ikke acceptere, at lesbiskes, bøssers, biseksuelles, transkønnedes eller interkønnedes (LGBTI) rettigheder krænkes. Hverken ude i verden eller hjemme.
Regeringen står på frisindets og frihedens side.
Og nej, det handler ikke om, hvad ”folk laver i soveværelset”.
For ja, det er nu en gang en privat sag.
En handlingsplan med fokus på lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer handler om, at et mindretal i samfundet skal kunne leve deres liv, som de ønsker, i tryghed med den kæreste, ægtefælle og børn, og med det kropsudtryk eller kønskarakteristika, de nu en gang har eller ønsker at have. Uden at frygte for flertallets reaktion. Uden at frygte fordømmelse, eksklusion eller overgreb. Men derimod være trygge ved at gå på gaden, komme i idrætsklubber og ved åbent at fortælle i frokostpausen, hvordan eller med hvem de tilbringer deres fritid, og hvem de holder af.
Som regering har vi derfor besluttet ikke kun at sætte fokus på, om lande ude i verden gør det godt nok. Vi vil også kigge på, om vi selv gør det godt nok. Derfor har vi taget initiativ til – som den første regering i Danmark – at etablere en koordinerende funktion hos ligestillingsministeren, så vi sikrer koordination af indsatsen, deling af viden og erfaringer. Og ikke mindst sikrer virkeliggørelsen af denne handlingsplan. En handlingsplan, der sigter mod hele tiden at gøre det bedre.
Vi har som land altid været med til at gå forrest og tage nye skridt i den rigtige retning. 1. januar 2017 rykkede Danmark WHOs diagnosekoder for transkønnede fra kapitlet om psykiske sygdomme til et neutralt afsnit. Danmark var det første land i verden til at træffe den beslutning – og det var ikke et øjeblik for tidligt.
Men vi vil videre, og med handlingsplanen er det målet at mindske LGBTI-personers oplevelse af mistrivsel, frygt for at holde i hånd på gaden, verbal chikane eller fysiske overgreb, selvmordsforsøg, manglende lyst til åbenhed på arbejdsmarkedet og fordomme blandt andre unge i skolen, på uddannelsen eller i idrætslivet.
Vi er derfor glade for, at vi sammen med de øvrige satspuljepartier kunne afsætte 25 mio. kr. fra satspuljen 2018 til at finansiere hovedparten af initiativerne i denne handlingsplan. Initiativerne sætter bredt ind i forhold til hele LGBTI-gruppen, men fokuserer også snævert på nogle af de mest udsatte grupper; transkønnede og LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.
For regeringen er lige muligheder uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet en præmis, alle skal acceptere – en præmis der ikke kan gradbøjes efter kultur, tradition eller religion hverken ude i verden eller herhjemme. Frihed, ligeværd og lige muligheder er vores fælles værdier. Og der bør ikke være tvivl om, at vi er mennesker først – alt andet derefter.

Herunder gengives omtalen fra Ligestillingsministeriet (fra Udenrigsministeriets hjemmeside).
Danmarks første handlingsplan for homoseksuelle og transkønnede
06.06.2018 11:00
Regeringen lancerer sin handlingsplan på 42 initiativer, der skal fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI).

Halvdelen af de danske homoseksuelle undgår offentligt at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane. 40 pct. er ikke åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen. Og homoseksuelle og transkønnede har tre gange så mange selvmordsforsøg som den øvrige del af befolkningen.

Det er alarmerende ifølge ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der også har det koordinerende ministeransvar for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Det er derfor også det helt centrale i Regeringens handlingsplan at modvirke utryghed og mistrivsel.

”Regeringen vil sende et klokkeklart signal. Vi vil ikke acceptere, at homoseksuelle og transkønnedes rettigheder krænkes. Vi vil ikke acceptere, at denne gruppe generelt skal have et dårligere og mere utrygt liv. Og vi vil sætte handling bag ordene. Regeringen er på frisindets og frihedens side. Alle skal behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet”, siger Eva Kjer Hansen.

Regeringens nye brede handlingsplan indeholder 42 konkrete initiativer. Rådgivning, netværksmuligheder og støtten skal øges. Der skal mere fokus på at fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og fordomme skal bekæmpes. Lovgivningen skal ses igennem med en tættekam. Endelig er der fokus på de homoseksuelle og transkønnede i de etniske minoritetsmiljøer, der er en særligt udsat gruppe.

”Det er generelt nogle triste tal, vi kan læse om utryghed, mistrivsel og selvmord. De er alt for høje. Men det ser endnu værre ud, når det gælder de etniske minoritetsmiljøer, hvor en tredjedel har selvmordstanker. Det fortæller en historie om en kultur, hvor uvidenhed og intolerance, når det gælder homoseksuelle og transkønnede får lov at trives. Vi skal støtte de kræfter, der tager den kamp”, siger ligestillingsminister Eva Kjer Hansen.

På sundheds- og ældreområdet lanceres en række konkrete initiativer, der skal forbedre trivsel og sundhed for LGBTI-personer. På transområdet etableres bl.a. et nyt videnscenter, der skal indsamle og udvikle viden på området, mens der også afsættes midler til øget information og rådgivning. På området for interkøn laves informationsmateriale, der målrettes til forældre til børn med variation i kønskarakteristika. Man styrker også sundhedsindsats i almen praksis i forhold til LGBTI-personer.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, siger:
”Vi skal støtte og møde mennesker og deres forskellighed med respekt og omsorg for deres livssituation. Med handlingsplanen lancerer vi seks nye initiativer på sundheds – og ældreområdet. Det er nødvendigt, for som det er lige nu, så har LGBTI-gruppen brug for, at vi hjælper bedre. Med initiativerne øger vi blandt andet sundhedspersonalets viden og kompetencer, så de i endnu højere grad kan give en tidssvarende støtte og behandling til LGBTI-personer.”

Kontakt:
For ligestillingsministeren: presserådgiver Casper Steen Pedersen, tlf. 41 53 26 42.
For sundhedsministeren: presserådgiver Natasja Dybmose, tlf. 20 67 08 74.

Baggrund:
I august sidste år lancerede statsminister Lars Løkke Rasmussen på en reception i forbindelse med CPH Pride, at Regeringen skulle have en koordinerende minister for området, og at regeringen ville lave en samlet handlingsplan. Ligestillingsministeren blev koordinerende minister.

I dag præsenter statsminister Lars Løkke Rasmussen og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen så den første danske handlingsplan for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). Det skete på regnbuepladsen i København. Planen er finansieret med 25 mio. kr. fra satspuljen for 2018. Dertil kommer en række initiativer, der er finansieret inden for 11 ministeriers egne rammer heraf mange på sundhedsområdet.

Der er 42 konkrete initiativer i handlingsplanen. Den sætter bredt ind. Initiativerne fokuserer på at skabe en bedre og mere respektfuld sundhedsindsats, at bekæmpe fordomme særligt blandt unge, fremme åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet og at bekæmpe homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt. Der vil samtidig blive foretaget en gennemgang af lovgivningen på tværs af områder, for at se, om der er steder, der trænger til fornyelse.

Desuden styrkes rådgivning, netværk og støtte til hele gruppen også uden for storbyerne, og specifikt til homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede med etnisk minoritetsbaggrund.

Regeringen har sammen med partierne bag satspuljen (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) afsat 25 mio. kr. til 15 af initiativerne i handlingsplanen, som strækker sig over perioden 2018-2021. De øvrige initiativer finansieres inden for ministeriernes egne rammer.

Udvalgte Tal:

* * *
Handlingsplanen i pdf-format hos Udenrigsministeriet.
Omtale af handlingsplanen den 6. juni 2018 hos Udenrigsministeriet, hvor den også kan downloades.

Handlingsplanen i pdf-format hos Folketinget – Ligestillingsudvalget (LIU) Alm. del. Bilag 101.
Omtale af handlingsplanen hos Folketinget – Ligestillingsudvalget (LIU) Alm. del. Bilag 101.

Handlingsplanen i pdf-format hos Regeringen.
Omtale af handlingsplanen hos Regeringen.

Udgivet i: LGBTI handlingsplan 2018.
Anført i: Tidslinjen: 2018.